Obsah  >>  Infrastruktura, ekologie  >>  PARKOVACÍ DŮM VE SLANÉM
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  97

PARKOVACÍ DŮM VE SLANÉM

R r
Počet příspěvků: 1322
Hlavně pro: Ladislav_Klimeš
22.5.2018 - 16:41

Parkovací dům není investice k výdělku. Investuje se do venkovních parkovišť, ze kterých se většinou neplatí. Jak ty placená parkoviště vydělávají nebo jsou ve ztrátě, nemohu doložit, ale pamatuji si dřívější sdělení, že TS na parkovišti proti Grandu nevydělávají. Myslím, že poplatek za parkování má zejména funkci regulační.

Že odpisy jsou náklady, vím. Nevím, z čeho se odpisy hradí a kam tyto peníze přijdou. Jestli byl PD zaplacen, nemá logiku, aby se platil postupně znovu. Jestli jde skutečně o zatížení rozpočtu, pak zavření PD velkou logiku nemá a jeho likvidace již vůbec ne (jednorázový odpis). Snad některý ekonom ví, jak to je.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Ladislav_Klimeš
Počet příspěvků: 7
Hlavně pro: Čtenáři
22.5.2018 - 14:39

Vážený pane Schneidře,
nevím, proč mně napodobujete v oslovení, na rozdíl od Vás se vždy podepsuji plným jménem. Ale nemám tu potřebu zde stále psát.
Myslím, že v těchto číslech je už asi jedno, zda je to 83 nebo 93 mio. Takže opakuji: 1) někde Vám ve výpočtu něco schází. 2) parkovací dům budou splácet a nadále dotovat i moji synové. To byla podstat mého příspěvku, na kterou jste neragoval.Myslím, že "město" by mělo dát veřejnosti k dispozici úplný výpočet nákladovosti PD včetně odpisů, a všech provozních nákladů, až bude onen "plně automatizovaný" PD městem plně provozován. A proti tomu dát výnosy, porovnat a oněch "mínus 40" tam bude násobně vícekrát. Ale to město neudělalo už tehdy (ing. Grohman), když jsem ho .o to jako člen FV žádal.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1322
Hlavně pro: Peška
22.5.2018 - 13:43

Provoz slánského PD je drahý a dá se předpokládat, že bude i dražší a že nebude možný jeho budoucí provoz. Je tedy na čase problém vyřešit. Ne však uzavřením PD již nyní. Je třeba vyřešit náhradu. Nikoliv záborem veřejného prostoru pro pozemní parkování, nikoliv parkovacím domem s nájezdy. Stejně jako předčané dožití PD se dá předpokládat budoucí zákaz pořizování městských PD bez zaparkování s vypnutým motorem.
Jen můj názor, možná dojem.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1322
Hlavně pro: L.Šmehlík
22.5.2018 - 13:34

Nejedná se o "o parkovací (a už vůbec ne automatizovaný), ale o garážový dům, kde garážování je za dumpingové ceny" - trvalé parkování a parkování v PD se dají srovnávat. Pokud nejde o dopravní obsluhu, je parkování venku v podstatě také garážování, jen pod širým nebem a zadarmo, v PD pod střechou a za poplatek. Pod širým nebem se auta neskládají nad sebe, v PD ano. Místa na venkovní parkování není a nikdy nebude dost. Nic proti kulturnímu vzhledu veřejných prostorů včetně povrchů, ale investovat do parkovaní na volném prostranství uvnitř měst je zpozdilost - jen můj názor, možná dojem.
Naposledy upraveno 22.05.2018 - 13:46Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1322
Hlavně pro: XXL
22.5.2018 - 13:25

To můžete napsat o všem, na co město přispívá. Jde o to, čemu dát přednost, nikdo není vševědoucí, nikdy nebudou spokojeni všichni.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1322
Hlavně pro: Erik Kurach
22.5.2018 - 13:23

Silnice vedoucí městem nejsou bohužel ve správě města a to nemá žádné prostředky jejich správce (ŘSD a KSÚS) k čemukoliv donutit. Ale není pravda, že to město nezajímá a že v tom město nic nedělá. Zjištěné závady jsou se správci projednávány a jistých, jistě ne zcela uspokojivých, výsledků  je dosahováno. Oprava povrchu silnice I/16 v Třebízského ulici je přislíbena na měsíc květen. Dříve byla opravena křižovatka Lázeňské ulice (ŘSD) s ulicí U Brodu (KSÚS) a v Lázeňské pročištěny vpusti (dříve také v E. Beneše, Brožovského - ŘSD a Wilsonova - KSÚS)...

Nelze přehlédnout postupné opravy a rekonstrukce chodníků, které zajišťuje a hradí město (Mánesova, Šultysova, Žižkova, Alešova, P. Hrubého a možná další.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2626
Hlavně pro: Všechny
22.5.2018 - 13:22
K příspěvku 21.5. v 15:10 :
Pan "PŘEDSEDA" pana Šmehlíka (a také KSČM i jejich seskupení "Naše město") - pan RNDr. Peška ve svém příspěvku značně mystifikuje a pravdu tedy nemá. Tak jako vždy, je jeho mystifikační příspěvek v mystifikačním tisku SN, založen na jediném pradivém faktu, že záruka na technologickou část APD bude končit (i když se slůvkem - automatický - se dá jistě i nadále pracovat!!!) a dojde ke změně servisní smlouvy ohledně zajištění provozu PD. Co to bude znamenat pro další provoz PD (kde nyní přes noc parkuje téměř pravidelně více než 90 automobilů) - to teprve uvidíme a popřípadě dojde k dalším řešením. V každém případě není třeba "malovat čerta na zeď" tak, jak to pánové činí!!! Rozhodně není třeba vypouštět poplašné zprávy ve stylu p. Pešky (jak on - s gustem sobě vlastním - činí!), který navíc uvádí vyložené nepravdy - např. ohledně ztrátovosti PD, která je podle něho více než 1,5 mil. Kč - zatímco skutečností je asi 41 tis. Kč - takový nepatrný rozdíl, že? Totéž se týká vydaných parkovacích karet (162 které budou aktivovány pro termín platnosti postupně) - nyní je aktivních 64 - (nikoliv 15!!!). Legrační je těšení se pana Šmehlíka, jak bude - prý ten můj (silně to připomíná jejich heslo -"čím hůř, tím líp") - parkovací dům do tří let (ale prý podle p. Šmehlíka asi dřív) uzavřen! Zapomněl asi na skutečnost, že ani on se vyloženě proti výstavbě PD hlasováním nepostavil - byl totiž mezi čtyřmi zastupiteli, kteří si názor nevytvořili a hlasování se zdrželi. PD má nyní zhruba dvoutřetinovou naplněnost a věřím, že si oblíbenost této služby občanům nejenom udrží, ale bude ji i zlepšovat.
L.Sch.
Naposledy upraveno 22.05.2018 - 13:24Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2626
Hlavně pro: Ladislav_Klimeš
22.5.2018 - 12:22

Vážený pane přispěvateli alias L. Klimeši,cena PD po vrácení DPH je 83 mil. Kč - a po dohodách dílčích slev asi i nižší. Údaje, které uvádím 21.5. v 13:56, to je současná skutečnost, kterou jsem se dotazem dozvěděl. Tím je samozřejmě popřena mystifikace páně Peškova ke které se, předpokládám, nechcete snad připojovat! Město není zadlužené, jak uvádíte a jeho rozpočty jsou již několik let ziskové. Důvodem soudní žaloby od KOMY bylo zaražení posledních dvou splátek (ve výši asi 12 - 15 mil.) bývalou tzv. "koalicí změny" - fakt prima změna.
L.Sch. - Schneider (nick - čtenáři)
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Ladislav_Klimeš
Počet příspěvků: 7
Hlavně pro: Čtenáři
21.5.2018 - 20:00

Vážený pane Čtenáři alias L.Sch.
Někde Vám něco schází. Co si pamatuji ze svého působení ve Finančním výboru zastupitelstva 2010-2014, je cena parkovacího domu něco přes 90 mio. Předpokládám, že z hlediska daňových odpisů je to skupina 4, tudíž minimální odpisovací doba 30 let, ale může být i déle, samozřejmě. Ale nevím, proč by to někdo dělal. Takže, ať se to lépe počítá: 93 mio : 30 let = 3,1 mio/rok. Tudíž, aniž by se tam cokoliv pohlo nebo rozsvítilo, jsou roční náklady jen z titulu existence minimálně 3,1 mio. Plus ty další, čistě povozní. Pokud proti tomu stavíte něco málo z pronájmu KB a ze zlevněného dlohodobého parkování (nebyl PD mimochodem původně avizován jako vyřešení krátkodobého momentálního parkování ?), tak jste těžce v mínusu. Ale to se tehdy potají tušilo, ještě než se to začalo stavět. Jen pár hlasů bylo proti. Bohužel došlo na má slova, že je město zadluženo nejen nyní, ale budou tuto legraci splácet přes rozpočtové určení daní i moji synové.
Naposledy upraveno 22.05.2018 - 12:10Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 328
Hlavně pro: L.Sch.
21.5.2018 - 15:10
Zdravím," A vždyť tady už hodinu o tom hovoříme Mlho" aneb "Předseda má pravdu". Končí servisní smlouva a záruka - tzn. všechny opravy a revize od července 2018 jdou na naše konto - a o tom byl ten článek v pravdivých Slánských novinách. Jo a za druhé - je to patrné i z Tvého příspěvku- již se nejedná o parkovací (a už vůbec ne automatizovaný), ale o garážový dům, kde garážování je za dumpingové ceny. Slaňáci zde prostě neparkují a jak se ukázalo parkovat nebudou - nejde tedy ani o službu pro slaňáky, jak o tom vy pachatelé, kteří jste tuto obludu ve středu města postavili, hovoříte. Vůbec nepochubuji o tom, že do dvou, tří let bude ten Tvůj APD zavřen (ale asi dřív). Měj se hezky a jsem s pozdravem L.Š.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 495
Hlavně pro: Čtenáři
21.5.2018 - 14:33

Když to máte tak krásně spočítaný, vezměte si tu rubikovu kostku do podnájmu a prodělávejte si na ní těch 40 táců ročně sám.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2626
Hlavně pro: Všechny
21.5.2018 - 13:56
Včera k večeru bylo v PD 54 volných míst - tzn., že tam parkovalo 93 automobilů.Píši-li v příspěvku 19.5. v 15:29 ... "celoroční parkování na kartu" ... mám na mysli, zkrátka, dlouhodobější parkování na vydané karty - tedy nejenom celoroční, ale i karty s jiným dlouhodobějším termínem.Požádal jsem o informaci týkající se počtu vydaných karet a nákladů i výnosů.Takže - aktuálně je vydáno 162 parkovacích karet (146 měsíčních a 16 ročních); aktivních je 64 - kapacita je 147 parkovacích míst.V roce 2017 byly náklady na provoz APD 1.090,000,- Kč. Příjmy z parkovného 377.090,-Kč a z pronájmu KB 672.385,-Kč. Takže celá budova byla v loňském roce ztrátová ve výši necelých 41 tisíc.
L.Sch.
Naposledy upraveno 21.05.2018 - 13:59Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 495
Hlavně pro: Všechny
20.5.2018 - 20:35
Zbourat, vyasfaltovat, nalajnovat klidně jen pro 60 aut, doprostřed postavit sousoší ve tvaru fackovacích panáků v životní velikosti všech, co pro tuhle hrůzu kdy zvedli ruku, vybírat dvacku na hodinu za parkovný a za jednu facku dle vlastního výběru parkovné za polovic a ten plácek přestane být pro slánskou kasu likvidační.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 598
Hlavně pro: R r
20.5.2018 - 20:11

Návrhů na další postup mám několik. Leč vnímám, že současné vedení města má na celou problematiku jiný názor.

Z mého pohledu by bylo třeba již ukončit soudní spor s firmou KOMA. Prosincový výrok soudu pro nás sice nebyl příznivý, ale také to nebyl úplný propadák. Nedomnívám se, že dalším protahováním tohoto sporu získáme nějakou  větší finanční výhodu. Spíše naopak, až sečteme všechny náklady, které nás tento spor stál a ještě bude stát, tak se obávám, že ve finále zaplatíme více, než jsme mohli zaplatit v prosinci 2017.

 

A z pohledu další perspektivy provozu APD se myslím brzy (odhaduji v horizontu 2-3 let) dostaneme do situace, kdy roční náklady na zajištění chodu APD výrazně vzrostou. Dnes jej dotujeme cca částku 1-2 miliony korun. Za pár let to může být třeba 5 milionů. A to už, podle mého názoru, bude ekonomicky nesmyslné. K uzavření APD jsme byli blízko již v roce 2016. Bude těžké  najít jakékoliv jiné využití této jednoúčelové stavby.

Naposledy upraveno 20.05.2018 - 20:12Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1322
Hlavně pro: Peška
20.5.2018 - 12:25

Pane Peško, nepsal jsem nic o kritice. Ptal jsem se, čemu má článek  posloužit. Že jde o informaci je zřejmé, navíc to potvrzujete. Proč informaci předáváte?

U PD jste jako jeden ze správců města od samého začátku. Víte o něm vše, snažil jste se něco změnit. O PD jste snad nikdy nepodal příznivou informaci. Pak jste ničím k lepšímu stavu PD nepřispěl, stav je takový, jaký je.

Nekritizuji, předávám informace.

A máte nějaký nápad, jak problém vyřešit?


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 598
Hlavně pro: Všechny
19.5.2018 - 20:07

Pro pana Rennera: Berte ten článek jen jako informaci. Nemyslím, že bych v něm něco kritizoval. Jen prostě upozorňuji, že bude hůř.

Pro pana Schneidera: Těch celoročních parkovacích karet je celkem 15! Při počtu zhruba 7000 domácností ve Slaném (nedokáži odhadnout, kolik z nich má 1 nebo 2 auta, či žádné), mi to připadá jako zcela zanedbatelné číslo.

lp

 

 

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 806
Hlavně pro: Čtenáři
19.5.2018 - 18:56

No a je takový problém sem šoupnout sjetinu přímo z PD???? A totéž se týká i nákladů. 
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2626
Hlavně pro: R r
19.5.2018 - 15:29

Tak, rozhodně je p. zastupiteli Peškovi trnem v oku zlepšená funkčnost a tedy i využitelnost PD; zejména těmi řidiči, kteří se rozhodli pro celoroční parkování na zakoupenou osobní kartu.
U bývalého učitele matematiky překvapuje, že 60% ze 147 míst v PD, je pro něho prý 80!!! Mně to vychází na 88,2 - tedy téměř 90 parkujících. Ani ztrátovost, jakou uvádí p. zastupitel nebude taková - neboť on je přesvědčen, že je nutné to veřejnosti vylíčit co nečerněji, aby poškodil politické konkurenty. Jakákoliv funkčnost čehokoliv za čím lze tušit politickou konkurenci, je pro něho špatná a přeje si evidentně opak!!! Budu se informovat a poznatek uvedu.
L.Sch.
Naposledy upraveno 19.05.2018 - 15:33Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1322
Hlavně pro: Robin
19.5.2018 - 15:12

Stavbu nadúrovňového parkoviště s mimoúrovňovým nájezdem se mi zdá složitější než parkovací dům.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1322
Hlavně pro: Slánské noviny
19.5.2018 - 13:09

Pokud odmítnu nutkání myslet si, že jde jen o systém "čím hůře, tím lépe", pak nevím, čemu takový článek má posloužit. Poradí mi někdo?

Vratislav Renner

P. S. Je to tak, že smlouva na PD neplatí, přesto je dům v záruce? Je dům nepoužitelný bez servisu a služeb zhotovitele? Co potom znamená APD? Nešel by proto APD ještě v záruce vyreklamovat?
Naposledy upraveno 19.05.2018 - 15:35Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  97
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.