Obsah  >>  Infrastruktura, ekologie  >>  pozemky pro stavbu RD
Strana:   1  2  3

pozemky pro stavbu RD

Seghmanovi
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Ivo Rubík
24.11.2001 - 18:12
Vážený pane starosto,
přečetli jsme zprávu o tom, že rada schválila první variantu návrhu a jsme velmi rádi, že celá ta věc postupuje správnou cestou.
Nejsme sami je nás víc, kteří jednoznačně podporují tento projekt i tento postup. Je nejen pro město, ale i pro nás všechny asi nejlepší.
Abych na to nezpomněl chtěli jsme původně Vám poděkovat za vstřícnost a ochotu a přejeme hodně úspěchu aby se Vám celá ta akce povedla a nejen tato akce, ale aby nadále město Slaný mělo takové lidi, kteří dovedou pro město něco udělat.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Ivo Rubík
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Seghmanovi
23.10.2001 - 08:13
Ještě jednou zdravím a podávám průběžnou zprávu o stavu věcí budoucích. Včera, tj. v pondělí 22. října 2001, byla městu předána Studie využití prostoru bývalých Kyjevských kasáren ve Slaném. Zároveň byl dohodnut společný postup a možný harmonogram prací. Superdůležité bude stanovisko zastupitelstva (a předtím rady), které se pokusím svolat začátkem prosince na mimořádné jednání za účelem projednání jediného programového bodu. To jest výše uvedeného. Pokud jste nedočkaví "jak by to mohlo vypadat", nabízím Vám ještě do doby konání zastupitelstva krátkou návštěvu buď u mne nebo u manažera rozvoje města (ing. Grohmann). Studie je uložena v mé kanceláři.
Mějte se hezky
Ivo Rubík, starosta
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Seghmanovi
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Ivo Rubík
20.10.2001 - 18:09
Vážený pane starosto,
děkujeme za nadějnou odpověď a určitě budeme sledovat celou situaci abychom mohli popřípadě zareagovat.
Hodně zdaru a štěstí přejí.
Seghmanovi
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Ivo Rubík
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Seghmanovi
19.10.2001 - 15:48
Dobrý den,
děkuji za dotaz.
Pozemků vhodných pro výstavbu rodinných domků je ve Slaném velký nedostatek. Poptávka jednoznačně převyšuje nabídku. Je to způsobeno několika důvody:
- Město většinou nevlastní vhodné pozemky, které by byly v souladu s účelem využití stanoveným územním plánem.
- Soukromí vlastníci pozemků buď nemají dostatečnou finanční sílu k zainvestování potřebné infrastruktury nebo příliš kalkulují s cenami za metr.
- Je tu ještě třetí komplikace (příkladem je vhodný pozemek pro stavbu na části pole Na dolíkách), a to ta nejhorší, pozemek vlastní stát prostřednictvím Pozemkového fondu. V současné době neuvěřitelného nepořádku zapříčiněného snahou vlády rozhýbat reformu veřejné správy, kdy byly téměř dokonale rozloženy služby státu vůči občanům, je téměř nadlidské takový pozemek v krátké době získat do vlastnictví. Pozemkový fond tvrdí, že takové pozemky ve Slaném nemůže na město převést, protože celé území Slaného je "poddolované území" (sic!!) A také je nemůže odprodat z důvodu přenosu kompetencí jinam při reformě veřejné správy. Začarovaný kruh.

Za tohoto nejistého stavu město připravuje následující plán. Do konce října t.r. mu bude předána urbanistická studie využití prostoru bývalých kasáren. Zastupitelstvo města se jí bude zabývat pravděpodobně na svém prosincovém zasedání. Pokud studii odsouhlasí, ihned se začne pracovat na projektové dokumentaci pro výstavu nájemních bytů ve zděných budovách bývalých kasáren. Byl bych rád, kdyby se již příští rok s touto postupnou výstavbou (desítky bytových jednotek) začalo. Podle studie by se na ostatní ploše (po demoličních pracích) měly postavit řady domků. Nyní se zpracovávají možné režimy spolufinancování celého projektu. Jedno je již jisté. Výstavba bude etapová a bude probíhat v rocích. Pokud se nám podaří vyřešit určité problémy, které jsou nemalé, není vyloučené, že by pár domků se mohlo začít stavět již v roce 2002. Reálné je v roce 2003. Jak jsem již psal není vyřešen režim financování. Nabízí se celá řada modelů: od financování městem, soukromníkem, za symbolickou cenu za metr a bez demoličních prací, za vyšší cenu za metr po provedených demolicích atd. a pod. Určitě budeme moudřejší do konce tohoto roku. Čas od času mi můžete zatelefonovat, nebo poslat mail s dotazem, jak to vypadá. Rovněž doporučuji sledovat Slánskou radnici a jednání zastupitelstva (klíčové bude prosincové).
Mějte se hezky
Ivo Rubík
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Seghmanovi
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Starosta
14.10.2001 - 22:30
Vážený pane starosto,
moc se nám líbil Váš přístup k dotazům, které jsou na této stránce, proto jsme se rozhodli Vás oslovit a požádat o jednu informaci touto cestou.
Rádi bychom se dozvěděli o plánech města co se týče pozemků na stavbu rodinných domků. Jaké jsou dnešní možnosti (pokud máte tyto informace) a zda plánujete v nejbližší době další prodeje pozemků pro stavbu RD?.
Předem děkujeme za odpověď a přejeme hodně úspěchů.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.