Obsah  >>  Infrastruktura, ekologie  >>  Slánský rybník-odemčené téma
Strana:   1  2  3  4  5  6  7

Slánský rybník-odemčené téma

fishmen
Anonymní uživatel
Hlavně pro: praseodym, anonym
26.3.2010 - 23:57

Nu "odborníci", tak praxe ukazuje, že to možné je a vcelku v pohodě,jen z Cukrovaráku musí něco vytékat. Naprosto jednoduchá logika. Psát tu kraviny ve smyslu, že voda nepoteče do kopce, jsou jen trapné výmluvy.
Spád velký není, ale je vidět, že když voda teče, tak doteče. A pokud by nedotékala při malých průtocích, tak je problém úplně někde jinde, ale o tom laikové jako vy nic neví.
A jinak nepouštět nic do výtažníku a sytit tam ty zahrádky. Pak bude i šance, že od Cukrovaráku něco půjde.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
praseodym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym
26.3.2010 - 16:25

Jistěže pokud voda poteče ve správném směru, to jest dolů, existuje zde reálná možnost vody, že tento směr v podstatě bude kopírovat aktuální situaci z hlediska cyklu tzv. helénistického. Pokud ovšem praxe a kokrétní místní podmínky, a to zdůrazňuji, ukáží, že toto výše popsané není možné, čímž myslím právě množinu všech prvků. Tolik jen pro vysvětlení.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym
26.3.2010 - 16:09

Odborník na vodu zase se ozval. prosímtě radějí už mlč. děláš nám jen ostudu.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym
26.3.2010 - 15:29

Tak tou druhou možností, nevím, co myslíš, to tu meleš nějaké nesmysly? Ty souvislosti jsem tam jasně napsal. Pokud se Cukrovarák rychle nenapustí a nepoteče od něj dost vody, tak na Novase i ve Studeněvsi budou problémy s vodou,hladina bude rychle padat.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: fishmen
26.3.2010 - 11:27

Ty chceš smečeňákům nařídit, aby Cukrovarák byl vypuštěný a průtočný? Tak to se ti asi nezadaří. Druhou možností je, že nevíš kde Cukrovarák je. V tom případě mlčeti zlato.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fishmen
Anonymní uživatel
Hlavně pro: all
25.3.2010 - 22:56
Vrátíme se zpět k hlavnímu tématu, a to Novasu. Po 3,5 letech konečně dotekl a ještě mírně stoupá. Přítok je stále slušný, teď se navíc vypouští Cukrovarský rybník. Teď bude otázka, až se začně opětovne napouštět a voda tedy přestane téct, jak se hladina na Novase bude chovat?
Proto by mohl Cukrovarák zůstat vypuštěný a průtočný. Protože pokud by napouštění trvalo dlouho a pak by se ještě měla pouštět voda z Novasu do Červeňáku, když nebude přítok není zrovna dobře načasované!!
Anebo se Červeňák napustí z toho pramene, jak se psalo v Sl.radnici či listech?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym
25.3.2010 - 22:31

Pokud jsi slánský rybář, tak jeden z těch mála, co je u MO Smečno,ne?
Hele až předvedou, že mají zájem dávat něco do revírů a ne jen do Kvíce či teď už opět do Šternberka, tak nebude důvod, zde na nic poukazovat. To, že zarybnění ošulí K1, K2, karasy a lepší ryby prodají, svazu, do Libušína a kdo ví kam ještě a že jsou tu lidé, kteří jim to zbaští, je už jen jejich hloupost či nepozornost. Politici také lžou, jak mohou a dost lidí jim to žere, je to prostě tak. Některým to trvá déle než procitnou.
To že většina smečenských revírů jsou zavšivené plevelem či kapříky je prostě fakt! Pokud tu někdo tvrdí opak, tak buď od Smečna dostává tučné odměny anebo chodí na jiné revíry.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym
25.3.2010 - 21:53

Moralizuje hezky a na pravém místě. Děláš slánským rybářům jen ostudu.
A já jsem SLÁNSKÝ RYBÁŘ ! Už toho nech!
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym 7:50
25.3.2010 - 15:57

Tak co zde tak hájíš jednu stranu a vůbec se k tomu vyjadřuješ, když vůbec neznáš poměry na zdejších revírech!?
Pouze konstatuji realitu, nikoho neurážím, jren poukazuji a to je dost velký rozdíl. Moralizuješ hezky, ale na špatném místě.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym
25.3.2010 - 07:50

Mno, průzor rozšiřovat nemusím, smečenský rybář nejsem, rybářské obzory mám hodně široké od vod českých, pstruhových i mimopstruhových, moravských i slovenských, švédských i norských, letos i španělských. Nejsem přilepený vlascema na ani jednom z vašich revírů.Kde se mi nelíbí, tam nejezdím. A hlavně: NEPOMLOUVÁM a NEURÁŽÍM. A VO TO TU JDE ! Tak znovu, zastyď se a polepši se.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Rybář
24.3.2010 - 22:25

Nemám se proč červenat, vím moc dobře a jsou to dlouhodobé postřehy a poznatky. Tak tomu věř, že na smečenské revíry nejezdím už nějakou dobu,jen když si chci chytit karáska do bazénku. Všechny revíry v okolí jsou totiž daleko, co se týká zarybněnosti,lepší(Záplavy, Strašecí, Zeměchy, Šlapánice, Slaný,...atd.). A to je z postřehů a svědectví mnoha rybářů, nejen mých, dokonce i smečenských, kteří jsou u MO již ze setrvačnosti. Na smečenský revír se jede občas, že to má třeba někdo blízko a nechce se jezdit jinam anebo, že se mu líbí okolí té či oné vody, ale kvůli dobré zarybněnosti horko těžko! Výjimku tvoří možná nádrž u Dřetovic, hned ta u R7, tam zbyly a na nítěnkách se vykrmily pěkné ryby. Ale jinak, jak již tu bylo zmíněno zaplevelené vody karasy či kapříky. Pokud jsi tak i s otatními zdejšími příznivci MO Smečno zaslepený, dál to vyvracet nebudu, protože to nemá cenu. Někomu se ten průzor rozšíří až za hodně dlouhou dobu,že?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Rybář
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym
24.3.2010 - 20:20

Právě že se normálně k věcem stavím. Provokuješ tu, pomlouváš,důkazy nemáš. To platí i o některých členech z druhé strany to je pravda. Ale s tebou to není o diskuzi. Přečti si stanovy, zamysli se nad sebou, alespoň se začervenej a dej už pokoj.Pak tahle nechutná diskuze ustane a zapadne do propadliště dějin. Vody máme všichni momentálně dost, pokud se ti nelíbí smečenské revíry tak na ně nejezdi,za chvíli začne pstruhová sezona tak pojďme rybařit a ne se tu pomlouvat.
Petrův zdar.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym
24.3.2010 - 19:55

To mohu neustále, máš zvláštní výklad stanov. Není mi jasné,co se touto diskuzí porušuje či narušuje. Když už, tak v celé této diskuzi je jakési poukazování na neduhy či občasné slovní napadání z obou stran. Chceš tedy vyloučit ze svazu celé Smečno či Slaný? Či některé anonymy, kteří sem něco napsali?
Přemýšlej trochu? A pak postav se k některým věcem normálně a pochop, že když budete nadále kašlat takto na členy a nezarybňovat, že občas na to někdo poukáže. Takže, jestli tady MO Smečno neporušuje etiku či vzájemný respekt vůči svým členům??
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym
24.3.2010 - 09:33

Stanovy ČRS:
§ 4
Práva a povinnosti členů
1) Člen má tato práva:
a) zúčastňovat se jednání členské schůze
b) hlasovat na členské schůzi
c) volit a být volen do všech orgánů Svazu
d) po vydání povolenky se účastnit sportovního rybolovu. Vyloučenému členovi nesmí být výkon
práva rybolovu po dobu dvou let umožněn.
e) účastnit se ostatních činností Svazu
f) obracet se na orgány Svazu se svými podněty, návrhy, dotazy a stížnostmi
g) odvolat se proti rozhodnutí orgánů Svazu v rámci kárného řízení.
Podrobnosti stanoví Jednací řád.
2) Člen má tyto základní povinnosti:
a) dodržovat stanovy Svazu, obecně závazné právní předpisy o rybářství a ochraně
přírody, bližší podmínky výkonu rybářského práva (rybářské řády) a plnit
rozhodnutí orgánů Svazu
b) platit členské příspěvky ve stanoveném termínu
c) zúčastňovat se rybářského školení
d) osobní účastí se podílet na činnosti místní organizace Svazu nebo některé
z organizačních jednotek Svazu
e) chránit majetek Svazu
f) vystříhat se všeho, co by poškodilo dobré jméno Svazu a jeho organizačních
jednotek a narušovalo rybářskou etiku, vzájemný respekt ve vztazích mezi rybáři
a rybářskými organizacemi.
§ 5
Kárná opatření
1) Za zaviněné nesplnění členských povinností může být řádným členům uloženo kárným orgánem
některé z těchto kárných opatření:
a) důtka
b) nevydání nebo dočasné odnětí povolenky k rybolovu. kárný orgán může umožnit jeho
nahrazení výkonem práce či naturálním plněním, jejíchž rozsah určí. Je vyloučeno nahradit toto
opatření finančním plněním. Volbu způsobu výkonu tohoto opatření má člen.
c) odnětí svazových vyznamenání
d) vyloučení z ČRS
2) Vedle vyloučení z ČRS

Tak kolego: přečti si řádně § 4, odst.2,písm.f a §5 celý a hlavně písm. d. pak se mnou můžeš diskutovat.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym 7:55
24.3.2010 - 09:12

Jo,jo,tady někdo nesnese pravou realitu a pravdu. Někdo si myslí, že Smečno je nedotknutelné a vše dělá nejlépe. Chtělo by se to zamyslet!!
A s tím vyhazováním se tu moc neoháněj, protože víš prd, o čem vůbec píšeš!
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: fishmen
24.3.2010 - 07:55

Tebe by už opravdu měli ze svazu vyhodit. Děláš všem rybářům jen ostudu.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fishmen
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Stuchl Michal
23.3.2010 - 22:17

Mily mlady muzi od Stuchlu, jsou tu i dalsi rybari,predstav si,kteri i karasy poznaji. A ze jste si jich tehdy brali nekolik kadi od Slaneho a rozvazeli je vsude mozne? Anebo,ze byste tehdy nepoznali, ze jde o karasy a mysleli jste, ze vam davame kapriky!!?
To, ze je prazdna Tesla, je zejmena take vase vina. Minuly rok jste na pul roku totalne zarazili vodu. Proste bezohledni sobci, sami hamounite kazdou kapku a dal nepustite nic. Navic umyslne odvadite vodu mimo Risutak!!
Takze chlapce nejdriv poradne zametej pred svym prahem a pak neco pis.
PS: A neboj, jako kazdy rok, zarybnime dostatecne a kvalitne, ale u vas mam velke obavy, ze se na vsechny reviry nedostane. Proste tvrdit, ze z 5 ha chovneho zarybnite 22 ha sprotovnich vod, s tim, ze jeste neco prodavate a nic nemusite kupovat, je nesmysl. Anebo to je mozne, ale skoro vsude davate K1 ci K2, coz je take na vetsine reviru videt, vcetne tech karasku. Kokovice, Slatina, Dretovice, Hradek, vsechno zavsiveny reviry malymi kapriky a karasy. Pekna smecenskevizitka!!
Proste nekde uz je vzity nazev SMECENSKE KARASODROMY.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Stuchl Michal
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Anonym
23.3.2010 - 20:13

Stačí se podívat na ulovkové lístky a vidíte kolik se nachytalo mirovych kapru to mluví za vše.to že někdo asi nepozna karasa od kapra to uz je jiná..Nikdo vám přeci nebrání se přijet podívat na výlov popřípadně vas opravdu s rybama svezeme at to vidite. Ale nejdřív by jste si měli zamést před svým prahem a nějak vyřešit zarybnění na svých revírech protože z prázdné tesly a nezkolaudovaného řisutského který nemůžete slovit toho asi moc nenasadíte.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Sisa
23.3.2010 - 18:20

O tom se uz nekteri presvedcili v minulosti. Na smecenske reviry se vozi plne kade karasu, obcas kapriku anebo vubec nic s tim, ze se minuly rok hodne vytrelo. Proste klasicke smecenske vymluvy a demagogie.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: fishmen
23.3.2010 - 14:41

Hele soudruhu rybí muži, přestaň tu provokovat, děláš jen zle mezi rybáři a lžeš. Jsi jeden z těch, kteří rozvracejí dobré vztahy mezi rybáři. Takové by měli okamžitě z ČRS vylučovat na doživotí.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  7
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.