Obsah  >>  Kultura, volný čas a sport  >>  skupina Mašínů - odkaz III. odboje
Strana:   1  2  3  4  5  6

skupina Mašínů - odkaz III. odboje

Shark
Anonymní uživatel
Hlavně pro: anonym
16.12.2005 - 21:20
z obsáhlého textu vyjmu
§ 3
Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Anonymní uživatel
Hlavně pro: anonym
16.12.2005 - 21:18
myslím vážně,

že nacisté a komunisté jsou z hlediska zákona v českém právním řádu rovni

viz Zákon o protiprávnosti komunistického režimu
1) Komunistický režim a ti, kteří ho aktivně prosazovali,
a) upíral občanům jakoukoliv možnost svobodného vyjádření politické vůle, nutil je skrývat své názory na situaci ve státě a společnosti a nutil je veřejně vyslovovat svůj souhlas i s tím, co považovali za lež nebo zločin, a to perzekucemi nebo hrozbou perzekucí vůči nim samotným, jejich rodinám a blízkým,
b) systematicky a trvale porušoval lidská práva, přičemž zvlášť závažným způsobem utlačoval některé politické, sociální a náboženské skupiny občanů,
c) porušoval základní zásady demokratického právního státu, mezinárodní smlouvy i své vlastní zákony a prakticky tím postavil vůli a zájmy komunistické strany a jejích představitelů nad zákon,
d) používal k perzekuci občanů všech mocenských nástrojů, a to zejména:
popravoval, vraždil je a žalářoval je ve věznicích a táborech nucených prací, při vyšetřování a v době žalářování vůči nim používal brutální metody včetně fyzického a psychického mučení a vystavování nelidským útrapám,
zbavoval je svévolně majetku a porušoval jejich vlastnická práva,
znemožňoval jim výkon zaměstnání, povolání nebo funkce a dosažení vyššího nebo odborného vzdělání,
zabraňoval jim svobodně vycestovat do zahraničí či vrátit se svobodně zpět,
povolával je k výkonu vojenské služby v Pomocných technických praporech a Technických praporech na neomezenou dobu,
e) pro dosažení svých cílů neváhal páchat zločiny, umožňoval jejich beztrestné páchání a poskytoval neoprávněné výhody těm, kteří se na zločinech a perzekucích podíleli,
f) spojil se s cizí mocností a od roku 1968 udržoval uvedený stav pomocí jejích okupačních vojsk.
(2) Za spáchané zločiny a další skutečnosti, uvedené v odstavci 1 jsou plně spoluodpovědni ti, kteří komunistický režim prosazovali jako funkcionáři, organizátoři a podněcovatelé v politické i ideologické oblasti.
§ 2
(1) Zejména pro skutečnosti uvedené v § 1 odst. 1 tohoto zákona byl režim založený na komunistické ideologii, který rozhodoval o řízení státu a osudech občanů v Československu od 25. února 1948 do 17. listopadu 1989, zločinný, nelegitimní a je zavrženíhodný.
(2) Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou obdobně jako další organizace založené na její ideologii, které ve své činnosti směřovaly k potlačování lidských práv a demokratického systému.
§ 3
Odpor občanů proti tomuto režimu, který ať již jednotlivě či ve skupině na základě demokratického přesvědčení politického, náboženského či mravního projevovali odbojem nebo jinou činností nebo vědomě a veřejně vyjadřovali, na území státu i v zahraničí, a to i ve spojení s cizí demokratickou mocností, byl legitimní, spravedlivý, morálně oprávněný a je hodný úcty.
§ 4
Každý, kdo byl komunistickým režimem nespravedlivě postižen a perzekuován a nepodílel se na skutečnostech uvedených v § 1 odst. 1 tohoto zákona, si zaslouží účast a morální zadostiučinění.
§ 5
a další zákon:
Paragraf 388 našeho Trestního zákona o podpoře a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka praví toto
1) Kdo podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka nebo hlásá národnostní, rasovou, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob, bude potrestán odnětím svobody na jeden rok až pět let.

(2) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán,
a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem,
b) spáchá-li takový čin jako člen organizované skupiny, nebo
c) spáchá-li takový čin za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu.

Kromě komunistů (a některých našich soudců) snad nikdo nepochybuje o tom, že KSČ potlačovala lidská práva a svobody - stačí vzpomenout jen doktorku Horákovou a další zinscenované procesy často zakončené rozsudky smrti, uranové doly a jiné koncentrační tábory, armádní pomocné pluky, diskriminaci při výběru na střední a vysoké školy kvůli špatnému třídnímu původu... Výčet skutků by byl nekonečný a všechny lze zcela právem nazývat zločiny

kdyby parašutista zastřelil českého policistu, hodnotili bychom jinou situaci
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Shark
16.12.2005 - 20:02
Vyšší princip.
Myslíš že, kdyby tenkrát ten parašutista zastřelil českého policajta někde na vesnici, tak by to pan profesor komentoval stejně? To snad nemyslíš vážně.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Krash
16.12.2005 - 19:00
já jsem se soudruhy nescházel
ani doma , ani v zahraničí
a mohu ještě jednou pro natvrdlého zopakovat - nikdo z rodiny nebyl státní zaměstnanec, ani v KSČ,LM, STB apod
literatura zase nic, co krashi
na tobě se krashi opravdu dopustili komunisti zločinu
jaký odstřel,krashi?
žádný odstřel se přece nekonal, tedy ovšem pokud se budeme držet faktů
krashi, co kdybyses držel tématu, už jsi okoukaný, ostatní to nebaví, tedy pokud to není cílený záměr
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nahodný návštěvník
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Krash
16.12.2005 - 13:39
Vyšší princip - Drda vole. A diskutujte k věci - téma je : Odboj - Mašínové !
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Krash
Anonymní uživatel
Hlavně pro: soudruh Shark
15.12.2005 - 22:09
Sodruhu Sharku,Váš odstřel by tedy nebyl zločin?

Vám zase nejde sdělení,jak jste se měl se soudruhy v Moskvě.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Krash
15.12.2005 - 16:50
krashi, Vy jste teda trdlo:

" Máte silácké řeči o hrdinství Mašínů,tak ".....

....vražda na tyranu není zločin....
zdraví Vás
Vaše česká klasická literární historie
hahaha můžete zase hádat autora, ale Vám to nikdy nejde
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slávek
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Alena
15.12.2005 - 12:57
Beseda byla prima. Pan Paumer je sympatickej chlap. Prý tu bude ještě 22.února v knihovně - tak máte ještě možnost. V Grandu bylo plno - aspoň 80 lidí a trvalo to přes dvě hodiny.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Alena
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Všechny
15.12.2005 - 08:58
V pondělí 12.12. měla být v Grandu beseda s "tím třetím" ze skupiny bří Mašínů - s M.Paumerem. Jaká byla? O čem se tam mluvilo? Byl na ní někdo ze zde diskutujících?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jenom ne strach
Anonymní uživatel
Hlavně pro: občan
14.12.2005 - 23:54
Z otroctví, bez boje, není naděje nalézt cestu ke svobodě.
Milan Paumer
"ten třetí"
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Krash
Anonymní uživatel
Hlavně pro: soudruh Shark
14.12.2005 - 18:14
Sodruhu Sharku,slovo odboj je odvozeno od slova boj.A zmínit by jste se mohl Vy.Máte silácké řeči o hrdinství Mašínů,tak mne zajímá,co jste za člověka,když obhajujete vraždy.Vy jste si ten socialismus tady docela dobře užíval.Nebo chcete naznačit,že jste snad z Moskvy ten odboj řídil?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Pneumatika
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Všechny
14.12.2005 - 17:52
To je vopruz - dva blbci se tu hádaj. Hej, už je to nuda a trapný.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Krash
14.12.2005 - 00:27
soudruhu krashi, najdete někde nějaké zmínky o boji
A vy jste rozvinul bojovou linii kde - na schůzi KSČ?
popište nám trochu Váš život disidenta
anonyma máte kde?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Krash
Anonymní uživatel
Hlavně pro: soudruh Shark
13.12.2005 - 22:30
Aha,tak soudruh Shark chce naznačit,že proti komunistům bojuje tady a teď?Možná,že jste měl začít v té Moskvě,to by pak vaše slovo tady a teď mělo nějakou váhu.A ten anonym se Vám povedl.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Krash
13.12.2005 - 14:58
41 let?
to jsem tedy neměl příležitost

téma není můj či tvůj boj , soudruhu, ale pohled na činy Mašínů
ale přesto můžeš začít se svým bojem
rád se poučím
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Krash
Anonymní uživatel
Hlavně pro: soudruh Shark
12.12.2005 - 18:37
Soudruhu Sharku,tak k tématu.Jak jste Vy za těch 41 let bojoval proti komunistům?Doufám,že sám sobě budete odpovídajícím zdrojem.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Krash
12.12.2005 - 17:31
krashi , s tebou je to ztráta času
zkus nějaký argumenty k tématu podpořený zdrojem
s blábolama můžeš na Xchat
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Krash
Anonymní uživatel
Hlavně pro: soudruh Shark
11.12.2005 - 17:14
Soudruhu Sharku,jistě jste měl možnost,seznámit se v Moskvě důkladně se stalinismem,tak se podělte o zážitky.
To že jste byl kádrován mě nepřekvapuje,komunisté si vždy důkladně prověřovali své kádrové rezervy.A s posudky jste si asi lámat hlavu nemusel,protože jste měl ten správný světový názor.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Krash
11.12.2005 - 15:11
Krashi od tebe to beru
kádrováky tvého stalinského střihu jsem vždy miloval a s posudky lámal hlavu
tak jako s tím tvým
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
EdCable
Anonymní uživatel
Hlavně pro: občan
11.12.2005 - 02:09
Neodpovidas na otazky. Tak to zkus. Nepis nesmysly.
Troskou slusnosti? Pro me je napr. komunista kazdy, kdo vyznava myslenky komunismu. A tim se hlasi i k historickemu odkazu komunistickych rezimu celeho sveta. Napis teda tady, ze se distancujes od vsech komunistickych rezimu, ktere dodneska vladli a vladnou. Ze tvuj komunismus je jiny. Jinak nejsi slusny clovek.
Opravdu si nejakeho sebeodporovani v tomto prispevku nejsem vedom. Ukaz to trosku nazorne, neschovavej se za fraze.
Proti vrazdam vrazdou. Proti Heidrichovym vrazdam vrazdou Heidricha. Proti vrazdam komunistu vrazdou komunistu. Vrazda Heidricha nasledovala po vrazdach jim zpusobenych. Vrazda komunistickych prisluhovacu by nikdy nemusela nastat, kdyby komunisti nevrazdili. A ona taky, az na vyjimky, nenastala.
Vrcholem tveho pohledu je veta: ,,To, jak skončila jejich maminka, tak za to může poděkovat především povedeným synáčkům"
Kdo je TAK zrudny, aby za ciny dospelych jedincu pusobil skody jejich rodicum? To snad nemyslis vazne.
Je to stejne, jako kdyz jste za odpor rodicu nedovolili ,,synackum" studovat. Je to ZRUDNOST. KOMUNISTICKA.
To je ta vysnena laska k lidem?!?
Slusnou formou? Nebud smesny. Kdo se slusnou formou zastava vrazdy matky vrahu? Toho se slusnou formou nikdy nemuzes zastat.
Cely svuj prispevek jsem psal slusnou formou. Ale kdyby bylo po mojem, slusnou formou vas z tyhle kdysi (a v budoucnu snad zase) krasny zeme hnali s puskama v ruce.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.