Obsah  >>  Politika, politici  >>  Diskuzní fórum s vedením města - MODEROVANÉ
Strana:   1  ...  29  30  31  32  33  ...  35

Diskuzní fórum s vedením města - MODEROVANÉ

Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 196
Hlavně pro: VladaK
17.2.2015 - 14:14

Dobrý den pane Konvalinko,

nedokáži si představit, že by v prostředí koalice, kde je 5 naprosto nesourodých subjektů, prošla nějaká varianta "České losovačky". Právě proto, že je to koalice subjektů názorově velmi odlišných, nemůže zde převážit názor nějakého jednoho subjektu, ale musí dojít k dohodě všech pěti. Pokud by to tak nebylo, bylo by to vidět při výsledcích hlasování v zápise rady. Oproti dřívějším zvyklostem se nyní u zápisů rady uvádí jmenovitě jak který radní hlasoval, aby to bylo zřejmé. Uvedl jsem, že kvůli objektivitě preferujeme u těchto výběrových řízení i přítomnost tzv. opozičních zastupitelů.

Nechci Vás chytat za slovo, ale uvést, že nemám koukat na zákon - to snad ne. Občany samozřejmě respektuji a stejně tak i ostatní kolegové v radě města. Nemyslete si, že se mnou (nejen) moji voliči nekomunikují. Ohledně vypsaného výběrového řízení na ředitele nemocnice připouštím, že ta lhůta pro podávání přihlášek je velmi krátká a že nebylo výběrové řízení dostatečně prezentováno ve zdravotnickém odborném tisku, takže o případném zrušení výběrového řízení z těchto konkrétních důvodů může být ve středu na zasedání rady města jednáno. Stejně tak může být výběrové řízení zrušeno, pokud výběrová komise usoudí, že neobdržela dostatečné množství přihlášek (třeba z důvodu, který jsem zde napsal).

S pozdravem

Jiří Hůla, Svobodní
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
17.2.2015 - 14:00

Dobrý den všem,

děkuji panu Hůlovi za jeho informace.

Můj názor je, že vedení města nemá vysvětlovat svá rozhodnutí proto, že o nich kolují fámy. Fámy kolují proto, že vedení města o své činnosti neinformuje. Dohady těch, kteří mají obavy z možných chyb ve vedení města anebo těch, kteří jsou rozčarování z kontrastu skutečnosti a předvolebních slibů, bych nenazýval bláboly. Ostatně by nevznikaly, kdyby informace, které dnes zveřejnil p. Hůla (všimněte si, že jen z vlastní vůle "...prezentovat svůj názor, jako člen Rady města") včas zveřejnil nebo zveřejnění zajistil starosta města jako naprostou samozřejmost a též jako jeho zákonnou povinnost:
 
Zákon č. 128/2000 Sb.(ZÁKON o obcích)
Díl 4 Starosta § 103
§103 Starosta zastupuje obec navenek
§103 Starosta
  ...
  e) odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce

Jak rozdělena pravomoc k vypisování výběrových řízení či přímého jmenování vedoucích příspěvkových organizací nevím. Mohl by nám to někdo vysvětlit? 

Nyní se usnesla rada, viz sdělení p. Hůli: "Rada města se pouze usnesla na tom, že vypíše výběrová řízení na uvedené posty ", výběrová řízení vypsalo "město", podepsal starosta. ZM o tom předem nejednalo. Je to tak správně?

Pan Hůla sděluje: "Pokud by to rada chtěla udělat, nevypisovala by výběrová řízení, ale prostě a jednoduše by využila své pravomoci, kterou jí dává zákon o obcích (§ 102) a tyto vedoucí pracovníky by odvolala a rovnou jmenovala nové (nemocnice, VSH).".  Také nevím, zda je to tak a bez odvolávky na konkrétní text zákona o tom pochybuji. Koho požádat o vysvětlení?

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 196
Hlavně pro: Občan
17.2.2015 - 13:54

Dobrý den,

ano, vyvracím, že by výběrové řízení na ředitele nemocnice mělo předem daného vítěze.

Četl jsem zde i fantasmagorie, že by měl být ředitelem MUDr.Heřman, člen rady města. To je rovněž nesmysl, MUDr.Heřman nemá ambice stát se ředitelem nemocnice a ani nemá být členem výběrové komise.

S pozdravem
Jiří Hůla, Svobodní
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: Jiří Hůla
17.2.2015 - 13:18

Způsob vyjadřování pana Hůly zdá se mi poněkud nešťastný, ale protože je v jeho textu zmíněn OMS/STAN jak B tým ODS připomínám :

Ze 27 osob, které se ucházely o přízeň voličů na kandidátce ODS v roce 2010 se na té letošní objevuje znovu jen 11 osob. Další 3 osoby, které zde kandidovaly v roce 2010, jsou nyní na kandidátce Občané města Slaného, jedna osoba je na kandidátce Volba pro Slaný.   (http://www.oms-slany.cz/2014/09/predvolebni-uvaha-treti-ty-nase.html). Není rovněž obtížné vyhledat důkazy, např. na blogu OMS,  o poněkud napjatých vztazích mezi mnou, jakožto  sestavovatelem kandidátky OMS/STAN a tehdejší ODS.

Je ale pravdou, ač se mi to nepíše vůbec lehce, že kdybych si měl vybrat mezi současnou radou a radou minulou, a neměl žádnou jinou alternativu, tak dám přednost radě minulé.

Rovněž upozorňuji, že 4 z 10 podpisů na výzvě ke svolání mimořádného zastupitelstva pocházejí od koaličních zastupitelů.

Miloslav Nič (STAN)
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
VladaK
Počet příspěvků: 54
Hlavně pro: Jiří Hůla
17.2.2015 - 13:10

Dobrý den pane Hůlo,
bez ohledu na to zda jsem zastáncem či odpůrcem probíhajících výběrových řízení musím na Váš příspěvek reagovat.

Citace Vašeho příspěvku: "Rada města je zcela neprávem osočována z toho, že chce na výše uvedené posty "instalovat" své předem vybrané kandidáty. Není to pravda. Pokud by to rada chtěla udělat, nevypisovala by výběrová řízení, ale prostě a jednoduše by využila své pravomoci, kterou jí dává zákon o obcích (§ 102) a tyto vedoucí pracovníky by odvolala a rovnou jmenovala nové (nemocnice, VSH). Právě z důvodu, aby výběr byl transparentní, byla zvolena varianta vypsání výběrových řízení."

Reakce na tento příspěvek: Je sice hezké, že rada města tuto pravomoc má, ale pokud by rada města tyto pracovníky odvolala a rovnou jmenovala nové, pak by to zavánělo procesy před rokem 1989 a tomu se v tomto státě chce každý vyhnout, a proto se vypisují výběrová řízení. Bohužel výběrová řízení mnohdy v tomto státě nejsou tak transparentní jak píšete, a proto se občané města Slaného obávají, aby i v tomto případě nedošlo k věcem, které jsou v našem státě tak běžné. Prosím vyhledejte si na youtube.com video "Česká losovačka". I toto bylo "regulérní" výběrové řízení. Bohužel zatím je v této republice poměrně dost výběrových řízení, kde vítěz je předem znám a jen se mu nastaví podmínky pro to, aby byl ten nejúspěšnější, i když objektivně tomu tak není.

Citace Vašeho příspěvku: "Na druhé straně rovněž nesouhlasím s tím, že by zastupitelstvo města mělo požadovat zrušení vypsaných výběrových řízení. Je to zasahování do pravomocí Rady města bez opory v zákoně."

Reakce na tento příspěvek: Tak s tím nemohu souhlasit. V naší republice máme demokracii, což je odvozeno od řeckého Demos (lid) a Kratos (vláda) - vláda lidu. To znamená, že největší moc má lid. V komunálních volbách to znamená, že občané (nejvyšší moc ve městě) si mezi sebou zvolí své zástupce, kteří budou reprezentovat jejich názory - zastupitele. Ano je pravdou, že tito zástupci si mezi sebou zvolí radu města, ale stále nic se nemění na tom, že zastupitelé zastupují občany města (tu největší moc). Takže pokud zastupitelé chtějí o něčem rozhodnout sami či nesouhlasí s něčím co schválila rada města, pak jakožto zástupci lidu tuto možnost určitě mají. Na případné zákony nekoukejte, protože zákon je minimum morálky a i ústavní soud by dal za pravdu tomu, že zákon je morálce podřazen. Takže respektujte lid, respektujte občany - ať jejich zástupci rozhodnou bez ohledu na to zda na to mají či nemají nárok.

Konvalinka V.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Občan
Počet příspěvků: 2
Hlavně pro: Jiří Hůla
17.2.2015 - 12:57

Takže zvěsti, že výběrové řízení na ředitele nemocnice vyhraje Ing. Karel Prokop jsou tedy pouze fámy. Jsem rád, že jste mi to p. Hůlo vyvrátil.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 196
Hlavně pro: všechny diskutující
17.2.2015 - 12:20
Dobrý den,

protože zde kolují různé zvěsti a fámy, tak zde budu prezentovat svůj názor, jako člen Rady města.

Rada města nikoho neodvolala. Ani ředitele nemocnice, ani vedoucího MP (to je v kompetenci starosty), ani jednatele VSH.

Rada města se pouze usnesla na tom, že vypíše výběrová řízení na uvedené posty a že starosta města PŘEDEM upozorní stávající vedoucí pracovníky na vypsání výběrového řízení a doporučí jim, aby se do těchto výběrových řízení přihlásili. A tak se také stalo. Vyjímkou byl jen jednatel VSH, který se na domluvený termín ke starostovi města nedostavil. Toto jsou informace, které mám já.

Rada města je zcela neprávem osočována z toho, že chce na výše uvedené posty "instalovat" své předem vybrané kandidáty. Není to pravda. Pokud by to rada chtěla udělat, nevypisovala by výběrová řízení, ale prostě a jednoduše by využila své pravomoci, kterou jí dává zákon o obcích (§ 102) a tyto vedoucí pracovníky by odvolala a rovnou jmenovala nové (nemocnice, VSH). Právě z důvodu, aby výběr byl transparentní, byla zvolena varianta vypsání výběrových řízení.

Odpověď na otázku proč?
Stejně jako jsou voleni každé 4 roky zastupitelé, každých 6 let obhajují své posty ředitelé škol atd., mělo by být naprosto normální, že ředitelé městských organizací obhajují své posty rovněž v pravidelných (pokud možno) intervalech. Jejich obrovskou výhodou v těchto výběrových řízeních, je ZNALOST místních podmínek, takže jsou schopni snadno prokázat své schopnosti a předložit koncepce vedení těchto organizací. Ve výběrových řízeních tak mají obrovskou výhodu před ostatními kandidáty.

Ohledně výběrových řízení
Považuji za běžné, že členem každé výběrové komise, bude mj. i zastupitel tzv. opozice, tento návrh jsem kolegům v Radě předkládal a nikdo nebyl proti. Má to zajistit objektivitu těchto výběrových řízení z "politického" hlediska. Bláboly o "politické zvůli" jsou tedy liché. Nechť se pánové z ODS a jejich přeběhlického "B" týmu (OMS-STAN) podívají, jak byli dosud vybíráni a jmenováni ředitelé a vedoucí pracovníci městských organizací, kolik jich vyhrálo výběrová řízení.

S čím nesouhlasím
Při diskuzi na zastupitelstvu zazněly nějaké "argumenty", které měly být důvodem vypsání výběrových řízení a případného odvolání vedoucích výše uvedených organizací. Já se s žádným z nich neztotožňuji, nemají žádnou faktickou oporu a jak jsem psal výše, Rada města o odvolání nikoho nehlasovala. Skutečné argumenty jsem již uvedl výše. Na druhé straně rovněž nesouhlasím s tím, že by zastupitelstvo města mělo požadovat zrušení vypsaných výběrových řízení. Je to zasahování do pravomocí Rady města bez opory v zákoně. Tuto pravomoc má pouze starosta, který může rozhodnutí Rady města pozastavit a předložit ke schválení zastupitelstvu (§ 105).

Tolik zatím stručně nyní, případné další názory připojím později.

Jiří Hůla, Svobodní
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
VladaK
Počet příspěvků: 54
Hlavně pro: Yetty
16.2.2015 - 19:38

Ministrině Válková se do PSČR dostala za hnutí ANO a je jeho členkou .... tak nějak nechápu Váš příspěvek?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Yetty
chemik
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: pbčany města
16.2.2015 - 18:55

Že je to špatné, to snad vidí všichni zastupitelé. Už jen to, že starostu dělá člověk, o němž se voliči domnívají, že je tam nedopatřením. To ukázali i ve volbách. toto rozložení sil v koalici nemůže mít dlouhého trvání. Je jen otázkou jak dlouho toto chaotické vedení města vydrží. Myslím si, že Stanislav berkovec si zadělal na pěkný průšvih. Jinak to nevidím. To, že jsou postupně nahrazováni lidé ve vedoucích funkcích kde zvítězilo ANO vidíme napříč republikou. Nemluvě o ministrini Válkové, na jejiž místo byl dlouhodobě připravován Jeho člověk. A co bude dál děvečky?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 838
Hlavně pro: PavMor
16.2.2015 - 16:17

Co furt máte s tou důvěrou? Starostu volí zastupitelé a zvolí si takového jakého chtějí. Abych byl upřímný, také bych si dokázal představit že tam bude někdo jiný, ale tak to zkrátka je.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PavMor
Počet příspěvků: 92
Hlavně pro: RK007
16.2.2015 - 15:54

V celé koalici jsou lidé, kteří mají větší důvěru než součastný starosta
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 838
Hlavně pro: PavMor
16.2.2015 - 15:28

Starosta není volený přímo. Navíc starostu má dělat někdo, za kým stojí většina. NAkonec tohle říká i Kubera. K čemu je starosta, který má pouze jeden z X hlasů, když mu v radě sedí opozice?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Občan
Počet příspěvků: 2
Hlavně pro: Všechny
16.2.2015 - 14:46
Vedení města stále obhajuje svoje rozhodnutí o vyhlášení výběrových řízení tím, že se na pozici přece může přihlásit i stávající vedoucí pracovník. Pak by mě zajímalo, proč bylo už údajně jednáno s ředitelem znojemské nemocnice a kamarádem p. starosty, který dle informací již má dva měsíce k dispozici interní materiály slánské nemocnice??? Nebo se interní materiály dávají k nahlédnutí kde komu?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PavMor
Počet příspěvků: 92
Hlavně pro: oms
15.2.2015 - 17:33

To je tak když starostu dělá někdo kdo je až na 20. místě !!! v preferenčních hlasech voličů

Mgr. Martin HRABÁNEK 1200
Mgr. Stanislav BERKOVEC 1 124
Jaroslav HLOŽEK 1081
MUDr. Miroslava ŠIRCOVÁ
1 068
Jiří ZÍMA 1 028
Ing. Pavel ZLÁMAL 1 024
RNDr. Jakub ŠIRC, Ph.D. 988
RNDr. Ladislav PEŠKA 933
Ing. Milan GROHMANN
888
Mgr. Pavel RUBÍK 881
MUDr. Jakub HEŘMAN 807
Martin MATOUŠEK 803
RNDr. Vladimír KULICH 756
Ing. Pavel BARTONÍČEK 744
MUDr. Bohumil VAŠEK 724
Ing. Michaela SEGHMANOVÁ 740

Kpt. Mgr. Libor POSPÍŠIL 708
MUDr. Renata RANKOVÁ 688

Ing. Tomáš DRHOLEC 675
Ing. Pavel ZÁLOM 641
Jiří HŮLA 639
Ing. Lubomír ŠMEHLÍK 612
prof. Olga JUDLOVÁ 588
Martin CÍLEK 584

Ing. Milan ŠOUREK, CSc 573
Jiří VÍŠEK 530
Jan CHYSKÝ 379
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: Všechny
15.2.2015 - 15:30
Něco pro inspiraci:

http://denik.obce.cz/clanek.asp?id=6670031

V letošním ročníku soutěže Otevřeno × Zavřeno pak získal starosta Dolních Břežan Věslav Michalik cenu za to, že deset let vede zcela otevřenou a nijak necenzurovanou diskusi s občany na obecním webu. „Je to cena nejen pro mě, ale také pro naše občany. Za to, že diskuse je po celou dobu slušná, bez vulgarit bez nutnosti do ní jakkoli zvnějšku zasahovat. Pro mě je to perfektní zpětná vazba od občanů a pro občany velmi rychlý způsob, jak zjistit názor starosty či vedení obce na jakoukoli otázku.“
------------------
Diskuze v Dolních Březanech:

http://www.dolnibrezany.cz/diskuze/index.asp?search=1
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Gandalf
Počet příspěvků: 3
Hlavně pro: Všechny
14.2.2015 - 16:09
Problémem není výběrové řízení jako takové - byť by jistě prospělo radnici, kdyby důvody jeho vypsání netajila. Problémem je šibeniční termín a jeho zveřejnění pouze na nástěnce města. Přitom zvláště v případě nemocnice by mělo být zájmem inzerovat vypsání konkurzu v celostátních zdravotnických periodicích. To však za naivního předpokladu, že má radnice zájem vybírat mezi více uchazeči. Má-li pan starosta někde za bukem připraveného svého kandidáta, ideálně spolustraníka či kamaráda ze zelených dob, vše do sebe zapadá jako puzzle.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Hobit
Počet příspěvků: 7
Hlavně pro: karel
14.2.2015 - 15:33

Bohužel vy jste zde žádná konkrétní fakta neuvedl. To učinil až nick husita na sousední diskusi a to k údajným prohřeškům vedoucího městské policie. Zde odkaz  http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali. O důvodech vypsání výběrového řízení na místo ředitele nemocnice nevíme stále nic :-(  Toť k vámi zmiňované hysterii.
Jiří T.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kudrna
Počet příspěvků: 239
Hlavně pro: VladaK
14.2.2015 - 14:50

částečně máte pravdu, ale je to o hodně složitější
bohužel, na tomhle foru už nechci žádná další fakta sdělovat
hysterie, která se kolem toho rozvinula zrovně nějakému objektivnímu posouzení faktů nepomáhá
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
VladaK
Počet příspěvků: 54
Hlavně pro: karel
14.2.2015 - 11:19

Ráno moudřejší večera. Nejspíš jsme každý mluvili o někom jiným, ač jsme ani jeden neuvedli jméno, tak mi teď došlo, že Vy nejspíš píšete o veliteli MP a já píši (zastávám se) o řediteli nemocnice.

Je tomu tak?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3991
Hlavně pro: Hobit
13.2.2015 - 23:02

Ondra, Brada, Carlos, Karel - jedno jsou -
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  29  30  31  32  33  ...  35
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.