Obsah  >>  Politika, politici  >>  Diskuzní fórum s vedením města - MODEROVANÉ
Strana:   1  ...  30  31  32  33  34  35

Diskuzní fórum s vedením města - MODEROVANÉ

Peška
Počet příspěvků: 620
Hlavně pro: ynals
2.1.2015 - 18:46

Abych se přiznal, nevím, který zápis je kde vylepen. Ale asi není třeba s tohoto dělat nějaký kardinální problém. Víme, že v původním zápise je v jednom slově  chyba, která vznikla při přepisu a víme, že formálně bude tato chyba napravena na nejbližším jednání rady, které proběhne 7.1.2015.  Tato chyba neovlivnila vůbec nic a nikoho.

Co k tomu ještě chcete více říci?

Z mého pohledu jsou mnohem zásadnější jiné problémy  - např. zda se nám podaří připravit včas vše pro zahájení rekonstrukce Husovy ulice, abychom nepřišli o cca 15 milionovou dotaci či jak vyřešíme 13 milionovou pokutu za chyby při modernizaci slánské nemocnice v roce 2010, která byla Slanému vyměřena před pár týdny.

 

lp

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ynals
Počet příspěvků: 18
Hlavně pro: brada
2.1.2015 - 17:17

A co vylepení neplatného zápisu?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 620
Hlavně pro: ynals
2.1.2015 - 17:03

Zato, že něco nechápete, opravdu nemohu. Ale zkusím  vysvětlit podrobněji:

a) Nejsem si vědom, že bych zadal jakýkoliv popud k porušení zákona. Pouze jsem upozornil na chybu v zápise z jednání rady. Ta chyba je objektivní a snadno doložitelná.

b) O obstrukci se jednalo především z toho důvodu, že uvedená chyba v zápise z rady neměla žádný vliv na projednávání daného materiálu na zastupitelstva města. Materiál byl předložen správně a daná problematika je plně v kompetenci zastupitelstva města. Opozice tedy účelově spojila dvě věci : bod projednávání materiálu o odměnách zastupitelů a pochybení při opravě zápisu z rady města. Tedy věci, které spolu po věcně formální stránce vůbec nesouvisí.  Takovýto postup s klidným srdcem označím jako obstrukce jednání.

 

S pozdravem

 

L.Peška

Naposledy upraveno 02.01.2015 - 17:04Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ynals
Počet příspěvků: 18
Hlavně pro: brada
2.1.2015 - 16:55

Nechápu jak můžete pane Peško hovořit o obstrukcích opozice v případě porušení zákona, které vzešlo na Váš popud. Jak je vlastně možné, že ve městě je vylepen zápis rady, který je neplatný a ne ten v původním znění?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: brada
1.1.2015 - 21:14

Nevím, proč pořád hádate, co si uvědomuji a co ne. Nyní je to možná reakce na moje malé dloubnutí (míněné jako upozornění - stačilo pochopit a přestat). Budiž.

Odhadnout zmiňované náklady není tak těžké. S tím půl milionem za rok hodně přeháníte.

Rozpočet se jistě připravoval mnohem dříve, ale pak se upřesňoval a zejména v tom, kde ušetřit. Nic proti tomu, ale zjišťuji skrytou rezervu a možnost utrácet v kontrastu k omezování na jiných místech.

Hodnota v položce se jistě měnit nebude, rozpočet je schválený. Nejsem ekonom, proto se ptám. Přivítal bych konkrétní informace hned napoprvé, polemiku a obraty v informacích vidím zbytečné. Nejsem politik.

Vratislav Renner

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 620
Hlavně pro: R r
1.1.2015 - 19:42

Děkuji (nerad) za upozornění na trapnou početní chybu.

A jinak - v době, kdy se rozpočet připravoval, se předpokládalo, že ve vedení města budou  2 uvolnění funkcionáři. Tento předpoklad trvá, i když se zatím nenaplnil.

To však rozhodně neznamená, že se tak nemůže stát v příštích měsících. Není tedy důvod v dané chvíli nějak zásadně vyčleněné finance v této položce měnit. Jak jsem již uvedl, nikdo o ně nijak nepřijde - buď budou použity dle původního účelu, nebo budou využity jinak.

Možná si ne zcela uvědomujete, že je obtížné stnaovit zcela přesnou částku v této položce, když není známo rozhodnutí zastupitelstva o výši odměn těch členů, o kterých zastupitelstvo může rozhodovat. V zásadě to může být něco mezi 0 Kč a 500.000 Kč za rok.  Proto je také celková suma o něco vyšší, než patrně bude třeba. V okamžiku, kdy zastupitelstvo alespon pro rok 2015 přijme nějaké rozhodnutí, může se tento původní odhad více zpřesnit.

 

lp

Naposledy upraveno 01.01.2015 - 19:43Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: brada
1.1.2015 - 19:21

Děkuji za odpověď, i když mi žádanou informaci neposkytuje.

Že položka zahrnuje nejen odměny starosty a místostarosty, vím a beru v úvahu. Samozřejmě jen hrubým odhadem (bohatě stačí).

Rozdíl proti minulým rozpočtům není snížení o 350, ale jen o 260 tisíc.

I kdyby se odměny dalším osobám proti minulým obdobím hodně zvýšily a třeba i odměna starostovi a poměrně i neuvolněnému místostarostovi, stále jde o úbytek celé odměny jednoho místostarosty a úbytek až 4/5 u neuvolněného místostarosty. Ke zjištění, že je k tomu snížení jen o 260 tisích neúměrně málo, není třeba vůbec počítat! 

Úspora vznikající "obstrukcemi opzice" je proti zjevnému nepoměru zanedbatelná, i kdyby trvala několik měsíců. Hlavně však to není argument k obhajobě výše diskutované položky. Možná si to neuvědomujete.

V dotazu jsem si nesoulad čísel sám vysvětlil tím, že někdo (nejspíš p. Zlámal) do návrhu rozpočtu zapracoval i odměnu dalšího (uvolněného) místostarosty. To jste mi nepotvrdil, i když to p. Zlámal na jednání ZM řekl.

Ale dejme tomu, že mé úvahy nejsou správné a pak se i špatně ptám, zda je správné nasadit do rozpočtu částku pro odměnu neexistujícího funkcionáře  a  zda by nemělo být nejdříve revokováno původní usnesení o složení vedení města.

Pak se zkusím zeptat jinak: Co se v diskutované položce skrývá a proč? A vidím tak v položce problém mnohem vážnější, než o jakém jsem uvažoval původně.

Sdělil jsem, že proti zřízení funkce dalšího - uvolněného - starosty nic nemám. Pokud by s ním rada (sestavitelé návrhu rozpočtu) přece jen počítali, proč je to utajované?

Vratislav Renner

P. S. Jak je to s neodpovězenými dotazy zastupitelů během zasedání? Stačí konstatovat, že teď zrovna tázaný odpovědět neumí a tím to končí?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 620
Hlavně pro: R r
1.1.2015 - 16:34

Nevím, zda jste si vědom, že tato položka zahrnuje odměny mnohem širšího okruhu osob. Např. i členů rady, zastupitelstva, výborů a komisí. Samozřejmě, největší část padne na finanční odměnu pro uvolněné zastupitele. V současné době máme jediného - pana starostu. V době sestavování rozpočtu se  ani nepředpokládalo, že by mělo být těchto uvolněných funkcionářů tolik, jako v předchozím období. Proto tedy to navrhované snížení cca o 350.000 Kč.

Na straně druhé jste možná zaznamenal, že z důvodů určitých obstrukcí či námitek některých opozičních zastupitelů nebyly dosud zastupitelstvem stanoveny odměny pro tzv. neuvolněné zastupitele. Tudíž v důsledku toho bude úspora ve výdajích z této položky patrně ještě vyšší, než byl původní předpoklad (= odměna zastupitele je měsíční a nemůže být vyplácena zpětně).

Jak jistě víte, každý rozpočet je jen jakýmsi kvalifikovaným odhadem budoucích výdajů. Odchylky jsou možné a běžně k nim dochází. Takže v daném případě se nestani nic jiného, než že pokud se ukáže, že čerpání v této položce je nižší, než byl daný předpoklad, může být určitá část přesunuta např. do rezervy finančního odboru a následně tak použita na financování jiných aktuálních akcí.

Ale nic významného to asi nebude - nejvýše několik set tisíc Kč.

 

L.Peška

 

 

Naposledy upraveno 01.01.2015 - 16:37Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Počet příspěvků: 4717
Hlavně pro: Všechny
1.1.2015 - 16:03

Četl jsem Slánskou radnici   a nestačil se divit. Současný pan místostarosta si pustil hubu na špacír ( tohle vyjádření si mohu, jak z dalšího vyplývá, dovolit ) a k dehonestování minulého vedení ho dovedla vlastní neznalost.

další k tématu přinesl semtele na: "  Zastupitelstvo města aneb to jsme to dopracovali."

Co mě zarazilo, to byl  zcela  nesmyslný nářek nad prodejem podílu v TS do společné firmy. Za prvé, tato informace byla zveřejněna v době její realizace a patrně dnešní matadoři z Masarykova náměstí ještě spinkali ve svých vlastních problémech, a za druhé důvody a tehdejší realitu vůbec nekapírují. Může snad pan ambulatní místopředseda tvrdit, že firma, kde pracuje, si například dopravu svých výrobků zajišťuje vlastními vozidly, nebo si na to najímá služby spediterů? A zadarmo, zajisté, že ano? On je patrně jediný, kdo dokáže nějak popsat finance, ale k tomu, aby něco hodnotil, mu chybí alespoň desetileté sledování chodu ve městě a poznání tehdejší reality a vůbec komunální problematiky , například nákládání s odpady, trh s odpady.

Takže tady je popis reality z tehdejší Slánské radnice
http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/radnice/2006/radnice_2006_04.pdf

doporučuji všem ke čtení, zejména panu místostarostovi, poněvadž tam se mu otevřenou oči v realitě odpadového hospodářství, chodu města atd.

Rád bych ho poprosil, zda by nás také seznámil s tím, zda tehdejší členové opozice hlasovali proti.
A pokud by to byl problém, tak navrhuji přečíst toto:
je to citace ze zápisu jednání Zastupitelstva Města Slaného 15.3.2006, též na stránkách města
cituji:

"Zastupitelstvo města schválilo většinou hlasů po dohadovacímu řízení usnesení v tomto znění: Zastupitelstvo města souhlasí s rozdělením obchodního podílu jediného společníka firmy Technické služby spol. s r. o., IČ 62958437 a to Města Slaný, IĆ 00234877 a převodu 50 % obchodního podílu Města Slaný na firmě Technické služby spol. s r. o. na nabyvatele Městský podnik služeb Kladno spol. s r. o., se sídlem Kladno-Rozdělov, Smečenská 381, IĆ 25085221 a to za cenu 5 500 000 Kč na základě smlouvy o převodu obchodního podílu. (16 pro, 4 zdrž.)"

JAK VIDÍTE, OPOZICE NEHLASOVALA PROTI,  součástí opozice byli tehdá Šmehlík a Peška, oba KSČM,  Šmehlík pokládal dle zápisu dotazy.  Není náhodou součástí koalice? A co se takhle poradit předem, než začnete házet špínu? Co se takhle vůbec s problémem seznámit? Celou obchodní záležitost a právní náležitosti zařizoval JUDr. Richtr, na plénu Zastupitelstva vysvětloval problematiku a zodpovídal dotazy.  Neznáte, pane místostarosto,  doktora Richtra?

2. V rámci předvolebních slibů současných radních navrhuji  kvůli tak důležité a slibované tranparentnosti zveřejnění seznamu osob, kterým bylo ono zlevněné parkování "přiděleno"  To už kvůli té transparentnosti.. Protože se zase objevuje fenomén, že někteří z nás jsou vyvolenější, než druzí a mám silné podezření, že kvůli takovým fenomenům někteří kandidovali.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
1.1.2015 - 15:51
Dobrý den, hodně štěstí a úspěchů do r. 2015.

Mám další dotaz pro zastupitele a chci věřit, že v lednu si již najdou čas odpovídat.

Je správné nasadit do rozpočtu částku pro odměnu neexistujícího funkcionáře? Jde o položku

5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 2 050,00 2 050,00 2 050,00 1 790,00

Z rozpočtované výše na r. 2015 se dá usoudit, že je počítáno s odměnami pro dva uvolněné a jednoho neuvolněného funkcionáře. Mám však zato, že platí usnesení ZM o jednom uvolněném a jednom neuvolněném funkcionáři. Potvrdil to p. Ing. Zlámal v odpopvědi p. Kulichovi - nikdo se nad tím nepozastavil.

Nemělo být nejdříve revokováno původní usnesení?

Není to nic proti tomu, aby byli místostarostové dva. Jde o správnost postupu, dodržování zákona. Jde sice stále jen o "malé přehmaty", ale dějí se na každém zasedání i mimo ně. Není to potřeba.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Jan Chyský
15.12.2014 - 20:08

Děkuji. V podstatě mi to došlo. Odpovídal jsem, abych obhájil svoje tvrzení.

V dokumentu byla provedena oprava nepřesného označení místostarosty původně jen jako člena zastupitelstva. Sken nyní více ctí pravý úhel, i tak je vidět, že jde o změnu.

Nevím, co dovoluje web ani co je lepší, zda nové jméno či původní. Pro zachování případných odkazů jistě původní.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jan Chyský
(Moderátor)
Počet příspěvků: 84
Hlavně pro: R r
15.12.2014 - 18:56

Dobrý den,

v souboru byla chyba, takže byl nahrazen opravou. Opravený soubor má nepatrně jiný název, takže původní odkaz nefunguje.


J.Chyský
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: levape
15.12.2014 - 12:36

Původně byl zápis vystaven na adrese

http://www.meuslany.cz/data/nastenka/1233502_rm_03_12_2014_zapis.pdf

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
levape
Počet příspěvků: 310
Hlavně pro: R r
15.12.2014 - 11:50

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
15.12.2014 - 11:01
Dotaz:

Rada se zabývala rozpočtem na svém zasedání 3. 12. 2014. Kde najdu zápis z jednání? Byl na elektronické úřední desce, ale nyní již není. Proč?

Změna:
Dokument byl po 11:45 hod. vrácen, přesněji vyměněn, protože se jedná o nový dokument. Proč nevím, možná oprava nějakého překlepu.

Vratislav Renner
Naposledy upraveno 15.12.2014 - 12:36Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: ZM, MěÚ
8.12.2014 - 20:17
Prosím zastupitele a všechny, kdož se vyznají v návrhu rozpočtu města o diskuzi na

NÁVRH ROZPOČTU 2015

Děkuji.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 4370
Hlavně pro: Jiří Hůla
2.12.2014 - 16:29

Moje odpověď je ve volné diskusi 27.11.2014 - 17:42 L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 198
Hlavně pro: PavelRohla
27.11.2014 - 14:06

Dobrý den,

ano, poukazujte na nešvary, nehospodárnost a plýtvání městskými prostředky, ale dělejte to věcně. Pan Renner, který toto vlákno založil, určil pravidla. 

Investice v muzeu probíhala ještě před volbami, takže podrobné informace nemám, jistě zde napíše fakta nějaký můj předchůdce v Radě města, třeba pan Schneider, který je zde častým přispěvatelem. Obhájit tuto investici bude pro něj hračka.

Jiří Hůla
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PavelRohla
Počet příspěvků: 55
Hlavně pro: vedení města
27.11.2014 - 12:52
Jaké je teď téma? Může méně pasivní občan poukázat na některé nešvary, nehospodárnosti a plýtvání městskými prostředky pokud má o nich přehled, aby nebyl smazán? Jak byla třeba dotažena obrovská investice v muzeu. V chodbě je viklající se  informační sloupek, který se dá odnést, nefunkční videotelefon atd. Nedovolil jsem si moc pane Hůla? P.R.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 198
Hlavně pro: R r
21.11.2014 - 20:34

Dobrý den,

v příloze je přehled prováděných a plánovaných oprav a úprav parkovacího domu včetně harmonogramu.

Jiří Hůla - Svobodní


Přílohy:
parkovaci-dum-upravy-provadene-komou.pdf - přehled prací a harmonogram
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  30  31  32  33  34  35
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.