Obsah  >>  Politika, politici  >>  INTERPELACE občana na zastupitele
Strana:   1  2

INTERPELACE občana na zastupitele

Čtenáři
Počet příspěvků: 2575
Hlavně pro: Všechny
20.11.2017 - 13:15
Souhlasím s p. Rennerem - zastupitelé by měli být k občanům vstřícní a reagovat. Nechť je v MÚ zřízena každému zastupitelská mailová adresa na které by byl k dispozici.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2575
Hlavně pro: Všechny
20.11.2017 - 13:14
Souhlasím s p. Rennerem - zastupitelé by měli být k občanům vstřícní a reagovat. Nechť je v MÚ zřízena každému zastupitelská mailová adresa na které by byl k dispozici.
L.Sch.

Omlouvám se za nepozornost - odkliknul jsem dvakrát.
Naposledy upraveno 20.11.2017 - 13:16Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: levape, ostatní
1.12.2016 - 16:54

Nic se nestalo, nemám co promíjet. Vyměnili jsme si názory. Jen bráním tomu, aby diskuze byla odvedena o tématu, který jsem nazval ""INTERPELACE občana na zastupitele". K názvu mě inspiroval p. Peška, který usiluje o něco podobného, ale bez účasti občana - voliče.

V podstatě jde o vztah kandidát - volič;  zastupitel - občan. Myslím si, že chybí vstřícnost zastupitelů vůči občanům.

Kandidáti, někteří z nich jsou později zastupitelé, se ucházejí o přízeň voličů chvíli před volbami a tím jejich vstřícnost končí. Asi jsem hodně naivní, když si myslím, že ti, co uvažují o kandidatuře v příštích volbách by měli s občany jednat ihned od okamžiku zrození jejich záměru a nečekat na předvolební klání.

Asi jsem hodně naivní, když si myslím, že ti, co byli zvoleni, by měli dělat vše možné proto, aby znali názory občanů a zastupovali jejich zájmy, že by neměli čekat, až se toho někdo dožaduje, ale sami by měli občany oslovovat, ptát se na jejich názory. Kdyby tomu tak bylo, neusiloval o to, aby si zastupitelstvo vstřícnost k občanovi sami sobě uložili jako povinnost. Na vedení města by pak zbylo jen technicky zabezpečit realizaci takového usnesení. Můj problém je v tom, že nevím, zda o to občané stojí a pokud ano, zda jsou zastupitelé ochotni jim (nám?) vyhovět. Snažím se najít odpověď prostřednictvím této diskuze.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
levape
Počet příspěvků: 296
Hlavně pro: R r
1.12.2016 - 11:01

Promiňte, ale já regoval na Váš úvodní příspěvek, který byl určen pro vechny. V dotazu také přesně opakuji Vaše znění příspěvku z 18.11.2016 v 11.17. Hledal jsem jak zareagovat na Váš nejbližší příspěvek a tím se stalo, že jsem vlastně zareagoval na Váš příspěvek 1.12.2016 - 09:40 .
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: hopes
1.12.2016 - 10:38

Panu Peškovi jsem odpověděl. Reagujete za něho, odpověď je tedy i pro Vás.

Na příspěvky k tématu, pokud neporušují pravidla diskuze, rád každému odpovím.


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: kozina
1.12.2016 - 10:32

Požádal jsem p. Hůlu o odstranění Vašeho příspěvku, kterým mě urážíte.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 164
Hlavně pro: R r
1.12.2016 - 10:25

Myslím, že Peška vám tady dost jasně odpověděl, že vše, co chcete je dávno již někde zakotveno a stanoveno. Co je na tom za změnu tématu?

 

Apropo: Chcete zakotvit povinnost odpovídat na otázky a sám se této povinnosti při první příležitosti vyhnete?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: levape
1.12.2016 - 10:20

Sdělení bylo určené p. Peškovi jako obrana proti jeho snaze o změnu tématu. Děláte totéž, tak mi prosím promiňte, že Vám zde na Vaši otázku neodpovím.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
levape
Počet příspěvků: 296
Hlavně pro: R r
1.12.2016 - 09:40

Prosím o stručnou odpověď.  Na kterého ze zastupitelů města Slaného jste se obrátil s dotazem, s požadavkem na vysvětlení, nebo s žádostí o informaci týkající se správy města a oslovený zastupitel Vám ve stanovené lhůtě neodpověděl ?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: Peška
30.11.2016 - 13:07

Pane Peško,

opět jste si nepřečetl můj úvodní příspěvek, který obsahuje zcela konkrétní návrh. Návrh jsem popsal a zdůvodnil, vysvětlil svůj postoj, návrh shrnul do jedné věty a tu navíc napsal tučným písmem. Jde o návrh, který není v zákonech ani v jednacím řádu, jinak bych toto diskuzní téma nezakládal.

Sám v tomto nemohu řešení přinést, mohu jen navrhovat. K realizaci mého návrhu je třeba vůle většiny zastupitelů, ani samo vedení města k tomu pravomoc nemá. Řešení je tedy na vás, zastupitelích.

Když zmiňujete vedení města, tak vězte, že o komunikaci s vedením města jsem jako občan marně usiloval celý minulý rok. Ke kladnému výsledku jsem dospěl až letos po změně vedení města. Tak svým upozorněním na vlastní mylný dojem (nikoliv fakt) jen potvrzujete pravdivost svého zhodnocení naší debaty.

Z mé strany jde o občanskou iniciativu s konkrétním návrhem. Návrh jste si vysvětlil jako výzvu, kterou jste nepřijal a diskuzi se snažil navést na kritiku současného vedení města a chválu minulého. Pak diskuzi právem kritizujete - taková diskuze je "plytká a neúčelná".

V tématu padlo několik otázek, diskutovány byly rozdílné názory k mému návrhu. Myslím, že je zde dostatek prostoru k věcné a účelné diskuzi. Té se od občanů i zastupitelů nedostává, proto jsem v příspěvku, na který jste odpovídal, uvedl, že uvažuji o ukončení tohoto tématu.


Vratislav Renner


Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 598
Hlavně pro: R r
29.11.2016 - 20:45

Pane Rennere,

vyzýváte k něčemu, co je jak v zákonu o obcích i dalších, tak i v jednacím řádu zastupitelstva dávno zakotveno. Já vás jen upozorňuji na fakt, že když tyto normy nejsou vedením města vědomě dodržovány, pak je celé takové snažení bez efektu.

Jak vidno, vyzývat k řešení umí kde kdo.  Ale přinést nějaké, je již obtížnější. Proto mi připadá takováto debata jako vcelku plytká a neúčelná.

 

lp

 

 

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: Peška
29.11.2016 - 19:53

Pane Peško,

pokud si přečtete můj úvodní příspěvek, najdete tam odpovědi na své otázky. Když v tom neumíte pomáhat ani poradit, pak Vaše účast je zbytečná.

Nemám v úmyslu veřejně kohokoliv hodnotit a rozdělovat podle politické orientace a již vůbec nemám v úmyslu diskutovat na téma kdo za co může, či kdo je ve všem jednička a kdo je ten nejhorší.

Kdo a co na tomto fóru píše čtu a věřím si, že psanému textu rozumím.


Vratislav Renner

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 598
Hlavně pro: R r
29.11.2016 - 19:02

Nevím, pane Rennere, na koho vaší připomínkou míříte.

Na tomto foru se  můžete (čas od času) potkat s názory či odpovědmi pana Hůly, mými, někdy i pana Šmehlíka a Cílka, možná některých dalších. Všichni jsou to však představitelé současné opozice. Z vedení města, potažmo členů rady či dalších členů koalice v zastupitelstvu se zde k problémům nevyjadřuje nikdo.

Bohužel, současné vedení neplní ani své zákonné povinnosti, které má směr k občanům a zastupitelům v oblasti vyřizování dotazů či interpelací.

Jak to chcete změnit? Máte nějaký návrh, který dokážete prosadit?

Já vám, bohužel, poradit ani pomoci neumím.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: Všechny
29.11.2016 - 16:08
Tak se mi potvrzuje, co jsem vlastně předpokládal - zájem občanů i zastupitelů o vzájemný dialog je mizivý. Proč asi? Možná že než solidní dialog je vítanější označování jiných za lumpy a blbce. O tom se pak diskutuje.

Uvažuji téma uzamknout a nechat zapadnout. Možná alespoň tím někoho potěším. Ostatně jsem věděl, že otevírat zde takové téma není zrovna dobrý nápad. Ale řekl jsem si, proč to ještě nezkusit.


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: Jiří Hůla
20.11.2016 - 14:00

Dobrý den všem.

Vážený pane Hůlo, Vám děkuji za ujištění, že budete občanům na jejich dotazy odpovídat. Odpovídáte průběžně a jsem si jistý, že budete i v budoucnu. Pokud by takový přístup k občanům měli všichni zastupitelé, toto téma bych nezakládal.

Mohl bych vyjmenovávat konkrétní případy a konkrétní jména dotazovaných od uvolněných zastupitelů až po řadové a tajemníka, kteří občana/y nejen ignorovali, ale jejich aktivitu svým (ne)jednáním potlačovali. Nebudu však "čeřit hladinu", nemám v úmyslu řešit minulost, ale budoucnost. Skutečnost v přístupu převážné většiny zastupitelů k řadovému občanovi znáte, tak jen prosím o Váš názor k mému návrhu z úvodního příspěvku. Připomenu, že se rada v minulém složení tímto zabývala a měl jste konkrétní úkol, ale k realizaci ničeho nedošlo. Jistě k tomu byly nějaké důvody.

Výsledkem mé snahy by mohlo být třeba to, že podobný návrh, jaký jsem podal zde, by byl automaticky přijat jako návrh občana dle zákona o obcích a podle zákona vyřízen. Je již úplně jedno, kde místo pro takové podání bude a jak bude ověřována totožnost, možnosti i bez elektronického podpisu jsou.

Zajímá mě i názor (nejen Váš), jaký je rozdíl mezi podáním od úřadu známého občana formou elektronické zprávy z jeho snadno ověřitelné adresy  a papírovým podáním s neověřeným podpisem. První způsob bez elektronického podpisu přes podatelnu neprojde, druhý ano. Jak je ověřena pravost podpisu na listinném dokumentu, který může do podatelny podat kdokoliv osobně úředníkům neznámý s podpisem, který nikdy neviděli? Jinde podání bez elektronického podpisu fungují, nejen na obecních a jiných úřadech nebo v bankách, ale dokonce i na ministerstvu vnitra. Elektronická podatelna MV podání přijme i bez elektronického podpisu, o přijetí podá zprávu a bez odkladu vyřídí a třeba i jedno podání je vyřízené na třech odborech, občan se nemusí starat o to, kam a komu podání patří. Proč ve Slaném to nejde?

Vratislav Renner
Naposledy upraveno 20.11.2016 - 21:34Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: Čtenáři
19.11.2016 - 14:56

"DOTAZOVNA a ODPOVĚDNA" - počkejme tedy na skutečnost, zatím jde o přípravu.

"Zasedání zastupitelstva může podle zákona následovat až za 90 dnů" - použil jsem interval 90 dnů ze zákona, skutečnost je jiná, ale být nemusí.

"Možnost komunikovat se zvolenými funkcionáři mají jejich voliči..." - ano, za předpokladu vůle volených reagovat, ale na mysli jsem měl komunikaci volených s občany, tedy z jejich vlastní iniciativy. K té jsou téměř všichni ochotni skutečně jen před volbami.

Ale nechme prostor k diskuzi na dané téma: "INTERPELACE občana na zastupitele" i jiným, stojím o více názorů, je více možností, mohou existovat lepší řešení i negativní názory. Děkuji.


Vratislav Renner
Naposledy upraveno 19.11.2016 - 14:59Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2575
Hlavně pro: R r
18.11.2016 - 23:06

Dobrý den,
předpokládané spuštění webu nebude, skutečně, trvat velmi dlouho. Nemohu hodnotit, je-li to otázka na několik hodin, ale skutečnost je taková, že začátkem příštího roku by tzv. - "DOTAZOVNA a ODPOVĚDNA" - měla být spuštěna.
Zastupitelstva zpravidla nemájí tak velký odstup - 3 měsíce - (spíše po 1 či 2 měsících, či pod.) Motivovat občany k setkáním, je snahou současného vedení a setkání se starostou jsou, jeho iniciativou, poměrně častá (itinerář setkání je uveřejňován ve webu MÚ, či v bulletinu Slánská radnice.
A motivovat občany k většímu zájmu a vlastní aktivitě při správě města je, opravdu, BOHULIBÁ myšlenka; a pokud by se něco takového podařilo bylo by to skutečně na nějaké ocenění - a to bych přál autorovi takového nápadu z celého srdce, leč po mnohých pokusech (možná ne tak dobrých) si mnoho nadějí, fakt nedělám - ale fandím!
Možnost komunikovat se zvolenými funkcionáři mají jejich voliči při každém zasedání zastupitelstva města (nikoliv tedy 1 x za 4 roky), leč - bohužel - tato možnost, nebývá mnohdy plně využita.
L.Sch.
Naposledy upraveno 18.11.2016 - 23:23Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 179
Hlavně pro: Vratislav Renner
18.11.2016 - 14:18
Dobrý den,

v rámci svých možností budu odpovídat na všechny dotazy položené konkrétně na mě.

S pozdravem

Jiří Hůla, Svobodní
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: Čtenáři
18.11.2016 - 13:44

Jistě vítaná příprava, bohužel jen příprava a ještě vázaná na spuštění nového webu, ke kterému může dojít za dost dlouho. Realizovat připravované v rámci stávajícího webu je práce maximálně na několik hodin.

Zasedání zastupitelstva může podle zákona následovat až za 90 dnů, setkání se starostou jen jednou celý za rok. To, o čem diskutuji, je možnost průběžná.  Navíc taková příležitost může vhodně občana motivovat k jeho většímu zájmu a vlastní aktivitě při správě města, což by podle mých představ měla být samozřejmost.

A je jistě víc možností, jak by mohli (a měli) volení funkcionáři průběžně komunikovat se svými voliči (nikoliv 1x za 4 roky, jak tomu je).


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1308
Hlavně pro: RK007
18.11.2016 - 13:28

Dobrý den, jistě, že to myslím dobře. Nemyslím si, že by občané svými dotazy zastupitele zahltili a pak vycházím z toho, že zastupitelé kandidovali dobrovolně a předpokládám, že chtěli být zvoleni právě proto, aby pro občany pracovali. Bez vzájemné komunikace s občany zastupitel zastupuje víc sám sebe a svoje zájmy. Určitou oběť zastupitele ve prospěch občanů považuji za samozřejmost a nevidím důvod v tomto nějak zastupitele od občanů oddělovat nebo je proti nim hájit. To, co mám na mysli, lze ošetřit vhodnými pravidly, náznak jsem uvedl.

Ještě připomenu, že jsme při volbách měli možnost některé kandidáty preferovat. Není to sice nástroj příliš účinný, ale přesto může občan v zastupitelstvu vidět některé zastupitele jako své a jistě by měl mít možnost s nimi komunikovat, i když je osobně nezná.

Možná se Vám nelíbí to, že odpovědět občanovi by zastupitel měl jako povinnost, vlastně jako úkol od zastupitelstva. To jistě někdo může vidět jako možnost zastupitele šikanovat. Od toho by byla zmíněná pravidla.


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.