Obsah  >>  Politika, politici  >>  Měsíčník Slánská radnice
Strana:   1  2  3  4

Měsíčník Slánská radnice

oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: Všechny
21.9.2015 - 15:23
Odpověď na otevřený dopis Pavla Zlámala publikovaný ve Slánských novinách od Pavla Bartoníčka:

http://oms.slany-2014.cz/2015/09/mistostarosta-zlamal-vysvetluje-aneb.html
Naposledy upraveno 21.09.2015 - 15:24Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3871
Hlavně pro: R r
21.9.2015 - 09:36

K tomu jenom to - že p. Hložek nebyl předsedou té "komise" minulé, ale až té nynější. Nicméně, v této chvíli a vyjímečně pro tento rok (než bude vše v zastupitelstvu projednáno), by se měly asi opravdu sejít obě komise a jednat společně. Byl by to alespoň vstřícný krok.
L.Sch.
Naposledy upraveno 21.09.2015 - 09:36Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Čtenáři
20.9.2015 - 16:03

Ono nemusí jít jen o zvyklost, ale o to, že stav věcí zastupitelstva v řadě po sobě jdoucích volebních období akceptovala a to včetně zastupitelstva současného. Právníci znají něco jako "souhlas mlčením" nebo "kdo mlčí, souhlasí". Problém byl otevřen činností p. Bartoníčka a zmíněn i v diskuzi při minulém zasedání zastupitelstva, program příštího zasedání tento bod neobsahuje.


Jistě rada města nepovažovala projednat existenci "komise" v zastupitelstvu za potřebné v přesvědčení, že žádná komise neexistuje. Došlo však k pochybnostem, pak bylo přinejmenším solidní záležitost zastupitelstvu k projednání předložit.


Spor by vcelku vstřícně mohl (vy)řešit i p. Hložek jako předseda minulé "komise" i nově jmenované radou svoláním všech zúčastněných v minulosti i nově jmenovaných a akceptovat návrhy od všech. Sporné návrhy nevylučovat, ale zastupitelům předložit, třeba i s návrhem na projednání existence minulé "komise" a ukončení sporů.
Naposledy upraveno 20.09.2015 - 16:03Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3871
Hlavně pro: Všechny
18.9.2015 - 22:15
Nu, psaní urážlivých otevřených dopisů a to navíc do páně Peškových novin se dá docela jistě označit za morální poklesek. Ještě větším pokleskem by však bylo, pokud by dotyčný na stejném místě - tedy v tom neuvěřitelně pokleslém bulváru (což by mu podle tiskového zákona mělo být umožněno) odpovídal. O Ing. Pavlu Bartoníčkovi nemohu říci, že bychom byli přímo přáteli, ale známe se dobře a jsem přesvědčen, že něco takového on neudělá. Myslím si, že bude osobní útok Ing. Zlámala (mimochodem ubohý a nejenom proto, že ho prezentoval v pokleslých Peškonovinách) ignorovat. Pokud vůbec zareaguje, bude to pravděpodobně přes internetový bulletin OMS.
L.Sch.
Naposledy upraveno 19.09.2015 - 19:47Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: robert
18.9.2015 - 19:39

Děkuji, opraveno.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 311
Hlavně pro: R r
18.9.2015 - 19:20

Jen drobnost - jestli dobře čtu, tak ten dopis je podepsán / autorizován ing. Zlámalem, místostarostou města, nikoliv panem Peškou.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: jump
18.9.2015 - 17:30

Abych se neopakoval, můžete se podívat na můj příspěvek na
http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/navrhy-oceneni-ke-statnimu-svatku-28-rijna
ze dne 17.9.2015 - 11:07

Konstatoval jsem sice, že usnesení Rady, kterým byla vytvořena nová komise právně zvrátit nejspíš nelze. Popsal jsem však ještě druhou stránku věci, která souvisí se slušností, v daném případě neslušností a arogancí.

Vás musím opravit, protože se mýlíte. Nic z toho, co p. Zlámal napsal, není "podloženo stanoviskem ministerstva vnitra", protože jde pouze o metodické doporučení, které není právně závazné! Zákon funkční období komisí a výborů nestanovil a v doporučení jde pouze o odvozený výklad.

Jistě má výklad MV pro samosprávu města větší váhu než jiný výklad, i když též od právníků, kteří docházejí k jinému závěru. A z nich v tomto případě (složení komise schválené zastupitelstvem a po více období neměněné) lze dojít k závěru, že správnější bylo, aby o věci jednalo zastupitelstvo.

Věc je ještě kombinovaná chybou v názvu orgánu, zřízeného jako komise. Nevím, jestli se tím někdo zabýval a zda p. Peška, jako znalec zákonů, tehdy hlasoval proti a usnesení oponoval. Předpokládám, že ano (důkazy však nemám) a pokud opravdu, pak mu to bylo platné stejně, jako dnes p. Bartoníčkovi.

Nevhodné použití pojmu komise pro orgán zastupitelstva nezakládá neplatnost usnesení zastupitelstva. Že k tomu v praxi dochází, se dá odvodit také z doporučení, aby se těmto záměnám samosprávy vyhýbaly a nedocházelo k pozdějším nedorozumění.

Naposledy upraveno 18.09.2015 - 19:33Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3871
Hlavně pro: jump
18.9.2015 - 17:17

Píši jasně, že se jedná o zvyklost (a to již docela dlouhodobou - 12 let), takže by se snad dal i očekávat, zejména při skutečnosti hlasovací převahy koalice, trochu jiný (slušnější) způsob řešení této situace. Ale v tomto případě to je asi marné očekávání, že?
Ani z - výkladu - však nevyplývá, že by takováto komise nemohla kontinuálě pokračovat - je to jen předpoklad při změně rady. Slušností by tedy bylo, při záměru nového vedení - zvolit si komisi novou - alespoň se o tom při jednání zastupitelstva zmínit. Tím by se jakémukoliv "čeření" jednoduše předešlo. Ale chybné kroky a nepřipravenost na zasedání zastupitelstva jsou již téměř pravidlem. Vždyť co si myslet o sobotním "pokračování" posledního zastupitelstva, když i při převaze koalice 14 : 1 musely dvě vyhlášky být odloženy!!! Opět ukázka připravenosti materiálů!
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: Čtenáři
18.9.2015 - 15:17

Myslím, že jsou ve Slaném lidé, kteří tomuto problému rozumí lépe než vy.

Jasné argumentace i výklad jsem si přečetl zde:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/otevreny-dopis-zastupiteli-bartonickovi

Podloženo stanoviskem ministerstva vnitra mi to připadá jako dostatečně prokázané, že pan Bartoníček za vašeho potlesku, zase che jen "čeřit vodu".

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3871
Hlavně pro: jump
18.9.2015 - 13:24

Tak, jako většinou, se opět mýlíte.
Pan Bartoníček výchází ve svém informačním článku (jaký od té jakési, podivně radou ustavené, komise nové chybí) z faktu, že zastupitelstvo města již 12 let hlasuje o návrzích komise, zvolené napříč politickým spektrem v r. 2004, a která kontinuálně pokračuje v přijímání a hodnocení návrhů občanů na ohodnocení při příležitosti státního svátku 28. října - když zatím nebyla zastupitelsvem navržena a zvolena komise jiná - neboť jak víme, zastupitelsvo je nejvyšším orgánem městské samosprávy, že? Je to sice, dá se říci, jen zvyklost, ale dozajista by k ní mělo být přihlédnuto a pokud to chce nové vedení změnit, je jen s podivem proč k tomu nevyužilo současnou hlasovací převahu. Při znalosti věci, je i zřejmě chybou, že toto vše nepřipomněl novému vedení člen původně ustavené komise zastupitelstvem a předseda té, kterou ustavila rada bez schválení zastupitelstvem - pan J. Hložek.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: Čtenáři
18.9.2015 - 11:40

No já v zářijovém čísle vidím jen jakýsi Bartoníčkův článek o tom, že sám sebe pasoval do role arbitra pro posuzování kdo z občanů si zaslouží být oceněn při příležitosti státního svátku.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3871
Hlavně pro: robert
18.9.2015 - 01:19

Nu, tak Vás budu informovat já - nalezl jsem ve stejném čísle Radnice (červenec - srpen) s inkriminovaným a částečně až zpolitizovaným čl. p. Pešky i čl. p. Bartoníčka s názvem - "Koncerty v Lidicích u Otrub pokračují i o prázdninách" - kde popisuje program i s termíny připravovaných koncertů (mimochodem - velmi kvalitních) v kostele sv. Jakuba Většího v Lidicích u Otrub.
Tyto informace já nepovažuji, narozdíl od textu páně Peškova, za bláboly, jak Vy uvádíte.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 311
Hlavně pro: Čtenáři
17.9.2015 - 21:08

nemohu, já ty jeho bláboly nečtu
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3871
Hlavně pro: robert
17.9.2015 - 15:54

Jelikož již není Radnice distribuována do schránek nedostane se mi většinou do ruky, takže někdy se podívám do internetového vydání, ale fakt zřídka - neboť kdysi nepolitické pojetí, se nějak vytratilo. Můžete napsat na jaké téma p. Bartoníček psal?
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 311
Hlavně pro: Čtenáři
17.9.2015 - 14:38

no to asi neumíte číst (pravda, ty bartoníčkovi cinty zato nestojí), ale v posledních 3 číslech se prezentoval Bartoníček v každém
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3871
Hlavně pro: Všechny
17.9.2015 - 13:33
Nevím o tom, že by měl pan Bartoníček nějaký článek  ve Slánské radnici. Zato sloupek pana radního Pešky - pod označením Ohlasy z radnice v předprázdninovém čísle na str. 2, kde s překvapením objevuje všeobecně známé akce a mystifikuje čtenáře bědováním, jak se muselo nové vedení vyrovnat s ekonomickou situací našeho města (které převzali s rezervním fondem 60 mil. Kč!!!) - "to tedy stojí za to!!!"
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: R r
17.9.2015 - 12:03

A já bych ještě doplnil:

Mají všichni občané města pykat za psychycké úchylky grafomana Bartoníčka?

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
17.9.2015 - 11:46
Zakládám toto téma proto, že se o Měsíčníku Slánská radnice v poslední době diskutovalo na více místech

Zastávám názor, že občané města by měli mít na obsah Slánské radnice vliv a tak si diskuze k němu zaslouží své místo.

Také mě zajímají odpovědi na spousty otázek a doufám, že alespoň na některé zde dostanu odpověď.


Jistě mohou občané psát své příspěvky a zasílat je na email adresu (viz v dalším odstavci). 
Ale vědí, kdo o otisknutí příspěvku s právem jeho obsah upravit rozhodne? 
Vědí, kdo je autorem nepodepsaných sdělení? 
Sdělí jim někdo, proč nebyl příspěvek otisknut? 
Zná někdo složení redakce a ví někdo, kdo ji vede? 
Ví někdo, kdo odpovídá za nepodepsaný článek, dozví se, kdo článek napsal nebo k němu dal pokyn a určil jeho obsah?

Na webu města je psáno: Chcete-li otisknout svůj příspěvek ve Slánské radnici, zašlete jej na adresu slanska.radnice@email.cz do data uzávěrky daného měsíce.

Máte své názory na obsah Slánské radnice, či osobní zkušenost s jednáním "redakce", pak to prosím napište právě zde.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.