Obsah  >>  Politika, politici  >>  Měsíčník Slánská radnice
Strana:   1  2  3  4

Měsíčník Slánská radnice

ringo
Počet příspěvků: 275
Hlavně pro: Čtenáři
21.10.2015 - 16:33

Jelikož vás již známe, tak si myslím, že opět tak trochu vaříte z vody.

Takže se zeptám, jelikož nevím co kde Peška psal, ale znám vaši nikdy nekončíci snahu na tohoto zastupitele neustále útočit: O jakých nekorektních politických poznámkách hovoříte? O co konkrétně jde, že na to místopředseda ODS musel nutně reagovat?

A vy vážně chcete, abychom vám uvěřili, že tehdejší redakční rada odmítala nějaké příspěvky bez toho, aby toto odmítnutí konzultovala s vedením města?   Vy si opravdu myslíte, že ten diktátorsko-absolutistický  režim, který ve Slaném  na městském úřadě zavedl a provozoval váš zesnulý pan starosta, nebyl nikomu znám?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: robert
21.10.2015 - 16:00

Že nechápete je evidentní, ale není to nakonec poprvé.
Pokud zůstane u toho, že nebudou zveřejňovány, byť jen tak "mezi řečí" v textu některých, docela nekorektní politické poznámky - a nepůjde tedy pak, ani v náznaku, o text politický - nebude co řešit a na co reagovat, že? Je to k pochopení?
Neuveřejněná reakce na uveřejněné nekorektnosti p. Pešky - pokud by tam nebyly - by ani nevznikla, že? Současné vedení nepostupuje tedy stejně, pokud vůbec umoží zveřejnění zpolitizovaných nekorektností a navíc pak neumožní ani, na ně reagovat.

Zpolitizované příspěvky tehdejší, nebyly odmítány námi, ale tehdejší redakční radou (ta byla ovšem o nezpolitizování Slánské radnice informována).

Nezveřejněný příspěvek nynější nebyl příspěvkem jen tak z ničeho nic, ale byl reakcí na nekorektnosti v již uveřejněném příspěvku - bylo by tedy snad slušností (pomineme-li Tiskový zákon) takovouto reakci uveřejnit. Co dál s textem ponechme na autorovi.
L.Sch.
Naposledy upraveno 21.10.2015 - 16:14Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 275
Hlavně pro: Čtenáři
21.10.2015 - 15:13

Tak teď vás nějak nechápu. Na co si vlastně stěžujete? Nové vedení města, stejně jako to staré (vaše), odmítá (resp. odmítalo) dělat ze Slánské radnice nějaký politický bulvár. Což v případě minulosti statečně obhajujete (a já s vámi v tomto případě vzáceně souhlasím), ale když stejně postupuje i to současné vedení, tak to kritizujete.

Co je tedy jinak: Že předtím jste odmítali příspěvky členů ČSSD či VV a teď jsou odmítány politické příspěvky členů ODS?

Ať tedy ten váš spolustraník ten jeho text někde zveřejní. Hned uvidíme, o jak kvalitní informaci byli občané města ochuzeni.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: Všechny
21.10.2015 - 14:50
K trojici "jump", Šmehlík, Peška :

Tak pan "jump"(skok) - nic nového - opět v roli poskoka (či nahrávače). Pan Šmehlík trapný jako vždy - první co napadne po přečtení jeho textu, je - "Beati pauperes spiritu quoniam ...". Nu a hlavním mystifikátorem je, jako vždy RNDr. Peška, jak předvádí ve svém článku v Peškových Slánských novinách z té doby - ale děkuji mu za připomenutí vydání SR z května 2010, které patří do doby, kdy Slánská radnice byla naprosto nepolitická a články s politickou tématikou byly proto odmítány (což autoři oněch čl. věděli předem a o rozhodnutí redakční rady byli informováni). Starostovi byl k autorizaci vždy zasílán jeho sloupek, nikoliv však obsah Slánské radnice ke schválení - to patří k oněm zavádějícím a mystifikujícím zprávám Peškových slánských novin! Grafika Slánské radnice patřila v té době k nejlepším z komunálních tiskovin.  V onom květnovém čísle (z r. 2010) se nakonec lze dočíst, že i webové stránky města byly vyhodnoceny coby nejlepší ve Středočeském kraji a páté v republice. Nu a podíváme-li se dále do obsahu toho čísla uvidíme tam Program oslav dne vítezství 8. května, sloupek starosty, kde zve na Olympiádu dětí a mládeže s mezinárodní účastí z partnerských evropských měst a na bohatý program městských slavností s bohatou účastí zástupců ze všech partnerských měst v Evropě. Názvy dalších článků jsou např.:
Atletický stadion čekají opravy.
Otevření minigolfu za plaveckým stadionem.
Uctění památky tragicky zesnulého polského presidenta Lecha Kaczyňského u Kašny čtyř presidentů.
Rekonstrukce Kreibichovy ulice.
Sborník vzpomínek slánských pamětníků (1939-45)
Co je k vidění ve Slánském videomagazínu.
Městské slavnosti s tématikou Napoleónských válek.
Koncerty v kostele v Lidicích u Otrub.
Pozvánka na dětský den.
Varhany znějící - Slaný - Velvary.
Infocentrum Slaný - co připravuje.
Klub Českých turistů.
Programy kina a divadla.
Hvězdárna - kdy je otevřena pro veřejnost.
Městské byty k pronájmu.
Dny polské kultury.
Program Městských slavností - a td., a td. ...

O rozhodnutích rady města a zastupitelstva se zájemci dočetli vždy ve výveskách na MÚ a na městských výlepních nárožích. Přesto se některé články, ne přímo nepolitické, (např. čl. pí. Dobešové či i jiné) do SR dostaly. Ovšem vždy byla snaha, aby SR byla jen informačním zpravodajem MÚ bez politických nekorektností a případných následných střetů. To ovšem s nástupem současné koalice, spolupracující bezostyšně s komunistickým lídrem v radě města, zřejmě skončilo. Na reakci k některým nekorektním vyjádřením, tohoto člověka, nemá opozice zřejmě nárok.
L.Sch.
Naposledy upraveno 21.10.2015 - 15:02Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1215
Hlavně pro: Peška
21.10.2015 - 09:10

Hezký článek. Co se součastností? Již někdo viděl současného šéfredaktora Slánské radnice? Asi není žádný (netvrdím, že je potřeba). Existuje nějaká redakční rada? 

Pravděpodobně existovala redakce, když teď  je nová.  Kdo tvořil tu starou? Kdo tu novou sestavil? 

Kdo rozhodoval o tom, co v letošních vydáních bylo a co nebylo otištěné? Kdo napsal nepodepsané články?


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 156
Hlavně pro: Všechny
21.10.2015 - 08:50

spíše je to o tom, že když tyhle fígle dělala ODS, tak to bylo v naprostém pořádku

ted, když naráží na podobné, byť mnohem mírnější bariéry, tak se nestačí divit

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 318
Hlavně pro: RNDr. Peška
21.10.2015 - 08:34
Zdraví pane doktore,Tentokrát se vyjímečně mýlíte. Paměť má vynikající (blbci mají čas si pamatovat, chytří musí vymejšlet - říká J. Werich). Jenom ten gen lži, mystifikace a oblbování je tak nějak u funkcionářů ODS již trvale zakódován. Přeji hezký den L.Š.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 568
Hlavně pro: Čtenáři
21.10.2015 - 07:06

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: R r
20.10.2015 - 23:54

Tak, mám za to, že i komunální tisk (tedy i Slánská radnice coby bulletin MÚ) by měl ctít Tiskový zákon a uveřejnit reakci občana na článek již předtím zveřejněný. Neobstojí tvrzení, že přednost k uveřejňování svých textů mají zastupitelé. To, snad, pouze v případech, že by se jednalo o články nereagující na předešlé texty a redakční rada by rozhodovala, kterému dá přednost z důvodu nedostatku místa. Jde-li však o reakci, či přímo odpověď, na článek v předešlém čísle - mělo by být nejen slušností, ale i povinností (dle Tiskového zákona) reakci uveřejnit!!!
Občan, který se nedočkal ani odpovědi na dotaz proč nebyl jeho článek, zaslaný včas, uveřejněn - se dotazoval na tento problém v diskusi, která byla předřazena před jednání při zasedání zastupitelstva (myslím 12.10.), leč odpovědi se nedočkal s odůvodněním, že jeho čas na dotaz (5 min.), když zdaleka nevyčerpal všechny dotazy - již uplynul !!! Šlo o dotazy pana Martina Konečného (současný místopředseda MS ODS Slaný) proč nebyla uveřejněna jeho reakce na článek RNDr. Pešky v předprázdinovém čísle Slánské radnice. Vzápětí vystoupil JUDr. Richtr (bývalý místopředseda Oblastní rady ODS na Kladně s momentánně pozastaveným členstvím v ODS, avšak "nyní lídr současné koalice") s připomínkou a upozorněním, že p. Konečný je členem ODS ve Slaném. Ten člověk poněkud ovšem pozapomněl, že jde především také o občana Slaného, že? Zkrátka občanovi bylo současným "starostou" odebráno slovo aniž by se dočkal (předtím písemné) nějaké odpovědi (kromě toho, že p. tajemník pravil, že mohou až do tří měsíců) - jak příznačné pro toto vedení města!!!
Má-li být, toto, ono deklarované vstřícné a otevřené jednání s občany - tak tedy ... "pozdravpámbu" !!!
L.Sch.
Naposledy upraveno 21.10.2015 - 16:10Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1215
Hlavně pro: Všechny
17.10.2015 - 00:20
Měsíčník Slánská radnice má nově redakční radu složenou snad ze dvou osob. Myslím si, že periodikum hrazené z veřejných peněz si zasluhuje širší redakční radu na úrovni výboru zastupitelstva a složenou ze zástupců občanů, opozice a koalice. Samozřejmostí by mělo být, že redakční rada bude nejen odpovědná zastupitelům, ale i voličské veřejnosti.
V TZ je uvedeno, že doba zveřejnění příspěvků se může protáhnout až na 3 měsíce. Pak je jistě na místě prověřit celý obsah měsíčníku a příspěvkům od občanů dát přednost.


Vratislav Renner
Naposledy upraveno 21.10.2015 - 01:09Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
janek
Počet příspěvků: 161
Hlavně pro: oms
21.9.2015 - 19:02

A tenhel člověk se podílel několik let na řízení města ... ? Ještě že ho Rubík vyhodil.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 576
Hlavně pro: Všechny
21.9.2015 - 15:23
Odpověď na otevřený dopis Pavla Zlámala publikovaný ve Slánských novinách od Pavla Bartoníčka:

http://oms.slany-2014.cz/2015/09/mistostarosta-zlamal-vysvetluje-aneb.html
Naposledy upraveno 21.09.2015 - 15:24Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: R r
21.9.2015 - 09:36

K tomu jenom to - že p. Hložek nebyl předsedou té "komise" minulé, ale až té nynější. Nicméně, v této chvíli a vyjímečně pro tento rok (než bude vše v zastupitelstvu projednáno), by se měly asi opravdu sejít obě komise a jednat společně. Byl by to alespoň vstřícný krok.
L.Sch.
Naposledy upraveno 21.09.2015 - 09:36Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1215
Hlavně pro: Čtenáři
20.9.2015 - 16:03

Ono nemusí jít jen o zvyklost, ale o to, že stav věcí zastupitelstva v řadě po sobě jdoucích volebních období akceptovala a to včetně zastupitelstva současného. Právníci znají něco jako "souhlas mlčením" nebo "kdo mlčí, souhlasí". Problém byl otevřen činností p. Bartoníčka a zmíněn i v diskuzi při minulém zasedání zastupitelstva, program příštího zasedání tento bod neobsahuje.


Jistě rada města nepovažovala projednat existenci "komise" v zastupitelstvu za potřebné v přesvědčení, že žádná komise neexistuje. Došlo však k pochybnostem, pak bylo přinejmenším solidní záležitost zastupitelstvu k projednání předložit.


Spor by vcelku vstřícně mohl (vy)řešit i p. Hložek jako předseda minulé "komise" i nově jmenované radou svoláním všech zúčastněných v minulosti i nově jmenovaných a akceptovat návrhy od všech. Sporné návrhy nevylučovat, ale zastupitelům předložit, třeba i s návrhem na projednání existence minulé "komise" a ukončení sporů.
Naposledy upraveno 20.09.2015 - 16:03Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: Všechny
18.9.2015 - 22:15
Nu, psaní urážlivých otevřených dopisů a to navíc do páně Peškových novin se dá docela jistě označit za morální poklesek. Ještě větším pokleskem by však bylo, pokud by dotyčný na stejném místě - tedy v tom neuvěřitelně pokleslém bulváru (což by mu podle tiskového zákona mělo být umožněno) odpovídal. O Ing. Pavlu Bartoníčkovi nemohu říci, že bychom byli přímo přáteli, ale známe se dobře a jsem přesvědčen, že něco takového on neudělá. Myslím si, že bude osobní útok Ing. Zlámala (mimochodem ubohý a nejenom proto, že ho prezentoval v pokleslých Peškonovinách) ignorovat. Pokud vůbec zareaguje, bude to pravděpodobně přes internetový bulletin OMS.
L.Sch.
Naposledy upraveno 19.09.2015 - 19:47Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1215
Hlavně pro: robert
18.9.2015 - 19:39

Děkuji, opraveno.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 275
Hlavně pro: R r
18.9.2015 - 19:20

Jen drobnost - jestli dobře čtu, tak ten dopis je podepsán / autorizován ing. Zlámalem, místostarostou města, nikoliv panem Peškou.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1215
Hlavně pro: jump
18.9.2015 - 17:30

Abych se neopakoval, můžete se podívat na můj příspěvek na
http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/navrhy-oceneni-ke-statnimu-svatku-28-rijna
ze dne 17.9.2015 - 11:07

Konstatoval jsem sice, že usnesení Rady, kterým byla vytvořena nová komise právně zvrátit nejspíš nelze. Popsal jsem však ještě druhou stránku věci, která souvisí se slušností, v daném případě neslušností a arogancí.

Vás musím opravit, protože se mýlíte. Nic z toho, co p. Zlámal napsal, není "podloženo stanoviskem ministerstva vnitra", protože jde pouze o metodické doporučení, které není právně závazné! Zákon funkční období komisí a výborů nestanovil a v doporučení jde pouze o odvozený výklad.

Jistě má výklad MV pro samosprávu města větší váhu než jiný výklad, i když též od právníků, kteří docházejí k jinému závěru. A z nich v tomto případě (složení komise schválené zastupitelstvem a po více období neměněné) lze dojít k závěru, že správnější bylo, aby o věci jednalo zastupitelstvo.

Věc je ještě kombinovaná chybou v názvu orgánu, zřízeného jako komise. Nevím, jestli se tím někdo zabýval a zda p. Peška, jako znalec zákonů, tehdy hlasoval proti a usnesení oponoval. Předpokládám, že ano (důkazy však nemám) a pokud opravdu, pak mu to bylo platné stejně, jako dnes p. Bartoníčkovi.

Nevhodné použití pojmu komise pro orgán zastupitelstva nezakládá neplatnost usnesení zastupitelstva. Že k tomu v praxi dochází, se dá odvodit také z doporučení, aby se těmto záměnám samosprávy vyhýbaly a nedocházelo k pozdějším nedorozumění.

Naposledy upraveno 18.09.2015 - 19:33Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: jump
18.9.2015 - 17:17

Píši jasně, že se jedná o zvyklost (a to již docela dlouhodobou - 12 let), takže by se snad dal i očekávat, zejména při skutečnosti hlasovací převahy koalice, trochu jiný (slušnější) způsob řešení této situace. Ale v tomto případě to je asi marné očekávání, že?
Ani z - výkladu - však nevyplývá, že by takováto komise nemohla kontinuálě pokračovat - je to jen předpoklad při změně rady. Slušností by tedy bylo, při záměru nového vedení - zvolit si komisi novou - alespoň se o tom při jednání zastupitelstva zmínit. Tím by se jakémukoliv "čeření" jednoduše předešlo. Ale chybné kroky a nepřipravenost na zasedání zastupitelstva jsou již téměř pravidlem. Vždyť co si myslet o sobotním "pokračování" posledního zastupitelstva, když i při převaze koalice 14 : 1 musely dvě vyhlášky být odloženy!!! Opět ukázka připravenosti materiálů!
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 156
Hlavně pro: Čtenáři
18.9.2015 - 15:17

Myslím, že jsou ve Slaném lidé, kteří tomuto problému rozumí lépe než vy.

Jasné argumentace i výklad jsem si přečetl zde:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/otevreny-dopis-zastupiteli-bartonickovi

Podloženo stanoviskem ministerstva vnitra mi to připadá jako dostatečně prokázané, že pan Bartoníček za vašeho potlesku, zase che jen "čeřit vodu".

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.