Obsah  >>  Politika, politici  >>  NÁVRH ROZPOČTU 2015
Strana:   1

NÁVRH ROZPOČTU 2015

R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
23.12.2014 - 11:44
Na městském webu v dokumentech města je mj. uvedeno:

Přílohy k návrhu rozpočtu pro rok 2015
Návrhy rozpočtů jednotlivých odborů (v případě dotazů se prosím obracejte na jednotlivé vedoucí odborů nebo na vedoucí Finančního odboru).

Více na adrese:
http://www.meuslany.cz/cs/dokumenty-mesta/hospodareni-mesta/
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Čtenáři
15.12.2014 - 11:29

O zápisu a o jeho pozdější nedostupnosti jsem se zde zmínil proto, že bylo jednáno i o rozpočtu. Nechme dále, prosím, prostor jen k diskuzi o rozpočtu, aby nezapadly důležité otázky, jako třeba "Výkup pozemkových parcel p.č. 383/9 a 383/10 v k.ú. Slaný " - viz níže.

Děkuji.

Vratislav Renner 
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3991
Hlavně pro: R r
15.12.2014 - 11:09

Pravda - špatně jsem se vyjádřil. Odkazem se zkrátka na onen zápis nedá již dostat - pouze na zápis z prvního jednání rady.
"Co vedlo ke stažení již vyvěšeného a ověřeného zápisu?" - To je tedy ta správná otázka. L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Čtenáři
15.12.2014 - 10:54

Nezmizel odkaz, vždyť v mém příspěvku je. Zmizel dokument, na který odkazuje.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3991
Hlavně pro: Všechny
15.12.2014 - 10:48
Tak, to je tedy opravdu zajímavé, že zmizel nejen odkaz na zápis, ale i zápis sám - a není k nalezení!
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
14.12.2014 - 13:10
Rada města se zabývala mj. rozpočtem na rok 2015. Zápis z jednání je na elektronické úřední desce

http://www.meuslany.cz/data/nastenka/1233502_rm_03_12_2014_zapis.pdf

---------------

Odkaz výše již není funkční, dokument PDF byl zřejmě sejmut (zjištěno 15. 12. - 10:10 hod.).

Po 11:45 hod. byl vystaven nový dokument:

http://www.meuslany.cz/data/nastenka/1234002_rm_zapis_03_12_2014.pdf

Vratislav Renner
Naposledy upraveno 15.12.2014 - 12:33Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3991
Hlavně pro: rosa
12.12.2014 - 21:49

Tak, za r. 2013 byl přebytek 41 mil., za letošek se teprve dozvíme. A na rok 2015 se dá jistě předpokládat, že vzhledem k maximálnímu okleštění rozpočtu na příští rok, bude určitě také velmi přebytkový!!!?

Váš příspěvek a "dojetí" v tématu o aleji o Vás cosi vypovídá!!!
Naposledy upraveno 12.12.2014 - 22:54Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
rosa
Počet příspěvků: 29
Hlavně pro: sledovatel
12.12.2014 - 19:14

Doufám,že v rozpočtu je také "ZISK" P.D. P.D. už funguje 23 měsíců.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
sledovatel
cizí starosta
Počet příspěvků: 21
Hlavně pro: levape
9.12.2014 - 21:22

S dovolením odpovím Vám já. Ano. V příloze vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění, je u položky 5222 uvedeno: Neinvestiční transfery spolkům.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
SM
zaměstnanec
Počet příspěvků: 25
Hlavně pro: levape
9.12.2014 - 21:18

Podle mého ne, neboť uskupení, organizace a sdružení mají dobu stanovenou tuším Ministerstvem vnitra (3 roky?), po kterou mají za úkol přepracovat své stanovy, aby reflektovaly nový OZ = staly se spolky.

Do té doby to jsou stále sdružení.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: levape
9.12.2014 - 14:54

To není dotaz na mne, nejsem odborník na rozpočet, nejsem jeho zpracovatel. Pouze jsem se ptal a získané informace zveřejnil.

Nejde mi o ukojení vlastní zvědavosti ani nehledám chyby a nechci do cizí práce rýpat. Jde mi o vyvolání zájmu o rozpočet zejména u všech zastupitelů, vyvolání dotazů veřejnosti a tím bych rád motivoval zastupitele k pečlivé přípravě na zasedání, při kterém bude rozpočet schvalován. Vycházím z vlastního posudku ustavujícího zasedání, o kterém si dovolím tvrdit, že jej zastupitelé ne úplně zvládli. Nejsem generálem po bitvě, svými postřehy nesoudím.  Mám zájem, aby jednání zastupitelů bylo bez chyb a vytvářela se tak jen dobrá pověst města.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
levape
Počet příspěvků: 310
Hlavně pro: R r
9.12.2014 - 14:36Dnem 1. 1. 2014  se občanská sdružení považují podle nového občanského zákoníku za spolky. Takže čistě formálně nemělo by být uvedeno: 5222 neinvestiční transfery spolkům ?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: oms
9.12.2014 - 13:51

Pokud by pozemky vykoupené pro ČOV původně patřily stejnému majiteli, tak jejich cena by vyšla na víc jak 1,9 tis. Kč / m2 při zastupitelstvem odsouhlasené ceně 10,- Kč / m2. ZM má právníka. Měl by ukázat své schopnosti a dosáhnout zrušení smlouvy.
Naposledy upraveno 09.12.2014 - 13:52Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
9.12.2014 - 12:56
Na elektronicky odeslané dotazy jsem o finančního odboru dostal okamžitou odpověď a následně i ústní souhlas se zveřejněním - tedy je zde - dotazy jsou tučným písmem, odpovědi FO  v modré barvě:

Tabulka č. 6
Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění
 361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství rok 2014 2 850 tis. Kč, návrh 2015 335 tis. Kč
V čem je úspora? Komu a na co se proti minulým obdobím nedostane?
Pro rok 2015 se nepočítá s naplněním Fondu obnovy domů. V  roce 2014 se do Fondu přidělilo 2.250 tis. Kč.

431 Sociální poradenství 266,00 tis. Kč
O jakou činnost se jedná, kdo bude poskytovatelem poradenství?

Jedná se o mimořádné výdaje na základě smlouvy s Úřadem vlády ČR o poskytování lokální asistence (sociálně vyloučené lokality). Tato služba nám bude Úřadem vlády na základě měsíčních faktur hrazena a příjmy jsou též začleněny do rozpočtu města na rok 2015 pod položku 2111.

Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 62,70 tis. Kč
5042 Odměny za užití počítačových programů 610,00 tis. Kč
Co je obsahem položek, kdo bude příjemcem odměn?

5041 jedná se platby společnosti OSA, DILIA, honoráře za koncerty.

5042 jak už z názvu vyplývá, jedná se o platby za užití počítačových programů (program VERA, který využívá MěÚ (účetnictví, příjmy, výdaje, spisová služba apod.)

5164 Nájemné rok 2014 945,10 tis. Kč, návrh 2015 371,90 tis. Kč
Za co se platilo nájemné v r. 2014 a v r. 2015 již nebude?

Dle rozpočtové skladby se dříve užití počítačových programů začleňovalo na položku 5164, nyní na položku 5042.

5168 Zpracování dat a služby souvis. s IT 695 tis. Kč
Co je obsahem položky, kdo bude zpracovatelem dat. kdo bude poskytovat služby?

Jedná se o technické podpory k počítačovým programům, serveru (příjemců je více, hlavní VERA, KVASAR (mzdový program).

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 6 043,50 tis. Kč
Co je obsahem položky?
Největší položkou jsou příspěvky sportovním a zájmovým organizacím (viz tabulka č.12, která je součtem položek 5212,513,5221,5222,5223,5229 – zde je vše vyčísleno).

Konkrétní příjemci z řad sportovních a zájmových organizací vzejdou na základě jejich žádostí o příspěvky na Odbor školství a tělovýchovy a zřízená komise na základě žádostí a kritérií schválených ZM rozhodne kdo a kolik fin. prostředků obdrží.

 

V tab. 6 je součet návrhu 2015
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 91 819,30 tis. Kč

v grafu na str. 8 je nad třetím sloupcem nadpis "Služby pro obyvatelstvo" částka 138 373,30 tis. Kč, což je celkový součet za BĚŽNÉ VÝDAJE - jedná se o chybu? V grafu jsou znázorněny celkové výdaje, tj. i s výdaji na investice. Nejedná se tedy o chybu.--------- KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2015
Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU
Tabulka č.8
7 3007 Výkup pozemkových parcel p.č. 383/9 a 383/10 v k.ú. Slaný 1 061 tis. Kč
Jaký je účel výkupu pozemků, jak a kdo stanovil cenu? (jde o 3029 m2, cena vychází na 350 Kč / m2)
 Jedná se o závazek, který již ZM schválilo 13.5.2014. Jsou to pozemky v ulici Netovická a část 30 % ceny se hradilo již v roce 2014 (bližší informace na Odboru správy majetku). 
10 3007 Výkup pozemků 400 tis. Kč
O jaké pozemky jde a jaký je účel výkupu? Jedná se o pozemky pod našimi komunikacemi (náprava právních vztahů).
---------
 Tabulka č.12 - Ostatní transferyNeinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 tis. Kč
Kolik veř. záchodů město má, jak je vypočítána cena provozu?
 Veřejné záchodky jsou na náměstí. Provozují je Technické služby Slaný na základě smlouvy s městem. Město hradí ztrátu z provozu na základě předložené faktury. Faktická částka se může lišit od plánovaného výdaje v rozpočtu.

Neinvestiční transfer AVES - ochrana zvířat 170 tis. Kč
O co se jedná?

Jedná se o záchranu poškozených zvířat, o likvidaci uhynulých zvířat a o zajištění služby odchytu přemnožených holubů.
 Ing. Zina Nová
Vedoucí finančního odboru
telefon: 312 511 125
e-mail: nova@meuslany.cz
-----------------------------------------------------
Touto cestou ještě jednou děkuji paní Ing. Zině Nové za odpověď.

Dotaz na Odbor správy majetku ve věci výkupu pozemkových parcel p.č. 383/9 a 383/10 v k.ú. Slaný podávat nebudu, neboť se možný problém řeší na jiném místě tohoto fóra a na blogu OMS.

Vratislav Renner

Naposledy upraveno 09.12.2014 - 18:30Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: nejen pro: Adam Chyský
9.12.2014 - 11:01

Děkuji za odpověď.
Skutek odpovídá jinde uváděným informacím o charakteru majitele pozemků.

Nejedná se o porušení zákona zaplatit za téměř bezcenou ornou půdu 500 Kč / m2 a ještě s částečnou platbou předem?

Co město tímto aktem získalo a za jakou další cenu? Nemělo by se tím nové ZM zabývat?


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
9.12.2014 - 10:52
Protože k seznámování s návrhem rozpočtu je času málo a s blížícími se svátky bude ještě méně, požádal jsem město Slaný, aby mi v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, poskytlo informace k návrhu rozpočtu města na r. 2015.

Žádost jsem poslal elektronicky na adresu sekretariátu a finančního odboru s obdobnými otázkami, jaké jsem položil zde.

Dostanu-li odpověď, budu zde veřejnost informovat. Omlouvám se zastupitelům chystajícím se zde odpovídat, že jsem jejich vstřícnosti neposkytl více času. Ani tak se jejich odpovědí nezříkám, naopak je očekávám.

Vratislav Renner
Naposledy upraveno 09.12.2014 - 11:03Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Adam1
(Administrátor)
Počet příspěvků: 17
Hlavně pro: Všechny
9.12.2014 - 10:07
O těch pozemcích se hlasovalo na ZM 21.05.2014. Podle zápisu se 30 % mělo zaplatit už v roce 2014, což zřejmě tak bude, protože schválená kupní cena byla 500 Kč za metr.

Co si pamatuji, tak se dohoda prezentovala jako nutná, aby město získalo pozemky pro rozšíření ČOV.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: oms
8.12.2014 - 22:19

Neměl jsem v úmyslu dávat "poddotazy". Zajímají mě odpovědi na všechny dotazy bez ohledu na jejich pořadí či důležitost (tu ostatně může vidět každý jinak).

Pokud město zmíněné pozemky nezbytně potřebuje a vlastník je ochotný je prodat, není rozhodujicí pověst vlastníka, ale potřeba města a cena pozemku (350 Kč / m2). Upozornění na pochybná počínání vlastníka však nabádají ke zvýšené opatrnosti při uzávírání smlouvy. Doufám, že se dostane ke kompetentní osobě.
----
Dodatek: jde o ornou půdu

Vratislav Renner

Naposledy upraveno 08.12.2014 - 22:23Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: Všechny
8.12.2014 - 21:53

Před chvílí jsem dostal na blog OMS dotaz a  pan Renner mne inspiroval k tomu, abych ho přiložil zde.

---
podívejte se do rozpočtu města na rok 2015 na stranu 9, bod 7. Zjistěte si kdo je člověk, od kterého město má pozemek odkoupit (http://www.kverulant.org/lichvar.html)
----
zjistil sem následující:
oba pozemky patří - Brož Petr Ing., Suchardova 515, 27201 Kladno, má registrovánu jako obor činnosti mj. i provozování zástavárny:
http://zivnostensky-rejstrik.cz/ing-petr-broz-46428399/ . Domnívám se tedy, že se jedná o osobu, kterou zmiňuje ve svém odkazu: http://www.kverulant.org/lichvar.html

Ve své odpovědi na blogu jsem napsal:  "Je samozřejmě možné, že Váš odkaz uvádí neobjektivní stanoviska, ale web kverulant.org je dostatečně známý na to, aby se jeho upozornění věnovala pozornost. Zajisté chápete, že i v případě, že se upozornění zakládá na pravdě, ale vše probíhá standardním způsobem, ze standardních důvodů a za standardní ceny, i pan Brož má nárok na standardní zacházení, ačkoliv si o jeho mravnosti můžeme myslet svoje."

V rozpočtu jsem nikde nenašel zdůvodnění, proč se má daný pozemek za 1 061 000 Kč koupit.

Mohl by to prosím někdo vysvětlit? I když jsem poslední dobou asi opravdu paranoidní, nedomnívám se, že by v tom byl nějaký podvodný úmysl koalice. Myslím ale, že si všichni zdůvodnění tohoto nákupu zasloužíme.

Miloslav Nič

P.S. U pana Rennera to je  poddotaz:
Tabulka č.8
7 3007 Výkup pozemkových parcel p.č. 383/9 a 383/10 v k.ú. Slaný 1 061
Jaký je účel výkupu pozemků? (jde o 3029 m2, cena vychází na 350 Kč / m2)

P.S.2:
383/9 :  2812 m2  zemědělský půdní fond  (orná půda)

Fotografie pozemku:  https://www.evernote.com/shard/s454/sh/31282bcd-e452-4a73-bdf0-056a6e8a2b59/3758d16ad17dc0f8a75aea549d7522a7 (zeleně vybarvený kosodélník  vprostřed)
Omezení vlastnického práva:

Omezení dispozičních právPředkupní právo
383/10: 271 m2 zemědělský půdní fond (orná půda)

P.S.3.
Nalezl jsem na adrese: http://www.prb.cz/index.php?a=stranka&m=10&s=91

Stavební pozemek v lokalitě "Nad Baterií" pro komerční výstavbu (
KN p.č. 383/9 o výměře 2182) Na pozemku je vydáno územní rozhodnutí o výstavbě montážní haly - truhlárny.
Cena za nájem pozemku v celku je 60.000Kč / rok.

Pozemky jsou určen územním plánem města pro komeční výstavbu. Vydáno územní rozhodnutí.

P.S.4 - na blogu OMS jsem byl rovněž upozorněn na fakt, že se pozemek nachází v ochranném pásmu železnice a tedy podléhá dalším zákonným povinnostem


P.S.5:
Byl jsem upozorněn jedním z kandidátů za Svobodné v minulých volbách, že s prodejem se začalo již minulý rok: http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/zastupitelstvo/2014/mim_zas_zapis0521.pdf .

Současná koalice zřejmě řeší nějaký rest z minula. Doufám tedy, že rychle vše vysvětlí, a případně se pokusí učinit kroky, které by mohli dotyčnému vlastníku pozemků  alespoň trošku otrávit radost z vydírání.

P.S.6:  Reportéři ČT o vlastníkovi pozemku :

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1142743803-reporteri-ct/209452801240036/obsah/88282-veritel-z-kladna

opravdu stojí za zhlédnutí, není však pro slabé povahy

Naposledy upraveno 09.12.2014 - 12:49Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
8.12.2014 - 19:52

Byl zveřejněn návrh rozpočtu města na rok 2015
http://www.meuslany.cz/cs/uredni-deska/financni/#expand9340

Schvalován bude pravděpodobně na jednání ZM dne 22.12.2014

Rozpočet se týká všech občanů města. Měli by se proto návrhem na příští rok zabývat.

Nevím, zda se diskuze zúčastní zastupitelé a úředníci města, ale zkusím položit pár otázek:

Tabulka č. 6
Celkové běžné výdaje podle odvětvového členění (2012, 13, 14 návrh 2015)

361 Progr. rozvoje bydlení a bytové hospodářství 2 605,00 2 580,00 2 850,00 335,00
V čem je úspora? Komu a na co se proti minulým obdobím nedostane?

431 Sociální poradenství 0,00 0,00 0,00 266,00
O jakou novou činnost se jedná?

Tabulka č.7 Běžné výdaje podle druhového členění
5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 4,00 4,00 4,00 62,70
5042 Odměny za užití počítačových programů 0,00 0,00 0,00 610,00
Co je obsahem položek?

5164 Nájemné 804,60 883,00 945,10 371,90
Za co se platilo nájemné v r. 2014 a v r. 2015 již nebude?

5168 Zpracování dat a služby souvis. s IT 0,00 0,00 0,00 695,00
Co je obsahem položky?

5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 5 481,00 5 754,00 5 755,70 6 043,50
Co je obsahem položky?
---------

V tab. 6 je součet návrhu 2015
SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO 91 819,30 tis. Kč

v grafu na str. 8 je nad třetím sloupcem nadpis "Služby pro obavatelstvo" částka 138 373,30 tis. Kč, což je celkový součet za BĚŽNÉ VÝDAJE - pravděpodobně chyba v grafu, že?

---------

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE V ROCE 2015
Z VÝDAJOVÉHO ÚČTU
Tabulka č.8
7 3007 Výkup pozemkových parcel p.č. 383/9 a 383/10 v k.ú. Slaný 1 061
Jaký je účel výkupu pozemků?  (jde o 3029 m2, cena vychází na 350 Kč / m2)


10 3007 Výkup pozemků 400
O jaké pozemky jde a jaký je účel výkupu?
---------

Tabulka č.12 - Ostatní transfery (v tis. Kč) 2013 2014 Návrh 2015

Neinv. transfer TS na provoz veř.záchodů 410,00 410,00 410,00 tis. Kč
Kolik veř. záchodů město má?

Neinvestiční transfer AVES - ochrana zvířat 0,00 0,00 170,00
O co se jedná?

Kdo to ví, odpoví?

Vratislav Renner

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.