Obsah  >>  Politika, politici  >>  Návrhy ocenění ke státnímu svátku 28. října
Strana:   1  2  3

Návrhy ocenění ke státnímu svátku 28. října

Čtenáři
Počet příspěvků: 2674
Hlavně pro: Všechny
9.10.2015 - 14:02
Svoboda povznáší ducha - E. Burke.

Někteří však tomu úspěšně vzdorují.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Marek_Maly
Počet příspěvků: 172
Hlavně pro: Čtenáři
9.10.2015 - 12:51

Za co chcete prosím Vás oceňovat předešlého starostu (Rubík) ?
Za neschopnost nebo promrhané finance?

Marek Malý
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2674
Hlavně pro: R r
8.10.2015 - 20:08

Tak, jasně - rada si sestavila komisi, která předkládá své návrhy zastupitelstvu. No prosím, trochu nesoulad, ale budiž. Vzpomněl jsem si, a p. Peška má v tomto pravdu (vypadlo mi to), že veřejnost přjala s nevolí (a i zde v DF se rozpoutala diskuse odpůrců) pověření p. Pešky radou sestavením té komise. Slušností by samozřejmě bylo bývalou komisi (výbor) - při vědomí jejího dlouhého (12let) fungování - upozornit, že bude podán návrh na její zrušení (hlasováním v zastupitelstvu) a pak teprve zvolit komisi novou - nu, ale nikdo nemůže být nucen k nemožnostem, že (v tomto případě ke slušnosti)?
Nu, a nové komisi se entrée příliš nevydařilo. Navrhla totiž v oblasti rozvoje občanské společnosti osobu, která již takto ohodnocena byla - faux pas, což? Je s podivem, že ani předseda současné komise (ale i člen té minulé) si věc neuvědomil (jsou i seznamy již ohodnocených!!!) - nu stalo se - snad je nějaký náhradník. Nicméně - při vědomí, že toto ocenění by jednoznačně mělo patřit bývalému starostovi I. Rubíkovi (pokud ne čestné občanství) by nemělo být přijato nikým - při vědomí, jak a kým byla, návrhová komise pro ocenění "k 28. říjnu", sestavena!
L.Sch.
Naposledy upraveno 09.10.2015 - 12:01Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1332
Hlavně pro: Peška
8.10.2015 - 18:06

Když pomineme impulsy k jednání všech aktérů a budeme zkoumat jen věc samotnou, pak zřízení komise rady bylo po právu. Pokud komise rozhodovala o výběru kandidátů a nevybrané nepředložila zastupitelstvu, pak jednala v rozporu se zákonem o obcích. Zastupitelstvo si totiž vyhradilo pravomoc v tomto rozhodovat. 
Existence původního výboru ("komise") zůstává s ohledem na její činnost po více volebních období sporná. Žádný metodický pokyn či právní výklad (exituje i takový, který trvaní komise podporuje) nemůže spor rozhodnout. K tomu má oprávnění jedině soud a bez soudu rozum, úcta k názoru jiných a nadhled mocných. Tak se dle mého názoru dá (dalo) dojít k elegantnímu řešení.

Protože výbor zastupitelstva nemá rozhodovací pravomoc (i když se mu ve skutečnosti ponechávala), pak více než o existenci tohoto výboru (označovaného jako "komise") by bylo vhodné posuzovat skutečné pravomoce rady a zastupitelstva v této záležitosti. Dle mého lze dojít k tomu, že by mělo být  hlasováno o zrušení pravomoci vyhrazené zastupitelstvem v minulosti.

Nediskutuji o skutečném výběru osob k ocenění. Nediskutuji o jednání a pohnutkách jednotlivých zastupitelů či rady. Celý případ vidím vhodný k utříbení názorů bez emocí, jen podle práva a vytvoření zkušenosti pro případ řešení podobných sporů v budoucnosti lépe, než se děje nyní. 

Všechna svá tvrzení uvádím pouze jako názor, nikoliv právní, nikoliv jedinečný a netvrdím, že je správný. Svůj názor předkládám odpovědným osobám ke zvážení. Nic víc.


Vratislav Renner


Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 598
Hlavně pro: Čtenáři
8.10.2015 - 16:44

Pane Schneidere, buď nemáte dostatek informací, nebo tady vědomě nepíšete pravdu.

O ustavení komise  rady k ocenění 28.října jsem informoval zastupitelstvo města  osobně já již v květnu t.r.. Tedy daleko dříve, než si pan Bartoníček uvědomil, že by se této iniciativy měl, z nějakého neznámého důvodu, chopit on.

Můj osobní dojem je právě opačný - ustavení komise rady bylo pro kolegu Bartoníčka impulsem, aby rozjel tuto svoji "truc akci".

Naposledy upraveno 08.10.2015 - 16:45Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2674
Hlavně pro: Všechny
8.10.2015 - 16:21
Takovýto výbor je, proti ostatním, velmi specifický a záleží tedy na zastupitelstvech, jak se k němu postaví a uznají-li jeho kontinuitu. Bývalý orgán komise-"výbor" byl složen napříč politickým spektrem (oproti současnému) a z osob známých a poměrně vážených (oproti současnému).
Pokud ovšem, z nějakého důvodu, se rozhodla současná koalice bývalý orgán zrušit a ustavit si svůj - prosím - ale měla to udělat včas a kulturněji (vědoma si svých mandátů) a ne nechat pracovat orgán původní (jehož existenci si zřejmě "s hrůzou" uvědomila až po výzvách p. Bartoníčka k veřejnosti s prosbou o návrhy) - to, nesvědčí příliš o kulturnosti současného vedení města.
L.Sch.
Naposledy upraveno 08.10.2015 - 19:23Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 598
Hlavně pro: Čtenáři
8.10.2015 - 15:22

škoda , že jste sem také nezkopíroval tu část metodického doporučení MV, ve které se praví, že činnost takto zvolených orgánů končí s koncem platnosti mandátu zastupitelstva, které je zvolilo.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2674
Hlavně pro: Všechny
8.10.2015 - 14:48
Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků.
-(aneb: Může zast. obce zřizovat namísto výborů komise, což je jen omyl v názvu?!)-

Zákon o obcích umožňuje zastupitelstvu obce, aby jako své poradní a iniciativní orgány zřídilo tzv. výbory (srov. §117 odst. 1). Povinně je ze zákona zřizován výbor Kontrolní a Finanční, nicméně zastupitelstvo obce si může zřídit na základě svého uvážení další, libovolně "tématicky zaměřené" výbory, např. Výbor pro výstavbu a pod. Podstatné je, že ve všech případech se jedná o výbory zastupitelstva obce, neboť zákon neumožňuje zastupitelstvu obce zřizovat jiné pomocné orgány. Je pravdou, že v některých malých obcích bývají výbory nesprávně označovány jako komise (bez jakéhokoliv rozlišování), což, samozřejmě, na podstatě tohoto orgánu, jako výboru zastupitelstva obce nic nemění, neboť zřizování komisí náleží do vyhrazené působnosti rady obce /§ 102 odst.2 písm. h) zákona o obcích/, resp. do působnosti starosty v obcích v nichž není rada obce volena (§99 odst.2 zák. o obcích). To, jednoznačně znamená, že i "komise" zřízené zastupitelstvem obce (správně výbory) mají právní postavení jeho "výborů".
- Auterem je JUDr. Adam Furek z Dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR.

Materiál mi zaslal známý, který se problematikou zabýval - a tak dávám k dobru a k úvaze o bývalé Komisi pro oceňování k 28. říjnu, která byla vlastně "výborem" a zastupitelstvo mělo rozhodnout o jeho dalším působení či volbě výboru nového.
Nicméně, samozřejmě, co jest v současném zastupitelstvu odhlasováno - i navzdory tomu, jak by to správně mělo být - holt platí!
L.Sch.


Přílohy:
metodika-finalni.doc -
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1332
Hlavně pro: Špejblí hlava
1.10.2015 - 14:54

Z období vlády KSČ máme rozdílné zkušenosti. Jako dítě či dospívající jste asi těžko mohl pochopit víc, než z čeho dnes na minulost usuzujete. Přeji Vám, že jste měl šťastné děctví a dospívání a že se Vás a rodičů politika nedotkla. Sám ani můj otec (a tím celá rodina)  jsme takové štěstí neměli, tak si v otázkách kolem komunistů neporozumíme. Nechme to tak.

Podle toho, jak píšete soudím, že dnes nejste tak spokojený jako do 15 let. Zkuste se zamyslet nad tím, co jste napsal a na co jsem reagoval tak, že jsem Vás pasoval na "komouše".  Promiňte mi to, ale tak jste na mě zapůsobil. I to nechme tak a prostor k tomu, k čemu toto téma bylo založené.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Špejblí hlava
Počet příspěvků: 178
Hlavně pro: Čtenáři
1.10.2015 - 14:21

Díky za mail na pana Hložka, určitě mu o paní učitelce Vejdělkové napíšu. Jsem rád, že se na ní shodneme a doufejme, že to snad už dopadne.

Š.H.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Špejblí hlava
Počet příspěvků: 178
Hlavně pro: R r
1.10.2015 - 14:13

Ježišmarjá, už i já jsem komouš. Možná jsem i Peška. To jsou mi noviny :-)) Vidím, že je to marné. Potvrdilo to jen má slova. Komouše jsem zažil jako dítě - do 15 let. Mí rodiče byli obyčejní dělníci, nebyli v KSČ, ROH apod. Poctivě pracovali a na žádnou persekuci si nevzpomínám, mé dětství bylo spokojené. Zločiny komunismu nepopírám, komunismus nepropaguji a nesouhlasím s ním. To samé soudím o nacismu a vadí mi současné překrucování historie typu- on ten protektorát vlastně nebyl tak špatný, ti Němci nás neokupovali, to byli jiní, nějací nacisté, ty popravení, ty Lidice, moc velký humbuk a vlastně za to nemohli Němci apod. Zlá Rudá armáda nás ale vůbec neosvobodila. Ale v roce 1968 nás okupovali zlí Rusové, ne komouši. Tak nevím. Je to ode zdi ke zdi, před r. 1989 a teď. ale to jen tak naokraj.

Kristepane, je mi jedno, kdo je komouš, bejvalej komouš a nyní velký ODSák a kapitalista, důležité podle mne je, co pro město udělal a jak pilně pro město pracoval.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2674
Hlavně pro: Špejblí hlava
1.10.2015 - 13:41

Nemáte pravdu v ničem (kromě posledního odstavce). O boulderingu - tentokrát spojeném s opékáním uherského býka (to bývala již tradiční samostatná akce) - což dohromady bylo, naprosto nepřesně a chybně, nazváno Městskými slavnostmi - jsem na toto téma ovšem nic nepsal, jak Vy lživě poznamenáváte. Na boulderingu jsem se byl podívat a tradičně (což není nic nového) měl vynikající úroveň. Dal jsem si i pivo, ale porci býka (neboť jsem předtím jedl) již nikoliv i když musel být rovněž výtečný, když ho dělal, známý znamenitý kuchař, Jarda Štěpánek.
Paní učitelku M. Vejdělkovou znám (byla kdysi kolegyní otce, když ještě učil) a sám jsem ji též již navrhoval k ocenění. Letos jsem již dva návrhy ovšem podal. Pokud tedy Vy chcete ještě tento návrh podat - pošlete ho panu Jaroslavu Hložkovi, který je předsedou komise, kterou koalice nově uznala za tu, která má oprávnění návrhy přijímat - mailová adresa na p. Hložka je tato : yardahlozek@gmail.com
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1332
Hlavně pro: Vladimír
1.10.2015 - 13:19

Napadá mě otázka, zda vůbec několik jedinců, ač občany zvolených, by mělo rozhodovat o tom, kdo si zaslouží ocenění za svoji minulou činnost. Zejména ty, kteří pracovali veřejně a měli vliv na velký počet jiných, učitele, by měli hodnotit ti jiní, bývalý žáci, a to ve větším počtu. Možnost hlasovat by měli mít všichni občané.

Nevím, jakým způsobem budou vybíráni navržení občané do návrhu předloženého zastupitelům, ale pokud výběr provede rada, pak tvrdím, že v rozporu se zákonem o obcích.


A jde-li o příležitost ocenění k 28. říjnu, pak můj názor je, že by komunista nejen neměl o výběru osob rozhodovat, ale neměl by se ani účastnit slavnostního zasedání zastupitelů. Není to demokratický názor, to vím, je to moje přesvědčení vzniklé ne z politiky, ale ze života.


Vratislav Renner
---
13:25  jen oprava chyby
Naposledy upraveno 01.10.2015 - 13:25Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1332
Hlavně pro: Špejblí hlava (Pavel?)
1.10.2015 - 12:58

Kdybyste nebyl ten, který napsal ten první dlouhý odstavec, tak bych Vám možná na ten poslední odstavec odpověděl. Vy tu však vedete jen nenávistnou politiku, tak soudím, že jste komouš, možná převlečený, ale klon toho, který se stále ke komunistům hlásí.
Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vladimír
důchodce
Počet příspěvků: 89
Hlavně pro: Spejblí hlavu
1.10.2015 - 12:44
Nejsem ani klon "čtenářů" a dokonce nemám ani pány, kterým sloužím (ano, Rudé Právo vždy označovalo své odpůrce jako slouhy imperialistů apod.), ale mám s komunisty svoje vlastní zkušenosti, které Vám nepřeji.     Vám nevadí, že komunisté znásilnili demokracii a zničili životy několika generací, ale říkáte si, že jsou hodní a že to mysleli zcela určitě dobře akorát se jim to nějak nepovedlo.  Rozvrácená společnost (komunistické komncetráky a popravení jsou zřejmě podle Vás už promlčené) však svědčí o něčem docela  jiném.  Tato diskuze však měla být o oceněných občanech k 28. říjnu. Myslíte si, že o tom mají rozhodovat právě komunisté? Já ne!
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Špejblí hlava
Počet příspěvků: 178
Hlavně pro: Vladimír
1.10.2015 - 12:32

"Vladimír" je zřejmě klon pana "Čtenáři". Ale to je jedno, takovejch, co dostali od svých pánů za úkol, pomlouvat všechno, s čím je spojeno současné vedení města a chválit všechno, co se týče vedení předcházejících, je tady více. Zeptám se ho/jich, zda-li existuje něco, za co by mohli současné vedení města pochválit. Určitě za nic. Myslím si, že kdyby ve vedení města seděli zástupci ODS a jejich přisluhovači a dělali to samé, tak by to bylo super, výborné. nejlepší. U těchto lidí nejde o to, jak kdo pracuje, co dělá, ale zda je z ODS a pod. a toto kritérium jediné určuje, zda to, co číní, je dobré či ne. Například - uherskej bejk naposledy, Čtenáři a pod. svolávali na akci a slavnost hromy, blesky, déšť, oheň a síru, na truc se tam neobjevili, svým příznivcům zakazovali tam chodit, ale co čert nechtěl, slavnost se vydařila i počasí bylo nádherné - nu což i počasí je komouš a převlečenej Peška, všichni, kdo tam byli, jsou voli, program stál za ho..., bouldering byl trapnej, ...

Jedinej pan Renner se zde snaží o nestranný přístup, na chyby vedení poukáže ale i jejich úspěchy pochválí a těžkou práci ocení a neřeší, že ten kterej je komouš, nebo bejvalej komouš či převlečenej komouš či pan dokonalý, který je z ODS či jinak je v opozici proti současnému vedení města.

Jen bych chtěl navrhnout na ocenění paní učitelku Marii Vejdělkovou, je již v důchodu, ale nejsem sám, kdo na ní rád vzpomíná. Je to skvělý pedagog, její hodiny byly zajímavé, přínosné. Byla přísná i hodná, na její hodiny jsme se těšili, nikdo nezlobil. Navrhuji ji už po několik let - zatím marně. Asi je "komouš", a tak nemá nárok. Ale to já nevím, já ji znám jen jako milou paní a skvělou učitelku.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vladimír
důchodce
Počet příspěvků: 89
Hlavně pro: Rr a Čtenáři
1.10.2015 - 11:42
Slavnostní schůze zastupitelstva konávané při příležitosti státního svátku 28. října, bývala spojena s udělením ocenění významným občanům našeho města a  mívala vždy důstojný charakter. Mezi oceněnými bývali m.j. i odbojáři proti fašismu i komunismu. Nedovedu si dost dobře představit, že by ocenění - dejme tomu Mílovi Čapkovi nebo  dceři  TÓbi Rozenkrance či p. Vebrovi - měl předávat komunistický představitel města.  To by byly paradoxy, že!?!
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1332
Hlavně pro: kozina
20.9.2015 - 22:06

To není tak jednoduché, jak požadujete. Není to kategorické tvrzení, je to můj názor. Zkuste mi jej vyvrátit nebo napsat názor svůj. 


Kdo jiný než zastupitelstvo by mohl o ocenění rozhodovat? Mimo zastupitelstvo by mohla rozhodovat rada. Kdyby tomu tak bylo, je tu paragraf 84 odst. 4 zákona o obcích. Takže rada to nebude. Je ještě někdo jiný?

Přímo pro zastupitelstvo odvozeně svědčí paragrafy  36 a 84 písmeno s (k pojmu "ocenění" žádný paragraf nenajdete).


Jste na řadě. Dejte mi za pravdu nebo oponujte.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kudrna
Počet příspěvků: 234
Hlavně pro: R r
20.9.2015 - 18:48

Tak tu poslední větu mi zkuste doložit nějakým věcným argumentem. Nejlépe citací příslušného paragrafu konkrétního zákona.

Jsem na to docela upřímně zvědav.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1332
Hlavně pro: Čtenáři
20.9.2015 - 16:14

Myslím, že ne. Komise je poradním orgánem rady a je na radě, jaký závěr nad návrhem komise udělá. V daném případě předpokládám, že z návrhu komise vznikne usnesení rady jako návrh k projednání v zastupitelstvu. Ale můžu se mýlit.

O tom, kdo bude k 28. říjnu oceněn, má právo, dle mého názoru, rozhodnout výlučně zastupitelstvo.
Naposledy upraveno 20.09.2015 - 16:15Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.