Obsah  >>  Politika, politici  >>  Nová sportovní hala - ano či ne?
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  12

Nová sportovní hala - ano či ne?

R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
16.3.2015 - 22:04
Vítám další diskuzi a omlouvám se, že nebudu přispěvatelům oponovat ani s nimi souhlasit. Stejně tak se neúčastním polemiky zda stavět sportovní halu nebo ne. Ani úroveň veškerých písemností dotýkajích se sportu nechci hodnotit.

Pouze chci sportovce a další přiznivce haly upozornit na skutečný stav. Za skutečný stav považuji městem zveřejněné dokumenty.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
snoovi
Počet příspěvků: 7
Hlavně pro: R r
16.3.2015 - 21:45

Zdravím Vás pane Rennere. 
Je smutné, že ve strategickém plánu chybí zmínka o již několikrát zmiňované petici od 16 statutárních zástupců 16 slánských sportovních spolků, které sdružují 623 členů a které současně vyjadřují potřebu sportovní haly pro jejich činnost. 
Naše petice byla právě reakcí na tento strategický plán, který halu touto anketou znehodnocoval. Tehdejším tajemníkem panem Kolačkovským nám bylo na veřejném projednáíní strategického plánu přislíbeno, že naše petice bude ve strategickém plánu zmíněna a že se do jeho výsledku i promítne, bohužel tento slib pan Kolačkovský nesplnil, tak se tedy ptám, proč nějaké veřejné projednání vlastně probíhalo? Vypadá to, že to bylo jen na oko, že strategický plán je zájmem pouze skupiny zastupitelů a veřejnost ho neměla v reálu možnost nijak ovlivinit, ačkoli to mělo být právě hlavním cílem tohoto veřejného projednání strategického plánu.
623 je mnohem více než 132 dotazníků. Dotazník odevzdalo méně než 1% slanáků. Je to sice určitý vzorek, ale při takto malém počtu nemusí být výsledek odpovídají a je poměrně snadné, aby ho nějaká větší skupina zvrátila výsledek ve svůj prospěch. My víme, že pro halu určitě není každý, ale polovina slánských sportovních spolků ji jednoznačně podporuje.
I mně tu chybí cyklostezky a lezecká stěna a byl bych rád, aby my slanáci všechny tyto sportoviště měli.
Hezký den.H. Snovický
Naposledy upraveno 16.03.2015 - 21:50Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jarek
Počet příspěvků: 34
Hlavně pro: R r
16.3.2015 - 20:26

Studii jsem četl a mám pár docela zásadních výhrad k jejímu provedení, které jí činí dost nevěrohodnou. Skoro bych řekl, že nejlepší co s ní můžeme udělat je zahodit jí a zkusit to udělat znovu a lépe. 120 lidí je opravdu dost málo k činění jakýchkoli závěrů. Krom toho nejsou ve zprávě uvedeny informace o tom kde/jak byli respondenti oslovováni, zda a  jak byly dodržovány podmínky reprezentativnosti  věkové/vzdělanostní/sociální/lokality bydliště, případně jiné (v daném počtu respondentů to není ani dost dobře možné - také bych dokázal obejít pár správných hospod a výsledkem ankety by bylo, že 80% respondentů požaduje levnější pivo:-)). Bez těchto informací anketa pouze hlásá, že cca 50-60 lidí chce novou cyklostezku. (a to ani raději nepřemýšlím nad tím, proč se dotazník v dalších sekcích (otázka 16-19) zabývá právě jen cyklistikou a ne jinými sporty - zní to poněkud sugestivně)
snad jen k bodu  Prověřování ekonomické rentability vybudování sportovní infrastruktury, za kterou nyní obyvatelé města dojíždějí do jiných měst nemám nejmenší výhrady - mě osobně tu chybí lezecká stěna:-)
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
16.3.2015 - 18:08

Strategie rozvoje města - z webu http://www.meuslany.cz/cs

Některé dokumenty města a pár výňatků s informacemi ke stavbě sportovní haly (bez úprav a bez komentáře, pouze informace):

 (0.3MB) (xls)Strategický plán - Plán investic a oprav

Velmi zajímavé byly také výsledky průzkumu mezi veřejností, kterého se zúčastnilo 123 respondentů. Z provedené ankety vyplynuly mimo jiné níže uvedené skutečnosti.

Tabulka č. 84: Vybrané otázky a odpovědi vyplývající z uskutečněné ankety

9. Jaké změny byste přivítal/a pro zlepšení podmínek v rekreačním nebo organizovaném sportu ve Slaném a okolí?
 
1) Vybudování víceúčelové sportovní haly 7%

2) Rozvoj cyklostezek a umožnění bezpečného pohybu cyklistů ve Slaném 44%

3) Zlevnění nájmů hřišť a tělocvičen 7%

4) Vybudování nových veřejných míst pro sportování 9%

5) Jiné: vybudování in-line, rekonstrukce atletického stadionu 27%

Neodpovědělo 6%

15.1.10 Sport

SILNÉ STRÁNKY • Adekvátní vybavení města obvyklými druhy sportovišť

Srovnání počtu sportovních zařízení ve Slaném a v dalších obcích s rozšířenou působností (v přepočtu na počet obyvatel města) poukazuje dle dat ČSÚ na stejné, ne-li vyšší zastoupení většiny zařízení, než je průměr v ostatních městech, s jedinou výjimkou, a tou je počet hřišť s provozovatelem nebo správcem.

 

SLABÉ STRÁNKY • Dojíždění obyvatel města za jinými sporty do okolních měst

Dle výsledků průzkumu v oblasti sportu mezi veřejností musejí místní obyvatelé v některých případech dojíždět i za sportem do jiných měst, povětšinou z nedostatku kvalitních sportovišť v místě


Nízká míra pociťované dopravní bezpečnosti u cyklistů
Dle výsledků průzkumu v oblasti sportu mezi veřejností odpovědělo 44 % respondentů, že by přivítali rozvoj cyklostezek a umožnění bezpečného pohybu cyklistů ve Slaném. 40 % respondentů vnímá jako dopravně nebezpečné pro cyklistiku všechny lokality ve městě a 20 respondentů by přivítalo vybudování cyklostezky.

Prověřování ekonomické rentability vybudování sportovní infrastruktury, za kterou nyní obyvatelé města dojíždějí do jiných měst
Skutečnost, že někteří obyvatelé města dojíždějí za některými sporty kvůli absenci adekvátní sportovní infrastruktury do okolních obcí, ještě nutně neznamená potřebu každé z takto v současnosti absentujících zařízení nezbytně budovat i ve Slaném. V návaznosti na případnou kvantitativně významnější poptávku místních obyvatel bude možné případně zvážit adekvátní doplnění sportovní infrastruktury o dosud chybějící prvky.

 ------------
Musel jsem odstranit přebytečné prázdné řádky ale je to problém

Naposledy upraveno 16.03.2015 - 18:21Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: brada
17.2.2015 - 23:59

Nějak se mi vytrácí smysl naší polemiky.

ad B) nerozumím (tou podmínkou je co?) ani nevidím potřebu to vysvětlovat
ad C) nikdo neudělal chybu, ale z neschválení žádosti obviňujete, sám sobě odporujete,  Vaše sdělení tak ztrácejí hodnotu
ad D) vy jste vyzývali, p. Hrabánek konal. Jste jistě odborník, protože posuzujete kvalitu práce druhého. Mohl jste pracovat sám. Stav je jaký je, polemika nemá význam. Pracujte. Zachraňte sportovce hozené přes palubu, nebyla to ničí chyba, natož fatální, jak zde sám píšete. Za článek ve Vašich SN byste se měl napadeným omluvit!

Vratislav Renner 
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Martin Hrabánek
Počet příspěvků: 151
Hlavně pro: L.Šmehlík
17.2.2015 - 20:23

Celkem bych i souhlasil. Jen s tím rozdílem, že mnou předkládaný materiál byl pouze informativního charakteru a tak znělo i usnesení "zastupitelstvo se seznámilo". Tudíž mohla proběhnout "maximálně" diskuse, připomínky a kritika. Poté mohla sportovní komise s materiálem pracovat, jak by jí bylo libo. Proto nechápu rozhodnutí o nezařazení materiálu.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 356
Hlavně pro: all
17.2.2015 - 19:56

Příliš mnoho nevraživosti. Přitom je vše v klidu stravitelné. Záměr na získání dotace na výstavbu haly ZM neschválilo - dotaci tudíž nechce. Sportovní komise dospěla k názoru, že halu ano, ale  pouze s využitím alespoň 50% ní dotace a v lokalitě dostupné pro školy - k tomu by se (myslím) většina zastupitelů přikláněla. Martin Hrabánek předložil ZM koncepci rozvoje sportu - ZM ji nechce. Věřím, že kdyby předem byla projednána alespoň ve sportovní komisi a dopravní komisi (cyklotrasy a cyklostezky), měla by šanci na následné schválení. Tudíž jak předkladatel koncepce výstavby haly, tak předkladatel koncepce rozvoje sportu pochybil - nejspíš protože si myslel, že jedině jeho názor je nejsprávnější.

Je dobré podívat se na strategický plán rozvoje města (coby zkušenost předešlých generací slaňáků) a pokusit se inspirovat tam, při plánování investic, ty po té projednávat "ze všech stran", v co nejšiřším kolegiu a ne je nastřelovat "jak si kdo zamane".  S pozdravem L.Š.

p.s. nezapomeňme na ČOV - jde o strategickou investici !!!

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
semtele
obyvatel Slaného
Počet příspěvků: 71
Hlavně pro: VladaK
17.2.2015 - 19:54
Ano, mate pravdu. A navic navic neni nikde psano, ze i po potvrzeni dotace ji mesto po x letech skutecne dostane. Navic mesto musi zajistit 5 let pote provozovani projektu, kdyby na chleba (pardon, na školky) nebylo
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Martin Hrabánek
Počet příspěvků: 151
Hlavně pro: VladaK
17.2.2015 - 19:50

O způsobu financování by muselo rozhodnout zastupitelstvo. Myslím tím rozhodnutí, zda si vzít úvěr, nebo použít přebytky z let minulých, které rozhodla rada města uložit na vkladové účty.
V případě dotací záleží na konkrétním dotačním titulu, zda je čerpání dotace průběžné, nebo až zpětně. v předloženém materiálu, který dostali zastupitelé, se o tomto nepíše.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
VladaK
Počet příspěvků: 54
Hlavně pro: Martin Hrabánek
17.2.2015 - 19:22

Děkuji za opravu a uvedení věci na správnou míru.

Nicméně sem si teď díky Vašemu příspěvku uvědomil, že město by muselo halu celou zafinancovat ze svého (možná i z úvěru), jelikož pokud se nepletu, tak přislíbené dotace se dostávají zpětně. Je tomu tak že?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Martin Hrabánek
Počet příspěvků: 151
Hlavně pro: VladaK
17.2.2015 - 18:53

Jen Vás musím malinko opravit. Ten 50% podíl byl maximální. O případné výši by teprve na základě přijatých žádostí rozhodoval poskytovatel dotace. Takže v tuto chvíli nelze říci, zda by spoluúčast města byla 15, 20, nebo i více milionů.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
VladaK
Počet příspěvků: 54
Hlavně pro: Redguy
17.2.2015 - 18:40

"Věřím, že až budete mít projekt, který bude lépe financován, tak nikdo neřekne ani popel."

Já si myslím, že dotace 50:50 je to nejlepší financování co město může mít (teda kromě toho, že by přišel sponzor a z těch 50% co má zaplatit město by část zafinancoval sám).

O finance až tak nejde, protože je tam investice města 15 milionů, což pro město neni úplně závratná suma.
Já si myslim, že největší kámen úrazu bylo to umístění sportovní haly (nad atletickým stadionem) a pokud bude projekt přepracován a hala by se stala součástí BIOSky, tak jen tleskám :)
I kdyby do tý haly pak nikdo z občanů nechodil (což podle toho co napsal Michal Štěpánek se asi nestane), tak pořád ta hala bude sloužit studentům okolních škol a už z toho důvodu mi těch 15 milionů přijde jako krásně investovaný peníze.
Ve městě se promarnilo mnohem, mnohem víc peněz a nepřineslo to užitek ani dětem a ani studentům (když občané se rozhodli nevyužívat).

Nadruhou stranu chápu další více potřebné investice - infrastrukturu, ČOV atd. atd.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Martin Hrabánek
Počet příspěvků: 151
Hlavně pro: rajka
17.2.2015 - 17:52

Dobrý den, naprosto se s Vámi shodnu, že je sportování dětí prospěšné a důležité. Právě jako učitel se tedy přikláním k tomu, pokud by hala měla být postavena, tak aby byla v blízkosti škol a mohla být mimo jiné využívána žáky a studenty pro výuku tělesné výchovy. S referendem je to trochu složitější, stejně tak s rozhodováním, zda je v tuto chvíli tím "nejpotřebnějším". Proto je těžké se zlobit na některé zastupitele, že pochybují o její nutnosti a mají jiné priority. Sám si nejsem v tuto chvíli jistý, kdybych si mohl vybrat například mezi halou, cyklostezkami nebo novou mateřskou školou, čemu bych dal přednost. Záleželo by na výši dotace, provozních nákladech a mnoha dalších argumentech. Řada z těchto důležitých údajů nebyla v době rozhodování zastupitelstva města známa.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Redguy
Počet příspěvků: 19
Hlavně pro: Michal Štěpánek
17.2.2015 - 16:43

Vážený pane Štěpánku,
jak jsem psal níže, proti hale nic nemám a chápu její potřebu. Jen jsem reagoval na hysterickou kampaň typu "Opozice hodila sportovce přes palubu" apod. Budu velmi stručný - z pozice občana to prostě vidím tak, že město má dluhy a podobné investice si nemůže momentálně dovolit. Rozhodně ale neplatí, že když nebude dotace na halu odsouhlasená teď hned, tak že nebude stát nikdy. Věřím, že až budete mít projekt, který bude lépe financován, tak nikdo neřekne ani popel.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Martin Hrabánek
Počet příspěvků: 151
Hlavně pro: brada
17.2.2015 - 16:19

Protože můj pohled na některé body je odlišný a přímo se mě dotýkají, dovolím si napsat svůj názor.

b) Nebylo nutné svolávat mimořádné zastupitelstvo, protože v daném termínu bylo 3. řádné jednání
(29. ledna). Takže souhlas mohl předcházet podání žádosti a nevznikala by zbytečná polemika "o nutnosti".

c) Nevím, kdo rozhodl o umístění v dané lokalitě. Pokud se nepletu, tak na zastupitelstvu jste řekl, že místo jste vybíral s bývalým panem starostou Vy. Přeslechl jsem se?

e) Chápu, že předkládaný materiál se nemusí líbit všem a existují na něj velmi protichůdné názory. Například Váš kolega pan Šmehlík materiál chválil. Však to znáte z vlastní zkušenosti v případě volebního řádu. Také měl své příznivce a kritiky.
Jen Vás opravím. Materiál neležel v šuplíku, ale postupoval jsem podle něj v řízení odboru, který jsem měl v gesci. Stejně tak i ostatní radní, pro které byl materiál zpracován. Některé náměty se podařilo zrealizovat, některé jsou dlouhodobějšího rázu. Na jednání zastupitelstva jsem se ho pokusil zařadit až poté, když o něj v lednu projevili zájem členové sportovní komise. Což jsem napsal i do důvodové zprávy pro zastupitele. Stejně tak je mi jasné, že priority současného vedení města jsou jiné a neočekávám, že podle něj bude rada a zastupitelstvo postupovat.
Budu rád, pokud připravíte kvalitnější materiál a pomůžete rozvoji sportu ve Slaném. Autoři "koncepční" materiál připravovali zdarma, ve volném čase a snažili se inspirovat u několika měst, která tento dokumet mají. Proto si myslím, že si spíš zaslouží poděkování, než veřejnou kritiku.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Michal Štěpánek
ŘLP ČR s.p.
Počet příspěvků: 14
Hlavně pro: Redguy
17.2.2015 - 16:04

Vážený Redguyi,

ačkoliv Váš příspěvek nebyl mířen na mě, dovolte mi, abych na něj reagoval.

Pokud bych měl vzít stejnou otázku, kterou se ptáte Honzy, a přeformulovat jí na "běžné občanské potřeby", ptal bych se Vás třeba, jestli chcete nové chodníky .. A zároveň ostatních lidí.. Získal bych třeba 2000 podpisů a teď kolik z těchto lidí by bylo ochotno ze svého dát 1000 na chodník?

Upřímně moc dobře nedokážu pochopit, proč by sportovci, kteří platí v halách nájmy (a konkrétně u nás se jedná o víc jak 10% z celkových příjmů haly BIOS) měli ještě platit výstavbu haly ze svého, aby tam následně platili další nájmy? Nebo byste jim pak nájem odpustil? A město by halu dotovalo?

Pokud si naivně myslíte, že jsem jen parta egoistických sobců, co pro sebe chce halu stůj co stůj, jste na omylu a s Vámi všichni, koho to jen napadne. Poměrně značnou část naší základny (florbal) tvoří děti - konkrétně loni jich na soupiskách pro ligová utkání bylo téměř 50, a hlásí se noví. Problémem však je přeplněnost haly BIOS, takže nemůžeme vytvořit další kategorii, neboť by neměla kdy trénovat (a také bychom jí neobsadili personálně, ale to je jiná kapitola).
Každopádně bych chtěl říct, že neexistencí haly jsme v rámci našeho sportu velmi limitováni, dokonce bych se nebál říct, že nám tato skutečnost omezuje jakýkoliv rozvoj.


Jak se tu již několikrát objevilo, na Sportovní komisi začneme - až se k tomu dostaneme - pracovat na možnosti vybudování nové haly, která by byla napojena na stávající halu BIOS. Rázem by pak odpadly některé negativní argumenty pro nedávno neodsouhlasený projekt - školy by to měly blízko, hala by měla nepoměrně nižší náklady na provoz než stávající hala BIOS, nebylo by potřeba najímat další zaměstnance pro provoz a v neposlední řadě by nájem z nové haly mohl z části dotovat ztrátový provoz haly nynější.
Naposledy upraveno 17.02.2015 - 16:05Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Redguy
Počet příspěvků: 19
Hlavně pro: snovi
17.2.2015 - 12:11

Myslím, že moc dobře víte, jak jsem to s tím přispíváním myslel. Pokud ne, můžete si otázku přeformulovat jako Chcete, aby tisícovka na hlavu z vašich daní byla použita na halu? Šlo mi totiž o to ohánění se peticemi. Jedna věc je zeptat se Chcete halu/zmrzlinu/zlaté chodníky a druhá věc je zeptat se Jste ochotni za to zaplatit x tisíc?

rajka> Proč to někomu vadí? No protože to stojí peníze, které město momentálně nemá.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PavMor
Počet příspěvků: 92
Hlavně pro: Všechny
17.2.2015 - 12:04
A co ve Slaném postavit něco takového? http://www.designmagazin.cz/foto/2008/08/cina-olympiada-stadiony-17.jpg

Jen čekám, kdy pan Peška podá žádost (bez schválení zastupitelstva pochopitelně) o pořádání olympijských her ve Slaném.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
snovi
Počet příspěvků: 48
Hlavně pro: Čtenáři
17.2.2015 - 11:53

moje vyjádření "že srovnání s parkovacím domem nemá opodstatění" se týkalo úplně něčeho jiného. (využití haly a referenční stavby). 

Zákonné postupy nejsem schopný posoudit v obou věcech, každý tu tvrdí něco jiného a tohle není běžný občan schopen posoudit. Ale podat žádost o dotaci před schválením zastupitelstva optimální to určitě nebylo a přál bych si, aby to byla od rady města výjimka. Zákony jsou od toho, aby s dodržovaly :)

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3336
Hlavně pro: Všechny
17.2.2015 - 11:39
Srovnávání s výstavby sportovní haly s výstavbou PD, že nemá opodstatnění?
Výstavba PD byla zastupitelstvem schválena a podle tehdeších postupů pokračoval s tímto pověřením statutár města (starosta) v dalším jednání s developerem.
Výstavba sportovní haly nebyla zastupitelstvem schválena a ani následně ("dodatečně") zastupitelstvo neschválilo postup rady, kdy zažádala o dotaci pro výstavbu sport. h. bez vědomí zastupitelstva!!!

V jednom případě Ondra, Brada, Carlos, Karel ... a spol. poukazují na chybný postup starosty (ač byl v tu dobu obvyklý a jednáno tak bylo alespoň v 90% tehdejších podobných případů v ČR), ale zároveň v době, kdy je již důsledně požadována v podobných případech účast zastupitelstva - tento postup hrubě porušují a dokonce ho snad považují "najednou za zbytečný"!!!
L.Sch.

Jak již bylo řečeno :
Dotace na rekonstrukci BIOS by byla ve výši asi 70% nákladů (tedy nepoměrně vyšší než uvažovaná při nové výstavbě. Město by tedy mělo spoluúčast asi ve výši 7,5 mil.
Naposledy upraveno 17.02.2015 - 11:45Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  12
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.