Obsah  >>  Politika, politici  >>  Slánské noviny
Strana:   1  ...  4  5  6  7  8  ...  94

Slánské noviny

PP98
Počet příspěvků: 46
Hlavně pro: Čtenáři
30.5.2018 - 10:02

Čísla nelžou. Je vidět ten dramatický rozdíl mezi tím, když město řídí parta hospodských povalečů ala Šnajdr, a nebo někdo, kdo umí vzít za práci.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kudrna
Počet příspěvků: 236
Hlavně pro: R r
30.5.2018 - 08:20

Neměl by černé skládky řešit spíše starosta města Hrabánek? Nechápu, proč to kladete za vinu Slánským novinám ...

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 287
Hlavně pro: Čtenáři
30.5.2018 - 06:34

Je  až udivující, jak dokážete lhát prakticky o čemkoliv. Jak mohli lidé, jako např. Hůla, Zlámal, Drholec, a další něčemu v minulosti bránit, když v tom zastupitelstvu vůbec nebyli? V něm jste přeci seděl vy a ta vaše neschopná parta, která ty naplánované věci nedokázala zrealizovat. A to ani tehdy, když vám na ně Grohmann vyjednal štědrou dotaci.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1384
Hlavně pro: Čtenáři
29.5.2018 - 14:36

Jistě je dobré rozvíjet město pomocí investic, ale stejně důležité je majetek udržovat. Tak  je dnes vzato do úvahy, že občané také chodí pěšky a opravují se chodníky. Opět je dbáno na vzhled města a opravují se fasády domů, ať již přímo městem anebo za jeho přispění.

Také je dáván prostor aktivitě občanů, mají možnost komunikovat s vedením města, mají možnost se účastnit rozhodování o některých investicích.

Pokud by pravidelný informátor chtěl informovat objektivně a pravdivě, jistě by to dělal. Snadné je si domyslet, proč to nedělá.

Čerstvý problém je odkládání směsného odpadu i odpadu patřícího výhradně do sběrného dvora k nádobám na tříděný odpad (nábytek, matrace, pneumatiky...). Tím se "černá kronika", tzv. SN, nezabývá. Museli by být jednoznačně kritizováni občané a to se před blížícími volbami asi nehodí.

Možná některým občanům chybí informace, ta sice zveřejněna byla, ale neuškodí ji zopakovat: Od rozdělení Technických služeb svoz odpadu provádí AVE Kladno a TS Slaný nemají právo s odpady nakládat. Do doby systémového vyřešení vztahu s AVE musí město úklid objednávat samostatně a platit nemálé částky.

Kdo směsný odpad odkládá na místo s nádobami na odpad tříděný,  zakládá černou skládku! Vystavuje se tak nebezpečí udělení vysoké pokuty.


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
29.5.2018 - 13:17
K článku v SN:
V článku - Investice a rozvoj města - ze SN, je prakticky pravdivá (jak je zvykem autora článků v SN) jen půlka první věty v pasáži pod názvem PŘIPRAVENOST PROJEKTŮ.
Faktem prostě je, že tzv. "koalice změny" pracovala a uskutečňovala projekty, které byly předpřipraveny vedením minulým. Oni byli dříve těmi, kteří jejich uskutečňování, pod vedením předešlým, bránili jak jen mohli; avšak jakmile měli možnost je sami realizovat - moc se jim hodilo, když jim připravené projekty "spadly do klína" bez většího úsilí a zásluh.
Těžce nesou nyní ovšem i fakt, že se konečně podařilo zahájit práce, jak na rekonstrukci ČOV, tak především na obchvatu města (i když u obchvatu se nejedná o investici města).

Nyní zbyly po bývalém manažerovi pouze tři projekty a to ještě v nízké fázi rozpracovanosti - studie cyklostezky, oprava Mexika a zateplení nemocnice. Proto, je evidentně třeba nejprve rozjet projekční činnost - což se manžerce rozvoje podařilo rychle a navíc získala větší množství dotací (což jaksi vůbec nekoresponduje s pravdivostí informací podávanými v SN!!!) - například na základní školy, opravu mostu, rozhlasu ...
Ono není nejdůležitější, co se proinvestuje v jednotlivém roce - velmi důležitá je kvalitní příprava akcí; pak se úspěšně realizuje.
L.Sch.
Naposledy upraveno 29.05.2018 - 13:21Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
28.5.2018 - 15:14

Investice do rozvoje města se pod vedením starosty Hrabánka v loňském roce prakticky zastavily.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/investice-a-rozvoj-mesta

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
13.5.2018 - 09:42

Jaká byla Válka v Zálivu - z pohledu  přímého účastníka,  zástupce velitele chemického praporu, ing. Šmehlíka

http://www.slanske-noviny.cz/rubriky/nazory-ctenaru

 

Naposledy upraveno 13.05.2018 - 20:35Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PP98
Počet příspěvků: 46
Hlavně pro: Všechny
2.5.2018 - 10:16
Když čtu o tomhle dalším bordelu na radnici tak si musím položit otázku, co tam ta svatá trojice (Hrabánek, Zálom , Bartoníček) vlastně dělá, když nezvládá ohlídat ani takovéto triviální věci?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
1.5.2018 - 23:19
Reakce na příspěvek 1.5. - 20:51 :
Tak podařilo se zastupitelům nalézt nakonec schůdné řešení (jak napsal autor příspěvku 30.4. v 07:15 a autor čl. v SN) nebo ne? - JE TŘEBA SE ROZHODNOUT!
L.Sch.
Naposledy upraveno 01.05.2018 - 23:21Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1384
Hlavně pro: Peška; všechny
1.5.2018 - 22:09

Jde o zákon 250/2000 Sb. a pokud jde o širší problém než jen granty, děkuji za informace a po dalším již pátrat nebudu.

Pouze o elektronické úřední desce bych se mohl bavit. Nemusím hledat, s dostupnými informacemi jsem se seznámil již dříve. Z nich si vyvozuji, že ustanovení zákona "... způsobem umožňujícím dálkový přístup"  je, když jde o úřední desku, nadbytečné a může svědčit o tom, že zákonodárce mohl mít na mysli ustanovení zákona 218/2000 Sb. (také "zákon o rozpočtových pravidlech", když se neuvedou názvy celé) - viz dále - a pak je nadbytečné "na své úřední desce ..."

§ 14jVýzva k podání žádosti

(1) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů o dotaci, lhůta pro podání žádosti, popřípadě další požadavky, které žadatel o dotaci musí naplnit, a informace o podkladech podle § 14 odst. 3 písm. f).

Podobnost čistě náhodná? Ale jde o spekulaci, která nic neřeší. Tak jen pro zajímavost.


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 608
Hlavně pro: Čtenáři
1.5.2018 - 20:51

Pane Schneidere,

já, na rozdíl od vás, chápu, jaký je, ve smyslu zákona 205/2000 o rozpočtových pravidlech, rozdíl mezi dotací a darem.

S pozdravem

L.Peška

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
1.5.2018 - 18:14
Inu - zastupitelstvo (coby nejvyšší orgán města) na návrh starosty města - schválilo způsob, jak okamžitě napravit chybu úřednice tak, aby nedošlo k zbytečné prodlevě a sportovní oddíly obdržely přidělené finanční prostředky okamžitě.
Pan Peška má, samozřejmě, možnost (jak je jeho a jemu podobným zvykem) věc zpochybnit - i když, jak napsal ..."Zastupitelům se nakonec podařilo nalézt řešení ..." - a podat oznámení na nedodržení běžného postupu a výplatu přidělených částek zastavit až po vyhlášení a proběhnutí nového grantového řízení.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 608
Hlavně pro: R r
1.5.2018 - 16:20

dohledal jsem ještě příslušnou citaci zákona (platí od roku 2015), je to zákon o rozpočtových pravidlech

 

§ 10c

(1) Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní program na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

(2) Program obsahuje alespoň

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,

b) důvody podpory stanoveného účelu,

c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,

d) maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace,

e) okruh způsobilých žadatelů,

f) lhůtu pro podání žádosti,

g) kritéria pro hodnocení žádosti,

h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,

i) podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,

j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.

Naposledy upraveno 01.05.2018 - 16:21Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 608
Hlavně pro: R r
1.5.2018 - 16:08

O tom, že došlo k porušení (nebo spíše nedodržení) zákona není sporu. Zákon hovoří jasně co, kdy a jak má být vyhlášeno, stejně tak i zásady pro podporu sportovní a zájmové činnosti přijaté zastupitelstvem.

Stejně tak si i můžete dohledat výklad toho  co je  elektronická úřední deska (z pohledu zákona ji nic nemůže nahradit).

Skutečnost, že v případě dotace na sportovní a zájmovou činnost na rok 2018 nebyly příslušné informace řádně zveřejněny na úřední desce, je jasné a nikdo to na zastupitelstvu nezpochybňoval. Potvrdil to, byť chápu že nepříliš radostně, i starosta Hrabánek.

To že jste někde na webu města našel "vyhlášení o zahájení grantového řízení" je docela možné. Ale to je jen část celého dotačního řízení. Dokonce bych řekl že v podstatě marginální. Pro sportovní i zájmové oddíly  je mnohem důležitější dotace na činnost (to nejsou granty!!). A ty  (patrně) nebyly zveřejněny vůbec.

Na webu města byly zveřejněny jen některé dokumenty. Bohužel, nikoliv ten nejdůležitější.

 

L.Peška

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1384
Hlavně pro: ringo, všechny
1.5.2018 - 12:38

Nemám v úmyslu diskutovat na politické téma vyvolávané články psanými podle šablony čím hůř, tím líp. Zajímá mě právní otázka záležitosti a skutečnosti kolem vyhlášení grantového řízení a jeho platnosti či neplatnosti, čím podložené.

Pokud se týká veřejnosti vyhlášení, pak jsem si jistý, že zveřejněné bylo a dostatečně, až na porušení jednoho usnesení zastupitelstva. Bylo zveřejněné jinak, než na elektronické úřední desce (v podstatě jen na jiné stránce stejného webu). Bylo proto neplatné? Zakládá zveřejnění informací jinak než na elektronické úřední desce, ale na stejném místě s dálkovým přístupem, neplatnost dokumentu?

Nejsem organizovaný sportovec a přesto jsem si dokumentu "Vyhlášení o zahájení grantového řízení"  všimnul na webu města,  v lednovém vydání měsíčníku Slánská radnice, v usnesení rady . A to jsem rozhodně takový dokument nehledal, buď jsem hledal něco jiného a všimnul si náhodou anebo prostě jen z obecného zájmu. Sportovci jistě o peníze stojící si všimnout dle mého názoru mohli, v přihlášení se  jim nebránilo nic, všechny potřebné dokumenty byly včas k dispozici na webové stránce OSVZŠT a informace o tom zveřejněna.

Vratislav Renner
Naposledy upraveno 01.05.2018 - 12:42Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 287
Hlavně pro: Čtenáři
1.5.2018 - 08:41

Tou "nepříjmenou situací" máte na mysli porušení zákona radou města při rozdělování dotací ve výší cirká 3,5 milionu korun?

Nebo to, že na tuto chybu upozornil zastupitel Hůla (Svobodní) a Hrabánkem navržené "řešení" bylo jen dalším porušením zákonných ustanovení a zastupitelstvem přijatých zásad?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
30.4.2018 - 13:26
K článku o chaosu podle Peškonovin:
Opět klasická ukázka převracení faktů v tzv. Slánských novinách - rozuměj Peškonovinách. Podpis - pel - je zřejmě zkratkou výrazu - pel mel - (neboli páté přes deváté!!!). Zkrátka - je to styl páně Peškův - uvádění polopravd a nenávisti, kterou - on - je přeplněn.
Jak jsem se dozvěděl - pravda je taková, že dlouholetá pracovnice zveřejnila vypsání dotačního řízení na webu města, nikoliv přímo na elekronické úřední desce. Jak k chybě došlo - zda současným zaváděním nového webu nebo jen její chybou těžko zpětně předjímat. Nepříjemnou situaci se však podařilo ihned na jednání zastupitelstva zažehnat. Jakým způsobem (?) - o tom je nejlépe se opět přesvědčit ze zvukového záznamu a nikoliv z pomlouvačného internetového plátku pojmenovaného jeho zřizovateli - "Slánské noviny"!!! -Tam autor článku (-pelmel-) píše, jak se - "nakonec zastupitelům podařilo nalézt schůdné řešení".
- Skutečnost je takováto - projednání tohoto bodu proběhlo asi tímto způsobem:
Pan Peška navrhoval vypsání nového dotačního řízení - tím by ovšem oddíly musely ještě minimálně měsíc až dva, čekat na dotaci, což by je určitě nepotěšilo. Řešení, díky němuž mohou oddíly dostat finance okamžitě, vymyslel a navrhl na místě - právě starosta města. O tom, ovšem, pan Peška raději cudně pomlčí, či tento fakt malinko pozmění ..."zastupitelům se nakonec podařilo nalézt" ... , ale nakonec má i pravdu, že(?) - starosta je přece také zastupitel a jeho návrh byl zastupiteli nakonec schválen.
Nakonec, každý se ze zvukového záznamu může přesvědčit sám.
L.Sch.

Naposledy upraveno 30.04.2018 - 13:59Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
30.4.2018 - 07:15

Chaos na slánské radnici málem připravil sportovce o peníze na činnost.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/dotace-na-sport-a-zajmovou-cinnost

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
27.4.2018 - 13:39
Opět ukázka neserióznosti "Peškonovin"!
K utvoření obrázku skutečného průběhu zasedání zastupitelstva lze doporučit poslech zvukového záznamu.
A kdo chce mít jasno "CO BUDE V LÉTĚ" (s koupalištěm) - neboť Peškonoviny a někteří zastupitelé spíše jen děsí, ale neinformují - nechť položí dotaz v oficiáním místě zřízeném pro tento účel ve webu města v oddělení pod názvem - OTÁZKY A ODPOVĚDI.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Špejblí hlava
Počet příspěvků: 178
Hlavně pro: Slánské noviny
27.4.2018 - 13:28

Ano, slušné lidi to koupaliště nezajímá. To je komunistický přežitek. Dnes má každý slušný člověk u domu vlastní bazén. Nejlépe zapuštěný. Kdo by teda chodil na koupaliště ?? akorát socky neschopné a nepřizpůsobiví. Pěkně děkuji, tam chodit nebudeme.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  4  5  6  7  8  ...  94
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.