Obsah  >>  Politika, politici  >>  Slánské noviny
Strana:   1  ...  4  5  6  7  8  ...  92

Slánské noviny

Slánské noviny
Počet příspěvků: 184
Hlavně pro: Všechny
23.3.2018 - 07:36

Válka v Zálivu očima přímých účastníků - slánských občanů

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/poustni-boure---predehra

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 163
Hlavně pro: Všechny
5.2.2018 - 09:07

Řekněme si po pravdě, jak to je.

Ta Hrabánkova hvězdná pěchota není schopna vymyslet vůbec nic. Natožpak něco zrealizovat.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 285
Hlavně pro: Čtenáři
4.2.2018 - 21:54

Já to vidím poněkud jinak.

Většinu velkých investičních akcí připravoval ve Slaném ing. Grohmann. A když ho ta nová parta (Hrabánek, Bartoníček , Zálom) doslova vyštvala z městského úřadu, tak tam prostě není nikdo, kdo by takové projekty dokázal připravit. I ten největší současný - rekonstrukce čistírny odpadních vod, je kompletně ještě dílem ing. Grohmanna a předešlé rady města.

A za poslední 2 roky nedokázal Hrabánek a spol. připravit vůbec nic. Proto ani ty naplánovaná akce se nerealizují a odkládají z roku na rok, jak o tom píše ing. Šmehlík.

To je prostě fakt. Ostatní jsou jen vaše zbytečné pindy okolo.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2513
Hlavně pro: Všechny
4.2.2018 - 19:57
Tak, bývalým politrukům se občas podařilo obrátit text protidiskutéra tak, že vlastně otočili jeho obsah i smysl.  Nechci ze stejné taktiky podezírat pana Šmehlíka, ale evidentně si můj text vykládá jinak a dělá špatné závěry. Takže rozhodně mu nedávám za pravdu!  Snaha po objektivitě mě vedla k tomu, že jsem napsal o dvou projektech (oprava části Ouvalovky, která nebyla součástí předešlé rekonstrukce a kontroverzní, a po mnohých výhradách ochranářů přírody vybudované, Via Ferraty), které vskutku jsou dílem bývalé rady. Zbylé investiční akce byly kompletně připravené již v roce 2014, proto nebylo obtížné je v roce 2015 prostě dokončit. Spíše je zarážející názorový obrat některých pánů, kteří je, když byli v opozici, kritizovali a brzdili jejich realizaci, aby - když je dostali jako na podnose - je prostě realizovali jako své kompletní dílo, vypínajíce hrdě hruď.
Pokud by byly i další projekty (po jejich odchodu z vedení města) připravené, dalo by se vše realizovat obdobně rychle i v dalších letech. Leč, bohužel, po bývalém manažerovi rozvoje města další projekty prostě připravené nebyly, takže je logický delší průběh příprav nových investičních akcí. Ale, jak jsem již psal - ke konci roku uvidíme, jaké množství investic bylo realizováno v tom kterém období.
Hmm - p. Šmehlík píše o - "nekalých praktikách a malých domů"??? To je tedy pěkně pokleslý, bulvární styl pomluv!!! Na to lze jen podotknout - pokud p. Šmehlík ví o čemkoliv nekalém - je tu oznamovací povinnost!
Vůbec nemohu pochopit jeho tvrzení o "Žižkovce"(?) Občané ve svém dopise požadovali zařadit do rozpočtu finance na úpravu parkování. Tento návrh byl projednán v prosinci 2017 v rámci projednávání rozpočtu. Bylo odsouhlaseno financování projektové dokumentace. Teprve poté budou známy náklady, počty parkovacích míst a umístění sítí. Občané byli o tomto postupu informováni dopisem i na veřejném projednání, které v této lokalitě proběhlo. Pan Šmehlík, zdá se, nepochopil co bylo projednáno v dubnu 2017 na zastupitelstvu a stejně tak další postup. Zastupitelstvo tehdy odsouhlasilo 110 tis. Kč na přípravu akce. Za tyto finance vznikla studie, kde byly dvě varianty řešení parkovacích stání, které se lišily v rozmístění a počtu parkovacích míst.  - Toto projednávali občané na veřejném projednávání. Studie předchází projektu, takže neprojednávali žádný nepovedený projekt, ani nemusí být žádný nový - tak to je. Takže teď, když zastupitelé odsouhlasili peníze na projekt, nic nebrání v pokračování a rozpracování studie do finální projektové dokumentace.
Pokud se neorientuje v rozpočtu občan (neboť tabulky i ostatní orientace jsou tam vskutku dost nepřehledné) je to pochopitelné - i zastupitel může mnohdy tápat (třeba, kde najde částku 5mil. na Dolíky). Ale, pokud něco zastupitel neví - jako např. p. Šmehlík - měl by své dotazy směřovat na správce rozpočtu, správu majetku nebo manažera rozvoje města.
L.Schneider.

P.S. - Tak, jak se dalo předpokládat, anonymní "Hvězdná pěchota" kolem komunisty sestavené jejich kryptokandidátky "Naše (jejich) město" se opět šikuje - viz 4.2.,21:54 a 5.2.,09:07.
Naposledy upraveno 05.02.2018 - 14:40Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 323
Hlavně pro: all
4.2.2018 - 11:18

„Občané obce mohou požadovat projednání určité záležitosti…….zastupitelstvem obce. Jeli žádost podepsána nejméně 0,5% občanů obce, musí být projednána na jeho zasedání…..jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.“( V Radě do 60 dnů). Říká zákon o obcích. (v případě Slaného 0,5% je 75 občanů). V dalším článku pak charakterizuje, že připomínky a podněty občanů se vyřizují bezodkladně.

Pan Ladislav Schneider o petici 165 občanů ze Žižkovky říká : „A úplným nesmyslem je informace o porušení zákona o obcích.“ Nechť si o jeho znalostech a výkladu zákona o obcích udělá obrázek každý sám.

Obyvatelé „Žižkovky“ jsou nekonáním pana starosty kráceni na svých zákonných právech a to, aby jejich petice byla projednána. Místo toho pan Starosta Hrabánek jim zasílá jakýsi dopis. Co tím kryje a zastírá, proč manipuluje s právy občanů! Proč neinformuje radu a zastupitele o tom, že je zde petice občanů, kterou mají povinnost v radě a zastupitelstvu projednat! Mám dvojí vysvětlení: buď nezná zákon o obcích nebo chce občany potažmo zastupitele podvést. Říkám to dost natvrdo, ale jiné vysvětlení mě nenapadá.

Pan L. Schneider říká: „Stejně tak jsem se dozvěděl, že není pravdivá informace, že by existoval již dávno projekt pro "Žižkovku" a teď se dělal druhý.“ Jen obyvatelé Žižkovky, kteří na podzim 2017 byli na projednávání na Městském úřadě vědí co a s kým projednávali. Zastupitelé schválili (jak jsem v článku popsal) v dubnu 2017 110 tis. Kč na novelizaci projektu z r. 2010 (včetně přeložky inženýrských sítí). Takže buď máme už projekt hotový anebo občané Žižkovy na podzim 2017 projednávali nějaký nepovedený projekt a musíme v r. 2018 dát dalších 300 tis. na projekt nový.

No a co se týče Dolíků, ani pozorný občan v kapitálových výdajích slíbenou částku 5 mil na jejich revitalizaci nenajde.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 323
Hlavně pro: L.SCh.
4.2.2018 - 11:17

Jsem vcelku potěšen, že v prvních dvou odstavcích potvrzuješ skutečnosti mnou popsané v článku ve Slánských novinách – jen je stavíš do přijatelnější polohy pro pány konšely. Fakticky mi tím dáváš za pravdu, že je mnoho velmi a velmi důležitých investic, které měly být hotovy již v r. 2016 a prolínají se v rozpočtech v r. 2017 a 2018 ( a možná 2019) a tím jejich dokončení je v nedohlednu. Jsem také rád, že nepopíráš, že rada kolem Grohmana, Pešky, Zlámala, Drholce, Heřmana, Hůly, již v roce 2015 zrealizovala za jediný rok více projektů, než parta kolem starosty Hrabánka dodnes. Co mi však nejde na rozum je Tvé tvrzení, že poukazováním ne nekalé praktiky pánů Záloma a Víška, kdy si přihrávají malou domů z peněz slánské pokladny rozpoutávám předvolební boj. Pan Ivo Rubík by se s oběma za jejich nestoudnost velmi rychle rozloučil. Pan Martin Hrabánek oba pány a jejich praktiky toleruje. Pokud tomu říkáš rozpoutávání předvolebního boje – charakterizuješ tím jen sám sebe. Hezký den L.Š.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2513
Hlavně pro: Slánské noviny
3.2.2018 - 17:19

Tak, reagovat na čl. pana Šmehlíka, při alespoň částečné znalosti věcí o kterých píše, není nijak těžké. Spíše se mi to zdá, při očekávání útoků, některých jistých známých anonymů, skoro zbytečné. Ale nedá mi to a některé věci je potřeba, přecejen, uvést na pravou míru.
Takže jen krátce - v případě realizovaných a jmenovaných akcí bývalou radou, je dobré si říci, že revitalizaci Husovy ulice (Londy), dostavbu porodnického oddělení nemocnice i rekonstrukci ledové plochy VSH připravilo vedení města před rokem 2014. Je docela komické, že dnes se tím pyšní ti, kteří požadovali tehdy vyškrtnutí těchto akcí z rozpočtu - nakonec jim byly, tyto dobře připravené akce, dobré. Koalici pana Šmehlíka, abychom byli spravedliví, lze přičíst opravu části Ouvalovky (po předešlé rekonstrukci) a vybudování Via Ferraty na Slánské hoře (přes velké výhrady ochránců přírody a tehdy i přes ještě neobdržené stavební povolení).
Nevím, zda se dá hovořit o zpoždění u dalších akcí, když žádná z nich nebyla koalicí pana Šmehlíka připravena.  Ono - v dnešní době, kdy příprava projektových dokumentací a organizace výběrových soutěží trvá několik měsíců, nelze předpokládat o moc rychlejší průběh. Ale, jak říká jedno přísloví - zajíci se sčítají po honu - takže počkejme a uvidíme, jak vše dopadne.Teprve na konci volebního období budeme moci porovnat úspěšnost jednotlivých období - a nejen z pohledu investic.
Jedna věc mě však, po důkladnějším poinformování se o rozpočtu, překvapila. V rozpočtu města je pět milionů na revitalizaci sídliště na Dolíkách a stejně tak jsou i finance na projekt tzv. "Malé Žižkovky". Že by o tom pan zastupitel nevěděl?
Stejně tak jsem se dozvěděl, že není pravdivá informace, že by existoval již dávno projekt pro "Žižkovku" a teď se dělal druhý. A úplným nesmyslem je informace o porušení zákona o obcích. Zajímal jsem se a dopis obyvatelům jsem viděl; je v něm jasně napsán postup, jak bude akce probíhat. Je v něm i upozornění na pravděpodobné přeložky inženýrských sítí, které realizaci takových akcí zpravidla prodlužují.
Nu, a z posledního odstavce přímo čiší, jak se pan Šmehlík již snaží začít předvolební boj!!! Škoda jen, že se různých setkání s občany neúčastní pravidelně a zájem o občany dává na odiv jen v době před komunálními volbami.
L. Schneider.
Naposledy upraveno 04.02.2018 - 16:16Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 184
Hlavně pro: Všechny
2.2.2018 - 18:09

Ing. Šmehlík se zamýšlí nad vývojem městských investic.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/potrebuje-mesto-investice

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 184
Hlavně pro: Všechny
17.1.2018 - 08:25

Pár čísel o tom, proč je schodek rozpočtu města na rok 2018 ve výši 85 milionů korun.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/po-nas-potopa

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 622
Hlavně pro: Všechny
16.1.2018 - 11:02
Nobody
Počet příspěvků: 622
Hlavně pro: L.Šmehlík
16.1.2018 - 08:54

Jo, ten směřuje k Pitomiovi. A komundírove s extremistama si vždy přece rozuměli,  proto se vám to líbí.
Naposledy upraveno 16.01.2018 - 08:56Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lojza
oponent
Počet příspěvků: 571
Hlavně pro: L.Šmehlík
15.1.2018 - 11:57

Na rozdíl od Fialu to má v hlavě srovnané. :-)

 Přílohy:
18882038-1959347527677888-6489644176776555899-n.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 323
Hlavně pro: all
15.1.2018 - 11:33
hopes
Počet příspěvků: 163
Hlavně pro: Slánské noviny
15.1.2018 - 09:21

Od učitele tělocviku těžko můžete očekávat, že těmhle věcem bude rozumět.

Horší ovšem je, že tomu zjevně na radnici nerozumí vůbec nikdo.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lojza
oponent
Počet příspěvků: 571
Hlavně pro: Slánské noviny
11.1.2018 - 08:42

Se Zálomem si můžou podat ruce, jsou to stejní choboti. :-)

 Přílohy:
18119540-1939037219708919-5195385902813444733-n.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 184
Hlavně pro: Všechny
11.1.2018 - 08:25

Na řešení složitých problému města Hrabánek prostě nestačí

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/propadak

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 460
Hlavně pro: Čtenáři
6.1.2018 - 09:46

Jasně je to Peška Vy detektive. Lap je přece Ladislav Peška.
L:Sch.  je  "Léčím schizofrenii." Ale možná se pletu, jako Vy.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2513
Hlavně pro: Lap
5.1.2018 - 23:49

Tak k luštění tu rozhodně není skutečně nic. Nejznámější je - lap - v angličtině = kolo či okruh; nicméně může to znamenat i - klín (osoby) - ve Vašem případě tedy můžský klín, že? - nu, ale já bych se spíše přikláněl k výkladu, že Vám tam chybí tečka a jde tedy o zkratku slova - lapsus - neboli chyba, pochybení - prostě "omyl"!!! - to k Vám docela sedí.   Nu, a nakonec, nevychází z toho - La - tedy Ladislav - P. (La-p) nejlépe?
L.Sch. - tedy - Lad. Schneider
Naposledy upraveno 06.01.2018 - 11:27Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lap
Počet příspěvků: 28
Hlavně pro: Čtenáři
5.1.2018 - 16:46

Na mém nicku není nic k luštění,  stačí se jen  podívat do slovníku :-)  Ale u vás by mohla být zřejmě diagnostikována paranoia. Bohužel.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lap
Počet příspěvků: 28
Hlavně pro: Lap
5.1.2018 - 16:38

Naposledy upraveno 05.01.2018 - 16:47Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  4  5  6  7  8  ...  92
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.