Obsah  >>  Politika, politici  >>  Slánské noviny
Strana:   1  ...  5  6  7  8  9  ...  98

Slánské noviny

Bartoníček
Počet příspěvků: 121
Hlavně pro: Peška + všichni
7.9.2018 - 15:39

Dovoluji si čtenáře tohoto DF informovat, že L. Peškovi byla dne 4. 9. 2018 mým právním zástupcem odeslána „Předžalobní výzva“. Naprosto se nebráním tomu, aby jako reakci na svoji veřejnou výzvu L. Peška tuto předžalobní výzvu v plném znění sám zveřejnil jak na tomto DF, tak i jinde.

Pavel Bartoníček

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 226
Hlavně pro: Všechny
7.9.2018 - 07:56

Mexiko se rekonstruovat nebude. Starosta Hrabánek a místostarosta Zálom se postavili proti. Slánské radnici však chybí "plán B". Tedy co dále ...

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/mexiko-se-rekonstruovat-nebude

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 620
Hlavně pro: Všechny
3.9.2018 - 14:51

Dovoluji si čtenáře tohoto diskusního fora informovat, že jsem dnes 3.9. zaslal na emailovou adresu pana radního Bartoníčka tuto veřejnou výzvu:

 

Pane Bartoníčku,

V minulých dnech jste nechal na několika místech (mj. měsíčník Slánská radnice, webové portály www.slansko.cz a oms.slany-2014.cz) umístit váš článek nazvaný „Pomluvám a lžím je potřeba se postavit“.

V tomto článku mne obviňujete (cituji) „ze soustavného urážení, napadání a pomlouvání“  vaší osoby. Dále mne obviňujete ze lží, které se dotýkají vás osobně a vaší rodiny.

Nechci s vámi vést polemiku o to, zda některé mé kritické výroky směrem k vaší práci veřejného funkcionáře slánské radnice jsou objektivním zhodnocením vašich „pracovních úspěchů“  či pomluvou, na tom se asi nikdy neshodneme.

Ale chci vás tímto veřejně vyzvat, abyste konkrétně a jasně doložil, který z mých výroků na vaši adresu byl, jak tvrdíte Vy,  lživý. Kterým z mých výroků jsem se jakkoliv dotkl vaší rodiny. Kdy a kde jsem tyto výroky pronesl, případně zveřejnil a proč jsou, podle vás nepravdivé.

Jste-li, jak tvrdíte, připraven  řešit tyto mé údajné výroky soudně, jistě nebude problém, abyste Vaše tvrzení  též veřejně obhájil.

Ladislav Peška

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kubis
občan
Počet příspěvků: 34
Hlavně pro: Bartoníček
31.8.2018 - 10:04

Pane Bartoníčku, označit někoho za lháře a odmítnout toto tvrzení jakkoliv prokázat nelze z vaší strany  brát jinak , než jako pokus o pomluvu.

V podstatě mi tak připomínáte přísloví "zloděj křičí chyťte zloděje".

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lucije
OSVČ
Počet příspěvků: 165
Hlavně pro: janek
30.8.2018 - 21:30

Soud je veřejný.Co Vám brání si jít poslechnout jak žalobu, tak jistě vynikající obhajobu. Bude to zábava, pro někoho možná i poučení. Ale uvádět jakákoliv fakta zde je házení perel sviním.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
janek
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: Bartoníček
30.8.2018 - 14:23

Tu infomaci o jakési žalobě jste sem přeci jako první dal Vy! Nemýlím se, že?

S ohledem na to, že nejste schopen na veřejném foru vámi údajné lži jakkoliv dokázat, je zřejmé, že je to z vaší strany jen účelová snaha o pošpinění politického oponenta v předvolebním období.

Myslím, že to dost jasně objasňuje váš charakter: Plivnout a utéct ... jako malý kluk.

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
janek
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: Bartoníček
30.8.2018 - 14:22

Tu infomaci o jakési žalobě jste sem přeci jako první dal Vy! Nemýlím se, že?

S ohledem na to, že nejste schopen na veřejném foru vámi údajné lži jakkoliv dokázat, je zřejmé, že je to z vaší strany jen účelová snaha o pošpinění politického oponenta v předvolebním období.

Myslím, že to dost jasně objasňuje váš charakter: Plivnout a utéct ... jako malý kluk.

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 121
Hlavně pro: janek
30.8.2018 - 12:30

Přispěvovateli janku,

je to určitě těžké, ale nebuďte janek. Jak správně pochopil Yetty, věc se řeší právní cestou a do jejího rámce jistě nepatří vysvětlování tohoto postupu anonymům na DF. Nevím, zda je pravda, že tento nick slouží zastupiteli Peškovi (který používal několik pseudonymů a vesele zde sám se sebou diskutoval), nebo někomu z jeho blízkého okolí. Proto ale rozumím tomuto opakovanému útočení.

Berte tuto moji reakci za konečnou, dále se již zde k tomuto nebudu vyjadřovat.

Pavel Bartoníček

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
janek
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: Yetty
30.8.2018 - 06:50

Já jsem přeci nepsal, že tady má radní Bartoníček uvádět svoji žalobu. Jen jsem se zeptal v čem případné články na Slánských novinách o panu radním lžou. Zatím se mi zdá, s ohledem na nulový výčet těchto článků, že v ničem. Z toho mi vcelku logicky plyne, že lže pan Bartoníček.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Yetty
chemik
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: janek
29.8.2018 - 22:41

Jestliže zde pan Bartoníček napíše že věc řeší právní cestou, tak nebude uvádět žalobu zde, to snad je jasné. Nevěřím, že by to bylo něco z jednání zastupitelů. A srovnávat ho s panem Schneiderem st. je opravdu podpásovka.  Když si přečtu Peškovy noviny, kde na něho nesmyslně útočí, je mě jasné, že  jde panu Peškovi o předvolební tah. Každý si to ale nemusí nechat líbit.  Hold tak dlouho se chodí se žbánem pro vodu, až vyschne pramen.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
janek
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: Bartoníček
29.8.2018 - 16:59

To je odpověď jak přes kopírák od pana Schneidera. Ten tady také pořád tvrdí "Slánské noviny lžou...", ale když má napsat v čem, tak nedokáže uvést jediný konkrétní případ.

Tohle je to samé. Pokud o vás někdo napsal nějakou lež, tak uveďte jasně a konkrétně kdy, kde a co.

Zatím to totiž vypadá, že spíše lžete vy.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 121
Hlavně pro: kubis + janek
29.8.2018 - 16:22

Přispěvovatelé kubis a janek,

jestliže název tohoto fóra je „Slánské noviny“, není příliš pravděpodobné, že patříte mezi jedince, který tento stejnojmenný bulvár nečtou. Jsem zde poměrně častým terčem Peškových pomluv a lží, které poškozují nejen mé dobré jméno, ale dotýkají se i mé cti a cti mé rodiny. Já vím, že Peška nemá pravdu, on to musí vědět také a každý soudný člověk rovněž.

A že jde o pokus „v rámci předvolební kampaně diskreditovat svého politického konkurenta“ a patrně je to „nějaká jeho msta a snaha odvrátit před volbami pozornost od vlastní neschopnosti jinam„? Musím souhlasit, že takto Peškovo konání také vnímám.

Myslím, že ani vy nenecháte lži a opakované pomluvy o sobě bez reakce.

Pavel Bartoníček

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kubis
občan
Počet příspěvků: 34
Hlavně pro: Všechny
29.8.2018 - 10:13

V roce 2016 se Peška dopustil nějakého prohřešku proti jednacímu řádu a teď ho za to Bartoníček žaluje? Není poněkud padlý na hlavu?

Spíše mi to připadá, jako nějaká jeho msta a snaha odvrátit před volbami pozornost od vlastní neschopnosti jinam.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
janek
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: Bartoníček
28.8.2018 - 20:42

A prozradíte nám, pane radní, co za konkrétní pomluvy to jsou?

Na tom vašem odkaze se o ničem konkrétním nezmiňujete. Takže to vypadá, že se jen v rámci předvolební kampaně snažíte diskreditovat svého politického konkurenta.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 121
Hlavně pro: Slánské noviny
28.8.2018 - 18:09

Pomluvy a lži zastupitele za KSČM L. Pešky poškozují nejen mé dobré jméno, ale dotýkají se i mé cti a cti mé rodiny. Proto jsem se rozhodl požádat svého právního zástupce, aby mne hájil v soudní při, ve které hodlám Pešku žalovat. Pomluvám a lžím je potřeba se postavit.

Pavel Bartoníček, uvolněný člen rady města Slaný

http://oms.slany-2014.cz/2018/08/pomluvam-lzim-je-treba-se-postavit.html
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PP98
Počet příspěvků: 48
Hlavně pro: Slánské noviny
28.8.2018 - 08:51

Zálom (ČSSD)  jako nejhorší komunální politik ve Slaném je naprosto odpovídající skutečnosti. Jsem rád, že to my slaňáci vidíme většinově stejně.

I další v pořadí Berkovec (ANO) a Hrabánek (ODS) si za jejich podrazy toto hodnocení zaslouží.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 226
Hlavně pro: Všechny
26.8.2018 - 08:41

Vyhodnocení naší ankety "Jak znáte vaše město?" naleznete zde:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-znate-vase-mesto---vyhodnoceni-ankety

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Slánské noviny
15.8.2018 - 21:15

Jaký důvod asi má hašteřivý tazatel sbírat informace, když si výsledky nechá pro sebe - viz
"Co se děje ve Slaném

Konec vyplňování 24. 08. 2018 16:15, výsledky budou k dispozici pouze zadavateli.
Počet otázek: 12   Průměrná doba vyplňování: 00.04:44"?

Hned v první otázce je k výběru nabízen jako zdroj informací tendeční web SN, drbárna na Slánsko a podstatné, čím je web města, chybí. Představuji si, že práce aktivního zastupitele by měla směřovat zejména k propagaci oficiálních informačních zdrojů. Pokud se mu nelíbí, má s tím něco dělat, ne ignorovat.

Odpoví mi někdo na otázku: Jak SN, potažmo "redakce" či pan zastupitel Peška podpoří snahu o komunikaci s občany prostřednictvím Mobilního rozhlasu? Informace viz např. zde: DEMO provoz Mobilního rozhlasu

Vratislav Renner

Naposledy upraveno 15.08.2018 - 21:16Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 226
Hlavně pro: Všechny
15.8.2018 - 17:15

Jak znáte vaše město a to, co se děje na místní komunální scéně ve Slaném?

Bez aktivního zapojení občanů do veřejného života a správy obce se žádné město či obec neobejde. Jsme si vědomi toho, že informovanost občanů Slaného o tom, co se v jejich městě děje, není právě optimální. Náš dotazník zjišťuje, jak se orientujete v komunální problematice.

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/co-se-deje-ve-slanem/

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
levape
Počet příspěvků: 310
Hlavně pro: Slánské noviny
13.8.2018 - 20:07

Opět Zálom. To je již do nebe volající. A proč mu to nepředepsat k náhradě?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  5  6  7  8  9  ...  98
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.