Obsah  >>  Politika, politici  >>  Slánské noviny
Strana:   1  ...  6  7  8  9  10  ...  98

Slánské noviny

Slánské noviny
Počet příspěvků: 226
Hlavně pro: Všechny
13.8.2018 - 16:10

Kolik nás stojí lajdácká práce slánské radnice?

Jeden příklad najdete zde:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/kazda-chyba-neco-stoji

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 226
Hlavně pro: Všechny
8.8.2018 - 19:02

Chcete znát pravdu, i když je nepříjmená, nebo dáváte přednost pohádkám a populismu?

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/pohadky-o-odpadech

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 619
Hlavně pro: R r
6.8.2018 - 22:53

Ještě jsem si všiml jednoho dalšího nesmyslu ve vašich textech. Cituji váš text:

"Napsal jsem, že tehdejší nové vedení rozvrátilo vztahy s TS. Vypovězení smlouvy je jasný důkaz."

 

Patrně o této záležitosti moc nevíte, ale to co jste napsal je nesmysl. V roce 2015 a začátkem roku 2016 se zkumulovaly dva problémy: první problém byl ten, že TS účtovalo práce ( patrně i vykonávalo, ale nikdo za město tyto práce nekontroloval ani nepřebíral), které ze strany města nikdo neobjednal. Upozorňoval na to opakovaně odbor životního prostředí. A bylo docela složité celou věc rozklíčovat. My (jako tehdejší rada), jsem jen tak nechtěli odevzdat 50% z takto účtovaných faktur (šlo o několik milionů korun) firmě AVE (tehdejšímu 50% vlastníkovi TS).

Ale tato situace resp. problém rozhodně nebyl důvodem či podkladem pro vypovězení smlouvy s TS. K tomu byly jiné důvody. A to důvody zákonné. Jelikož město již nebylo 100% vlastníkem TS, mělo za povinnost vypsat na zadávané práce výběrové řízení. To se bohužel za předchozího vedení (starostů Rubíka a Hrabánka) nikdy nestalo.  Město tedy opakovaně a dlouhodobě porušovalo zákon a hrozila možnost, že bude za nedodržení zákona nějak sankcionováno. Tomu jsme chtěli zabránit a vypsat tedy výběrové řízení na služby, které TS pro město Slaný zajišťovaly. Aby však mohlo být vypsáno výběrové řízení, muselo být jasné, do kdy platí  smlouva s TS. Proto tedy musela být nejprve vypovězena.

Naposledy upraveno 06.08.2018 - 22:58Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 619
Hlavně pro: R r
3.8.2018 - 18:16

Ano. Máte pravdu v tom, že jsem byl v zastupitelstvu posledních 28 let. Vždy jsem vystupoval a hlasoval proti stavbě parkovacího domu. A když jsem se dozvěděl o nezákonostech postupů výstavby, veřejně jsem na ně na zastupitelstvu upozornil. Tehdejší koalice, dnes jsou stále aktivní pánové Hrabánek, Hložek, Vašek, Berkovec, moje upozornění  a výhrady smetla ze stolu. Trvalo téměř půl roku, než jsem o tom přesvědčil další zastupitele. Dr. Heřman byl první kdo se se mnou společně pustil do diskuse o nedostatcích a ceně stavby s  firmou KOMA. Pánové místostarostové Hrabánek a Hložek se tehdy schovávali ve svých kancelářích ...

 

P.S. Pochopil jsem, že pro nadsázku pochopení asi nemáte. AL Capone byl známý americký gangster v 30. letech minulého století. Určitě si o něm dokážete něco vygooglit.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Peška
3.8.2018 - 17:34

Pane Peško, opravdu nebudu nic hledat, ani Vám dále dávat příležitost k tomu, abyste zde rozvíjel své teorie až k příkladu vražd. To již hodně přeháníte. A nenechám se svést na diskuzi o PD - to je hodně složitá záležitost a z lidských důvodů citlivá,  tak se nehodí ji tady rozebírat, natož s Vámi. Byl jste u přípravy stavby PD až k jejímu dokončení, máte na ní svůj podíl bez ohledu na to, co už jste tenkrát říkal.
Naposledy upraveno 03.08.2018 - 17:35Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 619
Hlavně pro: R r
3.8.2018 - 16:55

Uvedl jsme vám k tomuto případu fakta tak, jak jsou známá mně.

To že jim nechcete věřit, je vaše rozhodnutí. Čekal bych asi, že se někde pokusíte zjistit jinou, pro vás přijatelnější verzi, ale pochybuji, že budete úspěšný. Trochu mne mrzí, že to ani nechcete zkusit. Přesvědčovat vás však nebudu. Váš názor ani nijak ovlivňovat nechci. Píšu to tady především proto, že tohle forum čtou i jiní lidé než vy. A ti mají právo na objektivní informace.

Ohradil jsem se především proti vašemu výroku či otázce: "Kdo zaplatí soudní výlohy"  a "vina jim nebyla prokázána". To je taková demagogie, že jsem si musel položit otázku, zda tomu opravdu věříte (když už to sem napíšete), nebo jen úmyslně lžete?

Proto tedy ten můj rozbor. Ještě jednou to shrnu:  Soud vůbec nezkoumal vinu či nevinu obviněných  - tedy pánů Hrabánka, Hložka, Švába a dalších.  Kdysi jsem i panu starostovi na zastupitelstvu řekl veřejně, že tady sám propásl příležitost jak dosáhnout jakéhosi osvobozujícího rozsudku. Kdyby tedy soud řádně proběhl a rozhodl ve prospěch obžalovaných osob. Což se nestalo a tak Hrabánek a další radní zůstanou asi na věky řečeno slovy klasika "sprostým obviněným".  Možná i to je trest, který si zaslouží. Al Capone taky nešel do vězení za vraždy, ale za daňové úniky. A tak tahle nezaplacená pokuta  za 200 tisíc mohla být jen malá náplast za tu 100 milionovou škodu, kterou svou nečinností tato skupina spáchala na všech občanech našeho města. Pokud by se vám zdálo, že zase někoho neprávem obviňuji, pak si dovolím vás odkázat na usnesení okresního soudu v případu Město Slaný versu Koma Industry z prosince loňského roku, kde tento soud jasně prohlašuje, že výstavba parkovacího domu proběhla v rozporu se zákonem.

A jen podotknu, že já jsem toto řekl veřejně již na jaře 2013. Pan Hrabánek a další tuto skutečnost (podloženou rozhodnutím soudu) ještě ani nepřiznali, ani se za své nezákonné jednání občanům města neomluvili.

 

 

Naposledy upraveno 03.08.2018 - 16:56Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Peška
3.8.2018 - 15:12

Hodně informujete Vy, pane Peško, ale zaujatě, používate polopravdy, zaséváte nevraživost. Nedokážete soudit objektivně, vidíte jen špatnosti. Vám prostě nevěřím. Nechtějte na mne důkazy, nebudu je hledat, mám svůj názor, vytvořený za dlouhou dobu. Nemá význam o mém názoru diskutovat, tím se nezmění. Názor bych mohl změnit, jen když se změníte Vy a to se nestane, stejně jako se nezměním já, to je skutečnost.

Nevím proč a nevím z jaké lži obviňujete Vy mne. A nevím, v čem mě opravujete. Možná v tom, že hlavním motivem k žalobě nebyla pomstichtivost, že šlo jen o vyhovění zákonu. Jiným to věřím, Vám ne.


Vratislav Renner

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 619
Hlavně pro: R r
3.8.2018 - 14:10

Nevím pane Rennere, zda jste tak málo informován, nebo jen úmyslně lžete. Ale alespoň v jedné věci musím vaše výmysly opravit:

O tom, že bývalí radní města (Hrabánek, Hložek, Šváb, Schneider a další) nezákonným způsobem změnili podmínky výběrového řízení rozhodl Úřad na ochranu hospodářské soutěže již na jaře  2014! A rovněž tak v této době udělil městu příslušnou pokutu. Město tedy bylo v důsledku chybného postupu svých tehdejších radních poškozeno. A ze zákona jsou viníci povinní tuto škodu poškozené straně nahradit. Tak to prostě v našich zákonech je.

Rada města (ve které jsme tehdy seděl i já), čekala na rozhodnutí ÚOHS o odvolání proti pokutě, kterou podali ještě starosta Hrabánek a místostarosta Hložek někdy v létě 2014. Toto odvolání však bylo zamítnuto. A tak nebylo možné postupovat jinak, než v souladu se zákony a příslušnými  platnými předpisy MVČR. Kdyby rada tak nepostupovala, sama by se dopustila  porušení povinností při  správě cizího majetku.

Pan Hrabánek a další se hájili  tím, že se jen snažili napravit svým tehdejším rozhodnutím pochybení jiná (která ovšem by případně byla také jen důsledkem jejich špatné práce, ale to ted nechme stranou).

A soud, který asi jediný mohl rozhodnout na čí straně tohoto sporu je pravda, zmařil  místostarosta Zálom, který , přesto, že byl odpovědnou osobu, nezajistil okresnímu soudu předání jím vyžádaných  podkladů. Jednalo se o tak triviální věci, jako potvrzení, že jmenované obviněné osoby byly skutečně  v příslušné době členy rady města apod. Soud vyzval slánskou radnici celkem 4x  o dodání těchto podkladů. Všechny jeho výzvy byly vedením města ignorovány. Na soudní jednání se za město Slaný nikdo nedostavil. Proto  tedy soud se skupinou pana Hrabánka dopadl tak, jak dopadl.

Výrok soudu tedy nebyl, že by obžalovaní tento skutek nespáchali. Ale soud daný případ odložil, protože žalobce (město Slaný) nedodal soudu vyžádané podklady. Tudíž se soud tímto případem dále již odmítl zabývat.

O tom, že ze strany místostarosty Záloma se jednalo zjevně o úmysl svědčí i to, že na jednání zastupitelstva  o těchto skutečnostech (tedy výzvách soudu) zastupitelům LHAL. Tvrdil, že je nikdy nedostal. Což, jak se ukázalo později, nebyla pravda.

Já osobně jsem přesvědčen, že v této věci postupoval po dohodě s obžalovaným  starostou Hrabánkem. I starosta Hrabánek byl totiž velmi přesně informován o požadavcích soudu i nařízeném jednání. Mohl tedy v této věci zjednat nápravu. Což neučinil. A oba tak společně nesou odpovědnost, že město přišlo řádově o dalších půl milonu korun - tedy částku, kterou vyinkasovali od města žalované osoby (včetně starosty Hrabánka) na náhradu jejich výdajů.  Někdy se takovémuto postupu říká zločinné spolčení. Ale to je na úvaze každého, jak si to posoudí či rozebere.

 

 

Naposledy upraveno 03.08.2018 - 14:26Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 619
Hlavně pro: R r
3.8.2018 - 14:10

zobrazil se mi tedy ten text 2x, tak jsem jej jednou smazal

Naposledy upraveno 03.08.2018 - 14:19Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: PP98
3.8.2018 - 13:35

Zmiňujete sebeprezentaci pana Hrabánka. Tu jen porovnám se sebeprezentací pana Pešky a jeho hvězdné pěchoty. Slušná, kladná, pravdivě informující prezentace proti v zásadě negativním zákeřným polopravdám, strašení veřejnosti, vyvolávání odporu proti vedení města, ve kterém on není. Když byl, za všechny úspěchy patřily tehdejšímu vedení, dnes mu patří jen neúspěchy - objektivnost žádná.

Kdyby někdo chtěl kritizovat, rozmazávat to, co se minulému vedení nepovedlo, také by to šlo. Jde však o špatný pohled na všechny události jen z pohledu na vedení, kterým se myslí volení funkcionáři v úřadu. Nejvyšším orgánem  je zastupitelstvo a to bez ohledu na dělení kdo s kým a kdo proti komu. Práci při realizaci akcí dělají zaměstnanci úřadu. Zkuste mi napsat, co konkrétně který zastupitel udělal v akcích, které vyjmenováváte?

Mnohé "kiksy", které nebýt jejich účelového rozmazávání, se ani nestaly, jako třeba plovárna, která je v provozu.

Zmiňujete kauzy a  čachry a myslíte tím například, že místní firma dostane veřejné zakázky. A je to špatně, protože patří zastupiteli, který se nelíbí části opozice. Podle mne je to dobře. Proč by měly pro město dělat jen firmy cizí a proč ne právě místní? Jestli došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách a máte o tom důkazy, řešte to jako svoji povinnost, pak to bude kauza, pokud ne, jsou to pomluvy.

Obviňujete i soud "... který zjevně jednal ve prospěch skupin...", nepřeháníte? Nejsem rozhodně pro to, aby zastupitelé byly kriminalizováni, tak zase jen porovnám - pokutu jako škodu městu měli zaplatit radní, co pro něco hlasovali. Kdo zaplatí soudní výlohy za to, že z pomstychtivosti byli radní žalováni a vina jim nebyla prokázána?

Ale to již stačí, nenechám se dál stahovat do žumpy zdejší diskuze, jak ji zde před časem jeden zastupitel nazval. I vy zkuste něco pochválit, ne jen pochvalou kritizovat.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PP98
Počet příspěvků: 48
Hlavně pro: R r
3.8.2018 - 10:21

Já myslím, pane Rennere, že ta vaše snaha o jakési "vyvážení" působí poněkud jednostraně účelově.

Je nesporné, že předchozí vedení města  kolem pánů Grohmanna, Zlámala, Pešky či Hůly udělalo neskutečné množství práce během jediného roku. Řada dlouho neřešených problémů se posnula výrazně vpřed, zrealizovaly se velké investiční akce (Nemocnice, zimák, Ouvalova ulice, Londa). A vcelku bez nějaké chyby či závady.

Vy se to teď snažíte vyrovnat či vyvážit nějakými chodníky a debatami s občany. To to současné vedení města také opravdu dělá. Ale ta váha či význam pro rozvoj města je nepoměřitelný. To co opravdu jde starostovi Hrabánkovi lépe, než předchozímu vedení, to je jeho sebeprezentace v médiích. V tom je, musím uznat, asi nejlepší.  Dokáže i  naprostou maličkost vyprezentovat jako věc světového významu. To předchozí vedení vůbec neumělo, nebo nedokázalo.

Navíc, bohužel, těch kiksů, má to současné vedení kolem pánů Hrabánka a Záloma na hrbu opravu hodně. Rekonstrukce čističky a ekologická katastrofa v Blahoticích je asi tou nejhorší, zmatky kolem koupaliště zase vnímá široká slánská veřejnost, ty čachry kolem městských zakázek pro radního Víška asi také nejsou tím, čím by se současná rada města měla chlubit. Zmařený soud kolem parkovacího domu byl v režii místostarosty Záloma, který zjevně jednal ve prospěch skupiny obviněných v čele se starostou Hrabánkem. To jsou kauzy, které se skutečně staly. Ty si nikdo nevymyslel. A vy to teď chcete vyvažovat nějakými zmatky kolem jednacího řádu. Nepřipadá vám to trapné?

Naposledy upraveno 03.08.2018 - 10:22Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 311
Hlavně pro: R r
2.8.2018 - 20:11

No, s tím napadáním jste tady začal jednoznačně vy.

Vaše překroucené útoky nejste schopen jakkoliv podložit. Jakmile na vás chce někdo důkazy vašich výroků, tak jste v úzkých a "hned končíte jakoukoliv diskusi".

A nějaká kritika pana Grohmanna, že včas nedodal nějaký materiál není ničím (zřejmě tomu tak bylo, jinak by se o tom SN nepsalo), proti tomu hnusu, co proti němu předvedli na ustavujícím zasedání v listopadu 2014 i v zákulisí pánové Hrabánek a Matoušek.  Pokud i toto chcete hájit, tak nemáte mezi slušnými lidmi co dělat a klidně se běžte postavit do jedné řady s tímto morálním odpadem naší komunální politické scény.

A zdá se, že v té komisi jste asi také neudělal nic. Pokud by tomu bylo jinak, tak se tím tady jistě pochlubíte.

Naposledy upraveno 02.08.2018 - 20:12Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: ringo
2.8.2018 - 18:24

Naposledy, dále Vaše útoky nebudu trpět. Od toho diskuze není, jak se mylně domníváte.

Před volbami p. G. kritizovaly SN -  redakce, jeden z příkladů: "Stejně tak měli zastupitelé obdržet od ing. Grohmanna (ODS) návrh postupu při rekonstrukci ČOV. Ani ten však není doposud připraven. "

Třeba připomenout, že tu dobu byl p. G. ještě věrným členem ODS. Prostě v té době byl p. G na opačném břehu, tam dobré věci byly neviditelné stejně jako dnes. Nic se nezměnilo.  Další důkazy hledat nebudu, nemusím nikomu dokazovat, jak to s korouhvičkou ve SN je.

Oponoval jsem průběžné dehonestaci současného vedení města, chtěl jsem zde uváděné trochu vyvážit. Chtěl jsem, aby zde zazněla i kladná hodnocení. Zbytečně.

Na komisi se zeptejte jejího předsedy pana Niče. Nejspíš bude na podzim kandidovat, tak se Vám představí.

Jestli jste k dobrému slepý, máte potřebu si hojit sebevědomí napadáním jiných, najděte si někoho jiného.


Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 311
Hlavně pro: R r
2.8.2018 - 17:19

Vy si nepamatujete ani to, co jste sám napsal před pár hodinami. Cituji:

Dokud manažera rozvoje řídil pan Rubík, nestál pan G. jako manažér za nic. Jakmile se přidal k přesile, byl bez chyb.

Takže se ptám: Kdo a kdy kritizoval pana Grohmanna?

Jste schopen odpovědět? Nebo zase napíšete, že nevíte?

Jenom tak plácáte ...

Pokud si pamatuji, jste od roku 2016 členem komise pro otevřený úřad. Můžete tady uvést něco, co jste jako komise zlepšili na chodu městského úřadu. Něco konkrétního?

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: ringo
2.8.2018 - 15:47

Mírněte se ve výrazech!. Nepokládejte mi otázky k tomu, co jsem nepsal, co tvrdíte sám. Nepomlouvejte!

Nepochopil jste. Neposuzuji žádné útoky na pana G., posuzuji hodnotu názorů tzv. slánských novin, nejsou objektivní, mění názory tak, jak se zrovna hodí.

Rekonstrukci Londy nezačalo tehdejší vedení z čistého stolu. Co chybělo, nevím. A zase jste nepochopil. Psal jsem o chodních jako celku, Londu jsem uvedl jako výjimku.

Napsal jsem, že tehdejší nové vedení rozvrátilo vztahy s TS. Vypovězení smlouvy je jasný důkaz. Pokud již byly vztahy rozvrácené, jak tvrdíte, podejte k tomu důkaz Vy, nechtějte, abych odpovídal na otázku, zda někdo bral drogy.

Pamatuji, že se volební řád napoprvé nepovedl, nepamatuji si detaily a nestojí mi za to je hledat. Tak Vám dávám za pravdu, volební řád byl úspěchem jeho autora, lepší se nenašel. Zato jednací řád byl zmetek, který spousta lidí opravovala, důkazů je tady v diskuzi dost, nebudu je hledat. Navíc jednací řád existoval, potřeboval jen malé změny či upřesnění. Důvod k jeho náhradě byl zástupný, problém byl jinde. Na víc se neptejte, pokud to chcete rozvádět, napište, proč bylo potřeba jednoduchý  jednací řád zastupitelstva nahrazovat novým, složitějším.

Svoje dojmy, na které reagujete, jsem napsal jako protiváhu ke zdejšímu obviňování současného vedení, vesměs bez důkazů. Tak skóre by mohlo být vyrovnáno a zkusme něco pochválit.

Neobviňujte mě z uctívání či klanění se současnému vedení, ale chválím postupné zlepšování stavu chodníků, vstřícnost k občanům, jejich zapojování do rozhodování, zlepšení činnosti OŽP v řešení připomínek občanů a řešení připomínek, požadavků a návrhů občanů obecně, oficiální místo pro dotazy občanů na městském webu, budování nových parkovišť, opravy fasád... Třeba také na něco přijdete.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 311
Hlavně pro: R r
2.8.2018 - 15:02

Ale vždyť vy tady jen plácáte nemysly bez jakékoliv znalosti věci. Předkládáte vaše tvrzení, bez jakýchkoliv důkazů. Jsou to jen vaše smyšlenky a  výmysly.

O čem chcete vést nějakou diskusi?

Jen pár příkladů:

S útoky na Grohmanna začal Hrabánek a Matoušek v listopadu 2014. ANO nebo NE?!?

Rekonstrukce Londy (Husovy ulice) byla nepřipravená jak  technicky tak finančně  až do konce roku 2014. ANO nebo NE?!?

Rozvrácené vztahy s TS byly z důvodů toho, že vedoucí odboru životního prostředí (kterou na místo dosadil starosta Hrabánek) byla na drogách a neodkázala si udělat pořádek ve věcech. ANO nebo NE?!?

Volební řád co se nepovedl. V čem? Navrhl někdo jiný případně lepší? ANO nebo NE?!?

 

Takže pokud o těchto vašich tvrzeních něco seriozního víte, tak to sem napište. Jinak si tady jen pouštíte hubu na špacír. I když chápu, že od toho asi takováto fora jsou.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: ringo
2.8.2018 - 14:33

Žádné otázky o autorech si nepokládejte, zkuste napsat něco k věci. Nebavte se o diskutérech, každý jsme nějaký.

O panu Hrabánkovi jsem nic nepsal, o p. Zálomovi a G. jsem se zmínil jen proto, abych poukázal, odkud se odvíjí nevraživost k současnému vedení - je to zaujatost, sebestřednost, nenávist k úspěšnějším. Pochopil jste?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 311
Hlavně pro: R r
2.8.2018 - 14:08

Když si přečtu tento výlev zoufalství, tak si musím položit otázku, zda je jeho autor, tedy pan Renner, opravdu tak hloupý, jak se na první pohled z jeho textu zdá, nebo jen zaslepený svou adorací k pánům Hrabánkovi či Zálomovi?

Čtenář Schneider by to nenapsal lépe. A to jsem si myslel, že Renner má přeci jen navíc. Asi jsem se spletl.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Slánské noviny
2.8.2018 - 12:49

Nic proti sportovcům a sportování, nic proti stavbě nové haly, když bude fungovat vše základní jako je údržba stávajících zařízení, městského mobiliáře, zeleně, komunikací; bude všude čisto, odpad včas odvážen; vedení města bude vstřícné ke všem občanům, nejen sportovcům...

Zkuste si, notoričtí stěžovatelé na současné vedení města (ten skutečný i virtuální), postěžovat na to, co se za minulého vedení z  uvedeného nedělalo. Co vím, komunikace s občany, kromě shánění bodů pro halu, žádná (až na výjimku, potvrzující pravidlo). Na chodníky kromě Londy (již připravené akce) se nepamatovalo, byly rozvráceny vztahy s TS, že budou jen naše (tak jsou a zas je co hanět) a pak se strašila veřejnost, že se utopí v odpadcích, byl  vymyšlen nesmysl, že voda bude jen naše (nikdy nebude, i kdyby se minulé vedení vrátilo). Chlapci,  co spolu mluvili, byli silní na to, aby se dokázali hádat a při zvedání či nezvedání ruky na vymyšlené intriky (5. zasedání na příklad) nebo utíkáním ze zasedání dokazovat, že na to mají. Tak chválili starostu, vylepšili mu jednací řád zastupitelstva, který se tvůrci nepovedl, vymysleli volební řád, co se nepovedl, makali až do rána a skutek utek'. Dnes bývalému starostovi nemůžou přijít na jméno. Dokud manažera rozvoje řídil pan Rubík, nestál pan G. jako manažér za nic. Jakmile se přidal k přesile, byl bez chyb.

A teď nám budou slibovat, že když je zvolíme, již to budou umět, budou zastupovat občany, ne sebe, budou s občany mluvit a pracovat pro ně - ale ty sliby jistě podají lépe - voličům, na které pak zase zapomenou.
Blíží se volby, nikdo se dosud solidně o hlasy neuchází, tak provokuji. Když se dáte, pak si nestěžujte :-))

Vratislav Renner
Naposledy upraveno 02.08.2018 - 12:51Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: janek
2.8.2018 - 08:55

Asi ani ten prodej či privatizace části Technických služeb za hubičku pro firmu AVE není nic, čím by se slánská radnice mohla chlubit.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  6  7  8  9  10  ...  98
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.