Obsah  >>  Politika, politici  >>  Slánské noviny
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  89

Slánské noviny

Čtenáři
Počet příspěvků: 2311
Hlavně pro: Všechny
6.4.2018 - 12:36
Téma - Braňme demokracii, 5.4. - 18:54 :
..."leč v podvědomí jsme ovlivňováni stokrát opakovanými lžmi nebo polopravdami. Tento efekt znal a do života uvedl, již kdysi, jistý ministr propagandy - což komunisti dovedli k úplné dokonalosti." ...
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 558
Hlavně pro: Čtenáři
5.4.2018 - 18:35

Pane Schneidere,

i když v něčem možná máte pravdu a v některých jiných  ohledech vidíte  TU VAŠI MODROU PRAVDU poněkud zkresleně, jedno panu Grohmannovi upřít nemůžete. Ať již byl uspávač hadů či někoho jiného, dokázal pravidelně téměř každý rok sehnat pro město po různých dotačních titulech 50 i 100 milionů korun. Mám pocit dokonce, že město Slaný bylo v letech 2010 - 2014 vyhodnoceno mezi 10 nejlepšími městy v ČR v čerpání dotací z evropských fondů. Kdo to dnes na slánské radnici dokáže? Vůbec nikdo!!!

Jinde by takového člověka vyvažovali zlatem. Na slánské radnici si za svoji práci pro město na rozloučenou vysloužil jen ústrky, šikanu a  slova pohrdání.

Naposledy upraveno 05.04.2018 - 18:37Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2311
Hlavně pro: Všechny
5.4.2018 - 15:06
O CHARAKTEROVÉ NEDOSTATEČNOSTI dvou kamarádů.

1) Tak vše má, zřejmě, svůj počátek u člověka, který dlouhodobě poškozoval volební subjekt jehož byl členem a neostýchal se ani poskytovat pomlouvačné (směrem k subjektu jehož byl stále ještě členem) rozhovory internetovému tisku konkurenční politické strany, které měly za cíl poškozovat nejen "jeho" tehdejší stranu, ale zejména její vedení a zaroveň představitele města. Již tehdy organizoval (podle četných svědectví) schůzky konkurenčních politických subjektů (včetně toho ultra opačně orientovaného než byl tehdejší subjekt jehož byl členem!!!) za účelem vytvoření dostatečně silné koalice, která by se mohla prosadit proti koalici stran jejíž byl tehdy sám "členem". Na základě svědectví o jeho nepochopitelném jednání a morálním pádu došlo ke střetu po kterém by jednoznačně byl, jeho tehdejším subjektem, vyloučen - a tak se (náhle, aniž by došlo k jednání sdružení) přeregistroval do sdružení v sousedním městě za stejný subjekt. Tam ovšem, nemohl kandidovat v komunálních volbách a tak si - pozastavil - členství, aby mohl (ač je to s podivem a pozastavení členství by v takovém případě uděleno být nemělo!!!) kandidovat ve svém městě za jiný volební subjekt proti tomu, jehož byl původně členem).
2) Nu - a aby toho nebylo málo, má kamaráda (tehdejší manažer rozvoje města), který kandidoval na jednom z předních míst jejich společného bývalého politického subjektu. Tento kamarád podepsal ("bez uzardění") dohodu všech kandidátů, že nebudou spolupracovat, či jakkoliv jednat, s členy protikoalice, která by spolupracovala s politickým subjektem z ultraopačného pólu politického spektra. Tím poněkud rozptýlil obavy spolučlenů, kteří již jakési obavy chovali a měli i jisté podezření směrem k jeho loajalitě. S tímto ujištěním, že jsou stále na jedné palubě, šli jeho zvolení spolukandidáti i ostatní partneři do ustavujícího zasedání zvolených členů zastupitelstva. Leč - chyba lávky - tam se plně projevila podvratná činnost kamaráda č. 1) - po odmítnutí spoupráce s jím sestavonou vítěznou koalicí ve fci místostarosty našeho kandidáta, který získal nejvíce preferenčních hlasů a jako jedinec ve vobách zvítězil - byl navržen na funkci místostarosty kamarád č.2)! Po dohadovací přestávce a delším váhání a patrné rozpolcenosti oznámil onen člověk, že kandidaturu nepřijímá a rezignuje na místo zastupitele (zřejmě v reakci na některé rozhovory během pauzy s tehdejšími spolučleny stejného subjektu) - což by bývala byla jediná správná reakce na slib který stvrdil i podpisem. Jenže rezignaci nepodal písemně a pod vlivem kamaráda č.1) na ni do příštího zasedání docela zapomněl!!! Naopak - nezaplacením čl. příspěvku rezignoval na členství v subjektu za který kandidoval a byl do zastupitelstva zvolen!!! Odstoupením ze zastupitelstva (a umožněním své náhrady z řad subjektu za který byl zvolen, ale názorově se s ním rozešel) by si zachoval alespoň slušnou a čestnou tvář. Pokud se tak nestalo vyznělo - jeho následné  poděkování těm, kdo ho zvolili na kandidátce strany, které již není členem, ale na své voliče nazapomíná - velmi komicky!!!
Nu - a pokud jde o jeho pracovní nasazení (?) - ne nadarmo se tehdejšímu manažerovi rozvoje města přezdívalo - Uspávač hadů - což dokazoval i projevem v zastupitelstvu, který, pokud byl trošku delší přítomným padala hlava. On byl určitě i schopným pracovníkem, leč město bylo až na místě druhém a muselo se na něho trochu více tlačit - jeho tempo bylo vražedně pomalé a některé termíny zkrátka nestíhal ...
L.Sch.
Naposledy upraveno 05.04.2018 - 15:08Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 558
Hlavně pro: Lucije
4.4.2018 - 22:57

Mohu potvrdit, že štvanice na ing. Grohmanna, který se z pozice místostarosty vrátil  v dubnu 2016 na funkci manažera města, byla jednou z nejodpornějších akcí nového vedení města, tedy pánů Hrabánka, Záloma a Bartoníčka, kterou jsem kdy zažil. Urážky a dehonestace jeho práce, jeho osoby i jeho spolupracovníků od této party neschopných stála město odhadem 100 milionů korun. Dodnes tohoto člověka nedokázal na městském úřadě nikdo ani nahradit, ani se jeho práci byť jen vzdáleně přiblížit.

 

L.Peška

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lucije
OSVČ
Počet příspěvků: 123
Hlavně pro: ringo
4.4.2018 - 20:16

On byl vyštván? Nebylo to náhodou tak, že převlékl kabátek? To jako máte představu že jsou lidé zapomětlivý až tak moc? Už vůbec nechci do těch příprav hrabat, ale žádný zázrak, to opravdu nebyl. Kdyby byl tak dobrý, našel si dobře placené místo. Ovšem opak byl po řadu měsíců pravdou.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 163
Hlavně pro: Všechny
2.4.2018 - 22:27

Další pokračování z historie Války v Zálivu:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/poustni-boure---vitr-se-zveda

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 163
Hlavně pro: Všechny
23.3.2018 - 07:36

Válka v Zálivu očima přímých účastníků - slánských občanů

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/poustni-boure---predehra

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 155
Hlavně pro: Všechny
5.2.2018 - 09:07

Řekněme si po pravdě, jak to je.

Ta Hrabánkova hvězdná pěchota není schopna vymyslet vůbec nic. Natožpak něco zrealizovat.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 269
Hlavně pro: Čtenáři
4.2.2018 - 21:54

Já to vidím poněkud jinak.

Většinu velkých investičních akcí připravoval ve Slaném ing. Grohmann. A když ho ta nová parta (Hrabánek, Bartoníček , Zálom) doslova vyštvala z městského úřadu, tak tam prostě není nikdo, kdo by takové projekty dokázal připravit. I ten největší současný - rekonstrukce čistírny odpadních vod, je kompletně ještě dílem ing. Grohmanna a předešlé rady města.

A za poslední 2 roky nedokázal Hrabánek a spol. připravit vůbec nic. Proto ani ty naplánovaná akce se nerealizují a odkládají z roku na rok, jak o tom píše ing. Šmehlík.

To je prostě fakt. Ostatní jsou jen vaše zbytečné pindy okolo.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2311
Hlavně pro: Všechny
4.2.2018 - 19:57
Tak, bývalým politrukům se občas podařilo obrátit text protidiskutéra tak, že vlastně otočili jeho obsah i smysl.  Nechci ze stejné taktiky podezírat pana Šmehlíka, ale evidentně si můj text vykládá jinak a dělá špatné závěry. Takže rozhodně mu nedávám za pravdu!  Snaha po objektivitě mě vedla k tomu, že jsem napsal o dvou projektech (oprava části Ouvalovky, která nebyla součástí předešlé rekonstrukce a kontroverzní, a po mnohých výhradách ochranářů přírody vybudované, Via Ferraty), které vskutku jsou dílem bývalé rady. Zbylé investiční akce byly kompletně připravené již v roce 2014, proto nebylo obtížné je v roce 2015 prostě dokončit. Spíše je zarážející názorový obrat některých pánů, kteří je, když byli v opozici, kritizovali a brzdili jejich realizaci, aby - když je dostali jako na podnose - je prostě realizovali jako své kompletní dílo, vypínajíce hrdě hruď.
Pokud by byly i další projekty (po jejich odchodu z vedení města) připravené, dalo by se vše realizovat obdobně rychle i v dalších letech. Leč, bohužel, po bývalém manažerovi rozvoje města další projekty prostě připravené nebyly, takže je logický delší průběh příprav nových investičních akcí. Ale, jak jsem již psal - ke konci roku uvidíme, jaké množství investic bylo realizováno v tom kterém období.
Hmm - p. Šmehlík píše o - "nekalých praktikách a malých domů"??? To je tedy pěkně pokleslý, bulvární styl pomluv!!! Na to lze jen podotknout - pokud p. Šmehlík ví o čemkoliv nekalém - je tu oznamovací povinnost!
Vůbec nemohu pochopit jeho tvrzení o "Žižkovce"(?) Občané ve svém dopise požadovali zařadit do rozpočtu finance na úpravu parkování. Tento návrh byl projednán v prosinci 2017 v rámci projednávání rozpočtu. Bylo odsouhlaseno financování projektové dokumentace. Teprve poté budou známy náklady, počty parkovacích míst a umístění sítí. Občané byli o tomto postupu informováni dopisem i na veřejném projednání, které v této lokalitě proběhlo. Pan Šmehlík, zdá se, nepochopil co bylo projednáno v dubnu 2017 na zastupitelstvu a stejně tak další postup. Zastupitelstvo tehdy odsouhlasilo 110 tis. Kč na přípravu akce. Za tyto finance vznikla studie, kde byly dvě varianty řešení parkovacích stání, které se lišily v rozmístění a počtu parkovacích míst.  - Toto projednávali občané na veřejném projednávání. Studie předchází projektu, takže neprojednávali žádný nepovedený projekt, ani nemusí být žádný nový - tak to je. Takže teď, když zastupitelé odsouhlasili peníze na projekt, nic nebrání v pokračování a rozpracování studie do finální projektové dokumentace.
Pokud se neorientuje v rozpočtu občan (neboť tabulky i ostatní orientace jsou tam vskutku dost nepřehledné) je to pochopitelné - i zastupitel může mnohdy tápat (třeba, kde najde částku 5mil. na Dolíky). Ale, pokud něco zastupitel neví - jako např. p. Šmehlík - měl by své dotazy směřovat na správce rozpočtu, správu majetku nebo manažera rozvoje města.
L.Schneider.

P.S. - Tak, jak se dalo předpokládat, anonymní "Hvězdná pěchota" kolem komunisty sestavené jejich kryptokandidátky "Naše (jejich) město" se opět šikuje - viz 4.2.,21:54 a 5.2.,09:07.
Naposledy upraveno 05.02.2018 - 14:40Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 313
Hlavně pro: all
4.2.2018 - 11:18

„Občané obce mohou požadovat projednání určité záležitosti…….zastupitelstvem obce. Jeli žádost podepsána nejméně 0,5% občanů obce, musí být projednána na jeho zasedání…..jde-li o působnost zastupitelstva obce, nejpozději do 90 dnů.“( V Radě do 60 dnů). Říká zákon o obcích. (v případě Slaného 0,5% je 75 občanů). V dalším článku pak charakterizuje, že připomínky a podněty občanů se vyřizují bezodkladně.

Pan Ladislav Schneider o petici 165 občanů ze Žižkovky říká : „A úplným nesmyslem je informace o porušení zákona o obcích.“ Nechť si o jeho znalostech a výkladu zákona o obcích udělá obrázek každý sám.

Obyvatelé „Žižkovky“ jsou nekonáním pana starosty kráceni na svých zákonných právech a to, aby jejich petice byla projednána. Místo toho pan Starosta Hrabánek jim zasílá jakýsi dopis. Co tím kryje a zastírá, proč manipuluje s právy občanů! Proč neinformuje radu a zastupitele o tom, že je zde petice občanů, kterou mají povinnost v radě a zastupitelstvu projednat! Mám dvojí vysvětlení: buď nezná zákon o obcích nebo chce občany potažmo zastupitele podvést. Říkám to dost natvrdo, ale jiné vysvětlení mě nenapadá.

Pan L. Schneider říká: „Stejně tak jsem se dozvěděl, že není pravdivá informace, že by existoval již dávno projekt pro "Žižkovku" a teď se dělal druhý.“ Jen obyvatelé Žižkovky, kteří na podzim 2017 byli na projednávání na Městském úřadě vědí co a s kým projednávali. Zastupitelé schválili (jak jsem v článku popsal) v dubnu 2017 110 tis. Kč na novelizaci projektu z r. 2010 (včetně přeložky inženýrských sítí). Takže buď máme už projekt hotový anebo občané Žižkovy na podzim 2017 projednávali nějaký nepovedený projekt a musíme v r. 2018 dát dalších 300 tis. na projekt nový.

No a co se týče Dolíků, ani pozorný občan v kapitálových výdajích slíbenou částku 5 mil na jejich revitalizaci nenajde.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 313
Hlavně pro: L.SCh.
4.2.2018 - 11:17

Jsem vcelku potěšen, že v prvních dvou odstavcích potvrzuješ skutečnosti mnou popsané v článku ve Slánských novinách – jen je stavíš do přijatelnější polohy pro pány konšely. Fakticky mi tím dáváš za pravdu, že je mnoho velmi a velmi důležitých investic, které měly být hotovy již v r. 2016 a prolínají se v rozpočtech v r. 2017 a 2018 ( a možná 2019) a tím jejich dokončení je v nedohlednu. Jsem také rád, že nepopíráš, že rada kolem Grohmana, Pešky, Zlámala, Drholce, Heřmana, Hůly, již v roce 2015 zrealizovala za jediný rok více projektů, než parta kolem starosty Hrabánka dodnes. Co mi však nejde na rozum je Tvé tvrzení, že poukazováním ne nekalé praktiky pánů Záloma a Víška, kdy si přihrávají malou domů z peněz slánské pokladny rozpoutávám předvolební boj. Pan Ivo Rubík by se s oběma za jejich nestoudnost velmi rychle rozloučil. Pan Martin Hrabánek oba pány a jejich praktiky toleruje. Pokud tomu říkáš rozpoutávání předvolebního boje – charakterizuješ tím jen sám sebe. Hezký den L.Š.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 106
Hlavně pro: Slanosaury
3.2.2018 - 18:44Přílohy:
fedor-vico.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2311
Hlavně pro: Slánské noviny
3.2.2018 - 17:19

Tak, reagovat na čl. pana Šmehlíka, při alespoň částečné znalosti věcí o kterých píše, není nijak těžké. Spíše se mi to zdá, při očekávání útoků, některých jistých známých anonymů, skoro zbytečné. Ale nedá mi to a některé věci je potřeba, přecejen, uvést na pravou míru.
Takže jen krátce - v případě realizovaných a jmenovaných akcí bývalou radou, je dobré si říci, že revitalizaci Husovy ulice (Londy), dostavbu porodnického oddělení nemocnice i rekonstrukci ledové plochy VSH připravilo vedení města před rokem 2014. Je docela komické, že dnes se tím pyšní ti, kteří požadovali tehdy vyškrtnutí těchto akcí z rozpočtu - nakonec jim byly, tyto dobře připravené akce, dobré. Koalici pana Šmehlíka, abychom byli spravedliví, lze přičíst opravu části Ouvalovky (po předešlé rekonstrukci) a vybudování Via Ferraty na Slánské hoře (přes velké výhrady ochránců přírody a tehdy i přes ještě neobdržené stavební povolení).
Nevím, zda se dá hovořit o zpoždění u dalších akcí, když žádná z nich nebyla koalicí pana Šmehlíka připravena.  Ono - v dnešní době, kdy příprava projektových dokumentací a organizace výběrových soutěží trvá několik měsíců, nelze předpokládat o moc rychlejší průběh. Ale, jak říká jedno přísloví - zajíci se sčítají po honu - takže počkejme a uvidíme, jak vše dopadne.Teprve na konci volebního období budeme moci porovnat úspěšnost jednotlivých období - a nejen z pohledu investic.
Jedna věc mě však, po důkladnějším poinformování se o rozpočtu, překvapila. V rozpočtu města je pět milionů na revitalizaci sídliště na Dolíkách a stejně tak jsou i finance na projekt tzv. "Malé Žižkovky". Že by o tom pan zastupitel nevěděl?
Stejně tak jsem se dozvěděl, že není pravdivá informace, že by existoval již dávno projekt pro "Žižkovku" a teď se dělal druhý. A úplným nesmyslem je informace o porušení zákona o obcích. Zajímal jsem se a dopis obyvatelům jsem viděl; je v něm jasně napsán postup, jak bude akce probíhat. Je v něm i upozornění na pravděpodobné přeložky inženýrských sítí, které realizaci takových akcí zpravidla prodlužují.
Nu, a z posledního odstavce přímo čiší, jak se pan Šmehlík již snaží začít předvolební boj!!! Škoda jen, že se různých setkání s občany neúčastní pravidelně a zájem o občany dává na odiv jen v době před komunálními volbami.
L. Schneider.
Naposledy upraveno 04.02.2018 - 16:16Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 163
Hlavně pro: Všechny
2.2.2018 - 18:09

Ing. Šmehlík se zamýšlí nad vývojem městských investic.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/potrebuje-mesto-investice

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 163
Hlavně pro: Všechny
17.1.2018 - 08:25

Pár čísel o tom, proč je schodek rozpočtu města na rok 2018 ve výši 85 milionů korun.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/po-nas-potopa

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 590
Hlavně pro: Všechny
16.1.2018 - 11:02
Nobody
Počet příspěvků: 590
Hlavně pro: L.Šmehlík
16.1.2018 - 08:54

Jo, ten směřuje k Pitomiovi. A komundírove s extremistama si vždy přece rozuměli,  proto se vám to líbí.
Naposledy upraveno 16.01.2018 - 08:56Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lojza
oponent
Počet příspěvků: 568
Hlavně pro: L.Šmehlík
15.1.2018 - 11:57

Na rozdíl od Fialu to má v hlavě srovnané. :-)

 Přílohy:
18882038-1959347527677888-6489644176776555899-n.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 313
Hlavně pro: all
15.1.2018 - 11:33
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  89
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.