Obsah  >>  Politika, politici  >>  Slánské noviny
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  94

Slánské noviny

Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1384
Hlavně pro: Všechny, co vědí
19.9.2019 - 17:29
Pánové, je možné, prosím, vynechat osobní vztahy a otázky viny a odpovědět mi na otázky pouze podle současného stavu?

Soud rozhodl o neplatnosti smlouvy - berme jako skutečnost, nikdo rozhodnutí zatím nezvrátil, důvody rozhodnutí nic na věci nemění.

Dodávka PD nemá žádný právní základ a myslím, že zákon takový případ řeší tak, že obě strany - mými slovy - mají povinnost si vzájemně vrátit obdržené plnění. Pokud nemám pravdu, tak mě opravte.

1) Co následovalo po rozhodnutí o neplatnosti smlouvy? Proč má město v plnění (splácení ceny) pokračovat? Smluvní cena neplatí - existuje ocenění díla?

2) Kdo je provozovatelem PD?

Dílo bylo převzaté, je provozované, je v majetku města. Za město majetek spravuje Odbor správy majetku. Město má své organizace jako Společnosti s. r. o., Příspěvkové organizace a organizační složky - nikdo z nich PD neprovozuje - pokud ano, opravte mne. Pak OSM je i provozovatelem PD.

3) Je provozovatel PD oprávněný přerušit jeho provoz, i když by šlo jen o odbor MěÚ?

Z mně známých informací vím, že smlouva vč. jeho dodatků byla pro město značně nevýhodná a je možné, že s ohledem na specifika PD nebyly jiné možnosti - mám na mysli např. povinný nákup náhradních dílů, které později nemohly být použity, povinný servis, ač mělo jít o plně automatizovaný provoz a jiné informace, které již nedokáži specifikovat, ale přispěly k mému dojmu nevýhodnosti pro město.

4) Je pro město výhodnější neplatnost smlouvy, než kdyby platila a proč?

Zná někdo odpovědi a umí je sdělit prostě a jen a jen k věci, bez hledání viny a viníků, které na věci již nic nezmění?


Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
19.9.2019 - 15:57
K příspěvku p. Hůly:

S tímto pánem, jehož reakce (možná ale, že jenom na mé příspěvky) se vyznačují hulvátsvím a sprostotou (viz např. zvláště druhý odstavec jeho příspěvku 13:47!!!) se odmítám vůbec bavit.

Všeobecná informace:
Statutárními zástupci jsou např.: 
- hejtman kraje
- primátor města
- STAROSTA MĚSTA + zástupce, tajemník i pověření zaměstnanci.

Pravdou je, že i statutární zástupci musí být (od nějaké doby - dříve tomu tak striktně nebylo), pro některé úkony, vždy pověřeni svými zastupitelstvy či radou. To, já nikterak nezpochybňuji a uvádím jen to, že starosta RNDr. Ivo Rubík byl přesvědčen, že odsouhlasením výstavby PD zastupitelstvem i nutných úkonů pro tuto výstavbu byl pověřen k dalšímu jednání a není třeba, aby o pověření žádal zvlášť - nic víc.Ti, kdo využili striktního znění, že ke každému úkonu - musí být pověřen zvlášť - a dohnali věc až k prohlášení smlouvy za neplatnou a město k soudnímu sporu, mohou teď jen doufat, že město ve sporu uspěje - leč stát se může i to, že - nebo také ne!

P.S. - Nemusíme se všichni názorově shodovat a neshoduji se ani s p. Peškou - nicméně ač on píše o Ivových chybách (já mám za to, že jediná byla ta, způsobená patrně spěchem, že nepožádal znovu o pověření) je si vědom i jeho ohromného přínosu pro město a tak ho i hodnotí - což považuji, vzhledem k jeho názorové odlišnosti, alespoň za slušné vyjádření.
Ne tak ovšem p.Hůla - po přečtení druhého odstavce jeho příspěvku jsem ho zařadil mezi lidi absolutně nesoudné a vzhledem ke sdělení jeho názoru nejen na RNDr. Ivo Rubíka, ale i tehdejší členy rady města je pro mě hulvátem a sprosťákem.

L. Schneider
Naposledy upraveno 19.09.2019 - 18:16Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 608
Hlavně pro: Čtenáři
19.9.2019 - 13:59

Pane Schneidere,

víte sám dobře, že váš názor na neomylnost starosty Rubíka při výstavbě parkovacího domu sdílíte snad již jen jako jediný člověk ve Slaném. Nebudu se tedy snažit vám jej vymlouvat. Ponechte si jej, pokud se vám tak žije lépe.

Můj názor na osobu Ivo Rubíka jsem již veřejně několikrát vyjádřil. Ivo byl člověk, který pro město Slaný hodně udělal. Ale také se ve své funkci dopustil několika vážných chyb. Byly chvíle, kdy jsme se v některých otázkách týkajících se našeho města, neshodli. Přesto však jsem jej do konce života pokládal za svého přítele a jeho předčasného odchodu mi bylo (a dodnes je) velice líto.

 

L.Peška

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 188
Hlavně pro: Čtenáři
19.9.2019 - 13:47

Pane Schneidere,

přestaňte psát blbosti.

Starosta NENÍ žádný statutární zástupce, nemůže za město z vlastní vůle rozhodovat. Rozhodovací pravomoc má zastupitelstvo. Starosta města pouze zastupuje navenek tj.provádí úkony, ke kterým ho zastupitelstvo nebo rada města pověří. Nic víc. 

Starosta Rubík si ve své éře dělal naprosto co ho napadlo, aniž by k tomu měl mandát a to stádo ovcí, které bylo v radě města, mu v tom nedokázalo zabránit. Opozičním zastupitelům nebyly poskytovány informace, na které měli dle zákona nárok, pro demokracii v našem městě to byla doba temna.

Díky tomu má město Slaný problémy v řadě oblastí, APD není jediná věc.

Jiří Hůla
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Peška
19.9.2019 - 10:17

Pane Peško (neboť jména v češtiě skloňujeme, že?),
i já Vás prosím o útlum nepravd (např., že zastupitelstvo nikdy o výstavbě PD nehlasovalo a pod.), které jsem se pokusil uvést na pravou míru. Je smutné, že stále pokračujete i v dehonestování památky Vašeho bývalého přítele, který Vás stále (i přes rozdílnost politických názorů) i při zasedáních zastupitelstva, stále oslovoval - Láďo - a Vaše útoky nesl docela těžce a velmi mu ke konci života ublížíly.
Na protichůdná právní rozhodnutí jsme si již téměř zvykli (jeden soud tak, druhý onak) - a kdyby mělo jít jen o platnost či neplatnost postupů, které činil RNDr. I. Rubík coby statutární zástupce města, ohledně uzavřené smlouvy a dodatků, asi by již právní spor KOMA kontra město byl ukončen, že? Spor však stále trvá a ti, kteří ho vyvolali si nemohou být jisti (dodejme, neboť jde o město - bohužel) jeho výsledkem.


A tak nechme na konečném rozhodnutí soudu, jak vše dopadne - bez zbytečných invektiv, buďte tak laskav.
L. Schneider.
Naposledy upraveno 19.09.2019 - 12:57Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 608
Hlavně pro: Čtenáři
18.9.2019 - 16:40

Pane Schneider,

prosím vás nepište sem tyhle vaše lži. Vždyť přeci nejste tak hloupý, abyste jim stále věřil. Sám velmi dobře víte, že o neplatnosti uzavřených smluv a tedy nezákoném postupu bývalého starosty města, dr. Rubíka, již před několika lety rozhodl i soud.

Tak proč pořád chcete někoho oblbovat?

 

L.Peška

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
18.9.2019 - 14:50
K přerušení provozu parkovacího domu:
Kapacita PD je 147 parkovacích míst. Pravdou je počáteční poruchovost a i následná nutnost (oproti zadání coby APD) přítomnosti obsluhy pro odstraňování případných nedostatků při vyparkování. Nicméně obsazenost PD se hodně zlepšila a i přes léto bylo volných míst 60 - 70, což je stálá nadpoloviční naplněnost. Přes zimu bylo volných míst víceméně stále něco přes 40 - což znamenalo, že obsazenost byla přes 100 automobilů, tedy více než dvoutřetinová. I z toho důvodu se jeví odhlasování přerušení provozu PD, jako chyba. Chybou byl, samozřejmě i vysoký požadavek KOMY za následné servisní služby.
Není ovšem pravdou, že výstavba PD nebyla schválena zastupitelstvem - viz zápis ze zasedání zastupitelstva ze 17.6. 2009:
...Zastupitelstvo města hlasovalo o původním návrhu (vybudování parkovacího domu) a schválilo většinou hlasů výstavbu parkovacího domu s kapacitou vyšší než 120 parkovacích míst v prostoru stávajícího parkoviště na křižovatce ulic Palackého a Třebízského proti Městskému centru Grand - 17 pro, 5 proti, 4 se zdrželi). Zároveň zastupitelstvo stejným poměrem odhlsovalo souhlas s výkupem pozemku č.k. 360/1 za účelem výstavby parkovacího domu. A opět stejným poměrem hlasů zastupitelstvo schválilo převod částky 1.820.500,-Kč na výkup pozemků. Panu Sejkorovi (odbor správy majetku) uložilo zastupitelstvo připravit podklady pro získání stavebního povolení a podklady pro zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby/zařízení parkovacího domu.
Problémem je zřejmě pochybnost o platnosti smlouvy města s firmou KOMA o postavení PD na základě toho, že ji starosta RNDr. Ivo Rubík podepsal aniž by znovu požádal zastupitelstvo o pověření, neboť byl přesvědčen, že odhlasováním souhlasu zastupitelstva s výstavbou ze 17.6. 2009 je automaticky pověřen dalším jednáním coby statutární zástupce města.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
18.9.2019 - 08:01

Provoz parkovacího domu bude přerušen

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/parkovaci-dum-konci-2

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
1.4.2019 - 07:33

Cesta na Mars

Zatímco americký prezident Donald Trumph nedávno vyhlásil, že Američané se do 5 let znovu vrátí na Měsíc, plány slánské cestovní kanceláře SLAN tour jsou mnohem smělejší.

CK SLAN tour totiž míří přímo na Mars!

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/cesta-na-mars

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 168
Hlavně pro: Čtenáři
5.12.2018 - 09:04

Koukám, že vy si nedáte nikdy pokoj. Vám se zjevně současný "politický klid" ve Slaném nelíbí a tak budete šťórat a šťórat, dokud to zase celé nerozeserete, že.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
4.12.2018 - 11:03
http://forum24.cz/mix-klamu-a-reality-nastroj-pro-hybridni-valku-propagandu-i-pro-premiera-babise/

Slovo lež má tři stupně - LEŽ - HNUSNÁ LEŽ a STATISTIKA! Inu, tou největší lží bývá velmi často rafinovaná polopravda - takový mix klamu a reality. Co ono mně to, jako Slaňákovi, připomíná ...???!!! - viz následující příspěvek!!!
L.Sch.
Naposledy upraveno 05.12.2018 - 13:15Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
6.11.2018 - 18:44
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 188
Hlavně pro: Slánské noviny
9.10.2018 - 10:06

Dobrý den,

vzhledem k nepřesným informacím týkajících se Svobodných, které se objevily ve Slánských novinách, si dovolujeme zveřejnit stav povolebního vyjednávání našich zastupitelů.

https://svobodni.slany.cz/7726-povolebni-vyjednavani-stav-k-9-rijnu-2018

Jiří Hůla, Svobodní
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
9.10.2018 - 08:00
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lucije
OSVČ
Počet příspěvků: 165
Hlavně pro: kubis
5.10.2018 - 19:57

O jakékoliv dotaci rozhoduje zastupitelstvo. Ono dalo nějaké peníze oněm hochům, co je na zaplacení panu Hruškovi chtěli?  Nedalo. Článek popisuje drzost někoho, kdo pár let zdarma měl k dispozici saunu od Hrušky. A najednou prý, to prý zdůrazňuji, Hruška chce zaplatit. Nevím, kdo jsou oni žadatelé o dotaci. V obecné rovině o jakoukoli dotaci může požádat kdokoliv. Můj názor je, že se jedná o předvolební provokaci vytvořenou kýmsi v pozadí, kdo pár pitomcům, jinak nazvat nelze, nakukal, že jim město dá peníze a oni je dají jemu. Jak dojemné. Podstata ovšem je v tom, zda na to zastupitelé skočili a dali nebo ne. Sama o sobě ta provokace takto zveřejněná na stránkách již dříve uvedených je o ničem, jen ukazuje, kdo si co ve Slaném může dovolit a vazby které trvají léta. To saunování určitých lidí a  vazby nejen s tím spojené není nová věc, že. Kdo chce poodkrýt jak se dělá politika ve Slaném narazí velmi  brzy na ony tajemné loutkovodiče, o kterých JUDr. Richter ne z recese ale z cela oprávněného naštvání se vytvořil krásné představení nejen pro zastupitele. Přesto se stejní lidé stále v pozadí snaží měnit výsledky voleb zastupitelů, jen nenápadně, ať se to neproflákne! Stalo se.
Naposledy upraveno 05.10.2018 - 20:08Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Brutus
Počet příspěvků: 514
Hlavně pro: Všechny
5.10.2018 - 19:54
Doufám,že nečekáte od pana Schneidera konkrétní odpověď? Když napíše,že je to jinak tak je to prostě jinak.Nezvykli jste si ještě,že vám to musí stačit? V nejhorším snad nějaký citát :-)))
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kubis
občan
Počet příspěvků: 33
Hlavně pro: Lucije
5.10.2018 - 09:42

to jsou jen takový obecný plky.

mne by také zajímalo, co je na tom článku "sportovci ze sauny" jinak,  jak tvrdí pan Schneider.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/sportovci-ze-sauny

Mně to zatím  připadá dost přesvědčivé.  Jsou tam fakta, jsou tam kopie dokumentů. Připadá mi tojako jasný pokus o krádež obecních peněz, na kteréé se podíle především poslanec Berkovec, možná Zálom i Hrabánek.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lucije
OSVČ
Počet příspěvků: 165
Hlavně pro: ringo
4.10.2018 - 15:23

Prozradit co je jinak? Inu ono stačí porovnat si fakta s tím, co se jako pravda uvádí. Kupodivu je v naprosté většině článků velmi snadno vysledovatelné to, čemu se říká tendenčnost. Pokud někdo chce vydávat něco jako noviny, tedy informovat, pak může volit několik cest. Uvést fakta, bez komentáře, to by slušné noviny měli vždy, a následně třeba přidat vlastní názor co mělo či mohlo být jinak, lépe a podobně. Ovšem musí uvést, že je to jeho názor, ne uvádět své názory jako fakta. To je základní charakter dezinformace, manipulace a špatné zpravodajské práce autora. Druhou variantou je to, co používají někteří redaktoři ČT. Pozvou si "odborníka", většinou sice poněkud specificky zaměřeného, který prokazuje, jako odborník, že něco, a to jak kdy se hodí, mělo být jinak, je špatně, prostě kritika. I tato praktika je často užita, a to i v diskuzích na tomto fóru. Další varianty toho, jak se dělá špatná novinařina si každý může najít sám. Stačí jen srovnávat ta zcela jednoduchá fakta, která prostě jsou vždy k dispozici, se subjektivní "pravdou" pisatelů. Pravda není univerzální. Každý má svou. Jen fakta jsou objektivní, existují ať se to někomu líbí nebo ne.Omlouvám se za snad dlouhý text, ovšem otázka tak jak byla položena mi nedala jinak.Lucie
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 287
Hlavně pro: Čtenáři
2.10.2018 - 20:27

A mohl byste, pane Čtenáři, nám ostatním "čtenářům" prozradit, co je jinak?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
2.10.2018 - 17:42
"Všecho je jinak" - je slavný výrok kohosi (?) na smrtelné posteli.
VŠECHNO JE PONĚKUD JINAK - je jasné zainteresovanému čtenáři SN okamžitě po přečtení - inu, holt nechutná politrucká metoda kohosi ...
L.Sch.

P.S. - pro p. "ringa" : Na textech v SN je vždy něco pravdy - to je základ taktiky jejich autorů. Že výsledný efekt takových zpráv je mystifikací, pak mnohým utíká!!! Texty v SN jsou zkrátka založeny na faktu, že pomluvy se špatně vyvracejí a může to působit i kontraproduktivně. Zkrátka - "politrucká" - taktika!
Naposledy upraveno 03.10.2018 - 09:34Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  94
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.