Obsah  >>  Politika, politici  >>  Slánské noviny
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  94

Slánské noviny

Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
2.10.2018 - 17:14

Skoro neuvěřitelná story o tom, jak poslanec Berkovec a místostarosta Zálom připravovali jeden dotační podvod.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/sportovci-ze-sauny

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jan Chyský
Počet příspěvků: 84
Hlavně pro: Lucije
1.10.2018 - 16:41

Dobrý den,

reagoval jsem pouze na Vaši větu "Žádná politická parta ve Slaném si do předvolebního programu Benar nedala."

J.Chyský
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lucije
OSVČ
Počet příspěvků: 165
Hlavně pro: Jan Chyský
28.9.2018 - 06:12

Vážený pane, byla jsem panem Peškou v rámci diskuze vyzvána ke konkrétním návrhům využití veřejných prostředků, finančních, kdy považuji dotace pro sport za prostředky určené všem, nejen sportovním klubům. Reagujete na mou odpověď panu Peškovi. Občané města Slaný v naprosté většině nejsou aktivní sportovci, kdyby tomu tak bylo, jistě by byla sportoviště, která město má, využita podsrarně víc. Mezi občany je dnes jednoznačně víc osob starších, je pro ně, podle Vašeho názoru, s ohledem na možnost přiměřených pohybových aktivit ze strany města vůbec něco nabízeno? Proto z mé strany ona vzpomínka na park Benaru! Klidně vytvořme jinde, v pohodlném dostupu starších něco, kde bude možné se v čistém a klidném prostředí projít, posadit či třeba zahrát petang. Na inlainovku a s ní spojený parčík to opravdu navázat nejde. A mnoho důchodců na Slandu nevyleze. Benar je z pohledu dostupnosti i existující zeleně ideální variantou. Že měsrští zastupitelé roky nesmyslně řeší APD a pro uvedenou část občanů nedělají nic je podivné. I důchodci jsou voliči, že zatím poslušně volí stále stejné lidi, no nemusí to tak být vždy. Zastupitelé mají plnit vůli občanů, ne občané trpně přijímat mnohdy pitomá rozhodnutí rady vedená zájmy jednotlivců. To snad jen k tomu, že se odvoláváte na to, co rada kdysi rozhodla. Rada je tu pro občany, ne opačně! O dané věci již vést diskuzi nebudu. Názor je jasně uveden. Lucje
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jan Chyský
Počet příspěvků: 84
Hlavně pro: Lucije
25.9.2018 - 10:14

Dobrý den,
dovolil bych si také nesouhlasit.

Zpřístupnění parku u Benaru
Usilujeme o to, aby park přešel do majetku města a o jeho následnou obnovu a zpřístupnění veřejnosti. Podpořili jsme dohodu o záměru mezi městem a stávajícím soukromým vlastníkem ohledně vzájemného postupu v této věci.

Viz https://svobodni.slany.cz/program.

A to tam bylo již před 4 roky. Jak jsme v této věci hlasovali na minulém zastupitelstvu, si snadno ověříte v zápisu.


Jan Chyský
Naposledy upraveno 25.09.2018 - 10:15Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
24.9.2018 - 16:31

Pohádky se mají vyprávět dětem, ne dospělým lidem. Ani před volbama!

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/pohadky-o-slanske-nemocnici

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
22.9.2018 - 11:56

Jediný zastupitel se 100% účastí na všech jednáních městského zastupitelstva byl JAN CHYSKÝ (Svobodní)

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jdu-do-toho-znovu

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
22.9.2018 - 10:45


Přílohy:
img-20180922-100948-002.jpg

img-20180922-100948-003.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2887
Hlavně pro: Všechny
22.9.2018 - 10:32
Někdo v programu - získání parku Benaru zpět pro město - přecejen má !!!L.Sch.
Naposledy upraveno 22.09.2018 - 10:49Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lucije
OSVČ
Počet příspěvků: 165
Hlavně pro: Slánské noviny
22.9.2018 - 09:56

Park u Benaru byl, pravda dávno tomu, hezké a navštěvované místo. Město, respektive zastupitelé, jsou tu od toho, aby o město jako celek bylo pečováno, ne od toho, aby město vydělávalo. Zanedbané části jako Mexiko i Benar jsou ostudou města. Přepočítávat na peníze je sice hezké, ale i v rodině vydáváme peníze na to, co není jen potřebné ale i hezké. Zastupitelé mají k hospodaření přistupovat v zásadě stejným způsobem, jako k hospodaření v rodině. Mám-li na to, co je hezké ale nepotřebuji to, je pouze mé rozhodnutí, zda si to pořídím nebo ne. A to u Benaru jaksi chybí. Žádná politická parta ve Slaném si do předvolebního programu Benar nedala. A tedy se ani nikdo neptá občanů, zda Benar ano či ne! A to je opravdu špatně!! Město sice řídí zastupitelé, ale z vůle a dle přání občanů. A občané tuto vůli vyjadřují právě volbou těch zastupitelů, kteří mají reálný a konkrétní program. Například za dob starosty Rubika byl občany takovým způsobem schválen program prosazovaný tehdejším starostou. To je ukázka toho, co je praktická demokracie v komunální politice. Přepočítávat na peníze vše je nesmysl. Vyjděme z toho, co si přejí občané města, ne nějaký "osvícený" který má jediný svou pravdu.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
20.9.2018 - 13:57

Kolik nás budou stát darované pozemky v Benaru?

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/cesta-do-parku-v-benaru-bude-jeste-dlouha

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
15.9.2018 - 12:18

Jak dopadnou komunální volby ve Slaném?

Zúčastněte se našeho předvolebního průzkumu:

https://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/predvolebni-pruzkum-slanskyc/

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 295
Hlavně pro: Peška
10.9.2018 - 14:37

Vážený pane Peško,
Se zájmem jsem si přečetl článek v mediu Slánské noviny „15 minut v klinické smrti“,kde autor informuje o projednávání jednoho z bodů zastupitelstva.
Materiál ,který jsem zastupitelstvu předložil ,vycházel z úkolu uloženého jednateli na zasedání dozorčí rady dne 26.6.2018,což je v něm uvedeno, včetně toho co má finanční výhled obsahovat.
V druhé části předkládaného materiálu jsou vyčísleny jednotlivé položky výhledu a pomocné tabulky ,ze kterých čísla vycházejí. Smyslem materiálu nebylo popisovat jednotlivé kroky a operace, které předcházely .Ty byly obsahem 31.,32. a hlavně pak 33. zasedání zastupitelstva. 33.zastupitelstvo podrobně projednalo všechny transakce a operace. O jejich projednání svědčí zápis z 33. Zastupitelstva ze dne 25.10.2017, kde jsou věnovány problematice téměř 4 stránky a na jehož jednání jste byl přítomen. Proto jsem se Vás snažil odkázat na Rámcovou akviziční smlouvu, kde jsou všechny kroky popsány a byly obšírně projednány a jejich projednání jsem považoval za dostatečné. Jako jednatel společnosti ještě připomínám ,že finanční kroky a toky byly dohodnuty mezi tehdejšími vlastníky a jednatel těmto jednáním nebyl přítomen.

Podstatné však je , že většina přítomných zastupitelů předložený návrh podpořila ,protože tím vyjádřili ,že jim jde o zachování služeb pro občany města a zachování společnosti ,kterou Město Slaný 100% vlastní.


Ing.Jiří Kučera
jednatel společnosti


související článek:
http://www.slanske-noviny.c…
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 77
Hlavně pro: Peška + všichni
7.9.2018 - 15:39

Dovoluji si čtenáře tohoto DF informovat, že L. Peškovi byla dne 4. 9. 2018 mým právním zástupcem odeslána „Předžalobní výzva“. Naprosto se nebráním tomu, aby jako reakci na svoji veřejnou výzvu L. Peška tuto předžalobní výzvu v plném znění sám zveřejnil jak na tomto DF, tak i jinde.

Pavel Bartoníček

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 204
Hlavně pro: Všechny
7.9.2018 - 07:56

Mexiko se rekonstruovat nebude. Starosta Hrabánek a místostarosta Zálom se postavili proti. Slánské radnici však chybí "plán B". Tedy co dále ...

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/mexiko-se-rekonstruovat-nebude

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 608
Hlavně pro: Všechny
3.9.2018 - 14:51

Dovoluji si čtenáře tohoto diskusního fora informovat, že jsem dnes 3.9. zaslal na emailovou adresu pana radního Bartoníčka tuto veřejnou výzvu:

 

Pane Bartoníčku,

V minulých dnech jste nechal na několika místech (mj. měsíčník Slánská radnice, webové portály www.slansko.cz a oms.slany-2014.cz) umístit váš článek nazvaný „Pomluvám a lžím je potřeba se postavit“.

V tomto článku mne obviňujete (cituji) „ze soustavného urážení, napadání a pomlouvání“  vaší osoby. Dále mne obviňujete ze lží, které se dotýkají vás osobně a vaší rodiny.

Nechci s vámi vést polemiku o to, zda některé mé kritické výroky směrem k vaší práci veřejného funkcionáře slánské radnice jsou objektivním zhodnocením vašich „pracovních úspěchů“  či pomluvou, na tom se asi nikdy neshodneme.

Ale chci vás tímto veřejně vyzvat, abyste konkrétně a jasně doložil, který z mých výroků na vaši adresu byl, jak tvrdíte Vy,  lživý. Kterým z mých výroků jsem se jakkoliv dotkl vaší rodiny. Kdy a kde jsem tyto výroky pronesl, případně zveřejnil a proč jsou, podle vás nepravdivé.

Jste-li, jak tvrdíte, připraven  řešit tyto mé údajné výroky soudně, jistě nebude problém, abyste Vaše tvrzení  též veřejně obhájil.

Ladislav Peška

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kubis
občan
Počet příspěvků: 33
Hlavně pro: Bartoníček
31.8.2018 - 10:04

Pane Bartoníčku, označit někoho za lháře a odmítnout toto tvrzení jakkoliv prokázat nelze z vaší strany  brát jinak , než jako pokus o pomluvu.

V podstatě mi tak připomínáte přísloví "zloděj křičí chyťte zloděje".

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lucije
OSVČ
Počet příspěvků: 165
Hlavně pro: janek
30.8.2018 - 21:30

Soud je veřejný.Co Vám brání si jít poslechnout jak žalobu, tak jistě vynikající obhajobu. Bude to zábava, pro někoho možná i poučení. Ale uvádět jakákoliv fakta zde je házení perel sviním.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
janek
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: Bartoníček
30.8.2018 - 14:23

Tu infomaci o jakési žalobě jste sem přeci jako první dal Vy! Nemýlím se, že?

S ohledem na to, že nejste schopen na veřejném foru vámi údajné lži jakkoliv dokázat, je zřejmé, že je to z vaší strany jen účelová snaha o pošpinění politického oponenta v předvolebním období.

Myslím, že to dost jasně objasňuje váš charakter: Plivnout a utéct ... jako malý kluk.

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
janek
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: Bartoníček
30.8.2018 - 14:22

Tu infomaci o jakési žalobě jste sem přeci jako první dal Vy! Nemýlím se, že?

S ohledem na to, že nejste schopen na veřejném foru vámi údajné lži jakkoliv dokázat, je zřejmé, že je to z vaší strany jen účelová snaha o pošpinění politického oponenta v předvolebním období.

Myslím, že to dost jasně objasňuje váš charakter: Plivnout a utéct ... jako malý kluk.

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 77
Hlavně pro: janek
30.8.2018 - 12:30

Přispěvovateli janku,

je to určitě těžké, ale nebuďte janek. Jak správně pochopil Yetty, věc se řeší právní cestou a do jejího rámce jistě nepatří vysvětlování tohoto postupu anonymům na DF. Nevím, zda je pravda, že tento nick slouží zastupiteli Peškovi (který používal několik pseudonymů a vesele zde sám se sebou diskutoval), nebo někomu z jeho blízkého okolí. Proto ale rozumím tomuto opakovanému útočení.

Berte tuto moji reakci za konečnou, dále se již zde k tomuto nebudu vyjadřovat.

Pavel Bartoníček

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  94
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.