Obsah  >>  Politika, politici  >>  "Uklizený" Masaryk ve Slaném?"
Strana:   1

"Uklizený" Masaryk ve Slaném?"

Čtenáři
Počet příspěvků: 3871
Hlavně pro: normální občany
11.6.2018 - 17:07
Informace k hlasování o rekonstrukci náměstí bez Mariánského sloupu či s ním nebo i o případném přemístění sochy TGM jsou v příspěvku 4.6. 2018 v 11:41.
L.Sch.
Naposledy upraveno 11.06.2018 - 17:09Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3871
Hlavně pro: Všechny
4.6.2018 - 11:41
K článku "Uklizený Masaryk ve Slaném" - ze 3.6., 12:41 ve stejnojmenném tématu, které autor uzamknul !? :
Jde o neuvěřitelné tlachání! Pro rekonstrukci náměstí jsou navrženy dvě varianty podoby náměstí ve Slaném, které jsou veřejnosti předloženy k posouzení - jedna se zvětšeným prostranstvím náměstí bez sloupu a druhá s případným znovunainstalováním Mariánského sloupu strženého v r. 1920 (jeho originál - bez schodišťového podstavce - je dnes umístěn na 4. slánském hřbitově). Pro vyjádření názoru veřejnosti, je v posledním vydání Slánské radnice uveřejněn dotazník pro odpovědi týkající se podoby náměstí po rekonstrukci. Pro lepší názornost byla na náměstí instalována maketa sloupu, který kdysi na náměstí stál. Každý se může vyjádřit, je-li pro náměstí se sloupem a zaškrtnout políčko s odpovědí ANO nebo bez sloupu a zaškrtnout políčko s odpovědí NE. Pro informaci autora článku z 3.6. ve 12:41 - bylo skóre asi před týdnem přibližně 1000 : 400 pro náměstí bez sloupu.
Dotazník - str.7 : http://meuslany.cz/assets/File.ashx?id_org=14936&id_dokumenty=64109

K případnému přemístění sochy TGM: Šlo by o místo, které původně autor díla M. Pankrác se spolupracovníky pro sochu vybral - tedy vyvýšené místo před budovou dnešního MÚ 2 (bývalý hotel Pošta) - v pravo od vchodu - s vybudováním přístupového schodiště.
Nesmyslné jsou pak vyložené bludy napsané o TGM autorem čl. z 3.6. - 12:41, týkající se jeho vztahu k víře. Masaryk ač nebyl katolík, rozhodně nebyl apostata - tedy odpadlík či antiklerikál. Naopak byl věřícím křesťanem což nespojujme jen s vírou katolickou.
Citát TGM: ..." náš úkol ve světě je poznávat a stát si v tom co jsme poznali. To, chtěl Hus od svých současníků - mít zmužilost hájit svého poznání, hájit svého přesvědčení. Netřeba žádného strachu, žádné pochybnosti - pokud člověk může pochopit - pak je zabezpečen a ostatek musí ponechat Prozřetelnosti, abych tak řekl - Pánu Bohu."
Ještě o náboženství : ..."k náboženskému životu přece nestačí jen cit zbožnosti; každé náboženství musí být podloženo positivní věroukou. Náboženství musí být prožíváno; nebál bych se říci - prožíváno živě. Pro mne náboženským vůdcem a učitelem je Ježíš. On dokázal hlásat slovo Boží, kázat, vést, povznášet k duchovnějšímu a novému životu; být vzorem, hlasem svědomí - být buditelem života - je těžko to vystihnout slovem."
I psát, je třeba poznanou pravdu a ne naopak. Při manipulaci s fakty autorem příspěvku z 3.6. - 12:41 se president Masaryk - jak se říká - v hrobě musí obracet!
L.Sch.
Naposledy upraveno 04.06.2018 - 15:08Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.