Obsah  >>  Politika, politici  >>  VŠECI KRADNÚ, IBA JA ČERPÁM A OPTIMALIZUJI
Strana:   1  ...  17  18  19  20  21  ...  24

VŠECI KRADNÚ, IBA JA ČERPÁM A OPTIMALIZUJI

L.Šmehlík
Počet příspěvků: 385
Hlavně pro: shark
30.6.2017 - 08:30
Tak konečně sharku popleto, trefně jste se ocejchoval.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
nikdoněkdo
Počet příspěvků: 67
Hlavně pro: all
29.6.2017 - 21:23
https://www.youtube.com/watch?v=S34FuoKrZTY&feature=youtu.be
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Počet příspěvků: 4135
Hlavně pro: Nobody
29.6.2017 - 18:18

Udělat ze sebe blbce není jen tak, ale některým to jde samo. Stačí věřit každé krávovině a nepoužívat mozek.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 718
Hlavně pro: Agent_007
29.6.2017 - 08:01

Přehled zachycených dezinformací na prokremelských webech

Období 13.5.2016 – 19. 5. 2016, vydáno 23. 5. 2016

15. Děti jsou v první linii boje za zničení národa
 17/5/2016, Zvědavec, Czech Free Press
 Zachyceno v jazycích: CZE
 Obsah: Podle tohoto článku Nový světový řád plánuje zničení evropských národů. Opakuje dezinformace o myšlenkách Richarda Coudenhove-Kalergim a jeho panevropanském hnutí jako o prostředku ke „genocidě evropských národů” a vytvoření rasy „zvířeckých podlidí” vzniklé míšením Evropanů s Asiaty a černochy. Dále uvádí, že OSN prosazuje „genocidu evropských národů” k nahrazení nízké evropské porodnosti a skrze Agendu 21 (vyjednaná a podepsaná v roce 1992) se snaží degradovat vzdělání, indoktrinovat děti ve školách a zničit rodiny atd.
 Kritika: Již mnohokrát vyvrácená dezinformace.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 718
Hlavně pro: Agent_007
29.6.2017 - 07:55

Univerzita se distancuje od článku

Univerzita Karlova se distancuje od článku Děti jsou v první linii boje za zničení národa, který jeho autorka podepisuje jako Vladimíra Vítová, Univerzita Karlova.

Univerzita Karlova prohlašuje, že článek a jeho obsah nejsou oficiálním stanoviskem, názorem ani vyjádřením Univerzity Karlovy.

Navíc je nutné zmínit, že univerzita neregistruje žádnou zaměstnankyni ani studentku jménem Vladimíra Vítová.


Za správnost:

Mgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Nedivme se , má to z kremelských webů.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 718
Hlavně pro: Všechny
29.6.2017 - 07:52

K věci

http://neovlivni.cz/nova-linka-na-babisuv-toastovy-chleb-sto-milionu-z-dotaci/

Nejprve manažeři Andreje Babiše před dvěma lety prolobbovali změnu pravidel pro čerpání dotací v programu OP PIK, aby se velké firmy dostaly k většímu balíku unijních peněz. A nyní začaly politikovy firmy, toho času zaparkované ve svěřenském fondu, z programu inkasovat. Mezi dotacemi vyniká stomilionová injekce na inovační linku na výrobu toastového chleba Penam.

Brusel původně zavedl opatření, podle kterého platilo dvacetiprocentní omezení na čerpání dotací pro firmy s více než 250 zaměstnanci. A to proto, že v těchto případech lze jen obtížně doložit, zda peníze přispěly k rozvoji výroby a novým pracovním uplatněním nebo jen vylepšily hospodářský výsledek dané firmy.

Petrovi Cingrovi, jednomu z nejvýše postavených manažerů Andreje Babiše, se toto omezení podařilo změnit. Po jeho korespondenci a schůzce s náměstkem ministra průmyslu Tomášem Novotným z jara 2015 se hranice zvýšila na 40 procent. Když loni na tyto intervence upozornil deník Neovlivní.cz, Cingr, Agrofert i Babiš argumentovali tím, že manažer nejednal za politikův holding, ale jako prezident Svazu chemického průmyslu. Nehájil tak prý zájmy Agrofertu, ale firem ze Svazu.

O případ se ale začal zajímat evropský úřad proti podvodům OLAF, kam kdosi anonymně poslal záznamy o jednání mezi Cingrem a Novotným. A kauzu popsala také zahraniční média. Respektovaný magazín Der Spiegel v souvislosti s případem loni doslova uvedl: Vlastnictví koncernu Agrofert ministrem financí a vicepremiérem české vlády znamená i pro otrlý Brusel “novou kvalitu střetu zájmů”.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3922
Hlavně pro: Všechny
29.6.2017 - 00:04
Nu pozor - asi ILUMINÁTI, že? Ale, kdo ví???
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
nikdoněkdo
Počet příspěvků: 67
Hlavně pro: Všechny
28.6.2017 - 21:19

Děti jsou v první linii boje za zničení národa

(to tedy stojí za přečtení, opravdu!!!!!)

 

Děti jsou v první linii boje za zničení národa. Současné zneklidňující téma inkluze českého školství je POUHÝM detailem v naplňování OFICIÁLNÍCH plánů, jak zničit český národ. Není to nic „osobního“, jak vám řeknou „odborníci“, jde prostě jen o zničení naší země – stejně jako všech okolních zemí - které je plánované. Jede se podle harmonogramu EU a OSN. Podívejme se na vše podrobněji a pro větší nadhled v pouhých sedmi bodech, které dokonale odhalují komplexní plán genocidy národů.


1. Richard Coudenhove-Kalergi, rakouský politik s československým občanstvím (1894-1972) založil v roce 1922 hnutí


2. „Panevropan“, které předjímalo nastolení Nového světového řádu, založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. Podstata plánu spočívá v tom, že obyvatelé budoucích „Spojených států evropských“ již nebudou původními národy, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné „křížit“ evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. Je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Na jeho počest byla ustanovena Evropská cena a jako první ji získala Angela Merkelová v roce 2010. Teze prosazující genocidu evropských národů pomocí masové imigrace tvoří základ oficiální politiky evropských vlád - a tedy i té naší.


3. EU zahájila již v roce 1995 postupnou imigraci 50 až 80 milionů muslimů ze Středozemí do roku 2050. Projekt se jmenuje „Euro-Med“ a byl připravován s vyloučením veřejnosti. Počet „potřebných“ imigrantů do Evropy odhaduje Eurostat. Pod záminkou, aby prý bylo z čeho živit evropské důchodce.


4. Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, již v roce 2002 oficiálně sdělil toto: „Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali.“


5. OSN prosazuje oficiálně genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků, aby se „kompenzovala nízká porodnost v Evropě“. Zpráva OSN z roku 2000 má název „Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace“ a uvádí, že Evropa bude v roce 2025 „potřebovat“ 159 miliónů imigrantů.

 

6. Projekt OSN „Agenda 21“, kterou ČR podepsala v roce 1997, je komplexní plán akcí, jak vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Jak říkají autoři projektu: „Je pouze nutné, aby stát ukradl jednu generaci dětí a následně je indoktrinoval.“ V této souvislosti je důležitá právě inkluze, která má za cíl dělat i z normálních dětí analfabety. Podle dokumentů Agendy 21 ve škole nemají platit ani přírodní zákony – vše má být pouze věcí „konsensu“. Jak praví inspirátoři těchto metodických textů: „Více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním.“ Příkladem naprosté degradace vzdělávání je norská škola - literatura tam není, historie není, fyzika není, chemie není, zeměpis není. Ve školách visí oznámení typu: „Jestliže tě rodiče nutí dělat úkoly, zavolej nám. My ti pomůžeme zbavit se od takových rodičů.“ Pro lidstvo Agenda 21 plánuje život bez soukromého vlastnictví a počítá se zrušením rodiny – děti mají patřit vládě.


7. Pilotní projekty státního odebírání dětí rodičům nyní probíhají v Norsku i v ostatních severských zemích a postupně se rozšiřují do Anglie, Německa a dál a dál. Norská Barnevern, finská Lastensuoelu, německá Jugendamt atd. - proti rodičům a dětem působí dobře organizovaná světová kriminální síť. Čísla odebraných dětí: 200 tisíc v Norsku, 300 tisíc ve Švédsku, 250 tisíc ve Finsku – takové obrovské množství svědčí o ukradeném pokolení!


8. V Evropě existují tzv. „sexuální standardy“, v nichž je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti „různým druhům lásky“ a konstatují, proč mají rodiče a vychovatelé ve školkách učit děti masturbovat a to do čtyřech let a v žádném případě ne později – protože novorozenec musí prý poznat svoji „pohlavní identitu“. Přikázanou sexuální osvětou je nutné už v době porodu zjistit, kdo to vlastně je: gay, lesbička, bisexuál, transsexuál nebo transvestita. Z rovnoprávnosti pohlaví jsou vyňata slova „muž“ a „žena“, „otec“ a „matka“. Jaký je cíl? Například materiály sociologů Ministerstva mládeže v Norsku „plánují“, že k roku 2050 bude Norsko z 90 % homosexuálním státem.

 

9. Velký propagátor a realizátor celosvětového očkování Bill Gates v roce 2010 otevřeně přiznal, že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl: „Dnešní svět čítá 6,8 miliard lidí. Spěje k devíti miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcínám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o deset nebo patnáct procent.“ Gates dále tvrdil, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má podle něj i současný systém zdravotní péče a reprodukčního zdravotnictví. Mimochodem, poslední novinkou je očkování těhotných žen.

 

Nejprve jsou schváleny zákony, že očkování je povinné a všechny děti ho musí podstoupit. Potom jsou vyrobeny vakcíny, které pomalu usmrcují. Mentalita světové „elity“ vychází z toho, že je to „fér“, neboť údajně mají přežít jen ti nejodolnější. Problém je ovšem v tom, že se to musí provést tak, aby proočkované generaci již nebylo pomoci. Proto se neustále zkracují očkovací termíny. Dnešní kojenec dostane tři dávky hexavakcíny již v prvním roce života. Je to zásah, který zabrání přirozenému rozvoji imunitního systému dítěte v samém zárodku. Farmaceutický průmysl tak získává svého celoživotního klienta a systém moci trvale poškozeného otroka, který předčasně zemře a vyklidí prostor těm, kteří si planetu chtějí přivlastnit jen sami pro sebe.

 

Například Norsko je první země na světě, která sleduje sebevraždy dětí od 0 do 7 let. Jak ale může být novorozenec vůbec schopný ukončit svůj život? Jestliže děti skutečně umírají, pak to orgány oficiálně svedou na „sebevraždu“. Ti lidé nemají duši a asi proto věří, že jim to projde.

 

Pohoršujeme se nad agresívním chováním ilegálních migrantů, ale oni jsou skutečně jen pouhým nástrojem OFICIÁLNÍCH A DLOUHODOBÝCH plánů na likvidaci evropských národů a tedy i naší země. A jako vrchol všeho všechny ty zničující direktivy EU a OSN naše vláda i náš parlament postupně naplňují!!!!! Copak jsou všichni šílení? Copak nevědí, že se to týká také jejich dětí?

V Praze 1. 3. 2016 Vladimíra Vítová Univerzita Karlova

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3922
Hlavně pro: Shark
26.6.2017 - 22:42

Nojo - no ...
Naposledy upraveno 27.06.2017 - 00:38Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Počet příspěvků: 4135
Hlavně pro: Agent_007
26.6.2017 - 19:16

Už jste KONEČNĚ našel zdroj takzvaného rozhovoru premiera Sobotky, který jste sem naplákátoval17.5.2017 - 15:41  ?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Počet příspěvků: 4135
Hlavně pro: Agent_007
26.6.2017 - 18:47

Tam už chybí jen "ověřená" informace o tom, jak Heydrich pochoval na kolenou malého Václava Havla, oblíbenej žvást těch vašich "zdrojů", nebo novinka o tom, jak Jana Masaryka zavraždila britská SIS. Nějak mi nejde na rozum, že "tajná informace" se objevila na zrovna na CFP
Naposledy upraveno 26.06.2017 - 19:09Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 718
Hlavně pro: Všechny
26.6.2017 - 14:10

Nemohl byste si vybrat lepší zdroj informcí , než jsou ty kremelský žvásty?  Máte vůbec tušení , co to sem plakátujete za nesmysly?

http://neovlivni.cz/databaze-proruskeho-obsahu-od-a-z/

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
nikdoněkdo
Počet příspěvků: 67
Hlavně pro: Všechny
24.6.2017 - 22:56
Přísně tajné informace!

6. červen 2017 |

miroslav petr |

Muchova epopej se do ČR už nevrátí. Největší megatunel v historii ČR.

Všichni politici, včetně Hermana, dávno a nepochybně věděli, že už tehdy byla kauza Diag Human prohraná. Tento nacista věděl, že nám zablokují všechny účty, což se skutečně stalo. Pokud nezaplatíme částku určenou soudem, bude Muchova Epopej dána do dražby. Momentálně je na ni uvalen stop stav. Dle rozhodnutí lucemburského arbitrážního soudu nám budou zabírat i kulturní záležitosti. Epopej má nevyčíslitelnou hodnotu, už se pravděpodobně do ČR nikdy nevrátí. Dědicové by měli žádat absolutní odškodnění a okamžitou exekuci veškerého majetku tohoto darebáka, který povolil převoz obrazů do Japonska.  Herman byl pravděpodobně někým podplacen nebo jako užitečný idiot musí plnit něčí příkazy. Tak proto jej Bohuš nesmí vyhodit z funkce! Jde o 23 let starou kauzu, dluh se zatím ztrojnásobil a každý den roste úrok o 1,25 milionu kč. Při nesplacení bude epopej vydražena, zájem o ni má Rotschild.  Proč muselo být české dílo posíláno do Japonska? Nebylo lepší udělat reklamu v Japonsku, aby k nám jezdilo co nejvíc turistů z Japonska?

Největší megatunel je těžba lithia, Janečkova firma získala právo na tuto těžbu. Janeček ale čeká, která cizí firma mu zaplatí víc. Albrightová má také zájem na drancování ČR. Protikorupční Janeček má svou firmu na americké ambasádě. Už vám to dochází? Hodnota lithia je odhadovaná na čistý zisk tři biliony Kč. Ve skutečnosti je to přes deset bilionů Kč. Je tam 6,5 milionů tun, jsme první na světě v množství lithia. Patříme tím mezi pět nejbohatších států na světě. Splacením dluhu z této těžby bychom se zbavili závislosti na Západu a přestali bychom podléhat bankám. Stali bychom se suverenním státem s vysokými platy. Můžeme dodávat lithiové baterie celému světu. To ale americká, pardon, naše vláda nedopustí. Porevoluční rozkradení státu Západem je proti tomu nepatrný pakatel. Je nutno o těchto věcech mluvit s politiky na předvolebních setkáních. Zisky z lithia bychom mohli splatit dluh Diag Humen, abychom získali zpět Muchovy obrazy.

5. 6. Jidáš prohlásil, že ČR na základě kvót nepřijme už žádné imigranty z Itálie a Řecka. EU má v plánu právě z Itálie nám vnutit tisíce cizáků. Do září máme přijmout 2 600 imigrantů, zatím jich máme údajně jen dvanáct z Řecka. Tak, Milane, a teď tu o Smolíčkovi...

Pokud jde o teroristický útok v Londýně, všimněte si, jak lidé utíkají jako kdyby nešlo vůbec o život, a další se klidně procházejí po chodníku, jako by se nic nedělo. Proč se neobjevil jediný záběr raněného? I policisté a ostatní lidé se chovali nějak nepřirozeně.


V Rusku se koná ekonomické forum. Bylo to v ČT?

25. 5. byla islámská konference na Karlově univerzitě, kde je centrum pražské kavárny. Tam je vychovávána její budoucnost. Karel by plakal... Bude-li Sorosova škola v Praze, budou všichni sluníčkáři, havloidi a kavárna pohromadě. Putin a Donald hájí zájmy svého národa. Čí zájmy hájí česká vláda?

Postupně vychází najevo, jak se Pilný choval v Microsoftu k ostatním. Jeho zaměstnanci mu říkají pan všehoschopný, protože jako každý oligarcha pohrdal obyčejnými lidmi. Neexistuje miliardář, který by nezbohatl podvody a přes mrtvoly. Sám Donald se podřekl: "Kdybyste věděli, jak jsem přišel k první miliardě..."

Soros nebyl v EU jen tak pro parádu. Hned po německých volbách je v plánu masová invaze imigratů do Evropy. K nám to budou desetitisíce cizáků ročně. Je plánován zánik všech republik, proto je nutno zrušit slovo republika. Bude jeden evropský stát jako byla kdysi jedna Říše velkoněmecká. Historie se opakuje, i Ádovi ze začátku tleskali. Během padesáti let má do Evropy přijít 200 milionů imigrantů. Vřele doporučuji si přečíst "Dlouhodobý program ČSSD" a Torontské protokoly, článek 5.

Někteří pracovníci agentur, které dělají průzkumy, prozradili, že musí zkreslovat údaje.

Na Slovensku chtějí zakázat Kotlebu. Nečeká to i Okamuru?

Zdroj Svobodné radio- Hovory s VK.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
nikdoněkdo
Počet příspěvků: 67
Hlavně pro: all
24.6.2017 - 22:48
http://blog.aktualne.cz/blogy/jana-hamplova.php?itemid=27337&from=fbLike Jana Zwyrtek Hamplová

http://blog.aktualne.cz/blogy/jana-hamplova.php

Advokátka se specializací na veřejnou správu. V letech 1986 – 1990 pracovala v samosprávě, poté jako novinářka a organizační poradkyně, od roku 1994 působí v advokacii. Věnuje se rovněž oblasti vzdělávání pro obce, města a kraje; její vzdělávací centrum s projektem MUNICIPAL je známé v celé České republice. Je autorkou stovek odborných článků a několika publikací. Píše i beletrii, poezii a ráda glosuje společenské dění z různých úhlů pohledu.
Skoro 20 let byla zastupitelkou svého města, rok "krizovou" starostkou. Dnes už se věnuje výhradně své profesi, která ji plně zaměstnává.

celý profil

V jaké zemi nechci žít, a bohužel v ní žiji

Jana Zwyrtek Hamplová

06. 05. 2016 | 18:54

Přečteno 55790 krát

Vrah více než rodička, nemakačenko více než člověk pracovitý, imigrant více než důchodce. Naše společnost je vážně nemocná. A není to jen tak nějaké nachlazení, spíše smrtící vir. Zda ho nazveme idiocií nebo malomocností je úplně jedno. Gesta a strach z pravdy - to vše nás vede do pekel.

Máme totiž zcela pomotané hodnoty. Všímám si toho už dlouho -
tato společnost degeneruje tím, že podporuje lumpy a kašle na budoucí generace, podporuje neschopné a trestá pracovité, nechá živořit své občany, a bez mrknutí oka posílá stamiliony na jakoukoli chátru, co si usmyslela nelegálně překročit evropské hranice. Protože s těmi, co chátrou nejsou, nejsou ani problémy - zrovna včera jsem obědvala v restauraci, kterou vlastní Syřan. Přišel před pár lety legálně, pracuje tu, a je českými spoluobčany respektován a vážen. S těmi hordami, co se sem hrnou, nemá zhola nic společného. A taky nikdo neřeší, že je ze Sýrie.


Ale vrátím se k tématu. Včera jsem poprve musela přepnout Máte slovo s Michaellou Jílkovou. A to je to říct, protože ono to na přepnutí bývá skoro vždy, nicméně je občas dobré slyšet hlas lidu i politiků, jakkoli by byly, omlouvám se, blbé. Ale včerejší debata, jak se musíme starat o vězně, mne přiváděla k šílenství. Uvědomujeme si, že to všechno my platíme? Ty garsonky a menu a nekuřácké cely, nejlépe s televizí, fitkem a zdravou a hodnotnou stravou?
Jak je možné, že vězni majílepší jídlo než maminky po porodu v porodnicích? Čeho si tato společnost, sakra, váží víc? Vím, o čem mluvím, právě se mi narodila vnučka, a když jsem viděla, co nosí mé dceři na svačinu a večeři, dokonce najednou v 16 hodin, aby už se dále o ně nemuseli starat, byla jsem rudá vzteky. A těm zlodějům, vrahům, podvodníkům, násilníkům, budeme vyvařovat, aby byli dost silní na to, až je pustí, aby mohli dál pokračovat v trestné činnosti? Svatá prostoto...

A nedosti na tom. Maminky, které pracují, a pracuje i jejich manžel, zkrátka kteří dnes a denně chodí do práce nebo mají živnosti, aby měli na hypotéku, jídlo, všechny své potřeby, nemají právo na porodné ani přídavky. Protože je třeba, aby bylo na porodné a přídavky pro ty, co se množí jako králíci, aniž by kdy na práci vůbec pomysleli, neřkuli do nějaké zašli. Je tedy třeba podporovat a finančně motivovat právě ty nemakačenky, ne pracující matky a otce, kteří ze svých dětí vychovávají to samé? Ne! Tak to proč to probůh děláme? Divíme se pak, že normální, tedy pracující páry, zůstávají u jednoho dítěte, maximálně dvou? A ti druzí jich mají běžně pět, šest? Ne, my nepotřebujeme žádné "samce" odjinud,
my potřebujeme, aby tato republika dostala rozum, a začala podporovat rodiny s dětmi, kde je normální pracovat, a kde by dítě díky podpoře neznamenalo ekonomický propad - což často mladé od dětí odradí. Navíc tady by měl stát jistotu, že tato rodina povede své děti k práci, protože by jim mohla sdělit, že pracovat je správné a vždy se jim vyplatí.

Dnes přichází za práci trest, protože těm, kteří pracují, stát říká - dejte nám daně, my z toho budeme platit vězňům řízky, asociálům porodné a přídavky, a ty rodino, se nadále starej. Že teď nemůžeš, že máš dítě? Tvoje rozhodnutí. Že je to šílené? No to tedy je.

My musíme z tvých daní živit ty neschopné a všehoschopné.Obdobně miliony na uprchlíky, zatímco naši důchodci přemýšlí, zda si koupit šunku méně kvalitní a ještě horší, nebo zda budou mít na léky, a kdy není na léčbu vážně postižených, jsou neuvěřitelné. Ostatně i to, že není na mzdy lékařů, jaké by si při svém povolání zasloužili, je ze stejného ranku. Budeme živit podivné bandy bez pasů na březích moře, a vykašleme se na budování vlastních jistot, vlastní důstojnosti, a odpovídajícího života pro své občany? Přijde mi to tak, jako bychom doma měli prázdnou ledničku, a přesto sousedovi, který mlátí vedle do plotu, nesli jako slouhové vepřo knedlo zelo. Jen proto, aby probůh přestal dělat kravál.

Nechci žít v zemi, kde mladé maminky dostávají v porodnici horší večeře než vrahové ve věznicích jen proto, že ti vrahové více řvou.
Nechci žít v zemi, kde maminka nemá nárok na porodné a rodina na přídavky jen proto, že pracuje, zatímco z jejich daní se platí porodné a přídavky pro ty, co v životě do práce nepůjdou, a vedou k tomu nicnedělání i své podporované děti - opět jen proto, že ti nemakačenkové více řvou.
Nechci žít v zemi, která spekuluje o desetikorunách pro své důchodce, a na podporu cizích hord posílá stamiliony jen proto, že řve Evropa.
Nechci žít v zemi, kde není na léčbu nemocných, a pro cizí posíláme vládní speciály, jen proto, že řvou různé pseudo neziskovky.
Nechci žít v zemi gest a pseudokorektních frází jen proto, že se bojíme říct, kdo bezdůvodně nepracuje, ať nejí, kdo neodváděl daně, ať nemá porodné ani přídavky, a naopak ať je dostatou ti druzí, a že v České republice budou mít vždy přednost čeští občané, a pak až ti druzí.
Nechci žít v zemi, kde se dává hlavně těm, kteří prostě hodně řvou, zatímco na ně vydělávají ti mlčící, kteří i s dětmi ve školkách usilovně pracují, a za to jsou trestáni, ani v zemi, která připustí, aby nemocní a staří živořili, zatímco stamiliony tečou směrem na jih do uprchlických táborů buhví jakých lidí jen proto, že řve Brusel.

Bohužel v takové zemi žiji. A proto jsem včera program Máte slovo přepnula. Už není sil ty stupidity poslouchat.
Skončím slovní hříčkou:
Něco se bude muset stát.
Minimálně překopat ty hodnoty, o které tento stát bude stát.
Jinak lidé přestanou stát ... o takový stát.


Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 718
Hlavně pro: Všechny
6.6.2017 - 10:21

Podnikatelé, už víte , jak na to?

Pochopili jste, jak se Babiš vyhnul dani ve výši asi 300 milionů? Přinášíme návod

http://forum24.cz/pochopili-jste-jak-se-babis-vyhnul-dani-ve-vysi-asi-300-milionu-prinasime-navod/

Uvedený návod ale rozhodně sami nezkoušejte. Zřejmě by se z vás tak stali delikventi, to vychází jen kobliháři.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 718
Hlavně pro: Všechny
5.6.2017 - 09:44
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Počet příspěvků: 4135
Hlavně pro: Všechny
4.6.2017 - 18:27
Nejlepší je kázat vodu a pít víno, všechny ty druhé odírat a sám se daním vyhýbat:
Materiál, který podle skupiny Julius Šuman vznikl na základě dat z otevřených zdrojů, dochází k závěru, že transakcemi kolem společnosti si Babiš vyplatil během svého působení v čele ministerstva víc než dvě miliardy korun a stát při tom připravil o 300 miliónů na daních.)https://www.novinky.cz/domaci/439811-po-babisovych-nahravkach-se-na-webu-objevila-analyza-firmy-imoba.html
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Shark
Počet příspěvků: 4135
Hlavně pro: Nobody
18.5.2017 - 17:29

Jak jsem to přehlíd, mám dojem, že 007 si přečetl podpis a jako správný koblihový svazák si myslí, že iniciály A.B jsou Andeje Babiše a tak jako správný anosvazák nám to sem nahodil, jakože svěží myšlenky od Andreje.
Jenomže on to je Bartoš, taky A.B a docela pěkný žvásty.  Docela se bavim.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 718
Hlavně pro: Agent_007
18.5.2017 - 10:32

Bylo by záhodno, abyste k tomu takzvanému záznamu

DAL LINK, PROTOŽE  SE OBJEVUJE JEN V DISKUZÍCH ( a to ještě z pochybných zdrojů)

A NENÍ NIČÍM VERIFIKOVÁN, TEDY TO VYPADÁ NA FAKE NEWS

Naposledy upraveno 22.05.2017 - 10:41Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 718
Hlavně pro: Agent_007
18.5.2017 - 10:21

Vybíravej tedy nejste. Dát sem "myšlenky" Adama B . Bartoše na to už člověk musí mít hodně silnej žaludek.

založil vlastní web prvnizpravy.cz. Spoluzaložil také web freeglobe.cz, který se zabývá různými konspiračními teoriemi. Za práci na serveru Freeglobe získal, spolu se svými spolupracovníky, bronzový Bludný balvan pro rok 2011.[7][6]

Později k němu přidal i seznam Židů v Česku, kvůli kterému začal být roku 2014 vyšetřován Úřadem pro ochranu osobních údajů[11] a označován za antisemitu,[5] například ve zprávě Židovské obce v Praze.[16] V roce 2012 také vyjádřil přesvědčení, že mediální svět je ovládán židovským vlivem.[8]

Dne 20. října 2016 byl vynesen rozsudek, v němž byli Bartoš se Zemánkem uznáni vinnými z podněcování k nenávisti vůči Židům. Zatímco Zemánek činu i svého stranického angažmá litoval a nebyl potrestán, Bartoš byl odsouzen k jednomu roku odnětí svobody s dvouletým podmíněným odkladem.[32] Začátkem ledna 2017 proti němu byla vznesena další obžaloba, vinící jej z rozdmychávání nenávisti vůči minoritám a zpochybňování holokaustu

zdroj WIKI

O tom je kapitalismus. Nejprve investice, pak -možná- zisk. A s tím si může každej dělat po svém.Ale  třeba by vám vyhovovalo jezdit dodnes ve Formanu.  Komunisté a tihle bartošovy hnědé košile mají v podstatě stejný přístup k  nadnárodnímu vlastnictví( a nejen k němu)

Steně tak vysávají naše české firmy v zahraničí, například Babišovy investice v Německu. Tomu napište, ten bude rád.

Naposledy upraveno 18.05.2017 - 10:33Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  17  18  19  20  21  ...  24
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.