Obsah  >>  Politika, politici  >>  Zastupitelstvo města 2018-22 - názory, komentáře
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  11

Zastupitelstvo města 2018-22 - názory, komentáře

Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: PavL
13.3.2020 - 15:09

Používáte pro mé písemné vyjádření svoje subjektivní hodnocení „pouze sebelitování a ublíženectví“. Proto jsem požádal o vysvětlení, co v mém textu takto vnímáte. Vysvětlení jste nepodal.

Požádal jsem, ať se zkusíte zeptat na názor někoho, kdo se skutečně koncepčními materiály zajímá, na jeho hodnocení „Plánu podpory sportu města Slaný 2019 – 2030“. Odepsal jste, že diskuzi považujete za uzavřenou a hodnocení odborníka nezveřejnil.

Co se zasedání investičního výboru týče, ze kterého jste napsal pěkný lobbistický článek, požádal jsem, ať vložíte pro ostatní presenční listinu. Naprosto jste nereagoval.

Požádal jsem dvakrát – již před týdnem - L.Pešku o zaslání tzv. studie o provozních nákladech a vytíženosti, a kde nic tu nic. Nabídl jsem Vám možnost vložit jí sem na Slánsko, ať se s ní veřejnost seznámí. A najednou jde o tak tajný dokument, že ačkoliv jste se údajně podílel na části textu, tak „nemáte žádné dispoziční oprávnění nakládat s tímto materiálem“. Takže jste s ním veřejnost neseznámil.

Proč tedy diskutujete, když konkrétní věci zveřejnit nechcete, či se vymlouváte, že nemáte oprávnění. Taková diskuze je zcela bezpředmětná a nevidím žádný smysl v ní pokračovat. Nic z toho, co popisujete, nechcete konkrétními dokumenty či vyjádřeními doložit.

Zkuste si tedy napříště notovat se samičkou od donalda. Tu Vaše komunikace evidentně oslovila :-)


Pavel  Bartoníček, zastupitel městaPřílohy:
kazdy-musi-s-demokraciii-zacit.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
donaldice
Počet příspěvků: 37
Hlavně pro: PavL
12.3.2020 - 15:29

Souhlasím s Pavlem....byť třeba já osobně s mojí figurou a věkem budu novou halu asi těžko využívat (:- -je to přeci pořád bezva výhled a to i do budoucna-když vezmu v potaz jenom třeba futsal-pro nadupaný mladý možnost se sportovně realizovat před tribunou plnou známejch a příbuznejch...a  začutat si na velký ploše,kde nehrozí,že matka hráče,co se jde na něj podívat, vleze do biosky a hned mezi dveřma dostane míčem do ksichtu;,a kde hlavně nehrozí hráčum zranění o topení a o stěny 0,5 m od lajny..!!A jestliže námi zvolení zastupitelé toto už odhlasovali,tak nechápu vysokoškolsky vzdělaný ichtyly,kterýžto teď vlastně kopou do hotový věci a dokážou tady po večerech tzv.řešit odhlasovanou věc?! a to klidně
třeba půl roku po...
Je prostě vidět,že někteří Námi zvolení místo toho,aby se starali a a hlavně dělali to,co maj,si tady za peníze daňovejch poplatníků na webu veřejně řeší svoje osobní inženýrský komplexy....Jenže ty volby Hoši se blížej...!!
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PavL
Počet příspěvků: 36
Hlavně pro: Pan Bartoníček
12.3.2020 - 06:41

Tématem diskuse je záměr výstavby nové sportovní haly, ne řešení pojmů vašeho sebelitování a ublíženectví a vyhledávání jejich smyslu ve slovnících. Tím je tento problém pro mne uzavřen.

Stejně tak považuji za uzavřenou naši diskusi o materiálu „Plán podpory sportu města Slaný 2019 – 2030“ a o rozšířeném jednání Investičního výboru. Svá stanoviska jsme si v rámci diskuse sdělili, je evidentní, že zde mezi námi shoda panovat nebude a tak je zbytečné o těchto tématech nadále diskutovat. Pro záměr výstavby sportovní haly je však pozitivní, že s mým názorem na  obě výše uvedené záležitosti se shoduje názor většiny zastupitelů.

Ke studii o provozních nákladech a vytíženosti nové MSH – nemám žádné dispoziční oprávnění nakládat s tímto materiálem, pouze jsem se podílel na části jeho textu. Předpokládám však, že nyní tento materiál bude projednávat rada města a následně zastupitelstvo. Ale to je dotaz spíše na jeho autora RNDr. Pešku.

Pavel Nepil
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
11.3.2020 - 16:00
Doplňuji možnosti, které jsem vypsal 7. 3. ve 14:39
https://mujkraj.kr-stredocesky.cz/
Informaci sděluji čistě za sebe z vlastní iniciativy 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
11.3.2020 - 14:36
Tak, jakým způsobem byla výstavba MSH - "PROTLAČENA" - 24 hlasy z 25, lze zjistit shlédnutím záznamu poskytnutým Slaný TV - www.SlanyTV.cz - 10.3. 19:38 nebo na odkazu: https://www.youtube.com/watch?v=gU4nDv9QrmI - zajímavé je sledovat i způsob jednání jednotlivých zastupitelů.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: PavL
11.3.2020 - 13:03

Děkuji za potvrzení faktu, že jste politický a sportovní lobbista. Díky tomu je pak samozřejmě pochopitelná snaha neustále oponovat faktům, aniž by byly doloženy jakékoliv věcné argumenty. A samozřejmě používat osobní útoky, jako např. hodnocení typu „pouze sebelitování a ublíženectví“. Zkuste se podívat do významového slovníku (pro pochopení významu obou slov), a pak seznámit ostatní, co v mém textu vnímáte jako „sebelitování a ublíženectví“ J

Co se „Plánu podpory sportu města Slaný 2019 – 2030“ týče, zkuste se zeptat na názor někoho, kdo se skutečně koncepčními materiály zajímá, na jeho hodnocení tohoto elaborátu. A to, že je schválen zastupiteli – z nichž minimálně někteří, honosící se vysokoškolskými a vědeckými tituly, by měli tušit, že je to naprosto nedostatečný dokument – to je výsledek oné slánské národní fronty. Ne kvality dokumentu.

Co se zasedání investičního výboru týče, samozřejmě, že bylo „v pozitivním duchu a s jasnými závěry“. Vždyť se tam sešli lidé, kteří chtějí novou halu pro své aktivity, nebo aktivity svých kamarádů a možných voličů. Zkuste sem vložit pro ostatní presenční listinu, ze které to bude jistě patrné.

Píšete, že „není třeba podsouvat cokoliv o falši v souvislosti se studií o provozních nákladech a vytíženosti MSH jenom proto, že ji zpracoval … Peška. Komentovat byste ji měl až poté, co Vám bude předložena k posouzení.“ Požádal jsem o její zaslání již 2x, a kde nic tu nic. Můžete jí ale vložit sem na Slánsko, ať se s ní veřejnost seznámí, když mě jí její autor opakovaně upírá. Ale chápu to, na rozdíl od něj jsem ekonom, tak mi jí raději nepošle J

Ale jak jsem psal, po schválení výstavby MLS haly zastupitelstvem narůstají osobní útoky na ty, kteří jsou ke způsobu „protlačení“ výstavby v zastupitelstvu kritičtí. A také desinformace, které OMS pokládá za nutné objasnit. Proto bude na FB OMS následovat několik textů, které se budou MLS halou zabývat podrobněji. Lobbisté budou moci podrobit texty kritice a laskaví čtenáři si sami udělají úsudek.

Pavel  Bartoníček, zastupitel města

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
SlanýTV
Počet příspěvků: 527
Hlavně pro: Všechny
10.3.2020 - 19:38
NOVÉ VIDEO ke zhlédnutí - ZÁZNAM - 11. Zasedání zastupitelstva města Slaný - 26/02/2020 na www.SlanyTV.cz

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PavL
Počet příspěvků: 36
Hlavně pro: Pan Bartoníček
10.3.2020 - 13:03

Vaše úvodní odpověď na mé vyjádření k problematice záměru výstavby MSH mě nepřekvapila, opět text bez jakékoliv vypovídající hodnoty, pouze sebelitování a ublíženectví. Snad další texty budou opřeny o relevantní argumenty, se kterými bude možno souhlasit, nesouhlasit či polemizovat.

K Vašemu článku jen několik poznámek – to že zlehčujete materiál „Plán podpory sportu města Slaný 2019-2030“ je jen Váš, z mého pohledu nevhodný názor, ale budiž, máte na něj právo. Jak jsou věci různorodé dokládá to, že naopak dle mého názoru má město v tomto dokladu konečně odborný materiál, na jehož základě se může fundovaně spolupodílet na dalším rozvoji sportu na svém území. A můj názor pak sdílí i jednadvacet zastupitelů, kteří tento materiál schválili. Pouze dva byli proti, jedním z nich jste byl opět Vy.

A rozhodně není pravdivé Vaše tvrzení, že z jeho dat nevyplývá potřeba nové haly, stačí si přečíst charakteristiku sportovišť, uvedenou na stranách 9 – 11, především pak o sportovní hale BIOS. Na straně 24 je pak již definován cíl výstavby této sportovní haly, konkrétněji se o tomto záměru píše na straně 27.

Rovněž je nepatřičné snižovat význam rozšířeného zasedání Investičního výboru, jež se zabývalo přípravou realizace výstavby haly. Toto jednání bylo naprosto fundované, v pozitivním duchu a s jasnými závěry. Nikdo Vám nebránil se ho zúčastnit a vznést zde jakékoliv připomínky k řešené problematice. Naopak, vaše účast se díky Vašim postojům očekávala, bylo by vhodné si vše vyříkat tam a ne to vláčet po všelijakých diskusních fórech. Ale ani s tím nemám problém.

A rozhodně není třeba podsouvat cokoliv o falši v souvislosti se studií o provozních nákladech a vytíženosti MSH jenom proto, že ji zpracoval Váš politický konkurent dr. Peška. Komentovat byste ji měl až poté, co Vám bude předložena k posouzení.

A již jen malá poznámka k Vašemu tvrzení, že vzhledem k výčtu sportovních objektů se nezdá, že by ve Slaném byl sport nějak významně zanedbáván. Všeobecně možná ne, konkrétně ale halový sport bez parametrově odpovídajícího sportoviště nemá možnost dalšího rozvoje, v horším případě směřuje k zániku (viz. volejbal, který se ve Slaném hraje již jen rekreačně).

Již vůbec nebudu reagovat na vaše termíny taškařice, osobní urážky, lobbisté, neboť já si ničeho takového ve svých příspěvcích vědom nejsem. A jestli jsou pro vás lobbisty dlouholetí sportovní funkcionáři, kteří v zastoupení členské základny své sportovní organizace prosazují výstavbu MSH i za cenu vstupu do regionální politiky, pak OK, jsem lobbista.

Pavel Nepil

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: PavL
10.3.2020 - 08:25

Po schválení výstavby multifunkční sportovní haly (dále jen MLS haly) zastupitelstvem narůstají osobní útoky na ty, kteří jsou ke způsobu „protlačení“ výstavby v zastupitelstvu kritičtí. Argumentace a dikce z pozice jednoho ze  zákulisních lobbistů výstavby MLS haly je pochopitelná. Většina textu se bohužel opět pouze tváří, že má racionálně vypovídající hodnotu. Ve skutečnosti je smutné, že i po tolika jednáních zastupitelstva nejsou hlavní protagonisté, hybatelé a zastánci výstavby MLS haly schopni zodpovědět několik triviálních dotazů. Dotazů, kterými se má zabývat každá osoba, která se chystá hospodařit se svěřenými finančními prostředky, v současné době - po posledním zastupitelstvu - ve výši 71.000.000,- Kč. Zda tyto dotazy byly nebo nebyly zodpovězeny, se může každý přesvědčit v zápisech z uvedených jednání zastupitelstev (za jejichž soupis nezbývá než poděkovat), nebo od r. 2019 ve videozáznamech zasedání zastupitelstev na youtube. Zainteresovaný pozorovatel může pouze konstatovat, že tyto dotazy zodpovězeny nebyly.

Celá akce se opírá v prvé řadě o amatérské účelové dílko nazvané „Plán podpory sportu města Slaný 2019 – 2030“, z jehož dat ve skutečnosti potřeba výstavby nové haly nevyplývá. A dále o závěr tzv. „veřejného“ zasedání klubu přátel výstavby MLS haly s názvem „Výbor pro investice“, jehož veřejný charakter sám předseda tohoto klubu L. Peška v tomto diskusním vláknu 7. 3. 2020 podstatně zúžil. Za veřejnost, která se měla právo k tomuto novému projektu z veřejných prostředků vyjádřit, označil právě ty osoby, které považují za svůj zájem MLS halu postavit (zástupci některých sportovních oddílů). Jako další podpůrný argument má v současnosti ještě sloužit jakási Peškova studie financování provozu, pravděpodobně zpracována ve stylu „věřím pouze statistikám, které jsem sám zfalšoval“ (W. Churchil), zřejmě obsahově vhodně navazující na předchozí dvě značně nestabilní opory výstavby. Ta však doposud nebyla zveřejněna.

Základy, na kterých stojí rozhodnutí zastupitelstva postavit novou stavbu, jsou díky veřejně známým informacím značně nejisté. Požadovaná kritická odůvodněnost tohoto rozhodnutí, kromě naléhavé snahy některých lobbistů (a to i mezi zastupiteli) o tvorbu subjektivního pocitu potřebnosti, jež pravděpodobně bohužel některé méně zasvěcené kolegy zastupitele již ovládla, stále chybí.

V tuto chvíli nezbývá, a to s nezvyklým výkyvem pisatelova stereotypu SOUHLASIT s obsahovým vyjádřením L Schneidera, zejména tedy s druhou částí. Jsou tu jiné, již existující sportovní objekty, kterých není málo, a o které je třeba se jako řádný hospodář postarat. Vzhledem k výčtu těchto objektů, sloužících ke sportovnímu vyžití, se nezdá, že by sport ve Slaném byl významně zanedbáván. Spíše naopak. Vyváženost (a to i finanční) vůči podpoře např. kultury v širším slova smyslu by mohla konec konců být rovněž součástí argumentace, vykreslující neodkladnou potřebnost novou sportovní halu postavit. Ale bohužel. Kde nic, tu nic.

Sport vždy ve společnosti zastával zvláštní postavení díky tomu, že pomáhal jednotlivce formovat ve stylu fair play, spolupráce, obětavosti, podpory, dosahování společného cíle, umění dodržování společných pravidel, rovnosti, solidarity a odpovědnosti vůči ostatním.

V kontextu taškařic (a koneckonců i osobních urážek), které jsou zastánci a lobbisti výstavby MLS haly schopni provozovat za účelem neodůvodněného hospodaření s veřejnými prostředky, stojí na zvážení otázka, zda skutečně sport stále výše uvedené hodnoty díky vlivu některých konkrétních osob produkuje.

Po schválení výstavby MLS haly zastupitelstvem narůstají osobní útoky na ty, kteří jsou ke způsobu „protlačení“ výstavby v zastupitelstvu kritičtí. A také desinformace, které OMS pokládá za nutné objasnit. Proto bude následovat několik textů, které se budou MLS halou zabývat podrobněji. Lobbisté budou moci podrobit texty kritice a laskaví čtenáři si sami udělají úsudek.

Pavel  Bartoníček, zastupitel městaPřílohy:
cim-vice-se-spolecnost.png

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
9.3.2020 - 12:22
Dobrý den - dovolím si připojit se k názoru pana Rennera ze 7.3.-14:39.
Zatím, naštěstí - máme stále demokracii nepřímou, tedy zastupitelskou, kdy je rozhodování vloženo veřejností do rukou zvolených zastupitelů. Veřejnost má dnes rozhodně poměrně velkou možnost projevit své názory přímo na jednání zastupitelstva, kde může i podávat návrhy. Další možností je čerstvě vzniklý a stále se ještě upravující systém MOBISYS (dříve "Lepší místo"), kde lze pomocí telefonu vkládat stížnosti či upozornění na zjištěné nedostatky ve městě; a nebo v odkazu - Otázky a odpovědi - ve webu města, vkládat dotazy a žádat informace.
Odhlasování výstavby multifunkční sportovní haly (MSH) je jistě dobrým počinkem k lepšímu vyžití sportovní veřejnosti a poskytnutí parametrů potřebných pro případnou možnost uznání sportoviště coby splňujícího parametry pro soutěže na vyšší úrovni.
Nicméně, každá škola má svou tělocvičnu - pro dnešní úroveň hodin tělocviku naprosto dostačující. Pro náročnější sportovce a pro soutěže na vyšší úrovni jsou tu tři uspokojující sportovní sály - BIOS, velká tělocvična ve VSH a sál sokolovny u Střelnice. Ano - postavme rozhodně novou multifunkční halu s parametry i pro vyšší soutěže - a je moc dobře, že je v zastupitelstvu taková většinová shoda pro tuto výstavbu - ale rozhodně bych byl pro dodržení výše již dříve předpokládaných investičních nákladů a zařazení výstavby MSH hned za akce a investice podle důležitosti

Rozhodně považuji za důležitější:
1.- Výměnu vzduchotechniky v KPH a zateplení objektu, jakožto i zpřístupnění ke stropnímu osvětlení lávkami nad stropem (aby k výměně žárovky již nemuseli být zváni horolezci).
2.- Nutná rekonstrukce střešního pláště zimního stadionu s nutným otryskáním rezavějící ocelové konstrukce!!!
3.- Nutná modernizace plovárny - důležitá pro její další provozování (v dnešních dlouhých suchých létech).
4.- Úprava zahrady v bývalém Benaru s instalací minigolfu a opravou "zámečku" na restaurační prostory.
5.- Nu a pokud bychom upřednostnili MSH před rekonstrukcí náměstí, odkládanou již od období 2010-14 a rekonstrukcí Okresáku, tak bych výstavbě multifunkční sportovní haly mohl, dejmetomu, přiřknout v pořadí důležitosti 5. příčku.
L.Schneider
Naposledy upraveno 09.03.2020 - 13:26Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PavL
Počet příspěvků: 36
Hlavně pro: Bartoníček
8.3.2020 - 17:09

Pane Bartoníčku, neustále kdekoli a kdekomu pokládáte v rámci projednávání záměru výstavby nové multifunkční sportovní haly (dále jen MSH) řadu otázek, Váš problém však je, že na ně nechcete slyšet odpovědi. Ty jste totiž obdržel na posledním jednání městského zastupitelstva, dostal jste je i na tomto diskusním fóru, odpovězeno Vám bylo i na facebookové stránce OMS. Na Váš níže uvedený příspěvek bych proto reagoval pouze v několika základních okruzích.

Veřejné projednávání záměru výstavby MSH – to proběhlo několikrát v rámci jednání zastupitelstva města. Nebo chcete snad tvrdit, že tato jednání nejsou veřejná, občané města na ně nebyli řádně pozváni, příslušné body, týkající se záměru výstavby MSH, nebyly v programu prezentovány? Když pominu jednání zastupitelstva v letech 2014 - 15, kdy schvalovací proces záměru výstavby MSH proběhl rovněž a důraz budu klást na současnost, tak poprvé se záměr výstavby MSH projednával na 6. jednání zastupitelstva města Slaný dne 20.5.2019, bod programu číslo 11/06/2019, název bodu „Informace o přípravě projektu Víceúčelová sportovní hala Slaný.“ Na tomto jednání byla schválena, i přes několik Vašich invektiv, jednohlasně lokalita, kde by měla MSH stát. I na dalším jednání zastupitelstva 17.9.2019 se o výstavbě MSH opět jednalo, a to v rámci bodu č. 19/08/2019 „Návrh na schválení plánu podpory sportu města Slaný pro roky 2019 – 2030.“ Na listopadovém jednání zastupitelstva se opět o záměru výstavby MSH jednalo, a to dokonce v rámci dvou bodů – pod č. 16/09/2019 bylo schváleno zadání k vytvoření projektové dokumentace MSH, pod bodem č. 19/09/2019 A pak byl schválen seznam deseti investičních a prioritních akcí, které by měly být realizovány v roce 2020 a MSH byla rozhodnutím zastupitelstva mezi tyto akce zařazena. Prosincové zastupitelstvo o záměru výstavby MSH opět jedná, a to pod bodem 10/10/2019, kdy byla v rámci rozpočtu města na rok 2020 schválena i částka na zahájení realizace výstavby MSH. Vzhledem k obsahu Vašich otázek mi přijde, že jste se snad uvedených jednání ani nezúčastnil ….

Dne 6.2.2020 proběhlo veřejné zasedání Výboru pro investice, jehož se vedle pozvaných zastupitelů zúčastnili i zástupci dotčených slánských sportovních organizací, kteří byli se záměrem výstavby MSH a s výše popsanými kroky, učiněnými v rámci záměru realizace tohoto projektu, podrobně seznámeni a měli zde možnost celý projekt připomínkovat, čehož dostatečně využili. Na toto jednání jste byl z pozice zastupitele rovněž pozván, avšak jednání jste se nezúčastnil. Což vypovídá a vaší snaze problematiku opravdu řešit …..

Únorové zastupitelstvo pak záměr výstavby MSH počtem 25 hlasů ze 26 přítomných jednoznačně schválilo, zdržel jste se pouze Vy (protože není ještě zveřejněn zápis, neznám konkrétní číslo tohoto bodu). Navíc, na toto jednání jste prostřednictvím FB stránky OMS zval veřejnost i Vy, ovšem způsobem ostatní zastupitele a celý záměr výstavby MSH dosti dehonestujícím. I proto na tuto pozvánku zřejmě z veřejnosti nikdo nereagoval ….

Takže závěrem k tomuto bodu – občané města Slaného měli dostatek příležitostí záměr výstavby nové MSH připomínkovat, že tak neučinili, není chybou vedení města. Odborná veřejnost tak učinila na jednání investičního výboru, připomínky pak byly z větší části do projektu MSH zahrnuty.

Výběr lokality pro realizaci záměru výstavby MSH – na posledním zastupitelstvu citovaná SWOT analýza, v loňském roce drtivá většina zastupitelů a na únorovém jednání všichni zástupci dotčených sportovních organizací se shodli, že lokalita na Hájích je pro výstavbu MSH z řady důvodů naprosto optimální. Není proto potřeba hledat další lokality, navíc takové, které nejsou v majetku města a které by celý projekt značně zdržely a prodražily (jak navrhujete nesmyslně Vy).

Analýza provozních nákladů a vytíženosti nové MSH – je určitě chybou, že takováto analýza nebyla předložena zastupitelům v rámci únorového zasedání, byť existovala ta z roku 2015 k projektu MSH v areálu Za nádražím. Nicméně RNDr. Peška Vám dle zvukového záznamu poměrně obsáhle a s vypovídající hodnotou odpověděl na tento dotaz hned v rámci zasedání zastupitelstva. Nyní již tato analýza existuje a já věřím, že s ní zastupitelé budou co nejdříve seznámeni. Z ní pak vyplývá následující:

- Provozní náklady nové MSH se budou pohybovat v řádech cca 2 milionů, nicméně dotace ze stran města se nebude pohybovat v řádech miliónů, jak rád bez jakékoliv opory a odkazu užíváte Vy, ale v řádech statisíců. Jako referenční stavby v této souvislosti jsou uvedeny SH BIOS Slaný a nová sportovní hala v Lázních Kynžvart, parametrově shodná s uvažovanou slánskou halou.

- Vytíženost MSH – zde je třeba v úvodu zdůraznit, že všechny slánské tělocvičny, včetně SH BIOS jsou školními zařízeními, určenými prioritně pro výuku TV na slánských základních a středních školách. Veškeré odpolední a večerní vytížení těchto sportovišť ze strany slánské organizované i neorganizované sportovní veřejnosti je pro tato zařízení jakýmsi bonusem (či naopak zatížením). Dále je nutno vzít v potaz ten fakt, že ani jedna školní tělocvična ve Slaném nesplňuje nároky halových sportů, včetně sokolovny v Kvíčku. Jediné dvě sportoviště, které určité parametry splňují, jsou tělocvična v areálu VHS (splňuje pouze nároky na basketbal a také je slánským basketbalovým klubem plně využita) a SH BIOS – zde je minimální hrací plocha na futsal (do úrovně divize) a volejbal, nelze zde hrát již florbal; jsou zde nebezpečné, minimální výběhové zóny a především zde není žádné zázemí pro diváky. Ale jak vyplývá z vypracované analýzy, i tak se vzhledem k nabídce a poptávce nemusíme při realizaci výstavby nové MSH bát o vytíženosti nové haly, ale i haly BIOS (byť ta by vzhledem k tomu, že je to školské zařízení, mohla být využívána pouze školami do cca 15 hodin).

Závěrem jen k Vaší starosti o jakési stěhování skate parku v rámci realizace výstavby MSH – nevím, kde jste se k této informaci dostal, ale pokud se podíváte na katastrální mapu, je z ní zřejmé (a paní Prokešová Vám v tomto smyslu na zastupitelstvu i odpověděla), že v souvislosti s MSH nebude třeba jakkoli se skate parkem hýbat.

Já, na rozdíl od Vás, nevidím v počínání většiny členů zastupitelstva v rámci podpory tohoto záměru jakési politikaření, vidím zde ze strany většiny zastupitelů snahu o podporu uspokojení potřeb určité ( a ne malé) části slánských občanů. Vždyť podpora sportovních aktivit je stejně důležitá, jako podpora např. aktivit kulturních. A to byste měl jako zastupitel určitě vědět …..

Pavel Nepil
Naposledy upraveno 08.03.2020 - 17:37Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
7.3.2020 - 14:39
Rozhodně se nechci míchat do sporu. Jen sděluji svůj názor, že není možné, aby občané města rozhodovali o všem. Od toho si volí své zástupce a rozhoduje pak názor většiny z nich. Co se týká investic, byla vyhrazena část financí pro drobné projekty, o kterých rozhodne sama veřejnost. Pokud byly nebo budou předloženy hodnotné projekty, mohou být realizovány i nad rámec dané částky v dalším období.

Občan má kromě účasti na zasedání zastupitelstva řadu možností, jak podat vedení města své návrhy, připomínky a podněty. Mimo jiné k usnadnění podání je k dispozici komunikační systém MOBISYS, dříve to bylo Lepší místo. Poněkud složitější formou může občan podat petici a stížnost, vyžádat si informace.

Jistě nikdy nebudou všichni souhlasit se vším, to ví každý. Jistě se většina věcí dá udělat jinak, i lépe. Jistě při sporu zvítězí názor, který má velkou podporu. Usilovat o podporu může i jednotlivec a nemusí být zastupitel. Když ji získá, jistě uspěje. Když ji nezíská a může to být i zastupitel, nezbude mu víc, než se podřídit většině, která rozhoduje.

Svůj názor sděluji do volné diskuze pro všechny. Nebudu komunikovat napřímo s jednotlivci, kteří spolu bojují.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: Peška
7.3.2020 - 10:10Přílohy:
nesdilejte-lzi.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 612
Hlavně pro: Všechny
7.3.2020 - 08:11
Pan Bartoníček  nedokázal nikdy pochopit, že zástupci cca 15 slánských oddílů, s kterými byla připrava sportovní haly projednávána a jejichž připomínky byly při přípravě projektu haly zohledněny, jsou právě ta slánská veřejnost, kterou výstavba sportovní haly zajímá. 
Zapomněl i na to, že záměr podpořit výstavbu sportovní haly byl zakotven ve volebních programech všech politických stran zastoupených  v městském zastupitelstvu, s vyjímkou jediné - Bartoníčkově OMS.A tak není divu, že  výstavba sportovní haly byla "protlačena" hlasy 25 zastupitelů z 26 přítomných. 
Hádejte, kdo byl ten jediný, kdo nehlasoval PRO?

L.Peška
Naposledy upraveno 07.03.2020 - 08:12Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: všechny bystré čtenáře
6.3.2020 - 09:56

Realizace nové sportovní haly byla schválena slánskými zastupiteli ve středu 26.2.2020. Velmi manipulativním se jeví způsob, kterým bylo při „protlačení“ haly postupováno. Především nulová komunikace se slánskou veřejností a naprosto chybějící transparentnost, neboť se studiemi lokalit pro halu i haly samotné se veřejnost před projednáváním v zastupitelstvu nemohla seznámit.


Podrobněji k tématu a diskuzi na www.facebook.com/obcanemestaslaneho v textech „CO ODKRYLA HYSTERIE KOLEM MLS HALY - 2. část“ a „SPORTOVNÍ HALA - DOTAZY NA STAROSTU“.Přílohy:
mls-hala-1-male.jpg

mls-hala-2-male.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
5.3.2020 - 11:24
Zvukový záznam z 11.zasedání zastupitelstva 26.2. 2020 :

http://zvuk.meuslany.cz/zvuk/zast20200226_komplet.mp3

Naposledy upraveno 05.03.2020 - 11:59Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 196
Hlavně pro: Bartoníček
27.2.2020 - 16:39

Dobrý den pane Bartoníčku,

ano, když jsem si dal úplný výpis ve veřejném rejstříku, tak jsem to zjistil také, jen později, když jsem si záznam procházel ještě na zastupitelstvu.

Děkuji za informaci.

Každopádně budu rád, pokud mi dáte vědět odpověď na Váš dotaz na ODK MV, protože názor Frank Bold je přeci jen pouze názor právní kanceláře a navíc z roku 2014. Od té doby byl zákon o střetu zájmů 10x novelizován a zákon o obcích 7x. 

S pozdravem

Jiří Hůla, zastupitel města za Svobodné
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: Jiří Hůla
27.2.2020 - 07:28

Vážený kolego,

věřím, že většinu lživých tvrzení zastupitele Pešky se včera podařilo vyvrátit a kdokoliv z diskutérů mohl sledovat záznam, či si počká na jehi zveřejnění (na poslední snůšku jsem již reagovat nemohl, neboť došlo k ukončení diskuze). Rád bych však uvedl na pravou míru Vaše tvrzení (neboť o anonymu XXL se domnívám, že je to přímo Peška, nebo někdo z jeho nejbližšího okolí, který je Peškou instruován, aby jeho útoky přiživoval) „My se můžeme bavit o tom, že změna statutárního zástupce spolku Wotrubia několik dní před zasedáním zastupitelstva byla účelová, že to je třeba nemorální“.

K žádné změně statutárního zástupce nedošlo. Stávající předsedkyně je ve funkci (potvrzená hlasováním valné hromady) již více než 10 let. S datem 6.12.2019 byla pouze zapsána jako statutární zástupce do spolkového rejstříku. Důvodem bylo, že není třeba při žádostech stále dokazovat, kdo je statutárem, kdy byl zvolen, dokládat zápis z valné hromady a usnesení, atp. Údaj v rejstříku je pro všechny subjekty dostačující a spolku ubyde něco málo „papírování“.

Pavel  Bartoníček

zastupitel města

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 612
Hlavně pro: Všechny
27.2.2020 - 07:11
K otázce střetu zájmů existuje více právních názorů. Kolega Hůla zde prezentoval svůj, já mám jiný. Ani jeden z nás není kvalifikovaným právníkem. Proto připojuji výklad  jedné renomované právní kanceláře:
Mohou zastupitelé schválit dotaci spolku, jehož jsou členy?

Mohou. Mají však povinnost oznámit střet zájmů, jinak mohou dostat pokutu.

Zastupitel musí oznámit střet zájmů

Zastupitelstvo obce rozhoduje mimo jiné o poskytování dotací spolkům (1). Z rozhodování nejsou vyloučeni ani členové tohoto spolku. Zastupitelé tedy rozhodovat o takové dotaci mohou. V případě, že některý z nich je členem dotčeného spolku, musí však možný střet zájmů před hlasováním oznámit (2). Pokud tak neučiní, dopouští se přestupku neoznámení střetu zájmů, za který lze uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Neoznámení střetu zájmů však není trestným činem.(3)

 

Podrobněji zde:

https://frankbold.org/poradna/fungovani-obci-a-uradu/organy-obce-a-kraje/dotaz/mohou-zastupitele-schvalit-dotaci-spolku-jehoz-jsou-cleny

 

L.Peška

Naposledy upraveno 27.02.2020 - 07:12Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 196
Hlavně pro: XXL
26.2.2020 - 09:05

Dobrý den,

já Vám rozumím, ale z pohledu zákona prostě nedošlo k jeho porušení.

My se můžeme bavit o tom, že změna statutárního zástupce spolku Wotrubia několik dní před zasedáním zastupitelstva byla účelová, že to je třeba nemorální a můžeme o tom diskutovat, ale z pohledu zákona je to prostě v pořádku. Pokud chtěl kolega Peška revokovat usnesení zastupitelstva, měl zvolit jiný důvod než domnělé porušení zákona. 

S pozdravem

Jiří Hůla, zastupitel města za Svobodné
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  11
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.