Obsah  >>  Politika, politici  >>  Zastupitelstvo města 2018-22 - názory, komentáře
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  11

Zastupitelstvo města 2018-22 - názory, komentáře

XXL
Počet příspěvků: 796
Hlavně pro: Jiří Hůla
25.2.2020 - 19:34

Je mi jedno, jestli je ta madam statutární zástupce, nebo fyzická osoba.
Kdo byl předsedou toho spolku  doposud, když funkce té paní vznikla dle obchodního rejstříku
6. prosince 2019?

Smrdí to sr@čkama jako celá politika.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
25.2.2020 - 10:30


Přílohy:
img-20200224-232058.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
25.2.2020 - 10:30
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 196
Hlavně pro: XXL
25.2.2020 - 09:43

Dobrý den,

prosím, přečtěte si pořádně tu část zákona o obcích, kterou citoval kolega p.Peška.

Ten příspěvek NEBYL schválen panu Bartoníčkovi, ale spolku Wotrubia.
Pan Bartoníček NENÍ statutárním zástupcem spolku Wotrubia, takže NENÍ ve střetu zájmů.

To, že je statutárním zástupcem spolku paní Bartoníčková, dle sdělení p.Pešky matka p.Bartoníčka, tedy osoba blízká, neznamená porušení citované části zákona o obcích. Zákon by byl porušen, pokud by se příspěvek přiděloval fyzické osobě paní Bartoníčkové a pan Bartoníček, jako osoba blízká, by o tomto střetu zájmů předem neinformoval.

Je to bouře ve sklenici vody, která je dána špatným výkladem zákona o obcích kolegou Peškou.

A to zde píši jako zastupitel, který hlasoval PROTI přidělení příspěvku spolku Wotrubia, protože jsem předkládal jiný návrh a to sice ten, aby ty prostředky byly přesunuty do grantů kultury, kde by si o ně standardním způsobem mohl spolek Wotrubia požádat a samozřejmě by musel i doložit následné vyúčtování, na co konkrétně byly ty prostředky použity a pokud by to nedoložil, tak by musel příspěvek vrátit.
Bohužel, tento můj návrh zastupitelstvo neschválilo. Tak třeba uspěji příště.

(pozor, reklama) A na zastupitelstvu samozřejmě přispěji jiným příkladem, který všem zúčastněným vůbec nevadí, hlasovali pro něj a přesto JE v rozporu se zákonem o obcích přesně dle citovaného znění. (konec reklamy na přímý přenos ze zastupitelstva) ;)

Jiří Hůla, zastupitel města za Svobodné
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
SlanýTV
Počet příspěvků: 527
Hlavně pro: Všechny
24.2.2020 - 20:59

26. 02. 2020  Vysíláme Online ze Slaného.

11. Zasedání zastupitelstva města Slaný
Vysíláme od 16:00 hodin na SlanyTV.cz
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 796
Hlavně pro: Všechny
21.2.2020 - 20:15
.... hmmm,  pěknej bordel.
"A k mému překvapení mu většina zastupitelů tento návrh odsouhlasila."


"Přiklepnout" někomu peníze a pak se probudit a koukat komu jsme to vlastně "přiklepli" může jen banda nezodpovědnejch tupců, který ty prachy nedávaj ze svýho!


Teď se bude se zděšenim psát, že jde o střet zájmů a buhví co ještě. 


"Bartoníček se nijak nenamáhal objasnit, proč žádá o částku téměř čtyřnásobně vyšší, než obdržel v předchozím roce. Nepředložil ani žádný rozpočet této akce, natožpak aby zastupitele seznámil s výší příjmů, které inkasuje z prodeje vydávaných sborníků."


Neobjasnil, nepředložil, přesto přiklepli.....Chce se mi zvracet.
To nikdo předtim nebyl schopnej si ten spolek "vygůglit"? 
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 612
Hlavně pro: Všechny
20.2.2020 - 19:28
Většina lidí si myslí, že když se někdo honosí titulem "ing", že by snad měl umět i číst. Ale u pana Bartoníčka to zjevně neplatí.Ve svém textu, který jsem zveřejnil před několika dny na Slánských novinách a je uveden i zde níže v historii diskuse jsem naprosto jasně uvedl jak citaci příslušného ustanovení zákona o obcích, které pan Bartoníček porušil, tak i odůvodnění, proč se domnívám, že k porušení zákona došlo.  Tyto důvody jsou jasné a z mého pohledu zcela nesporné. Není co doplňovat ani upřesňovat.
Není to tedy žádný  osobní útok, ani pomluva ani lež. Je to jen moje osobní snaha, aby se v našem městě dodržovali zákony a nepodléhali jsme nějakým papalášským praktikám, typu: Všichni jsme si rovni, ale pro některé z nás zákony neplatí.  

L.Peška
Naposledy upraveno 20.02.2020 - 19:30Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: všechny čtenáře
20.2.2020 - 19:10

Vážení,

protože se L. Peškovi nedaří odborně vysvětlit výrazné nesrovnalosti týkající se multifunkční sportovní haly, uchyluje se k tomu, co umí nejlépe. Tedy k osobním útokům, pomluvám a lžím. Ti co ho znají, tak vědí, že v tom je nepřekonatelný. Další výtvor z jeho dílny nyní umístil na bulvární Slánské noviny a zde.

Nebudu zapřádat diskuzi, v čem všem lže. Ta se odehraje na zasedání zastupitelstva, které bude přenášeno a tak se mohou zájemci dívat v přímém přenosu (jedná se o bod č.2). Zde bude muset L. Peška objasnit, k jakému konkrétnímu porušení zákona o obcích a předmětného par. 83 došlo, jestliže žádá revokaci usnesení zastupitelstva.

Zatím L. Peška nedoložil nic. To, co je zde napsáno, jsou z větší části pomluvy, nebo přímo lži. Klasické Peškovy „textkrementy“.

Předpokládal bych, že v případě nejasností k prosincovému hlasování se  zastupitel Peška pokusí zeptat nejprve mě, zda jsem se nemohl dostat do střetu zájmů. Věřím, že takto by ostatní zastupitelky či zastupitelé postupovali. Při povahových vlastnostech L.Pešky si však uvědomuji, že takový předpoklad v jeho případě neplatí.

Při publikování ve Slánských novinách, kde L. Peška rád své pomluvy zveřejňuje, se na pravdu nehledí. Důležité je jen uškodit. Při zasedání zastupitelstva však by měla platit presumpce neviny a tak ten, který určité obvinění vznáší, by je měl doložit. Nechme se tedy překvapit, co konkrétního L. Peška sdělí.

Cílem Peškových výpadů je diskreditace mé osoby, když nedokáže reagovat odborně na mé názory. Možná se zde přidá pár „Peškových anonymů“, já si však dovolím již dále nereagovat.

Pavel  Bartoníček

zastupitel městaPřílohy:
nesdilejte-lzi.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 211
Hlavně pro: Všechny
20.2.2020 - 17:19
Zastupitel Bartoníček bude muset na únorovém jednání zastupitelstva města vysvětlit porušení zákona o obcích, kterého se dopustil při projednávání jeho návrhu na to, aby jím ovládaný spolek Wotrubia získal dotaci ve výši 75.000 Kč.

 

 

Střet zájmů

Pan Bartoníček je velmi důsledný, když se jedná o dodržování různých zákonů či vyhlášek. Ale jen tehdy, pokud se netýkají právě jeho. Na prosincovém  jednání zastupitelstva města peskoval pana tajemníka Brabce za to, že se (údajně) zpozdil s odpovědí na některý z jeho četných dotazů o celé 3 dny. Sám však o několik desítek minut později zcela ignoroval zastupitelstvem schválené postupy pro přidělování dotací na kulturní akce a navíc dokonce i příslušná ustanovení  zákona o obcích.

O co šlo?

V rámci 10. zasedání zastupitelstva města Slaný, které se konalo dne 16. 12. 2019, byl pod programovým bodem č.  10/10/2019/ZM - číslo hlasování: 43 projednán  návrh pana Bartoníčka, aby na jím pořádanou Historickou konferenci a s ní související sborník  bylo z rozpočtu města udělena spolku Wotrubia dotace ve výši 75.000 Kč. A k mému překvapení mu většina zastupitelů tento návrh odsouhlasila.

Co se mi na tom nelíbí?

Za prvé: Pro přidělování dotací na takovéto kulturní akce má zastupitelstvo již několik let nastavena přesná pravidla. Každý zájemce o takovýto příspěvek musí podat příslušnou žádost, ve které vyčíslí náklady připravované akce. Následně jsou tyto žádosti posouzeny kulturní komisí rady města a na její návrh pak rada města rozhodne jakou dotaci ten který žadatel z městského rozpočtu obdrží. Tato pravidla platí ve Slaném již 4 roky (přijata byla v roce 2016) a na jejich podobě se tehdy podílel i sám Bartoníček. V roce 2019 tak i v jejich duchu pan Bartoníček postupoval a získal od rady města (na návrh kulturní komise) příspěvek ve výši 20.000 Kč. Ovšem nyní se zřejmě rozhodl, že pravidla platná pro ostatní, která sám pomáhal nastavit, se jeho týkat nebudou. A tak při projednávání rozpočtu města na rok 2020 navrhl, aby mu bez jakéhokoliv dalšího posuzování byla rovnou vyplacena částka 75.000 Kč (uvádím vědomě jemu, i když pan Bartoníček formálně požadoval, aby tuto částku obdržel spolek Wotrubia - že v tom není žádný rozdíl, objasním o něco později).

Bartoníček se nijak nenamáhal objasnit, proč žádá o částku téměř čtyřnásobně vyšší, než obdržel v předchozím roce. Nepředložil ani žádný rozpočet této akce, natožpak aby zastupitele seznámil s výší příjmů, které inkasuje z prodeje vydávaných sborníků. A jak sám následně po hlasování přiznal, byl sám překvapen, že mu tento návrh prošel. A to i přesto, že, jak vyplývá z vyúčtování této jeho akce v roce 2019, mu původní příspěvek města ve výši 20.000 Kč bohatě postačoval, na její zorganizování.

Nicméně, i když jsem překvapen, že tento pocit nadřazenosti pana Bartoníčka nad ostatními žadateli - organizátory podobných akcí, někteří další zastupitelé tolerují a klidně se rozhodnou nerespektovat jimi samými přijatá pravidla, mnohem podstatnější je jiná okolnost tohoto příběhu. A tím je vlastní porušení zákona o obcích panem Bartoníčkem při projednávání jeho návrhu.

Pan zastupitel Bartoníček totiž před hlasováním neuvedl, nebo záměrně zatajil, jeho vztah resp. vztah osob jemu blízkých ke spolku Wotrubia, který, dle jeho návrhu, měl být příjemcem dotace ve výši 75.000 Kč z rozpočtu města. Neuvedl tuto skutečnost ani v písemném podkladovém materiálu k tomuto návrhu. Tím, že tuto informaci Ing. Bartoníček zastupitelům zatajil, nemohly být naplněny ani obvyklé postupy v takovéto situaci. Ve Slaném bylo obvyklé, že zastupitelé rozhodnou zda zainteresovaný (rozuměj "osoba ve střetu zájmů") zastupitel se může hlasování zúčastnit, pokud sám neoznámí, že se hlasování v daném případě vzdává. Tato část byla sice před nedávnem v zákonu o obcích vypuštěna (samotná povinnost oznámit střet zájmů zůstala zachována), ale slušný člověk by se jistě na názor svých kolegů zastupitelů dotázal. Alespoň se to tak v minulosti ve Slaném vždy dělo.

Co tedy konkrétně Zákon o obcích říká?

Zákon o obcích, paragraf 83 (citace):

Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.

A jak se to týká pana Bartoníčka?

Zde věřím, že jen málokterý ze zastupitelů v době hlasování věděl, že vedení spolku Wotrubia tvoří de facto jen 2 lidé: paní Bartoníčková, dnes již více než 80-letá matka zastupitele Bartoníčka a pan Bartoníček samotný. Zatajením této skutečnosti tedy Bartoníček vědomě uvedl zastupitele v omyl. Co si tedy o tom myslet? Že by pan Bartoníček nevěděl, že se nachází ve střetu zájmů a že je povinen tuto skutečnost před hlasováním zastupitelům oznámit? Tomu nevěřím. Bartoníček je tak důsledný v dodržování zákonů, pokud se týkají někoho jiného, že si byl této skutečnosti dozajista dobře vědom. Že přijetím tohoto rozhodnutí získává rodina Bartoníčkových neoprávněně významný majetkový prospěch je rovněž zcela nesporné.

Na vysvětlenou - nemám nic proti tomu, aby Wotrubia nebo pan Bartoníček na pořádání jeho Historické konference obdržel od města nějaký finanční příspěvek. Ostatně, kdo z nás by si nepřál, aby jeho koníček či zálibu nepodporovalo celé město, ale mělo by se tak stát řádným způsobem, dle předem stanovených pravidel a ne takto podvodně a nezákonně.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl přednést na únorovém jednání zastupitelstva města návrh na revokaci příslušného usnesení ze dne 16.12.2019, kterým Zastupitelstvo města schválilo převod částky 75.000 Kč z kapitoly odboru kultury a památkové péče na příspěvek spolku Wotrubia (historická konference a vydání sborníku). A budu věřit, že zastupitelé města, nebo alespoň jejich podstatná část, seznají, že přidělování peněz z pokladny města nemůže stát na zatajování informací a na porušování zákona. Uznat chybu do které byli vmanipulováni zastupitelé mohou a také ji mohou snadno napravit. O tom, že by svoje pochybení uznal a napravil i sám zastupitel Bartoníček mám určité pochybnosti, nemá to ve zvyku. Ale nechme se překvapit ...

L.Peška

Zastupitel města

https://www.facebook.com/slanskenoviny/

 

 

Naposledy upraveno 20.02.2020 - 17:21Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: Láďu a ostatní čtenáře
20.2.2020 - 16:05

Zajímavý názor občana po shlédnutí dosavadní diskuze ohledně multifunkční sportovní haly: Aktivně sportuji a mám rád transparentní rozhodnutí. Považoval bych za oprávněné a legitimní si jednoznačně ujasnit, jestli tato hala je v současné době a výhledově skutečně pro Slaný nezbytně nutná nebo je to jen líbivý projekt pro určitou zájmovou skupinu.

Stačilo by si jednoznačně ujasnit tato fakta:

1) Znát názor širšího spektra slánské veřejnosti. Je to takový typický příklad, který by se mohl řešit např. místním referendem. Jednoduchá otázka, halu ANO nebo NE?

2) A pokud o halu tedy širší zájem bude, tak jakou by její realizace měla prioritu?

Je hala důležitější a přínosnější než např. nemocnice, ubytovna Mexiko, parkování včetně parkovacího domu, Okresní dům, modernizace plovárny, park Přibyl-Benar, počínající projevy sucha? Kam záměr výstavby haly zařadit, na jaké pořadí? Kdo subjektivně rozhodl, že se hala stane prioritou?

Podrobněji k tématu a diskuzi na www.facebook.com/obcanemestaslaneho v textu „ZAJÍMAVÝ NÁZOR OBČANAPřílohy:
pokud-je-nejaka-politika-pomylena-a-zkorumpovana.png

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
19.2.2020 - 10:20
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: RK007
18.2.2020 - 14:43

To vím, parkoviště je již nyní hodně využívané a hala bude potřebovat další. Proto se ptám. Město má vlastní pozemky na sever a na západ od Slavoje. Tak možností je víc.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 837
Hlavně pro: Vratislav Renner
18.2.2020 - 13:36

Pokud vím, mělo by jít o lokalitu "nad" Slavojem.... Na parkovišti by to nemělo smysl, protože by auta neměla kde parkovat. Halu bez parkoviště by těžko někdo prosadil...
Naposledy upraveno 18.02.2020 - 13:38Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 837
Hlavně pro: PP98
18.2.2020 - 13:35

Nechci se pana Bartoníčka zastávat, nevím co ho k čemu vede, ale když tak nějak uvažuji nad současnou kampaní "vybudovat halu", tak spíš mám pocit že vůbec nejde o nějaké děti toužící po pohybu, ale spíš o bafuňáře toužící do Slaného přitáhnout nějakou národní ligu, nebo rovnou mezinárodní podniky.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
18.2.2020 - 13:20

Zastupitelstvo bude projednávat výstavbu multifunkční sportovní haly. Je navržené umístění SEVER. Zastupitelé jistě budou hlasovat o konkrétním místě, ale nikdo není ochotný místo upřesnit. Proč? Nebo se bude schvalovat jen "lokalita SEVER" bez upřesnění?

DODATEK:

Mám informaci, že hala bude stát na místě dnešního parkoviště u školy. Mám tomu věřit?


Přílohy:
clipboard03.pngz programu

Naposledy upraveno 18.02.2020 - 13:26Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PP98
Počet příspěvků: 47
Hlavně pro: Všechny
18.2.2020 - 10:53

Ten Bartoníček je fakt blbec. Ještě bych pochopil, že nechce sportovní halu. Ale on to vše staví do pozice, když to nechci JÁ, tak se to nesmí postavit. Ak co chtějí ostatní, to mne nezajímá.

Vůbec ho nezajímá, že řada lidí chce ve Slaném sportovat a nemá kde.

Jsem zvědav, co řekne svým dětem, až se ho zeptaj, proč byl proti tomu, aby měly kde cvičit.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 837
Hlavně pro: Čtenáři
17.2.2020 - 15:40

Kdybys nebyl hlupákem, nestal by ses medvědem!
dědeček Hříbeček
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
17.2.2020 - 13:58
Kdo je slušný, byl slušný vždycky,
kdo byl věrný, je věrný i teď.
Kdo myslí, že teď přišla jeho chvíle,
myslel vždycky jen na sebe.  ...


Karel Čapek
Naposledy upraveno 17.02.2020 - 15:44Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: PavL
17.2.2020 - 11:30

Vážený pane Nepile,

děkuji za reakci. Vaše myšlenka, že bych měl znát odpovědi k řadě položených otázek je potěšující, ale poněkud nereálná. Jestli však znáte odpovědi Vy, neváhejte se o ně se mnou i ostatními čtenáři zde podělit. Kde si nebudete vědět rady, určitě Vám lídr vašeho volebního uskupení poradí a nebude Vám nadávat a pomlouvat, jako to pravidelně zkouší na mě, když mu dojdou odborné argumenty.

Na jednání Výboru pro investice jsem se řádně omluvil, takže je zbytečně neustále opakovat, že jsem tam nebyl. Navíc nejsem členem, byl bych tam jen jako posluchač, stejně jako Vy.

Vy jste lobbista za halu, já ekonom a zastupitel. Jestli máme najít konsenzus (tedy společnou řeč), pro což tak horujete, je potřeba se opírat o fakty. Těch se mi ale zatím od propagátorů haly, tedy i Vás, nedostává.

Ale nezoufejme, zasedání zastupitelstva je až 26. února, třeba Vaši kolegové ještě nějaké odpovědi do té doby vymyslí :-)

Pavel Bartoníček

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PavL
Počet příspěvků: 36
Hlavně pro: Pan Bartoníček
17.2.2020 - 07:59
Pane Bartoníček, k otázkám, uvedeným ve Vašem příspěvku ze dne 12.2.2020:- odpovědi k řadě z nich byste jako zastupitel měl znát z jednání tohoto orgánu, tedy pokud jste na jednáních zastupitelstva vždy přítomen a vnímáte, o čem se zde jedná,- na řadu z nich Vám bylo odpovězeno v předchozích příspěvcích (není tedy pravda, co tvrdíte)- na řadu z nich by Vám bylo odpovězeno na samotném jednání Výboru pro investice dne 6.2.20, pokud byste si našel čas se této veřejné akce zúčastnit,- na všechny by Vám pak bylo určitě odpovězeno na příslušných odborech MěÚ Slaný, kam by určitě bylo smyslpnější tyto dotazy směrovat, než s nimi zahlcovat internetové diskuse.
Vy vidíte současnou situaci v rámci přípravy realizace výstavby nové sportovní haly ve Slaném jako politickou manipulaci, já naopak jako konsensus napříč zastupitelstvem, což je vždy ku prospěchu věci. A to nejen v případě sportovní haly. Je vžda pro město přínosné, pokud na úrovni komunální politiky najdou opozice i koalice v řešení jakékoliv problematiky společnou řeč. A nová sportovní hala, na rozdíl od parkovacího domu slánských parametrů - to zdůrazňuji, je pro město a jeho občany stavbou občanské vybavenosti velice potřebnou, stejně jako v minulosti bylo např. divadlo, zimní stadion, koupaliště, plavecká hala či některé další. A tak je dobře, že zastupitelé našli v tomu smyslu po téměř třiceti letech společnou řeč.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  11
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.