Obsah  >>  Politika, politici  >>  Zastupitelstvo města 2018-22 - názory, komentáře
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  11

Zastupitelstvo města 2018-22 - názory, komentáře

Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: Láďu+ost.čtenáře Sl.Novin
16.2.2020 - 20:10

Zastánci sportovní haly včele se starostou Hrabánkem a jeho souputníkem Peškou doposud neuznali za slušné otázky na níže uvedené dotazy veřejně s odkazem na důvěryhodné nezávislé zdroje zodpovědět, protože odpovědi pravděpodobně neexistují. Jejich vzájemná diskuse není zárukou objektivity, spíše zárukou politické manipulace ve smyslu dosažení svých cílů. Veřejnosti nejsou předkládány žádné informace, není vedena žádná veřejná diskuse, je to akce tzv. „bez diskuse a basta.“ Stejně jako parkovací dům, na jehož podpoře se starosta Hrabánek podílel aktivně a souputník Peška pasivně (neudělal vše, co mohl, aby stavbě zabránil v jejích počátcích).

Podrobněji k tématu na www.facebook.com/obcanemestaslaneho v textu „TÉMA SPORTOVNÍ HALY NENÍ O SPORTU, ALE O ZNEUŽITÍ MOCI A TOUZE PO OSOBNÍM ZVĚČNĚNÍ ANEB Z CIZÍHO KREV NETEČEPřílohy:
hrabankovi-slova-od-tgm.jpgJen člověk slušný bude slušný vždy a ve všem.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 612
Hlavně pro: Všechny
14.2.2020 - 08:25
Reagovat na zastupitele Barotníčka nemá cenu, ale protože jeho demagogické formulace by mohly nepříliš informované čtenáře zmást, pár glos tady připojím.  
Je pravdou, že Bartoníček rozeslal svých 13 otázek na všechny možné emailové adresy - zastupitele, členy investičního výboru, možná i nějaké další osoby. To už nikoho nepřekvapuje, je tím pověstný, asi má zálibu v zahlcování emailové korespondence kohokoliv. A to nejen zastupitelů či úředníků města. Co však již Bartoníček nikde nedodává, neexistuje  žádná zákonná povinost, pro nikoho z výše uvedených adresátů, tyto Bartoníčkovy demagogie číst, natožpak na ně odpovídat. Což nese nelibě, a proto tady uraženě křičí na všechny strany.  Kvalifikovaná a odborná diskuse o výstavbě této haly totiž probíhá kontinuálně již po řadu měsíců a možná bych mohl říci i let. Jsou do ni zapojeni jak zastupitelé, tak i zástupci slánských sportovních oddílů, tak i samozřejmě odborní pracovníci města, architekti apod. Akorát v ní není zapojen Bartoníček. A to je to, co mu nejvíce vadí. Bohužel, všichni ostatní vědí, že Bartoníček dokáže rozložit svými vystoupeními činnost jakéhokoliv orgánu, tudíž jeho přítomnost na těchto jednáních je kontraproduktivní. Zkušenosti s jeho působením na slánské radnici jsou dostatečně výmluvné. Navíc, tento pán nemá čím přispět ani po odborné rovině - architekt to není, stavařině nerozumí, o sportu nikdy neslyšel a o finance se stará jen tehdy, když z toho může mít nějaký osobní prospěch.  
Tedy závěrem: Investiční výbor je odpovědný pouze a jen zastupitelstvu města. Tomu pravidelně předkládá informace a závěry ze své činnosti a také plní úkoly, které mu zastupitelstvo uloží. Panu Bartoníčkovi odpovědni nejsme a ani nejsme povinni odpovídat na jeho otázky. Což samozřejmě nevylučuje to, že mu někdo z členů IV na jeho dotazy odpoví. Já jen připomenu, že každý zastupitel byl na  jednání IV, kde se podrobně projednávala problematika sportovní haly, pozván. Bartoníček si ovšem na toto jednání nenašel čas, zřejmě byl zaměstnán sepisováním  svých otázek. Ovšem osobně se domnívám, že Bartoníčka odpovědi na tyto otázky ani nezajímají (ostatně, některé z nich jsou tak ujeté, že si člověk musí položit otázku, zda by jejich autor neměl vyhledat nějakou odbornou pomoc. Myslím tedy odbornou lékařskou pomoc ...). 
Takže když to shrnu: Všichni víme, že zastupitel Bartoníček bude útočit proti všemu, co pozitvního s v našem městě chystá. Teď je to sportovní hala, zítra to možná bude park v Benaru, pozítří možná městská plovárna a na příští týden (obrazně) si určitě najde něco dalšího - třeba městské tržiště nebo něco jiného.

L.Peška
předseda investičního výboru zastupitelstva města 
Naposledy upraveno 14.02.2020 - 08:32Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: MartinC
13.2.2020 - 22:31

Martine,

naprosto chápu, že jste podporovatel výstavby MLS haly, ať to stojí, co to stojí. Vaše volební uskupení to má ve volebním programu. Každého zastupitele – který se cítí řádným hospodářem (a překvapivě se tak necítí všichni)  - by však měly zajímat finanční i jiné podmínky této výstavby a další souvislosti.

Chápu, že se mnohým podporovatelům výstavby tyto otázky nelíbí, ale při standardním způsobu realizace projektu by toto vše mělo předcházet jakémukoliv veřejnému zasedání o projektu (který se navíc bude ještě upravovat).

A mimochodem, nejde mi o to, že mé otázky někdo – mimo záznam a zápis – odpoví. Rád bych je měl ve formě, která nepřipouští pochybnosti. Po nějaké době se totiž „může ukázat“, že asi „došlo k nepochopení“, a vše je jinak. To jsem již zažil při debatě o „automatickém“ parkovacím domu a jeho návratnosti. A vše nakonec opravdu bylo jinak, než se slibovalo.

Pavel Bartoníček
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: PavL
13.2.2020 - 22:20

Vážený pane Nepile,

je zcela marné reagovat na lídra Vašeho seskupení, který neodpovídá ani na jednu z otázek, přestože je obdržel již před jednáním Výboru pro investice (dále jen Vpi), tedy 6.2.2020. Odpovědi na otázky nejsou zahrnuty ani v zápise Vpi (autor V.Konvalinka, ověřovatel L.Peška). Proto bylo tedy třeba položit je znovu – veřejně. A nyní k vašim reakcím:

Studie MLS haly byla presentována na jednání Vpi a zastupitelů (na které jsem se řádně omluvil). V tom se shodneme. Je to však studie výsledná, která bude zaslána k připomínkám veřejnosti? Kdy bude veřejnosti zaslána? V jakém termínu se předpokládá vyhodnocení připomínek veřejnosti a zadání stavebního projektu?

Píšete, že existují - kromě toho, že lokalita u hřiště Slavoje skýtá šanci dokončit stavbu do konce tohoto volebního období – i jiné důvody pro opuštění varianty v areálu VSH, či s ním sousedícím. Kde jsou veřejně dostupné?

Nevíte, zda existuje studie vytíženosti ostatních krytých sportovišť (např. BIOS, tělocvičny na VSH či na základních a středních slánských školách a v sokolovně Kvíček) a kvalifikovaný odborný odhad, jak se tento stav změní po realizaci MLS haly, ani zda je taková studie provázána i na finanční pohled, tj. případný pokles příjmů v některých tělocvičnách po realizaci MLS haly. Přesto se domníváte, že se nic nezmění. To je však od propagátora stavby MLS haly přece očekávatelný postoj.

Studie, týkající se provozu haly, a ekonomiky tohoto provozu (resp. nutnosti doplácet/nedoplácet na tento provoz) bude podle Vás součástí projektové dokumentace. To už ale půjde pouze o konstatování fantů (bude-li studie vytvořena opravdu odborně) bez možnosti změny v projektové dokumentaci.

Jde o to, zda opravdu nebude možné vytvořit zařízení s velkou mírou finanční soběstačnosti, i když by to možná realizaci opozdilo. Taková debata však zatím nebyla vedena.

Zachytil jsem z úst představitelů města různé verze odpovědí. Proto by mě zajímal aktuální názor, co se připravované realizace MLS haly týče. Zda je o ní uvažováno pouze v případě dotace, nebo se bude realizovat i bez dotace, tj. plně z prostředků rozpočtu města.

Ano, zachytil jsem částku 60 mil. na realizaci MLS haly. Ale zdaleka nikdy nebylo řečeno, co vše se v této částce ukrývá. Zda pokryje i částky nutné pro přeložku všech sítí na místě připravované realizace MLS haly v lokalitě u hřiště Slavoje i vloni nově zrekonstruovaného skate parku. A zda jsou známy nějaké další činnosti a finanční částky, související s realizací MLS haly, o kterých zatím nebyla veřejnost a zastupitelé informováni.

Víte, toto není debata o tom, zda je MLS hala potřeba či není. Tato debata odborným způsobem neproběhla. Patrně to má svůj důvod, protože by se mohlo ukázat, že podpora realizace MLS haly není tak velká, jak se traduje. Já osobně jako jeden řadový zastupitel z 27 jí těžko dokážu vyvolat. Chybí-li vůle ostatních. To je tedy debata pouze o způsobu „protlačování“ MLS haly zastupitelstvem a připravenosti relevantních podkladů k veřejné diskuzi. A zde celý projekt připomíná stav, jakým byl protlačován projekt automatického parkovacího domu.

Pavel Bartoníček

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
MartinC
Počet příspěvků: 62
Hlavně pro: všechny
13.2.2020 - 19:37

Tak nebudu pana Bartoníčka úplně negovat, ale fakt je ten, ze mu moc nerozumím. Posloupnost je daná, popsal ji p. Peška. Pan Bartoníček mohl dostat na všechny otázky odpovědi rovnou - nezúčastnil se. Zaměstnávat svými dotazy další lidi, je to opruz, a mne by dávno přestal bavit, i když je to zákonná povinnost, ale kvalita odpovědi by tuto obstrukcí z mé strany reflektovala. Co se týká haly, bylo toho řečeno spoustu a nechápu kolegu Bartoníčka a částečně p. Schneidera. Kolega Bartoníček má syna na fotbale, do haly se dostaneme stěží, v čase, kdy většina lidi pracuje a bude to horší, protože sportující mládeže přibývá. Basketbalisté se svou mládeží nás dlouho pouštět nebudou, sami ji nemají kam umístit a ti malí kluci budou chodit v zimě kam? Nikde není místo, potřebujeme další zařízení, i za cenu toho, že se uvolní tomu stávajícímu a nebude přetížené, protože vytížené bude, tím jsem si jist. Neříkejte mi, že je Vám to lhostejné....Nebudu polemizovat o tom, co je a není priorita - může to být plovárna, ale taky nemusí, muže to být hala, ale také nemusí, ubytovna Mexiko, ale také nemusí... Co na to pohlížet jinak a ne jen tak, co chci já? Mně také není úplně po chuti dělat plovárnu za desítky milionů, sice pro spoustu lidi, ale max na 3 měsíce v roce. Hala se využívá celoročně. Ale jsem pro obojí, stejně jako pro řešení ubytovny v Mexiku. Co není Vaše priorita, to negujete, ale já v tom žádný konstruktivní přístup nevidím. Akcí je samozřejmě spoustu, ale pokud k tomu budu přistupovat v tom duchu, ze mne zajímá jen moje osobní priorita, nemám co dělat v zastupitelstvu, které by mělo ctít zájmy co nejširšího spektra občanů. Taky si Vás nepodávám, že jste jeden z minima, komu byly uvolněny peníze přímo z rozpočtu města a bytostně s tím nesouhlasím. Byl jste zvýhodněn nerovným přístupem ostatních zastupitelů k jiným a jiní tu možnost nemají a nedostali, ovšem to neřešíte, je to k Vaší spokojenosti... chtěl bych Vás požádat o přemýšlení nad věcmi, které nejsou zrovna Vaší prioritou, ale mají přínos pro obyvatele města. Nebudu tu psát jako jiní, ze je to s Vámi zbytečné, byť se tak v současné době prezentujete svými příspěvky.
Martin Cílek
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
13.2.2020 - 15:33
Tak, s panem Peškou lze souhlasit málokdy, ale s jeho první větou příspěvku z 13.2. - 07:00 souhlasím - komentovat příspěvky Ing. Bartoníčka je skutečně zbytečné. Je to nemocný člověk, jehož dětinsky hloupoučké urážky jsou spíše směšné a vypovídají hodně o jeho ubohosti a bezradnosti.
K multifunkční sportovní hale mohu - coby v mládí hodně sportující člověk - prohlásit, že její projekt  je mi sympatický a vzhledem k tomu, že přestavby již stávajících hal (BIOS a velké tělocvičny ve VSH), které bych asi dříve upřednostnil, by však vyšly finančně téměř stejně, je budoucí případná stavba této haly - "na zelené louce" - asi tím nejlepším řešením.
K mystifikacím pana RNDr. Pešky ohledně PD se již nechci příliš vyjadřovat - snad jen to - že stejně jako byla - či bude - odsouhlasena stavba multifunkční sportovní haly, byla odsouhlasena i výstavba parkovacího domu (17.6.2009 - 17 pro, 5 proti, 4 zdrž.). Nu - a v současnosti není jasné jak dopadne pro město soudní spor s firmou KOMA zapříčiněný v době bývalé koalice po roce 2014. Další řešení okolo PD se dá, bohužel, předpokládat až po ukončení onoho soudního sporu. Pana Pešky se týkají i ony - "jisté" - informace o kterých píši v příspěvku 9.2. - 21:45, které se ukázaly být zcela chybné a proto bylo upuštěno od stavby haly (tehdy prý údajně za 15 mil.!!!) již asi před deseti lety.
Projekt MSH je mi sympatický i pro svou všeobecnou využitelnost (jak sportovci, tak i nedalekou školou) a dovolím si předpokládat, že by mohl být zastupitelstvem přijat a být zařazen i mezi oněch 10 prioritních projektů. Nemyslím si ovšem rozhodně, že by měl mít prioritu č.1.!!! Podle důležitosti bych mu přisoudil asi tak 6. až 7. příčku. Ale o tom, nechť je rozhodnuto v zastupitelstvu, které je - tak, jako tomu bylo vždy v posledních 30 letech (a dovolím si řící - bude i nadále) - složeno z vítězné koalice - 15 mandátů (ODS, ANO, KDU-ČSL, OMS/STAN bez Ing. Bartoníčka) a opozice - 12 mandátů (USZ, Svobodní, NM/SPOZ,SPD, i s Ing. Bartoníčkem, který kandidoval za OMS). A pokud se stávající opozice o 11 zastupitelích (mimo Ing. Baroníčka prskajícího na všechny strany!!!) rozhodla být opozicí konstruktivní, bez zbytečného útočení a házení klacků pod nohy za každou cenu a naopak se snahou podpořit věci ve prospěch města - budiž to vzato na vědomí a ohodnoceno zvednutým palcem nahoru.

L. Schneider
Naposledy upraveno 18.02.2020 - 12:27Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Čtenáři
13.2.2020 - 14:27

Pouze popis - hledám konkrétní umístění,  mapu
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
PavL
Počet příspěvků: 36
Hlavně pro: Pan Bartoníček
13.2.2020 - 09:25

K tématu výstavby nové multifunkční sportovní haly (MSH) napsal asi vše podstatné již pan Peška přede mnou. Proces schvalování záměru výstavby tohoto sportoviště je určitě standardní, o čemž byste Vy měl vědět nejlépe – opět pan Peška přesně popsal.

O voličích a sportovcích zde v souvislosti s tématem sportovní haly bylo psáno v průběhu posledních cca 20 let již několikrát, bohužel během této doby nikdy nebyl záměr výstavby haly tak reálný, jako je tomu dnes. Při tom město velikosti Slaného by takové sportoviště mělo určitě vlastnit, je základní pro další rozvoj sportovních aktivit dospělých i mládeže.

Pokud byste měl zájem na zodpovězení svých otázek, nebylo nic jednoduššího, než se zúčastnit veřejného jednání investičního výboru minulý týden. Musím říci, že toto jednání bylo velice konstruktivní a hlavně zde vládla velice pozitivní atmosféra, díky přístupu všech přítomných, ať již členů investičního výboru, zastupitelů, či zástupců slánských sportovních organizací.

K Vašim dotazům:

1, 2 – Studie MSH je již zpracovaná, byla prezentována právě na jednání investičního výboru minulý týden, jestli bude prezentována i jinak, je otázka na jiné.

3 – Existují, byly přesně popsány na jednání investičního výboru, jsou popsány i v článku ve SN.

4, 5 – To nevím, nicméně především v hale BIOS se stav, dle mých zkušeností sportovního funkcionáře, příliš nezmění – kapacita tohoto sportoviště je naprosto nedostatečná oproti zájmu o pronájem ze strany sportovních organizací, ale i slánské a mimoslánské veřejnosti.

6 – Bylo zodpovězeno na jednání, taková studie bude součástí PD.

7 – samozřejmě, že na provozu nové MSH se budou největší mírou podílet sportovní organizace formou úhrady stanoveného pronájmu, nicméně neznám sportovní zařízení, které by bylo ekonomicky soběstačné (ale to není ani většina jiných staveb občanské vybavenosti, včetně těch kulturních, ke kterým máte nejblíže).

8 – opět bylo zodpovězeno na jednání a jako zastupitel byste měl vědět z jednání zastupitelstva.

9 – otázka na odpovědné osoby na MěÚ.

10 – opět odpovězeno na jednání, celkový rozpočet je schválen ve výši 60 mio., opět byste měl vědět.

11, 12, 13 – asi by opět odpověděli kompetentní na MěÚ

Pavel Nepil

Naposledy upraveno 13.02.2020 - 09:26Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 612
Hlavně pro: Všechny
13.2.2020 - 07:00
Komentovat příspěvky pana Bartoníčka je asi zbytečné. Ono si stejně bude dál vykřikovat ty jeho podivné teorie o modro-rudém spiklenectví. Prostě se jen nemůže smířit s tím, že zastupitelstvo, na rozdíl od přechozích let, není tak striktně stranicky rozděleno. Spíše je to dělení na ty, kteří jsou schopni a ochotni pro město pracovat, a na ty druhé. Ta druhá skupina však opravdou skupinou de facto ani není. Odpovědně se k ní dá zařadit snad jen autor předchozího příspěvku. Ale to všichni dobře víme ...
A teď k tomu "protlačování ala parkovací dům":
1) V září 2019 schválilo zastupitelstvo města vybranou lokaci pro umístění připravované stavby multifunkční sportovní haly. Následně se začalo pracovat na podrobné studii podoby této haly.
2) V listopadu 2019 schválilo zastupitelstvo města seznam 10 prioritních akcí, které by měly být realizovány (nebo zahájena jejich realizace)  v roce 2020. Na tomto seznamu je i nová sportovní hala s předpokládanou cenou stavby ve výši 60 milionů korun.
3) V prosinci schválilo zastupitelstvo města rozpočet města na rok 2020, ve které se počítá s financováním přípravy i zahájením stavby  této haly a je na ni vyčleněno 20 mil. Kč.
4) Dne 6. února proběhlo veřejné zasedání investičního výboru, na které byli pozváni všichni zastupitelé města i zástupci slánských sportovních oddílů. Pozván byl samozřejmě i pan Bartoníček. Ale nedostavil se, neměl čas. Zde mohl klidně položit svých 13 dotazů (o některých se vedla diskuse i tak, bez jeho přítomnosti), ale to by pak asi neměl o čem psát. Zástupci sportovní veřejnosti zde uplatnili několik připomínek, na jejich zapracování se nyní pracuje.
5) Na 26. února je plánovano jednání zasutptielstva města, kde by měla být výstavba sportovní haly definitivně odsouhlasena.
Opravdu vám to připadá stejné jako způsob, kterým byla  nezákoným způsobem zahájena výstavba parkovacího domu? Co víc by mělo být ještě uděláno, aby pan Bartoníček byl spokojen? Rád se seznámím s jakýmkoliv dalším doporučením. Ovšem pochybuji, že se ho od tohoto pána já, nebo kdokoliv jiný dočkáme.

L.Peška
Naposledy upraveno 13.02.2020 - 07:03Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: Láďu+ost.čtenáře Sl.Novin
12.2.2020 - 22:41

Multifunkční sportovní hala (dále jen MLS hala) je opravdovým předvolebním mlsem pragmaticky spojené dvojice Hrabánek + Peška. Oba potřebují získat další voliče a cítí mezi sportovci svoji volební skupinu. I proto musí být „investiční mega-akce“ za minimálně 60 milionů hotova do voleb 2022. Způsob protlačení její realizace je podobný tomu, jak byl realizován „automatický“ parkovací dům. Je to vítězství politického lobování na úkor ekonomické rozvahy. Investiční výbor a místostarosta města proto obdrželi dotazy, na které bude zajímavé znát odpověď:

1. Již je zpracovaná výsledná studie MLS haly, která bude zaslána k připomínkám veřejnosti?

2. V jakém termínu se předpokládá vyhodnocení připomínek veřejnosti a zadání stavebního projektu (jestliže v rozpočtu města je pro letošní rok vyčleněno pro MLS halu již 10 milionů s odůvodněním „projektová dokumentace + zahájení realizace“)?

3. Existují - kromě toho, že lokalita u hřiště Slavoje skýtá šanci dokončit stavbu do konce tohoto volebního období – i jiné důvody pro opuštění varianty v areálu VSH, či s ním sousedícím?

4. Existuje studie vytíženosti ostatních krytých sportovišť (např. BIOS, tělocvičny na VSH či na základních a středních slánských školách a v sokolovně Kvíček) a kvalifikovaný odborný odhad, jak se tento stav změní po realizaci MLS haly?

5. Je tato studie provázána i na finanční pohled, tj. případný pokles příjmů v některých tělocvičnách po realizaci MLS haly?

6. Existuje studie, týkající se provozu haly, a ekonomiky tohoto provozu (resp. nutnosti doplácet/nedoplácet na tento provoz)?

7. Bude na provoz MLS haly a občany, kteří ji budou využívat, aplikován stejný „ekonomický“ model jako v případě komunálního odpadu, tj., že provozní náklady budou rozpočítávány mezi sportovce, využívající MLS halu?

8. Co se připravované realizace MLS haly týče, je o ní uvažováno pouze v případě dotace (jak bylo kdysi avizováno), nebo se bude realizovat i bez dotace, tj. plně z prostředků rozpočtu města?

9. Je znám nějaký dotační titul, který by pro realizaci MLS haly mohl být využitý?

10. Je již známa celková částka (rozpočet) pro projektové práce a kompletní realizaci MLS haly?

11. Je známa částka nutná pro přeložku všech sítí na místě připravované realizace MLS haly v lokalitě u hřiště Slavoje?

12. Je známa částka nutná pro přeložku vloni nově zrekonstruovaného skate parku?

13. Jsou známy nějaké další činnosti a finanční částky, související s realizací MLS haly, o kterých zatím nebyla veřejnost a zastupitelé informováni?

Podrobněji k tématu na www.facebook.com/obcanemestaslaneho v textu SPORTOVNÍ HALA VE STOPÁCH PARKOVACÍHO DOMUPřílohy:
ods-ksc-780-m.jpgPták s třešní a modrý Martin s rudým Láďou

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Vratislav Renner
12.2.2020 - 22:20

Sl. noviny - 7.2. 2020 - 17:28 - návrh.
Naposledy upraveno 12.02.2020 - 22:23Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
12.2.2020 - 16:10
Je někde zveřejněná situace dohodnutého umístění haly?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
9.2.2020 - 21:45
K případné budoucí výstavbě multifunkční sportovní haly:

Tak, jistě - takováto multifunkční sportovní hala tohoto typu s technickým zázemím a hledíštěm pro případné diváky, Slanému prozatím chybí. Nevím, jak dlouho se o ní mluvilo mezi sportovci, jejichž sporty by se v ní mohly provozovat, ale první akcí, která měla přímo směřovat k uskutečnění výstavby takové haly byl - asi před deseti tety - výjezd jednoho z místostarostů do Německa za účelem prohlídky sportovní haly. Bohužel, místo slibované exkurze po sportovišti, čekala tehdy jen prohlídka závodu vyrábějícího plastové prefabrikáty. Z nich tehdy, údajně, měla být hala postavena za cenu něco mezi 15-25 mil.,- Kč, prý nějakou slovenskou firmou.
Pověření k výjezdu dal tehdy - na základě jisté informace - tehdejší starosta RNDr. I. Rubík. Informace a celá tehdejší prezentace se však ukázala být chybnou, proto bylo od tehdejší vystavby upuštěno.
A jak je patrné i z ceny nynější, byla tehdejší představa tak laciné výstavby haly (15-25 mil.) zcela nereálná. Takže - i když byla případná stavba haly vedena stále v patrnosti - nebyla, při množství jiných důležitých projektů prioritou. Současný předložený projekt je velmi pěkný a je předpokladem, že bude zastupitelstvem přijat a zařazen k realizaci. Jen je třeba stále myslet na to, že prioritních akcí je v současnosti více. Proto je třeba dodržet výši předpokládaných investičních nákladů.
Jen tak namátkou uvádím další významné akce:
- KPH - výměna vzduchotechniky a zateplení objektu
- Modernizace plovárny ve Slaném
- Úprava zahrady v bývalém Benaru s instalací minigolfu a restaurování "zámečku"
- Zimní stadion - rekonstrukce střešního pláště
- Vnější i vnitřní oprava "Okresáku"
- A v neposlední řadě jde i o odkládanou rekonstrukci náměstí, jejíž projekt je odkládán již od období 2010 - 14
Pravdou je, že i onen pěkný projekt multifunkční haly si zaslouží být rovněž mezi těmi prioritními. Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 26. února 2020.

L. Schneider.
Naposledy upraveno 11.02.2020 - 16:38Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: Všechny
31.1.2020 - 19:09

Na internetu se objevují snímky dvou mužů středního věku, toužících po obdivu a popularitě, kteří se pro tuto svoji slabost nestydí zneužít libovolné místo ve Slaném. Dvou mužů, kteří svými podivnými portréty zamořují FB Slaný a pro své sebeprezentace zneužívají rovněž tiskoviny, placené z rozpočtu města Slaný.

Pravda o těchto fotografiích však může být mnohem děsivější. Snad právě proto Slánská radnice či FB Slaný odpovědi zatím nepřináší 

Podrobněji k tématu na www.facebook.com/obcanemestaslaneho v textu JAKÉ TAJEMSTVÍ SKRÝVÁ FOTOGRAFIE náhodně objevená na internetu?Přílohy:
hrabos-a-vondracek-u-hmyziho-hotelu.jpgJde o netradiční reklamu reprízy hry „Ze života hmyzu“, kterou Slánská scéna pořádá 30. března?

kafka-metamorphosis.jpgJedná se o dva brouky, kteří se stali Řehořem Samsou (znalci Franze Kafky vědí)?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
31.1.2020 - 13:24
Bartoníček
Počet příspěvků: 93
Hlavně pro: Všechny
27.1.2020 - 16:24

Mnohé Slaňáky překvapuje nový styl radničního propagandistického měsíčníku, distribuovaného většinou opožděně až v prvním týdnu měsíce.  To znamená, že pro propagaci akce potřebujete informaci zaslat 2 měsíce předem.

Jak se s tím vyrovnávají  Pat a Mat?

A co na to Jan Tleskač?

Podrobněji k tématu na www.facebook.com/obcanemestaslaneho v textu TAJEMSTVÍ „SLÁNSKÉ RADNICE“ ODHALENO!Přílohy:
pat-a-mat-a-obchvat.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 173
Hlavně pro: Čtenáři
2.1.2020 - 10:13

No, jak znám autora zmíněného článku, tak jsme přesvědčen, že určitě neměl na mysli 40 let socialismu, ale jednoznačně 20 let  diktatury modrého ptáka  ve Slaném.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3193
Hlavně pro: Všechny
31.12.2019 - 19:25
Pohled na slánské zastupitelstvo z hlediska statusu quo ante - stavu dřívějšího a statusu quo - stavu současného:

V textu jednoho z příspěvků se dočítáme např. - "Po několika desetiletích diktatury jedné strany ... a po nedávném čtyřletém období "bratrovražedných válek" se letos ve Slaném neválčilo."
Autor tu zřejmě vzpomněl na minulost před listopadem 1989 čtyři desetiletí a jeden rok od r. 1948 - 1989, kdy za tehdejší diktatury získávali komunisti téměř pravidelně ve volbách 99,9% hlasů všech voličů, že? To si dnešní mladí asi jen stěží mohou představit!!!

Inu ano, je dobře občas porovnávat onu minulost se současností - a buďme, prosím, jenom rádi, že se "vláda věcí našich, do našich rukou opět navrátila". Avšak - po 30 letech svobody to nemějme zas za takovou samozřejmost a mějme na paměti, že demokracie se musí stále bránit a není to něco jednou provždy daného a samozřejmého!!!

Nu - a i na nedávnou minulost se také pamatujeme, kdy začala asi od poloviny volebního období 2010 - 14 až do konce r. 2018 ona - až "hmatatelná" nevraživost - opozice a koalice ve slánském zastupitelstvu.
Politika, jak známo, je uměním možného - a tak zaznamenejme s potěšením tu velkou změnu, kdy vidíme, že je tu vůle většiny zastupitelů nacházet více toho možného ve vzájemném jednání, než toho na čem se neshodnou. Současný konstruktivní přístup většiny opozičních zastupitelů oceňme. Pro město Slaný je to pro současnost a snad i budoucnost nadějí pro uskutečňování připravovaných projektů a cílů.
Slanému a všem Slaňákům přeji do roku 2020 vše nejlepší a moho úspěchů.
L. Schneider

P.S. k příspěvku 2.1. - 10:13 :

Inu, co je to diktatura (zvláště ta, vtipně nazvaná diktaturou proletariátu - 1948-89) - je asi potřeba si uvědomit a pana P. nechci podezírat, že by to nevěděl. I on píše - "po několika desetiletích ..." (nikoliv po dvou) a tak můžeme nakonec zřejmě ocenit i takovouto jeho kritiku do vlastních řad.   Dnes - již ve volbách svobodných - a při značném počtu kandidujících stran či hnutí, je nucen i jasný vítěz spolupracovat s vybranými partnery  - a to byl i případ ODS v celostátním měřítku, dokud vítězila. Stejně je tomu i na komunální úrovni ve Slaném, kde se kandidátce ODS, spolu s nestranickými kandidáty, stále daří. Nicméně bez partnerů by se jí těžko podařilo sestavit koalici, která se pak ujímá vedení a sestavuje radu města. Pokud toto, chce někdo nazývat - diktaturou (navíc jedné strany) - dovolím si ho já nazvat MYSTIFIKÁTOREM. L.Sch.


Připojuji Pf vytvořené z historické pohledice Slaného:


Přílohy:
img-20191231-102010.jpg

Naposledy upraveno 08.01.2020 - 23:10Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 612
Hlavně pro: Všechny
24.12.2019 - 10:16

Ohlédnutí za rokem, kdy se ve Slaném neválčilo.

Byl to ve Slaném zvláštní rok. Možná bych řekl po řadě let vskutku přelomový. Po několika desetiletích diktatury jedné strany a následném čtyřletém období  bratrovražedných válek na které musí být každý občan - husita právem hrdý, se letos ve Slaném neválčilo.
Zkusím se tedy  trochu ohlédnout  za několika událostmi, které mi utkvěly v paměti.
Každý znalec slánské komunální scény musí souhlasit, že začátek převratných událostí letošního  roku začal již v říjnu roku předcházejícího. Tehdy se totiž konaly ve Slaném komunální volby. Strana Naše město, kterou jsem vedl  do těchto voleb, vcelku uspěla, obhájili jsme své 3 mandáty, ale pravda, doufali jsme v o něco lepší volební zisk. Posílili i naši partneři z původní „Koalice změny“ a  pozdější slánské opozice, tedy Svobodní a „Sportovci“. Ale na vítězství to nestačilo. Vítězem se stala slánská ODS. A po pravdě, nepřekvapilo ani tak její vítězství, to se ve Slaném opakuje pravidelně (až na jednu vyjímku z roku 2014) každé čtyři roky, jako spíše dominance s jakou ODS ve Slaném převálcovala všechny ostatní politické strany.
Karty byly tedy rozdány vcelku jasně. I když se o složení nové koalice mohlo ještě pár dní po volbách trochu spekulovat, z mého pohledu bylo zřejmé, že ODS nebude mít problém získat se svými dalšími partnery (ANO, STAN, lidovci) potřebnou koaliční většinu. Sice těsnou, ale přesto většinu. Vydal jsem se tedy někdy na začátku listopadu loňského roku navštívit staronového starostu města v jeho kanceláři na slánské radnici, abych mu pogratuloval nejen k vítězství ve volbách a k obhájení funkce starosty města, ale tak trochu i vysondoval, jaké jsou jeho představy o práci městského zastupitelstva.   A samozřejmě také sdělil představy své. A musím říci, že bylo pro mne příjemným překvapením, že debata s Martinem Hrabánkem proběhla ve velmi konstruktivní rovině. Dokázali jsme se velmi brzy shodnout na tom, co by mohlo práci v zastupitelstvu prospět (např. ustavení několika nových výborů) i na tom, v čem bychom již dále neměli pokračovat. Tedy v tom, že nechceme pokračovat dál ve slánské „Válce Růží“ a přestaneme si  vzájemně házet  klacky pod nohy.  Je mi jasné, že se on jako vítěz voleb mohl postavit do pozice: „My jsme vítězové a budeme si dělat co chceme MY“ a pak by patrně válka pokračovala. Velmi však oceňuji, že reálně zvážil své možnosti (a především možnosti a schopnosti svých koaličních partnerů) a rozhodl se v takové konfrontační politice nepokračovat a jít cestou politické dohody a spolupráce.  A tak byl ve Slaném  nastolen mír.
Je pravdou, že někteří jedinci možná chvíli remcali, zda takovýto politický smír je to, co právě oni chtějí. Pár z nich (o jednom vím určitě, ten to prohlašuje každou chvíli) si možná myslí, že každá dohoda s politickým soupeřem je znakem slabosti, ale já jsem přesvědčen, že současná situace jak ve slánském zastupitelstvu, tak i na slánské radnici je nejlepším možným řešením, které nám daly výsledky loňských komunálních voleb. Je ustavena jasná koalice, které však není tak početně silná, aby si mohla dovolit přehlížet či ignorovat  názory těch členů zastupitelstva, kteří se zvykově označují jako zastupitelé opoziční.  Začaly pracovat výbory, které dříve (až na ty povinné – finanční a kontrolní) ve Slaném prakticky neexistovaly. Ať již výbor investiční či výbor pro parkovací  dům mají hodně úkolů. A na rozdíl od předchozích let, kdy byla práce těchto výborů většinou ryze formální, nyní všechny naše  výbory opravdu PRACUJÍ.   A jako další veliké plus vidím i to, že se do práce těchto výborů podařilo zapojit i řadu dalších občanů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ale mají, díky těmto výborům, možnost lépe se seznámit s problematikou řízení a správy města.
Daří se i nastartovat nově založené nebo nedávno restrukturované firmy – SLAVOS a Technické služby. I zde se osvědčilo  to, že do řídících či kontrolních orgánů těchto firem se zapojili zastupitelé, kteří mají praktické zkušenosti z podnikatelské sféry bez ohledu na to, z jakého politického uskupení pocházejí.
Jednoznačně se zlepšila i celá práce v zastupitelstvu. Osobně mne například potěšilo, že si dokážeme sednout k jednomu stolu a rozumně se domluvit nad věcným problém třeba i s Mílou Ničem, kterýžto by ještě předloni o mně neřekl slova dobrého a s kterým se rozhodně v názorech na celostátní či celosvětovou politiku zásadně neshodujeme. A nyní, k mému údivu a přiznejme i potěšení, to nad věcnými problémy města vcelku jde. 
Proč o tom všem píšu… Je před námi pořád ještě hodně práce. Možná jsme zatím jen vytyčili hlavní obrysy, ale to podstatné je pořád ještě před námi. Pozitivní atmosféru v zastupitelstvu města musíme proměnit v pozitivní práci pro město a jeho občany. A v tom vidím náš hlavní úkol do nového roku. Jsem rád, že jsme dokázali nalézt shodu na hlavních bodech dalšího rozvoje našeho města. Musíme toho totiž ještě hodně udělat a zařídit.
Chceme, aby naše slánská nemocnice dál bez problémů fungovala. Věřím, že si totéž přejí všichni slaňáci a nejen oni. A vězte, že je to čím dál těžší (= rozuměj dražší).
Chceme, aby peníze za vodu, které od našich občanů vybereme,  zůstávaly doma a nekončily někde v cizích krajích.
Chceme postavit novou sportovní halu a věříme, že v ní najdou své nové zázemí stovky slánských sportovců všeho věku.
Chceme znovu otevřít park v Benaru. Už se těším, že se stane místem, které budou rády navštěvovat maminky s jejich ratolestmi a nejen ony.
Chceme zachovat slánskou plovárnu, přesto, že to bude hodně náročný úkol. O peníze jde vždy až na prvním místě.
Chceme opravit a rekonstruovat několik bytů v objektu Spořitelny.  A doufám, že do roka a do dne v nich najde nové bydlení dalších pár slánských rodin. 
Chceme  umožnit výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje – Sever.  Čeká nás zde velká cca stomilionová investice, ale je to jedna z mála možností jak můžeme podpořit zájemce o vlastní bydlení ve Slaném.
Chceme znovu oživit Okresní dům a věřím tomu, že se během několika let může stát  novým reprezentativním i komunitním centrem našeho města.
Čeká nás oprava ubytovny „Mexiko“. I když to pro naše město bude vždy „ztrátová investice“, nechceme nikoho nechat v 21. století spát na ulici.
Budeme se muset pustit do zásadní opravy aquaparku. Po více než dvaceti letech provozu to je již opravdu nutné. A hned jak to dokončíme, už na nás čeká další potřebná rekonstrukce – tentokrát zimního stadionu.
V krátké době musíme také zásadně zrekonstruovat školní jídelnu u Obchodní akademie.  A to nebude ani jednoduché, ani levné.
Na dokončení rekonstrukce čeká již téměř dvacet let i objekt bývalého hotelu GRAND. Hotel z něj asi již nikdy nebude, ale hudební škola by v kombinaci se stávajícím Kulturním a společenským centrem by mohla být dobrou kombinaci.
A také budeme muset vymyslet, co s parkovacím domem. A jak vůbec řešit parkování v centru města. Přiznejme si, že tady si zatím rady moc nevíme. Ale na něco určitě přijdeme.
Na správný čas čeká jak dostavba zázemí na lehkoatletickém stadionu, tak i vodovod pro obyvatele Lotouše, ale také spousta dalších akcí a investic.
Zkrátka, je toho hodně, co je potřeba  v našem městě v příštích letech udělat. Na něco je potřeba čas, na většinu peníze, resp. přesněji hodně peněz. A úplně na všechno je potřeba téměř nekonečná míra úsilí, práce, entuziasmu a schopností. A já chci věřit, že tohle vše  ve Slaném máme.
Možná, že si řeknete, že ten výčet akcí je spíš takovým ohlédnutím do budoucnosti. Ale není to tak. Na řadě věcí se již po celý letošní rok intenzivně pracovalo a i dále pracovat bude. Však se o tom slaňáci v krátké době budou moci sami přesvědčit.
Takže, co si přát do nového roku? Snad nejlépe to lze vyjádřit slovy jedné známé písně: „Ať mír dál zůstává s touto krajinou, Zloba, závist zlá, ty ať pominou …“

Ladislav Peška,
24.12.2019

Naposledy upraveno 24.12.2019 - 10:17Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 796
Hlavně pro: Všechny
24.12.2019 - 10:02
Člověk se projde městem a nestačí se divit těm nevyvezenejm kontejnerum s tříděnym odpadem.
Na váze halda vedle kontejnerů v žižkovce a další....
Dneska lidi vybalej dárky a zejtra to přihoděj na ty hromady co už se tam válej. To bude vánoční romantika.
Asi vopravdu došly prachy a je třeba si od příštího roku si fakt připlatit. No snad za těch 750,- budeme mít ve městě čisto.

Krásný svátky a do Novýho roku hodně zdraví a štěstí přeje XXL.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  11
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.