Obsah  >>  Politika, politici  >>  Zastupitelstvo města 2018-22 - názory, komentáře
Strana:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Zastupitelstvo města 2018-22 - názory, komentáře

Čtenáři
Počet příspěvků: 3087
Hlavně pro: Všechny
9.2.2020 - 21:45
K případné budoucí výstavbě multifunkční sportovní haly:

Tak, jistě - takováto multifunkční sportovní hala tohoto typu s technickým zázemím a hledíštěm pro případné diváky, Slanému prozatím chybí. Nevím, jak dlouho se o ní mluvilo mezi sportovci, jejichž sporty by se v ní mohly provozovat, ale první akcí, která měla přímo směřovat k uskutečnění výstavby takové haly byl - asi před deseti tety - výjezd jednoho z místostarostů do Německa za účelem prohlídky sportovní haly. Bohužel, místo slibované exkurze po sportovišti, čekala tehdy jen prohlídka závodu vyrábějícího plastové prefabrikáty. Z nich tehdy, údajně, měla být hala postavena za cenu něco mezi 15-25 mil.,- Kč, prý nějakou slovenskou firmou.
Pověření k výjezdu dal tehdy - na základě jisté informace - tehdejší starosta RNDr. I. Rubík. Informace a celá tehdejší prezentace se však ukázala být chybnou, proto bylo od tehdejší vystavby upuštěno.
A jak je patrné i z ceny nynější, byla tehdejší představa tak laciné výstavby haly (15-25 mil.) zcela nereálná. Takže - i když byla případná stavba haly vedena stále v patrnosti - nebyla, při množství jiných důležitých projektů prioritou. Současný předložený projekt je velmi pěkný a je předpokladem, že bude zastupitelstvem přijat a zařazen k realizaci. Jen je třeba stále myslet na to, že prioritních akcí je v současnosti více. Proto je třeba dodržet výši předpokládaných investičních nákladů.
Jen tak namátkou uvádím další významné akce:
- KPH - výměna vzduchotechniky a zateplení objektu
- Modernizace plovárny ve Slaném
- Úprava zahrady v bývalém Benaru s instalací minigolfu a restaurování "zámečku"
- Zimní stadion - rekonstrukce střešního pláště
- Vnější i vnitřní oprava "Okresáku"
- A v neposlední řadě jde i o odkládanou rekonstrukci náměstí, jejíž projekt je odkládán již od období 2010 - 14
Pravdou je, že i onen pěkný projekt multifunkční haly si zaslouží být rovněž mezi těmi prioritními. Příští zasedání zastupitelstva se uskuteční 26. února 2020.

L. Schneider.
Naposledy upraveno 11.02.2020 - 16:38Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 84
Hlavně pro: Všechny
31.1.2020 - 19:09

Na internetu se objevují snímky dvou mužů středního věku, toužících po obdivu a popularitě, kteří se pro tuto svoji slabost nestydí zneužít libovolné místo ve Slaném. Dvou mužů, kteří svými podivnými portréty zamořují FB Slaný a pro své sebeprezentace zneužívají rovněž tiskoviny, placené z rozpočtu města Slaný.

Pravda o těchto fotografiích však může být mnohem děsivější. Snad právě proto Slánská radnice či FB Slaný odpovědi zatím nepřináší 

Podrobněji k tématu na www.facebook.com/obcanemestaslaneho v textu JAKÉ TAJEMSTVÍ SKRÝVÁ FOTOGRAFIE náhodně objevená na internetu?Přílohy:
hrabos-a-vondracek-u-hmyziho-hotelu.jpgJde o netradiční reklamu reprízy hry „Ze života hmyzu“, kterou Slánská scéna pořádá 30. března?

kafka-metamorphosis.jpgJedná se o dva brouky, kteří se stali Řehořem Samsou (znalci Franze Kafky vědí)?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3087
Hlavně pro: Všechny
31.1.2020 - 13:24
Bartoníček
Počet příspěvků: 84
Hlavně pro: Všechny
27.1.2020 - 16:24

Mnohé Slaňáky překvapuje nový styl radničního propagandistického měsíčníku, distribuovaného většinou opožděně až v prvním týdnu měsíce.  To znamená, že pro propagaci akce potřebujete informaci zaslat 2 měsíce předem.

Jak se s tím vyrovnávají  Pat a Mat?

A co na to Jan Tleskač?

Podrobněji k tématu na www.facebook.com/obcanemestaslaneho v textu TAJEMSTVÍ „SLÁNSKÉ RADNICE“ ODHALENO!Přílohy:
pat-a-mat-a-obchvat.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 170
Hlavně pro: Čtenáři
2.1.2020 - 10:13

No, jak znám autora zmíněného článku, tak jsme přesvědčen, že určitě neměl na mysli 40 let socialismu, ale jednoznačně 20 let  diktatury modrého ptáka  ve Slaném.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3087
Hlavně pro: Všechny
31.12.2019 - 19:25
Pohled na slánské zastupitelstvo z hlediska statusu quo ante - stavu dřívějšího a statusu quo - stavu současného:

V textu jednoho z příspěvků se dočítáme např. - "Po několika desetiletích diktatury jedné strany ... a po nedávném čtyřletém období "bratrovražedných válek" se letos ve Slaném neválčilo."
Autor tu zřejmě vzpomněl na minulost před listopadem 1989 čtyři desetiletí a jeden rok od r. 1948 - 1989, kdy za tehdejší diktatury získávali komunisti téměř pravidelně ve volbách 99,9% hlasů všech voličů, že? To si dnešní mladí asi jen stěží mohou představit!!!

Inu ano, je dobře občas porovnávat onu minulost se současností - a buďme, prosím, jenom rádi, že se "vláda věcí našich, do našich rukou opět navrátila". Avšak - po 30 letech svobody to nemějme zas za takovou samozřejmost a mějme na paměti, že demokracie se musí stále bránit a není to něco jednou provždy daného a samozřejmého!!!

Nu - a i na nedávnou minulost se také pamatujeme, kdy začala asi od poloviny volebního období 2010 - 14 až do konce r. 2018 ona - až "hmatatelná" nevraživost - opozice a koalice ve slánském zastupitelstvu.
Politika, jak známo, je uměním možného - a tak zaznamenejme s potěšením tu velkou změnu, kdy vidíme, že je tu vůle většiny zastupitelů nacházet více toho možného ve vzájemném jednání, než toho na čem se neshodnou. Současný konstruktivní přístup většiny opozičních zastupitelů oceňme. Pro město Slaný je to pro současnost a snad i budoucnost nadějí pro uskutečňování připravovaných projektů a cílů.
Slanému a všem Slaňákům přeji do roku 2020 vše nejlepší a moho úspěchů.
L. Schneider

P.S. k příspěvku 2.1. - 10:13 :

Inu, co je to diktatura (zvláště ta, vtipně nazvaná diktaturou proletariátu - 1948-89) - je asi potřeba si uvědomit a pana P. nechci podezírat, že by to nevěděl. I on píše - "po několika desetiletích ..." (nikoliv po dvou) a tak můžeme nakonec zřejmě ocenit i takovouto jeho kritiku do vlastních řad.   Dnes - již ve volbách svobodných - a při značném počtu kandidujících stran či hnutí, je nucen i jasný vítěz spolupracovat s vybranými partnery  - a to byl i případ ODS v celostátním měřítku, dokud vítězila. Stejně je tomu i na komunální úrovni ve Slaném, kde se kandidátce ODS, spolu s nestranickými kandidáty, stále daří. Nicméně bez partnerů by se jí těžko podařilo sestavit koalici, která se pak ujímá vedení a sestavuje radu města. Pokud toto, chce někdo nazývat - diktaturou (navíc jedné strany) - dovolím si ho já nazvat MYSTIFIKÁTOREM. L.Sch.


Připojuji Pf vytvořené z historické pohledice Slaného:


Přílohy:
img-20191231-102010.jpg

Naposledy upraveno 08.01.2020 - 23:10Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 610
Hlavně pro: Všechny
24.12.2019 - 10:16

Ohlédnutí za rokem, kdy se ve Slaném neválčilo.

Byl to ve Slaném zvláštní rok. Možná bych řekl po řadě let vskutku přelomový. Po několika desetiletích diktatury jedné strany a následném čtyřletém období  bratrovražedných válek na které musí být každý občan - husita právem hrdý, se letos ve Slaném neválčilo.
Zkusím se tedy  trochu ohlédnout  za několika událostmi, které mi utkvěly v paměti.
Každý znalec slánské komunální scény musí souhlasit, že začátek převratných událostí letošního  roku začal již v říjnu roku předcházejícího. Tehdy se totiž konaly ve Slaném komunální volby. Strana Naše město, kterou jsem vedl  do těchto voleb, vcelku uspěla, obhájili jsme své 3 mandáty, ale pravda, doufali jsme v o něco lepší volební zisk. Posílili i naši partneři z původní „Koalice změny“ a  pozdější slánské opozice, tedy Svobodní a „Sportovci“. Ale na vítězství to nestačilo. Vítězem se stala slánská ODS. A po pravdě, nepřekvapilo ani tak její vítězství, to se ve Slaném opakuje pravidelně (až na jednu vyjímku z roku 2014) každé čtyři roky, jako spíše dominance s jakou ODS ve Slaném převálcovala všechny ostatní politické strany.
Karty byly tedy rozdány vcelku jasně. I když se o složení nové koalice mohlo ještě pár dní po volbách trochu spekulovat, z mého pohledu bylo zřejmé, že ODS nebude mít problém získat se svými dalšími partnery (ANO, STAN, lidovci) potřebnou koaliční většinu. Sice těsnou, ale přesto většinu. Vydal jsem se tedy někdy na začátku listopadu loňského roku navštívit staronového starostu města v jeho kanceláři na slánské radnici, abych mu pogratuloval nejen k vítězství ve volbách a k obhájení funkce starosty města, ale tak trochu i vysondoval, jaké jsou jeho představy o práci městského zastupitelstva.   A samozřejmě také sdělil představy své. A musím říci, že bylo pro mne příjemným překvapením, že debata s Martinem Hrabánkem proběhla ve velmi konstruktivní rovině. Dokázali jsme se velmi brzy shodnout na tom, co by mohlo práci v zastupitelstvu prospět (např. ustavení několika nových výborů) i na tom, v čem bychom již dále neměli pokračovat. Tedy v tom, že nechceme pokračovat dál ve slánské „Válce Růží“ a přestaneme si  vzájemně házet  klacky pod nohy.  Je mi jasné, že se on jako vítěz voleb mohl postavit do pozice: „My jsme vítězové a budeme si dělat co chceme MY“ a pak by patrně válka pokračovala. Velmi však oceňuji, že reálně zvážil své možnosti (a především možnosti a schopnosti svých koaličních partnerů) a rozhodl se v takové konfrontační politice nepokračovat a jít cestou politické dohody a spolupráce.  A tak byl ve Slaném  nastolen mír.
Je pravdou, že někteří jedinci možná chvíli remcali, zda takovýto politický smír je to, co právě oni chtějí. Pár z nich (o jednom vím určitě, ten to prohlašuje každou chvíli) si možná myslí, že každá dohoda s politickým soupeřem je znakem slabosti, ale já jsem přesvědčen, že současná situace jak ve slánském zastupitelstvu, tak i na slánské radnici je nejlepším možným řešením, které nám daly výsledky loňských komunálních voleb. Je ustavena jasná koalice, které však není tak početně silná, aby si mohla dovolit přehlížet či ignorovat  názory těch členů zastupitelstva, kteří se zvykově označují jako zastupitelé opoziční.  Začaly pracovat výbory, které dříve (až na ty povinné – finanční a kontrolní) ve Slaném prakticky neexistovaly. Ať již výbor investiční či výbor pro parkovací  dům mají hodně úkolů. A na rozdíl od předchozích let, kdy byla práce těchto výborů většinou ryze formální, nyní všechny naše  výbory opravdu PRACUJÍ.   A jako další veliké plus vidím i to, že se do práce těchto výborů podařilo zapojit i řadu dalších občanů, kteří nejsou členy zastupitelstva, ale mají, díky těmto výborům, možnost lépe se seznámit s problematikou řízení a správy města.
Daří se i nastartovat nově založené nebo nedávno restrukturované firmy – SLAVOS a Technické služby. I zde se osvědčilo  to, že do řídících či kontrolních orgánů těchto firem se zapojili zastupitelé, kteří mají praktické zkušenosti z podnikatelské sféry bez ohledu na to, z jakého politického uskupení pocházejí.
Jednoznačně se zlepšila i celá práce v zastupitelstvu. Osobně mne například potěšilo, že si dokážeme sednout k jednomu stolu a rozumně se domluvit nad věcným problém třeba i s Mílou Ničem, kterýžto by ještě předloni o mně neřekl slova dobrého a s kterým se rozhodně v názorech na celostátní či celosvětovou politiku zásadně neshodujeme. A nyní, k mému údivu a přiznejme i potěšení, to nad věcnými problémy města vcelku jde. 
Proč o tom všem píšu… Je před námi pořád ještě hodně práce. Možná jsme zatím jen vytyčili hlavní obrysy, ale to podstatné je pořád ještě před námi. Pozitivní atmosféru v zastupitelstvu města musíme proměnit v pozitivní práci pro město a jeho občany. A v tom vidím náš hlavní úkol do nového roku. Jsem rád, že jsme dokázali nalézt shodu na hlavních bodech dalšího rozvoje našeho města. Musíme toho totiž ještě hodně udělat a zařídit.
Chceme, aby naše slánská nemocnice dál bez problémů fungovala. Věřím, že si totéž přejí všichni slaňáci a nejen oni. A vězte, že je to čím dál těžší (= rozuměj dražší).
Chceme, aby peníze za vodu, které od našich občanů vybereme,  zůstávaly doma a nekončily někde v cizích krajích.
Chceme postavit novou sportovní halu a věříme, že v ní najdou své nové zázemí stovky slánských sportovců všeho věku.
Chceme znovu otevřít park v Benaru. Už se těším, že se stane místem, které budou rády navštěvovat maminky s jejich ratolestmi a nejen ony.
Chceme zachovat slánskou plovárnu, přesto, že to bude hodně náročný úkol. O peníze jde vždy až na prvním místě.
Chceme opravit a rekonstruovat několik bytů v objektu Spořitelny.  A doufám, že do roka a do dne v nich najde nové bydlení dalších pár slánských rodin. 
Chceme  umožnit výstavbu rodinných domků v lokalitě Háje – Sever.  Čeká nás zde velká cca stomilionová investice, ale je to jedna z mála možností jak můžeme podpořit zájemce o vlastní bydlení ve Slaném.
Chceme znovu oživit Okresní dům a věřím tomu, že se během několika let může stát  novým reprezentativním i komunitním centrem našeho města.
Čeká nás oprava ubytovny „Mexiko“. I když to pro naše město bude vždy „ztrátová investice“, nechceme nikoho nechat v 21. století spát na ulici.
Budeme se muset pustit do zásadní opravy aquaparku. Po více než dvaceti letech provozu to je již opravdu nutné. A hned jak to dokončíme, už na nás čeká další potřebná rekonstrukce – tentokrát zimního stadionu.
V krátké době musíme také zásadně zrekonstruovat školní jídelnu u Obchodní akademie.  A to nebude ani jednoduché, ani levné.
Na dokončení rekonstrukce čeká již téměř dvacet let i objekt bývalého hotelu GRAND. Hotel z něj asi již nikdy nebude, ale hudební škola by v kombinaci se stávajícím Kulturním a společenským centrem by mohla být dobrou kombinaci.
A také budeme muset vymyslet, co s parkovacím domem. A jak vůbec řešit parkování v centru města. Přiznejme si, že tady si zatím rady moc nevíme. Ale na něco určitě přijdeme.
Na správný čas čeká jak dostavba zázemí na lehkoatletickém stadionu, tak i vodovod pro obyvatele Lotouše, ale také spousta dalších akcí a investic.
Zkrátka, je toho hodně, co je potřeba  v našem městě v příštích letech udělat. Na něco je potřeba čas, na většinu peníze, resp. přesněji hodně peněz. A úplně na všechno je potřeba téměř nekonečná míra úsilí, práce, entuziasmu a schopností. A já chci věřit, že tohle vše  ve Slaném máme.
Možná, že si řeknete, že ten výčet akcí je spíš takovým ohlédnutím do budoucnosti. Ale není to tak. Na řadě věcí se již po celý letošní rok intenzivně pracovalo a i dále pracovat bude. Však se o tom slaňáci v krátké době budou moci sami přesvědčit.
Takže, co si přát do nového roku? Snad nejlépe to lze vyjádřit slovy jedné známé písně: „Ať mír dál zůstává s touto krajinou, Zloba, závist zlá, ty ať pominou …“

Ladislav Peška,
24.12.2019

Naposledy upraveno 24.12.2019 - 10:17Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 734
Hlavně pro: Všechny
24.12.2019 - 10:02
Člověk se projde městem a nestačí se divit těm nevyvezenejm kontejnerum s tříděnym odpadem.
Na váze halda vedle kontejnerů v žižkovce a další....
Dneska lidi vybalej dárky a zejtra to přihoděj na ty hromady co už se tam válej. To bude vánoční romantika.
Asi vopravdu došly prachy a je třeba si od příštího roku si fakt připlatit. No snad za těch 750,- budeme mít ve městě čisto.

Krásný svátky a do Novýho roku hodně zdraví a štěstí přeje XXL.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3087
Hlavně pro: Všechny
22.12.2019 - 13:43
Zvukový záznam ze zasedání zastupitelstva 16.12. 2019 :

http://zvuk.meuslany.cz/zvuk/zast20191216_komplet.mp3
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 290
Hlavně pro: Všechny
20.12.2019 - 19:20

Jestli dobře čtu tady ty příspěvky, tak jste to byl vy, pane Bartoníčku, kdo tady pokládal rovnítko mezi komunisty = lháře a prasata.

Takže myslím, že vy sem zavádíte tuto "třídní" nenávist a vulgarismy. A pak se nemůžete divit, že sklízíte, co jste zasel.

 

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
babič
Počet příspěvků: 44
Hlavně pro: Všechny
20.12.2019 - 19:00
Každé město potřebuje své technické služby. Chybu udělali radní už někdy 2006, kdy se město stalo pouze 50% vlastníkem  a pustilo do této činnosti soukromý sektor /AVE/ a  až teď se se složitě podařilo vrátit služby do rukou města, a tedy do původního stavu, ale bez lukrativního svozu odpadu.  AVE  se svými akcionáři na Kypru určitě nemá zájem šetřit kapsu slaňáků.Dobře nám tak. Co jsme si na radnici zvolili, to tam máme!Zdražit je to nejjednodušší, to zvládne i naše radnice.Co takhle např. zavést sníženou frekvenci odvozu/ 1x za 2 týdny/ za menší cenu?My zaplníme popelnici tak z 1/3, protože poctivě třídíme, papír plasty i bio. Vykašlat se na to!
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 84
Hlavně pro: vnímavé čtenáře
20.12.2019 - 16:01

Vážení vnímaví čtenáři tohoto fóra,

celá diskuze začala 18. 12. odkazem na informaci o tom, že ne všichni zastupitelé hlasovali pro zdražení poplatku. A že zastupitelé Slánský a Bartoníček se mohou ostatním zastupitelům svým postojem jevit jako černé ovce, zdá se však, že mají k vnímání  života ve Slaném blíže, než ostatní členové tohoto tělesa.

Reakcí byly 4 osobní útoky politického šíbra Pešky a dvou anonymů (hopes 2x, kudrna 1x). Je zcela jedno, zda tyto anonymové jsou přímo Peška sám, některý z jeho rodinných příslušníků, či jen milovníci podobně pokleslé a vulgární komunikace.

Výsledkem je, že Peška se snaží jakékoliv konání, se kterým nesouhlasí (a možná už v tuto chvíli lituje, že pro zdražení též zvedl ruku) přetočit do osobních útoků a pomluv.

Myslím, že netřeba dalších slov k faktu, že politická kultura ve Slaném je díky typům Pešky a jemu podobným na opravdu velmi nízké úrovni. A nezmění na tom nic ani skutečnost, že do jeho Slánských novin začali psát členové STAN, ODS či ANO.

Mohl bych zde vyvracet jednu lež či pomluvu za druhou, které Peška sám či anonymně napsal, nemá to však žádnou souvislost s tím, že dojde ke zdražení poplatku.

Dovolím si tedy v této věci dále nereagovat.

Pavel BartoníčekPřílohy:
kralovstvi-lharstvi-neni-tam.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 734
Hlavně pro: Všechny
20.12.2019 - 14:12
A vo vo vo tom ta zkur vená politika je!

Copak se tu ještě všechno dozvíme? A to jsme jen na regionální úrovni....

....dotřídim vodpad a jdu zaplatit 750,- do městský kasy...
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 170
Hlavně pro: Bartoníček
20.12.2019 - 12:40

Pane Bartoníčku,

chápu, že jste zakomplexovaný sráč, který plive po každém, kdo ve Slaném a pro Slaný něco dělá. Po každém, kdo něco, na rozdíl od vás, již dokázal. Teď je to zrovna Peška, předtím to byl Hrabánek či Nič a před nimi zase někdo jiný.

Škoda, že nedokážete pochopit, že tihle lidé nemohou za to, že vás starosta Rubík, jako neschopné budižkničemu , vyhodil před lety z funcke místostarosty. Že se musel starosta Hrabánek loni zavázat zaměstnancům slánské radnice, že pokud bude znovu zvolen, že nedopustí, abyste se na radnici kdy vrátil, že vás vyhodili z ODS a posléze i ze "Starostů", že vás opustila žena, že si všichni ve Slaném o vás myslí, že jste duševně postižený idiot.

Zatohle všechno si totiž můžete jen a jen vy sám. Takže jste teď zůstal sám, jako ten kůl v plotě soudruha Jakeše. Poslední vaši spojenci jsou snad jen cikáni z Mexika. Vybral jste si opravdu dobrou společnost.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kudrna
Počet příspěvků: 236
Hlavně pro: Bartoníček
20.12.2019 - 12:23

Pamatuji si, jak tady několik let opakovaně tvrdil nějaký pan L.Sch., že Peška a Slánské noviny pořád jen lžou. Ale nikdy nedokázal uvést jediný příklad nějaké lži.

Zdá se mi, že vy, pane Bartoníčku,  jste  podobný případ. Také jen někoho osočujete, ale neuvedete jediný příklad ani důkaz, že to jsou  nějaké údajné lži.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 84
Hlavně pro: hrdinný anonymní hopes
20.12.2019 - 12:10Přílohy:
na-nektere-lidi-mam-jen-2-druhy-otazek.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Bartoníček
Počet příspěvků: 84
Hlavně pro: nenávistný Peška
20.12.2019 - 12:07

Soudruh Peška, pro kterého je lhaní pevnou součástí jeho vyjadřování, mě opět začal pomlouvat. Opakovaně jsem prokázal, že lže, za jeho pomluvy se mi musel písemně omluvit. Povaha člověka se ale nezmění, když on sám nechce.

Zkusmě se tedy podívat na to, proč je tak agresivní. Komunistická kandidátka, které byl dříve členem, se nepodařila naplnit a tak vymyslel projekt „Naše město“. Ani tomuto subjektu se nedaří tak, jak Peška předpokládal, tak se upnul na stavbu nové multifunkční haly, díky které doufá získat ve volbách hlasy sportovců. V to samé doufá M. Hrabánek, proto se pánové spojili.

Právě proto se Peška stal neformální součástí koalice ODS/ANO/STAN/KSČM a našel nové kamarády, kteří ho adorují (V. Konvalinka, Míla Nič, S. Berkovec a další). Do této selanky však nezapadá, že stále existuje někdo, kdo má na věci jiný názor, než většina. A který se navíc tento názor nebojí zastávat veřejně. Tedy zastupitel Bartoníček.

Problémem Pešky není, že je komunista, ale jaký má charakter. Existuje celá řada komunistů současných (např. K. Hampl, K. Kos, R. Kasík) či minulých, kteří se snažili pro město udělat to nejlepší, co dokázali. Některých z nich si právě proto vážím. Takový však politický šíbr Peška není, jde mu jen o funkce a možnost ovládat dění ve městě. A tomuto cíli podřídí cokoliv.

Ti, co znají politického bafuňáře Pešku dostatečně dlouho, vědí, že jeho charakter se nemění. Po tom, co našel „nové kamarády“ a kvůli zvolení do funkci předsedy Výboru pro investice „ošklivě znormalizoval, však své lži a pomluvy musel omezit. Jediným „legálním“ cílem se tedy budu stávat já, který občas nastavuje jeho pokrytectví zrcadlo.

Peškovo lhaní je nezničitelné, protože když ho usvědčíte, přestane reagovat a po nějaké době začne své lži a polopravdy opakovat znovu, jako by se nechumelilo. Jeho reakce v tomto vlákně jsou názornou ukázkou. O věcech okolo technických služeb jsem zastupitelstvo pravidelně informoval a výsledek je popsán na http://oms.slany-2014.cz/2018/01/technicke-sluzby-jsou-opet-v-majetku.html . Peška ho nikdy věcně nerozporoval a ani nepřišel s jiným konkrétním návrhem řečení (který by byl proveditelný).

Teď je mu nepříjemném, že hlasoval pro zvýšení poplatku a tak se níží najít „viníka“. Kdyby d´kdokoliv ze čtenářů měl pocit, že k tématu TS Slaný a jejich rozdělení potřen)´buje více informací, mohu je zaslat na e-mail. Jak materiály pro radu či zastupitelstvo města, tak i články do Slánské radnice, kterými jsem Peškovy „textkrementy“ na Slánských novinách vždy vyvrátil :-)

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 170
Hlavně pro: Bartoníček
20.12.2019 - 09:52

Pane Bartoníčku, slyšel jsem, že o vás zastupitelé i úředníci města říkají, že jste idiot.

Já si to ale nemyslím. Já jsem přesvědčen o tom, že jste docela obyčejné fašistické prase.

Naposledy upraveno 20.12.2019 - 09:53Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 734
Hlavně pro: Všechny
20.12.2019 - 09:08
Parkhaus se zachraňoval tak dlouho, až se zavřel. Technický služby se  před zavřenim  zachraňujou 5ti milionovou injekcí.

Zavřel bych všechny, kdo v tom maj drápy, že by je nezachrámil ani milion chvilek za zdí kriminálu...


Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 610
Hlavně pro: Všechny
20.12.2019 - 07:21
Naposledy upraveno 20.12.2019 - 07:24Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.