Obsah  >>  Úřady, policie  >>  FÚ Slaný.
Strana:   1

FÚ Slaný.

FerdaN.
Anonymní uživatel
Hlavně pro: všechny plátce daně.
12.7.2010 - 14:32
Vážení plátci daně, víte že podle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR máte právo požadovat a dostat od Finančního úřadu informaci, komu byla prominuta daň? Možná víte, možná nevíte. Já jsem si takovouo informaci vyžádal, zatím ale bezvýsledně. Z dosavadní reakce pana ředitele mám pocit, že se mu rozhodnutí NS ČR příliš nechce respektovat. Třeba se ale mýlím, posuďte sami. Náš dialog s panem ředitelem vám zprostředkuji. FN.
FÚ Slaný
Pod Horou 332
Slaný

Ing. Jiří Hamouz.

Vážený pane řediteli,

reaguji na Váš dopis (přiložen) a nejprve bych chtěl upřesnit rozsah svého dotazu. Zajímají mne jak prominuté daně, tak i prominuté daňové nedoplatky. Podle mého názoru jde v obou případech o situaci, kdy daňový plátce získá nějaký prospěch na který sice nemá právní nárok, který mu ale může či nemusí být poskytnut rozhodnutím ředitele FÚ. Dovedu si představit, že řada daňových plátců pocítí potřebu takové rozhodnutí ředitele FÚ nějak ocenit a někteří mohou takové ocenění i předem signalizovat, nebo rovnou poskytnout a jeho prostřednictvím se pokusit rozhodování ředitele ovlivnit ve svůj prospěch.
Každopádně jsem přesvědčen, že právní úprava v níž je rozhodujícím prvkem dobrá vůle či nevůle ředitele FÚ vytváří korupční prostředí, což jistě není správné. Nebo Vy vidíte situaci jinak?
Bylo pro mne překvapením dozvědět se od Vás, že informace o kterou jsem požádal bude rozsáhlá a náročná. Při nekompromisnosti a jednoznačnosti Vašeho postoje k mé žádosti bych byl spíše očekával, že mi bude sděleno, že během Vašeho působení ve funkci ředitele FÚ Slaný nebyla daň ani její nedoplatek prominuty nikomu.
Z Vašeho dopisu mám dojem, že jako podmínku pro poskytnutí vyžádané informace ode mne budete chtít takovou finanční částku, kterou nebudu vzhledem ke své neutěšené finanční situaci schopen uhradit a Vy mi potom požadovanou informaci odmítnete poskytnout.
Odvolávám se tedy na svou situaci, kdy je mým příjmem pouze na zákonné minimum krácený starobní důchod a sociální dávka - příspěvek na bydlení. Obojí jsem Vám prokazoval již v souvislosti s žádostí o prominutí daňového nedoplatku a tak pouze konstatuji, že se má situace od té doby nijak nezměnila.
Chci Vás korektně upozornit, že jestliže mi FÚ požadované údaje odmítne poskytnout, budu to považovat za diskriminaci a porušení ústavy podle níž jsou si všichni občané rovni a která nezná dělení občanů na bohaté, jimž bude vyhověno, protože si za informaci zaplatí a nemajetné, kterým bude totéž právo odepřeno a budu nucen se svého práva domáhat soudně.

S přátelským pozdravem Ing. Ferdinand Němec, Vítězná 1568, Slaný.


Elektronicky podepsáno.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
FerdaN
důchodce
Počet příspěvků: 1
Hlavně pro: všechny
30.6.2010 - 11:14
Já vidím FÚ Slaný jako instituci nerespektující zákony a ochotnou zneužívat své pravomoci proti nepohodlným lidem. Když jsem provozoval velkoobchod, konkuroval jsem mj. společnosti KOSTA, kde měl tehdejší ředitel FÚ - Ing. Matějka podíl. Společnost měla velké problémy a byla zralá na ukončení
činnosti, poté co na mne pan ředitel Matějka soustředil svou pozornost, skončilo to právě opačně.
STOP jsem dostal já a podílel se na tom rozhodujícím způsobem FÚ Slaný. Ačkoliv jeho postup byl
vysloveně nezákonný, nenašel se v této zemi nikdo (mám na mysli tzv. orgány činné v trestním řízení a soudy), kdo by se tím chtěl zabývat a připustit, že postup FÚ byl v rozporu se zákonem, nebo ho pro nezákonnost dokonce zrušit. Zato se našel někdo, kdo v době kdy jsem již nepodnikal mým jménem
podal 2 daňová přiznání na cca 10 mil. Kč o čemž jsem neměl ani potuchy, takže jsem se proti výměrům neodvolal v zákonné lhůtě, ale až když jsem se o těchto přiznáních dozvěděl. Několik let se snažím dosáhnout toho, aby FÚ Slaný prokázal (zákon o správě daní mu to ukládá), že mi
daň vyměřil oprávněně. MARNĚ. Vypadá to, že pokud na Vás někdo spáchá podvod (třeba tak, že Vaším jménem podá daňové přiznání na maličkost - 10 mil. Kč ) a není současně tak slušný aby Vám to neprodleně oznámil, takže Vy propásnete zákonem stanovenou dobu pro podání odvolání, máte smůlu. Už se s Vámi nikdo nebude bavit, všichni Vás odbudou s poukazem na to, že jste se neodvolal v zákonné lhůtě. Proč taky takovou věc řešit?  Vždyť je to drobnost pro důchodce, zaplatit 10 miliónů Kč - taková prkotina !!!
Stejný názor zastává i současný ředitel FÚ Slaný - Ing. Hamouz.
 A tak (i když nejen proto) jsem toho názoru, že ČR rozhodně není ani demokratickým ani právním státem ale zemí, kde stále přežívají totalitní manýry v podání bývalých totalitních nomenklaturních kádrů. Tím nechci tvrdit, že na FÚ nepracují také slušní a ochotní lidé i když ti budou asi nejspíš v podatelnách, nebo v pozicích řadových úředníků.

                            S pozdravem                    Ing. Němec Ferdinand, Vítězná 1568, Slaný.   
 
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Anonym
Anonymní uživatel
Hlavně pro: JardaN.
24.6.2010 - 09:07

Já mám zase jinou zkušenost, pracovnice FÚ si k řešení svých soukromých záležitostí vytáhla mé telefonní číslo z jejich databáze. Ona i její dcera jsou velmi pobouřeny, že jsem si dovolila na to upozornit ředitele FÚ a Ministerstvo financí. Přitom s mým daňovým přiznáním dotyčná neměla co do činění. Jo,takhle se chovají úřednice finančáku. Na druhou stranu musím říct, že mám s paní z podatelny taky velmi dobré zkušenosti.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
JardaN.
Anonymní uživatel
Hlavně pro: FerdaN.
22.6.2010 - 16:55

Musím napsat na toto téma sůj názor.... moje spokojennost je více jak 100% .... při letošním podávání daní mi úřednice ( na Slánském FÚ Pod horou) velmi ochotně poradila a byla milá ...
Moje pozitivní zkušennost!!!
Děkuji
J.N. Jedomělice
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
FerdaN.
Anonymní uživatel
Hlavně pro: Všechny
22.6.2010 - 15:20
Vážení a milí spoluobčané,
možná máte, možná (ti šťastnější) nemáte žádné zkušenosti se zdejším finančním úřadem. Ať už patříte do kterékoliv kategorie, souhlasíte nepochybně s tím, že role finančních úřadů v životě občanů je důležitá. Řada mých známých považuje FÚ za nepříjemnou instituci vybavenou pravomocemí jejichž využitím mohou každému občanovi značně zkomplikovat život, případně ho až ekonomicky zlikvidovat. I já mám takový názor potvrzený navíc osobní zkušeností. Občas se sice lze setkat i s jiným názorem, vnímání FÚ jako jakési "finanční vrchnosti" ale převažuje.
Každopádně je zřejmé, že ačkoliv jsou pracovníci finančního úřadu jako všichni státní úředníci jenom zaměstnanci občanů a vykonavateli jejich ne vždy politiky správně definovaného zájmu, nějak unikají pozornosti a občanské kontrole. Svědčí o tom i absence diskuze na téma "FÚ, jejich práce, zkušenosti občana s činností úředníků FÚ atp...". Taková
diskuze by byla velmi potřebná a nepochybně přínosná a přispěla by k tomu, aby se tito lidé nepovažovali za všemocné.
Byl bych rád, kdyby se na stránkách "Slánsko" taková diskuze otevřela a rád k ní přispěji svými osobními nepříliš dobrými zkušenostmi.
FN.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.