Obsah  >>  Úřady, policie  >>  Trestní stíhání studentů gymnázia za petici
Strana:   1  2

Trestní stíhání studentů gymnázia za petici

oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: Čtenáři
4.9.2014 - 13:31

"Studenti byli totiž zmanipulováni svou učitelkou."

a)  existuje poměrně početná skupina obyvatel města, která ihned rozpozná, o kom mluvíte
b) pro ostatní je velmi snadné po chvilce hledání na internetu dosadit konkrétní jméno
----
a za c) vím z několika zdrojů, že tyto pomluvy jsou a byly po Slaném rozšiřovány a případné vyšetřování by samozřejmě zahrnulo i svědectví dalších účastníků. Ale  jak již jsem psal, toto je otázka čistě hypotetická, jak by s ní soud naložil, rozhodně nemíním žádné udání sepisovat. 

Miloslav Nič


Naposledy upraveno 04.09.2014 - 13:57Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3090
Hlavně pro: oms
4.9.2014 - 12:59

Jistě uvedete pasáž (větu, slovo), kde někoho jmenovitě pomlouvám, že? Jinak bych byl nucen, kromě ataků na ředitele školy považovat Váš příspěvek za napadení i mé osoby. Pokud jste byl (jakože jistě ano) na zastupitelstvu, kde se o těchto věcech mluvilo, víte, že se o těchto věcech hovořilo zcela veřejně a otevřeně, ačkoliv to tam absolutně nepatřilo. Interpretuji tedy, to - co bylo probíráno zcela veřejně (aniž bych někoho označoval). Váš způsob, vedení této diskuse, je velmi podivný a řekl bych i Vás nedůstojný - čímž Vás řadím mezi ty s kterými by diskuse nemusela být úplně zbytečná (ačkoliv u řady Vašich kandidátů takový dojem zdaleka nemám).
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 170
Hlavně pro: Všechny
4.9.2014 - 12:34

Tahle oživená debata dávno proběhlé a uzavřené kauzy ve mně vyvolává pocit, že tady šlo jen o zviditelnění některých osob. O ty studenty, pokud vůbec, se jednalo až na druhém místě. Prostě pan Nič, pan exministr Dobeš a jeho hysterická manželka se potřebovali někde prezentovat - nejlépe před kamerami televize. A k tomu se jim studenti docela dobře hodili.

Příznačné je, že nikdo ze studentů se tady k tomu vůbec nevyjadřuje, jen pan Nič nás tady zasypává různými odkazy na všechno možné.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: Čtenáři
4.9.2014 - 12:01

Pane "čtenáři", uvědomujete si vůbec, že jste se právě dopustil trestného činu § 184 Pomluva (podle odstavce 2), pokud Vaše tvrzení nemůžete podložit? Napadnutí učitele střední školy z manipulace studentů je velmi závažné ohrožení vážnosti spoluobčana, které jej může poškodit v zaměstnání.

§ 184 Pomluva
(1) Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.(2) Odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán, spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem.

Samozřejmě na vás trestní oznámení podávat nebudu, protože podle mého názoru tento trestný čin do našeho zákona nepatří. např. i z těchto důvodů:

http://llp.cz/2012/09/pomluva-je-paragraf-elit/

Miloslav Nič
Naposledy upraveno 04.09.2014 - 12:31Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: Všechny
4.9.2014 - 11:55

Ve své výpovědi na policii jsem uvedl následující:

ředitel gymnázia
ve Slaném ve svém trestním oznámení jmenuje konkrétní studenty a byl si vědom toho, že jím uváděné formulace: "byla mi způsobena závažná újma" požadují až 2 roky nepodmíněného trestu pro studenty. (http://ujma-za-petici.cz/udej_blizniho_sveho.html )

rovněž jsem opakovaně a veřejně uváděl:
* ředitel přinesl na policii seznamy příspěvků diskutujících studentů ze sociálních sítí (řady studentů, nikoliv jen dvou, kterým bylo nakonec sděleno podezření o spáchání trestného činu)
* ředitel opakovaně tvrdil, že trestní oznámení nebylo podáno na konkrétní studenty:
(já slyšel toto vyjádření poprvé na setkání v aule gymnázia, o kterém psal i kladenský deník: http://kladensky.denik.cz/zpravy_region/vzpoura-proti-rediteli-slanskeho-gymnazia-padlo-trestni-oznameni.html ), ač je velmi snadné přesvědčit se o opaku: http://www.ujma-za-petici.cz/trestni_oznameni_reditele.pdf
* toto chování považuji za neslučitelné s funkcí ředitele bez ohledu na jakékoliv jiné okolnosti případu

Víme již, že jsem tímto vyjádřením nespáchal trestný čin pomluvy, protože policie tuto možnost vyšetřovala (opět viz. http://ujma-za-petici.cz/udej_blizniho_sveho.html )

Domnívám se tedy, že i přihlížející mají  dostatek informací pro vytvoření vlastního názoru.

Miloslav Nič


Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3090
Hlavně pro: Nobody
4.9.2014 - 11:27

Zdravím a jsem překvapen. Vaše příspěvky se vždy vyznačovaly dobrou informovaností a závěry podle toho. Tentokrát evidentně tápete - pracujete totiž s informacemi jednostrannými, nepřesnými a učelově ovlivňujícími. Logické úvahy máte tradičně dobré, ale bohužel závěry zcela chybné v důsledku zkreslujících informací. Studenti byli totiž zmanipulováni svou učitelkou. Oznámení školy (podané ředitelem) bylo, pokud vím, podáno na neznámého pachatele a směřovalo určitě spíše právě do řad pedagogického sboru, neboť tam odtud pocházela dozajista zášť proti vítězi výběrového řízení na ředitele školy a tam odtud byli studenti manipulováni. Jestliže vyšetřování nabralo směr, jaký nabralo - svědčí  to jen cosi o schopnostech vyšetřovatele a samozřejmě o rozhodnutí tzv. studentů organizátorů, krýt organizátora skutečného.
To, že jistý komunistický podnikatel a bývalý učitel gymnázia není v tomto případě na straně, která útočí a snaží se dehonestovat ředitele školy i pověst školy samotné, znamená jen to, že za prvé, má zřejmě nějaké informace (což by, právě zrovna jemu, jistě nevadilo je využít třeba úplně obráceně, jak je jeho zvykem), ale spíše tu převažuje zřejmě jeho (možná poněkud horší) osobní vztah k manipulátorce se studenty o kteréžto schopnosti on sám ví hodně a ví jak je to snadné.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
tonton
Počet příspěvků: 131
Hlavně pro: Nobody
4.9.2014 - 10:38
Mě zaspřekvapuje, že se opět zde vyjadřuje někdo, kdo nemá o této kauze žádné informace. Nobody, vůbec nic o tom nevíš, tak nekritizuj
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Nobody
Počet příspěvků: 694
Hlavně pro: Všechny
4.9.2014 - 10:15
Ať už byl spor gymnasistů s ředitelem o čemkoli (rozhodně byl jen názorový), považuji za neuvěřitelné, že se řídící pedagog  dopustí činu hodného 50. let minulého století a posune spor do roviny trestněprávní, to jest obrátí se na Policii ČR. Nechtělo se mi vůbec věřit, že to je na místním gymnásiu možné.Z mého pohledu to je na odchod z funkce, jak může tento člověk garantovat výchovu studentů k demokracii, pluralismu a občanské společnosti? 
A že našel zastání u komunistů mne nepřekvapuje, ty tři pojmy jim zatemňují mysl jen při vyslovení, natož aby je ctili.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: SM
4.9.2014 - 06:18

Nemohu mluvit za ostatní, ale pro mne je zdaleka nejdůležitějším výsledkem:

"V říjnu 2013, po 16 měsících policejního vyšetřování, si studenti mohli konečně vydechnout."
( http://www.ujma-za-petici.cz/ )

Víte, na rozdíl od Vás se nedomnívám, že mediální obraz města je důležitější než osudy jeho obyvatel.

Miloslav Nič
Naposledy upraveno 04.09.2014 - 06:19Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
SM
zaměstnanec
Počet příspěvků: 25
Hlavně pro: oms
3.9.2014 - 23:18

Ne, opravdu nejsem zastupitelem.. S touto myšlenkou jsem si letos začal zahrávat, ale prozatím mi tuto snahu zaměstnání nedovoluje..
Jinak přílišní medializace této kauzy uškodila nejen gymnáziu, ale i městu Slaný, tudíž je dobré položit si otázku co všichni dotyční v tomto případě dokázali (pozitivního)..
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: brada
3.9.2014 - 22:01

Na odkaze, kam směřovalo Vaše jméno, byla tehdy stránka kandidátů KSČM tuším do kraje, a tam jste měl uveden titul RSDr. a odtud jsem jej čerpal. Jelikož je to citace historického odkazu, tak tam tento titul nechám, ale již ho nebudu nikdy používat, protože když nemohu něco ověřit, tak důvěřuji slovu oponenta.

Na Vás je ovšem obdivuhodná jiná věc, v příspěvku do této diskuze vystupujete jako nestranný člověk, ale před dvěma lety jste byl zcela zásadně proti vyšetřovaným studentům.

A o dávno zapomenutých příbězích:  „Kdo se nepoučí z historie,  je nucen ji opakovat.“

Miloslav Nič
Naposledy upraveno 03.09.2014 - 22:02Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 610
Hlavně pro: oms
3.9.2014 - 21:08

Když už tady vytahujete tyhle dávno zapomenuté příběhy. Tak, ač si na tituly nijak nepotrpím, v tomto případě udělám vyjímku a dovolím si vás požádat o opravu titulu u mé osoby. Žádný titul RSDr. nemám a nikdy jsem neměl. Vystudoval jsem Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a získal zde titul RNDr., tedy doktor přírodních věd. Ale pravda, je to již hodně dávno ...

 

L.Peška

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: brada
3.9.2014 - 20:54

A až teď mi došlo, co jste myslel poznámkou: Vaše současná role v této kauze v této době je mi tedy trochu záhadou. Jelikož se domníváte, že toto je začátek mé volební kampaně, tak tedy budiž, ať je po Vašem, a připomínám vaší nestrannou roli v celém případu z doby sporů, kdy jsem reagoval na článek ve Slánských novinách následovně (z původních stránek: http://www.ujma-za-petici.cz/petice.html )

======
Komunisté tvrdí: Kritici slánského gymnázia neuspěli ... jedná se o účelovou kampaň několika osob, takže se hrdě hlásím k tomu, že vedu kampaň za účelem odvolání ředitele, protože výchovu k občanským ctnostem považuji za stejně důležitou jako odborné znalosti. Ředitel podávající trestní oznámení na studenty nemůže vychovávat k občanským ctnostem.

A znovu odpovídám zastupiteli za KSČM, RSDr. Ladislavu Peškovi, který se ptal, kde jsem se schovával 17. listopadu 1989: prohlížel jsem si obrněné transportéry na Národní třídě, zkoušel si sprint a experimentálně ověřil, že je skvělé, když je venku pořádná zima, takže člověk dostává obuškem přes zimní bundu.
============

Miloslav Nič
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: brada
3.9.2014 - 20:07

Dobrý den,
je příjemné diskutovat s někým, kdo se představí :)

Nechtěl jsme to otevírat, ale když se v diskusi o ČOV objeví:

=========
Sakra, dobře, že jste nám to připomněl. Výstup paní Dobešové na zastupitelstvu byl naprosto TRISTNÍ. Jak mluvila k dr. Peškovi, to bylo velice zábavné. Neměl byste datum, kdy bylo toto zastupitelstvo? Dal bych sem odkaz na čas a nahrávku, ale nechce se mi to hledat. Rozhodně by stálo za to, aby si to zdejší diskutující poslechli. Pokud se domníváte, že to byl kvalitní výstup, tak vám jistě nebude dělat problém datum zastupitelstva sem dát. Já už ten čas najdu. Díky.

Mimochodem, ta Vaše obrana kriminalizovaných studentů a pokus o odvolání ředitele Dundra mi byla silně proti srsti, čímž se pro mě vy i paní Dobešová stáváte absolutně nevolitelní. A nejen pro mě, ale i pro veškeré moje okolí. Vlastně neznám nikoho, kdo by byl na vaší straně a to jsem o tom diskutoval skutečně hodně.

=========

tak je přirozené, že se ohradit musím, poté se již rozvinula diskuse, která se vrátila i přes můj pokus diskusi ukončit, tak jsem ji alespoň přenesl sem. Studentům bylo oficálně sděleno "podezření ze spáchání trestného činu" a byli vyšetřováni policií.

Honza Kopecký se vyjádřil článkem ve Slánské radnici:
http://www.meuslany.cz/data/ke_stazeni/radnice/2014/radnice_2014_01.pdf
na straně 4.

Cituji z něj úvodní odstavec:

Nechci čtenáře nudit detaily o události,
o které zajisté už slyšeli mnohé, cítím ale,
že je třeba, abych konečně poskytl prav-
divý výčet zarážejících skutečností. Tento
výčet pochází od autora petice, který byl
za její sepsání 15 měsíců stíhán Policií ČR
a v důsledku nepochopitelné politiky čelních
představitelů gymnázia a nestandardnímu
vedení trestního řízení Okresním státním
zastupitelstvím v Kladně zastupovaném
JUDr. Ninou Brozovou tápal v trvalé nejisto-
tě, zda mu bude udělen trest až 2 roky odnětí
svobody.

Máte z něj pocit, že by studenti nebyli trestně stíhaní?

Miloslav Nič
Naposledy upraveno 03.09.2014 - 20:08Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 610
Hlavně pro: oms
3.9.2014 - 19:28

Pane Niči,

neustále zde používáte termín "trestní stíhání". A podle mne naprosto nesprávně. Pokud mám správné informace, vámi hájení studenti nebyli nikdy obviněni ze spáchání trestného činu a tudíž tedy ani nebyli ani nemohli být  trestně stíháni. (A jsem si vědom, že byli vyšetřováni pro podezření ze spáchání trestného činu.)

Osobně si myslím, že tento spor byl zbytečně vyhrocen z obou stran a vy jste byl ještě navíc jakýmsi "pepřem sypaným do živých ran".

Nejsem si jist, že je pro kohokoliv šťastné znovu tuto snad již uzavřenou kauzu takto otevírat.

A pokud by se měl někdo cítit nějak ještě poškozen, tak snad jedině ředitel Dundr, nebo zmiňovaní studenti. Jak jsem měl možnost sledovat jejich vystoupení, jsou to dnes dozajista velmi inteligentní lidé, kteří dokáží svůj názor či zájem jak vyslovit, tak i obhájit.

Vaše současná role v této kauze v této době je mi tedy trochu záhadou.

 

L.Peška

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: Cibulitis
3.9.2014 - 18:46

Medializace: všichni se shodneme na tom, že jménu gymnázia neprospěla, ale budou dva protinázory na to, kdo za to může:

a) studenti, protože vyvolali petici a lidé, kteří je bránili před trestním stíháním, za použití prostředků, které měli k dispozici

b) ředitel gymnázia, který podal trestní oznámení za petici a řadu měsíců po zahájení vyšetřování přinášel na polici nové informace,
spolu s okresní státní zástupkyní s komunistickou minulostí, která odmítla již v zárodku vyšetřování ukončit, ač se ji na to policie tázala, a které po více než roce musel krajský státní zástupce případ odebrat a ukončit (z důvodů uvedených níže). Podle zákona mělo přitom vyšetřování trvat jen několik týdnů (opět viz dokument citovaný níže).

Kdyby nebylo mediálního tlaku, vyšetřování mohlo pokračovat mnoho dalších měsíců.
I to byla velká záludnost celého případu, jakmile by bylo vyšetřování ukončeno a předáno soudu, mohli by se studenti bránit právní cestou a jak vyplývá z rozhodnutí krajského státního zástupce i z právních expertíz, bylo by zřejmě velmi brzy ukončeno zproštěním viny studentů.

Trestní stíhání, které probíhá mnohonásobně déle, než nařizuje zákon, je v přímém rozporu s právním systémem, protože ve stádiu vyšetřování se nemáte jak právně bránit.

A petice nakonec  uspěla ve smyslu toho, že po petici a následném vzrůstajícím tlaku na gymnázium došlo k velmi zvýšené aktivitě vedení školy v oblastech, které řadu let zanedbávalo.

Miloslav Nič


Naposledy upraveno 03.09.2014 - 18:52Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: Všechny
3.9.2014 - 18:29
Poslední dotaz ve skupině ČOV Blahotice

Cibulitis

Na Váš dotaz Pomohla nebo naopak uškodila ta ředitelova aktivita zdejšímu gymnáziu? je jednoduchá odpověď. Pokud byste tuto záležitost nemedializovali, vědělo by o tom jen pár informovaných a myslím v klidu by to vyřešilo právní cestou (jsem přesvědčený, že by nakonec studenti byli osvobozeni). Pokud jste těm studentům chtěl pomoci a nepoškodit gymnázium, mohl jste jim zaplatit dobrého právníka.

Ale také by mě zajímala Vaše odpověď na otázku "Pomohla nebo naopak uškodila ta studentská aktivita zdejšímu gymnáziu?". Zatím jste se zmohl pouze na odpověď otázkou.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
oms
Počet příspěvků: 580
Hlavně pro: Všechny
3.9.2014 - 18:28
Ve skupině ČOV Blahotice se vynořilo téma, které tam nepatří, a proto jej přesouvám do nového vlákna, pokud má někdo zájem diskutovat:

Rekapitulace počátku diskuse:

Cibulitis
Mimochodem, ta Vaše obrana kriminalizovaných studentů a pokus o odvolání ředitele Dundra mi byla silně proti srsti, čímž se pro mě vy i paní Dobešová stáváte absolutně nevolitelní. A nejen pro mě, ale i pro veškeré moje okolí. Vlastně neznám nikoho, kdo by byl na vaší straně a to jsem o tom diskutoval skutečně hodně.
==========================
oms

Abych řekl pravdu, pokud je Vám obrana kriminalizovaných studentů silně proti srsti, ač jej krajské zastupitelství uzavřelo následujícím dokumentem:

http://www.ujma-za-petici.cz/opatren%C3%AD_KSZ_v_Praze8.pdf

a o kterém právníci Helsinského výboru konstatovali:

"považujeme postup orgánů činných v trestním řízení v této věci za nepřijatelný, neboť dle našeho 
názoru by ani ostrými slovy vyjádřená kritika neměla být postihována trestněprávními prostředky.
Téměř roční vyšetřování autorů petice považujeme vzhledem k této zásadě a rovněž 
s přihlédnutím k existenci bohaté judikatury ve věci pomluvy za značný exces. 
Na závěr tohoto dopisu si dovolujeme opětovně vyjádřit naše přesvědčení, že kriminalizace 
jednání autorů petice je nepřípustná, neodůvodněná "

( http://www.ujma-za-petici.cz/vyjadreni_chv.pdf )

tak mne to, že nás nebudete volit,  vůbec nemrzí.
------------
Co se týče odvolání ředitele Dundra:

Osobně se domnívám, že by měl být odvolán, protože podal trestní oznámení na studenty, o tomto trestním oznámení neustále lhal, a i ve chvíli, kdy bylo jasné, že se trestní stíhání zvrtává v hon na čarodějnice, ještě přiléval oleje do ohně, za což např. považuji to, že na policii odnesl seznam všech příspěvků svých studentů - oponentů na Facebooku  či že proti studentům šla svědčit učitelka Marušáková

Více o celém případu je na: http://www.ujma-za-petici.cz/

Ale odvolání či neodvolání ředitele gymnázia není stejně v pravomoci města, pod které spadají pouze základní školy.

Miloslav Nič
==================
Robin

A byla ta studentská kritika oprávněná nebo ne?
Tohle šlo nějak do ztracena. a přitom je to to hlavní. Pokud kritika byla neoprávněná, tak by za ní autoři měli nést zodpovědnost. Snad jsou to dospělí svéprávní lidé?
Já osobně bych trestní oznámení nepodával, snad civilní žalobu, pokud bych nad tím nemávl rukou, ale ředitel Dundr neudělal nic nelegitimního. Pak zjevně selhaly orgány činné v trestním řízení.
Řízení táhlo neúměrně dlouho, ale z odkazu na uzavření kauzy KSZ mi vyplývá pouze to, že oznámení bylo zrušeno z formálních důvodů - mizerné práce policie a asi také OSZ.
Vyjádření Helsinského výboru, tak jak je formulované je sice hezké, ale proč se ČHV také neseznámil se stanoviskem ředitele Dundra!? Proč ho vynechal? Co vynechal ješte?

====================
Cibulitis


Jako promiňte, ale žijeme v právním státě. Když má někdo dojem, že ho jiný poškozuje, nechť rozhodne soud. Je to naprosto legitimní postup.
Co mi ale vadilo především bylo, že jste to tahali na zastupitelstvo. K čemu to jako bylo? Sám píšete, že ho zastupitelstvo odvolat nemůže, tak k čemu to bylo dobré? To jste se, že brečíte na špatném hrobě, dozvěděli až tam?

=======================

oms

Zkuste si to po sobě znovu přečíst:
"Pokud kritika byla neoprávněná, tak by za ní autoři měli nést zodpovědnost." , tedy měli být trestně stíhání?

Jste si úplně jistý, že veškerá kritika na tomto diskusním fóru je oprávněná?

Ostatně, doporučuji si přečíst vyjádření právníků Helsinského výboru celé. Ale mohu alespoň ocitovat:

Aplikujeme-li shora uvedenou judikaturu Ústavního soudu na případ petice kritizující stav 
xxxxx gymnázia, je dle našeho názoru nutno dojít k závěru, že v případě kritiky, kterou se ředitel 
školy cítil být dotčen, měly být využity soukromoprávní prostředky ochrany, konkrétně ustanovení
občanského zákoníku, která upravují institut ochrany osobnosti a prostředky její ochrany. 
V opačném případě dochází k nepřípustné ingerenci trestního práva do soukromoprávních vztahů, 
kterou Ústavní soud označuje za porušení Ústavy i Listiny základních práv a svobod. Skutečnost, 
že se ředitel školy cítí být dotčen kritikou jeho manažerských schopností a schopnosti jednat 
s lidmi, je dle našeho názoru tím případem, kdy by ochrana práv neměla být zajišťována 
prostřednictvím postupu orgánů činných v trestním řízení, neboť zde neexistuje jakýkoliv 
celospolečenský přesah, chybí společenská škodlivost (§ 12 odst. 2 trestního zákoníku).

Jsme přesvědčeni, že v případě této studentské petice mělo být trestní právo v souladu se 
zásadou subsidiarity trestní represe zcela vyloučeno, tudíž že policie, případně státní zástupce, 
měl oznámení odložit ve smyslu ustanovení § 159a trestního řádu. Nad rámec tohoto vyjádření si 
dovolujeme uvést, že podle našeho názoru by v uvedené věci nebylo udržitelné ani řízení o žalobě
na ochranu osobnosti. 

==============

Můj osobní názor k původní petici:

- ač jsem původní petici tehdy k podepsání dostal a nepodepsal, domnívám se po všech informacích, které jsem postupně získal, že sice formulace v petici použité nebyly šťastné, ale v podstatě se zakládaly buď na pravdě nebo neumím pravdivost posoudit.

Ale to skutečně není z hlediska celé kauzy podstatné. Při představě, že i na svého nejméně oblíbeného studenta podám udání za pomluvu, je mi nevolno, ale i kdybych v nějakém pomatení smyslů to učinil, tak jakmile se probudím z opilosti a záchvatu šílenství, tak běžím na policii se svědectvím v jeho prospěch.

Miloslav Nič

=============

oms

V odpověď mohu citovat:   Zákon o obcích (128/2000 Sb.) § 2 (2) Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.

či mými slovy: Tak jak je běžné v jiných městech, i Slaný by mělo hájit své občany před zvůlí státního aparátu.

A druhý důvod:
Slaný má na město s 15 000 obyvateli
a) velmi málo ve městě studujících středoškoláků
b) prestiž gymnázia upadá (tuto větu jsem slyšel od mnoha místních rodáků, sám nedokáži posoudit, zda je pravdou, že před 20 lety bylo slánské gymnázium lepší než kladenské)

Pro město by bylo skvělé, kdyby se tento trend podařilo obrátit. Proto by se mělo o činnost svých středních škol usilovně zajímat, bez ohledu na to, zda má či nemá rozhodovací pravomoci.

Miloslav Nič

=============

SM

A skutečně si myslíte, že tato petice, která - jak již bylo řečeno - byla nesmyslně vnášena na zastupitelstvo, pomohla gymnáziu k nějakému zlepšení?
Jediné, co dotyční  dokázali je, že škola v očích veřejnosti klesla jakožto problémová, přičemž spousta argumentů v "petici" byla neověřená, vysoce subjektivně posuzovaná a část z nich, volajících po nápravách, byla díky neinformovanosti autorů zcela mimo kompetence napadené osoby, tedy dr. Dundra.
P.S. na gymnáziu jsem sám studoval, již je to pár let, co jsem vyšel, nicméně kantoři mě velice dobře připravili na následné (úspěšné) absolvování poměrně prestižního oboru na statní vysoké škole.

==========

oms

Znovu opakuji,
petici jsem nepodepsal v době, kdy se podávala a tuto možnost jsem měl.

Nepochybuji ale o upřímnosti snah studentů věc změnit. Pokud by ředitel Dundr nad celou věcí mávl rukou,  jsem zcela na jeho straně. Pokud by se obrátil na občanský soud s tím, že je pomlouván, tak bych se sice podivil, ale dovedl bych to pochopit, i když, jak se domnívají právníci Helsinského výboru, by zřejmě prohrál.

Jenže on jako ředitel gymnázia podal TRESTNÍ oznámení.

U občanského soudu by se studenti v případě pohry museli veřejně omluvit, kdyby je žaloval i o náhradu škody, tak i něco zaplatit.

V případě trestního oznámení musel vědět, že je bude vyšetřovat polciie a že studentům hrozí postih podle trestního práva, které v případě pomluvy může být i 2 roky nepodmíněně. Dělal vše proto, aby k nějakému postihu došlo. To není snaha o obranu vlastní cti, to je msta. Touto mstou v mých očích zpětně potvrdil platnost petice a dnes bych ji podepsal.

Miloslav Nič

P.S. Já na několika vysokých školách řadu let učil a dodnes, i když v menší míře, učím. Téměř všechna gymnázia dovedou některé studenty skvěle připravit. V dnešní době považuji slánské gymnázium z hlediska přípravy za průměrné (tedy ne prestižní, ale ani ne za špatné). Za hluboce podprůměrné jej považuji v oblasti výchovy duše, a to nejen na základě proběhlého trestního stíhání. Slyšel jsem řadu příběhů od současných i bývalých studentů a jejich rodičů, a zatímco některé z nich zapadají do kategorie: to se stává všude, některé z této hranice vybočují.

P.S.2: Z poznámky "nesmyslně vnášena na zastupitelstvo" soudím, že jste zastupitel:

Ochrana občanů před šikanou státních orgánů před opravdové zastupitelstvo, hájící zájmy města, samozřejmě patří. Může se stát, jako v tomto případě, že město nemá přímé zákonné prostředky. Ale jen usnesení, vyjadřující podporu studentům, by pomohlo. 

Napadlo vás v tom zastupitelstvu, jak bylo v té době studentům, které tehdy již 9 měsíců vyšetřovala policie? Bylo rovněž zajímavé, že zatímco v případě studentů jste všichni pevně věřili v českou polici a soudy, tak trestní vyšetřování rady města za podepsání dodatku 7 ke smlouvě o Parkovacím domu považujete za politické, protože policii a soudům se nedá věřit.

Miloslav Nič

=============

jump

Když si vzpomenu na ten hysterický hon na Dundra, tak se mi vybaví procesy z 50. let. Myslím že Nič a Dobešová by si v těchto letech v ničem nezadali s prokurátorem Vašem či Polednovou-Brožovou.

Ani nechci domýšlet, co by se dělo ve Slaném, kdyby se tihle lidé dostali v našem městě k moci.

===========

oms

Zkuste se někdy zamyslet nad tím, co říká věta: "tak se mi vybaví procesy z 50. let. Myslím že Nič a Dobešová by si v těchto letech v ničem nezadali s prokurátorem Vašem či Polednovou-Brožovou."

a třeba i přečíst nařízení okresní státní zástupkyně s komunistickou minulostí, kterým policii nařizovala pokračovat ve vyšetřování:

http://www.ujma-za-petici.cz/brozova_12_9_2012.pdf, tedy zejména poslední odstavec a porovnejte s tím, co po roce konstatoval krajský státní zástupce, tedy že okresní zástupce se odmítá řídit jeho doporučeními, i to, jak uvedený dopis komentuje vyjádření právníků Helsinského výboru. Navádění policie k tomu, aby odmítnutí vypovídat, což je zákonné právo každého vyšetřovaného, bylo interpretováno jako přitěžující okolnost mi něco připomíná. Stejně jako to, že byl selektivně ocitován nález Ústavního soudu v případě občanského sporu (tedy nikoliv trestního, jako v případě tohoto vyšetřování), a byla zcela vynechána řada nálezů, které svědčili ve prospěch studentů.

Ale každopádně si Vaši citaci někam poznamenám. Moji studenti totiž dosud nepochopili, jaký jsem tyran a obávám se, že mne spíš považují za měkotu.  :)

Miloslav Nič

==========

avlez

Po dlouhé době jsem zavítala na tyto stránky. K jednotlivým příspěvkům se vyjadřovat nebudu. Jen mi velmi vadí, že zde napadáte pana Niče, který se  jako jeden z mála pod své příspěvky podepíše. Vy ostatní se většinou skrýváte za anonymitou. Ze své praxe mohu napsat jen to, že na anonymní příspěvky nereaguji, neboť kdo se bojí říct svůj názor otevřeně a nepodepasat se pod něj, je slaboch a nestojí mi za to, abych s ním diskutovala.

Ivana Oslejšková

============

Robin


Jen se ještě jednou zdvořile zeptám. Pomohla nebo naopak uškodila ta studentská aktivita zdejšímu gymnáziu?
Pokud uškodila, neměli by její tvůrci nést za své, byť dobře míněné činy, zodpovědnost? Ona mnohá cesta do pekla bývá dlážděna dobrými úmysly.
PS.: Netvrdím, že by měli být ještě potrestáni, to trestní oznámení asi stačilo, ale obecně by měl každý nést za své jednání zodpovědnost. A to se z celé kauzy nějak vytratilo.

==============

oms

Zeptám se zdvořile jinak:  Pomohla nebo naopak uškodila ta ředitelova aktivita zdejšímu gymnáziu?
Domníváte se, že kdyby ředitel nepodal trestní oznámení a neusiloval všemožnými prostředky o to, aby byli studenti stíháni,  že by si někdo už před dvěma roky na podzim na petici vzpomněl? Petice sehrála pozitivní úlohu v tom, že se řada lidí musela zamyslet nad tím, jestli je vše v pořádku a na facebooku se objevila velmi podnětná diskuse rozumných studentů  na obou stranách sporu.

Váše ostatní názory jsou neslučitelné s demokratickým smýšlením a proto s nimi nebudu ani polemizovat, a pouze je shrnu.  :
a) s trestním stíháním, které trvalo přes rok, plně souhlasíte a možná byste uvažoval ještě o nějakém trestu
b) ústavou daný nárok  na právo petiční či vůbec jakoukoliv kritiku, která nevede ke změně, neuznáváte a měla by se trestat
....
a čtu mezi řádky:
c) hlavní důvod ztráty prestiže gymnázia je petice a nikoliv další faktory (přestože např. pokles počtu studentů byl rychlejší než u škol v okolí již před sepsáním petice.)

A jedna nezdvořilá poznámka na konec:

Věta: "obecně by měl každý nést za své jednání zodpovědnost" do anonymního příspěvku opravdu nepatří

Miloslav NičNaposledy upraveno 03.09.2014 - 18:51Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.