Obsah  >>  Guláš  >>  dotaz
Strana:   1  2  3  4

dotaz

fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
15.9.2017 - 17:48

Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!

 

 

 

Absolútne nikomu nebolo možné prehliadnuť mimoriadne, až doslova africké horúčavy tohto leta. Boli najväčšími za celú dobu hydrometeorolgických meraní na našom území. Sucho, doprevádzajúce horúčavy negatívne poznačilo množstvo i kvalitu obilovín v tohtoročnej žatve a s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne poznačí i úrodu jesenných plodín. A práve počas jeden z vĺn týchto obrovských horúčav sa v médiách objavila správa, že 2. augusta sme vyčerpali ekologický limit našej planéty na rok 2017 a od tohto dňa začíname žiť na takzvaný enviromentálny dlh. To znamená, že spotrebujeme viac prírodných zdrojov, než koľko je biosféra schopná nahradiť za dobu jedného roka.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1709/katastrofalne-horucavy-ako-varovanie-ludstvu

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
17.8.2017 - 16:32

Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

 

 

Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy. Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som predostrel voľne pretlmočené, mimoriadne silné posolstvo slovenského filozofa histórie Viktora Timuru:

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1708/menejcennost-slovanov-z-hladiska-anglosasko-pangermanskej-nadradenosti

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
24.7.2017 - 15:12

Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

 

 

Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1707/iny-novy-ovela-drsnejsi-pohlad-na-podstatu-stvoritela

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
22.6.2017 - 16:39

O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

 

 

 

Žijeme v univerze, ktoré má duchovný rozmer. Život v ňom podlieha evolúcii, čiže vývoju od jednoduchšieho k čoraz dokonalejšiemu, ako nám o tom hovorí Darwinova teória. Zároveň v ňom však prebieha i veľká evolúcia ducha, čiže postupný vývoj od duchovne nevedomého k duchovne čoraz vedomejšiemu a od duchovne nezrelého k duchovne čoraz zrelšiemu. Toto dianie je možné považovať za prirodzený proces, podporovaný všetkými zákonitosťami univerza.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1706/o-bezprecedentnom-evolucnom-upadku-sucasnej-europy

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
25.5.2017 - 18:12

Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

 

 

Čím viac sa človek zaoberá históriou, tým viac si uvedomuje, ako sa až neuveriteľným spôsobom opakuje. A opakuje sa preto, lebo ľudia zostávajú vnútorne stále takými istými. To, čo vykazuje zmenu sú iba vonkajšie reálie, vonkajšie kulisy a kostýmy. Ale podstata je stále rovnaká. Súčasné dianie je možno trochu kultivovanejšie, jemnejšie a nie až tak prvoplánové, ale rozhodne také isté. O stredoveku sa zvykne hovoriť, ako o dobe temna. Pozrime sa však teraz na jednu z temných udalostí temného stredoveku, ktorá je mimoriadne zaujímavá tým, že je vo svojej podstate plne analogickou s najsúčasnejším a najaktuálnejším dianím.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1705/neuveritelne-ale-doba-temna-stale-trva

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
27.4.2017 - 17:15

Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

 

 

Modlitba Otčenáš nebola nikdy tým, za čo ju ľudia po celé stáročia považovali. Nikdy totiž nebola iba modlitbou, to jest niečím, čo má byť odriekané v domnení, že práve používaním týchto slov sa správne modlíme. Otčenáš je v skutočnosti niečím oveľa väčším! Je to praktický návod, ako má človek žiť a o aké hodnoty má vo svojom živote usilovať.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1704/zobudme-sa-otcenas-nikdy-nebol-len-modlitbou

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
6.4.2017 - 16:21

Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!

 

 

Viete o tom, že existuje plán elity najbohatších a najmocnejších nášho sveta na zredukovanie ľudstva na zlatú miliardu? A viete, aká má byť rasová a národnostná skladba tejto miliardy, ktorá má slúžiť elite? Viete o tom, že jej najväčšiu časť majú tvoriť predovšetkým národy západného sveta, pričom mnohé slovanské národy majú byť úplne vyhladené? Alebo z nich má byť ponechaný iba nepatrný zlomok, určený na zabezpečovanie základnej obslužnosti území, ktoré pôvodne osídľovali.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1703/bratia-slovania-nemaju-nas-za-nic

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
9.3.2017 - 18:40

Človeče buď človekom! Aj v intimite!

 

 

Vopred upozorňujem, že tento text je určený iba ľuďom, ktorí akceptujú duchovný rozmer bytia. Mnohí z nich sa totiž domnievajú, že ak uzavrú cirkvou posvätený manželský zväzok znamená to, že pri uspokojovaní svojej telesnosti môžu v rámci neho robiť absolútne čokoľvek. Že úplne všetko, čo činia pri plnení svojich manželských povinností je tým pádom prípustné a počestné.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/clovece-bud-clovekom-aj-v-intimite

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
16.2.2017 - 16:33

Trump! Svet dostal šancu! Využije ju?

 

 

Koncom roka 2016 balansoval náš svet takmer na pokraji vojenského konfliktu USA a Ruska, s tendenciou jeho eskalácie až do jadrovej konfrontácie. Atmosféra priam hmatateľného napätia, s podtextom blízkeho svetového konfliktu mocností však povolila okamžite po zvolení Trumpa za prezidenta USA a v súčasnosti je možné badať v tomto smere naozaj značné uvoľnenie. To samozrejme neznamená, že by bolo zrazu všetko absolútne bezproblémové, ale minimálne o vojne mocností sa už ako o skoro hotovej veci prestalo hovoriť.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/trump-svet-dostal-sancu-vyuzije-ju

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
27.1.2017 - 16:35

O hlbokých duchovných príčinách súčasného svetového diania

 

 

Tento text je pokusom o postihnutie prvotnej príčiny a posledného dôsledku veľkého svetového diania, ktorým má byť zotročenie národov a zredukovanie ľudstva samozvanou elitou na takzvanú zlatú miliardu. Áno, za fatálnej nevedomosti vyššie spomínaných skutočností sú jednotlivci i celé národy ako ovce nenápadne, ale isto tlačení k nastoleniu nového svetového poriadku nadvlády elít nad absolútne zotročenými masami.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1701/o-hlbokych-duchovnych-pricinach-sucasneho-svetoveho-diania

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
30.12.2016 - 19:39

Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?


Stvoriteľ nám daroval slobodnú vôľu. Môžme ju užívať po svojom, čiže žiť v hriechu, alebo žiť podľa jeho prikázaní. Ibaže prikázania sú vlastne konkrétne pravidlá. Zákony ako správne žiť. Musíme ich dodržiavať, ak chceme byť spasení, teda úplne sa im podriadiť. Prestať žiť podľa svojej vôle a začať žiť podľa Vôle Božej. Dobrovoľne sa vzdať vlastnej vôle a úplne sa podriadiť niečomu vyššiemu. Vzdať sa svojho práva rozhodovať o vlastnom živote a prijať fakt, že sme bezmocne vydaní napospas niekomu inému. Nie je to definícia otroctva?

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1611/preco-nam-chce-tvorca-vziat-slobodnu-volu

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
VendyKrylova
Počet příspěvků: 1
Hlavně pro: Guláš
20.12.2016 - 14:56

Dobrý den, jsem studentkou Vysoké školy a provádím průzkum, který se týká "drobné" korupce. Dotazník je dostupný na adrese

http://www.survio.com/survey/d/I4M1I5C6K4T4X6O6O

Děkuji a s přáním hezkého dne Vendy Krylová

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
9.12.2016 - 15:25

Bezhotovostní platba jako cesta k totálnímu zotročení


Jako třeba například vy dnes ovládáte svůj televizní přijímač dálkovým ovládáním a pouhým stlačením knoflíku volíte programy, ať už zábavu, sport, film, píseň, nebo cokoliv jiného, ​​na co se budete dívat a co na vás bude vnitřně působit, přesně stejně může někdo z neznámého centra mačkat ovladač a prostřednictvím implantátu ve vás aktivovat různé psychické stavy, jako je třeba zoufalství, strach, úzkost, touhu zabíjet a tak dále a tak dále.

Více se dozvíte na:

http://smilan.bloger.cz/_/Bezhotovostni-platba-jako-cesta-k-totalnimu-zotroceni

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
3.11.2016 - 17:12

Jako obyčejní lidé přivolávají třetí světovou válku?


Pokud naše civilizace bude mít ještě cosi takového, jako historii, současné období se do ní určitě zapíše. Čím? No přece krizí velmi podobnou té karibské v padesáti letech minulého století, kdy stál svět pouze na krůček od jaderné války. Dnes to však není Kuba, ale Sýrie, kde se USA a Rusko dostaly do konfliktu, který má nebezpečný potenciál přerůst až do jaderné konfrontace.

 

Více se dozvíte na:

http://smilan.bloger.cz/_/Jako-obycejni-lide-privolavaji-treti-svetovou-valku

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
6.10.2016 - 18:00

Burknini! Lekcia mravnosti nemravnej Európe!

 

 

Burkini sú celotelové plavky moslimiek, ktoré sa najmä na francúzskych plážach stali jednou z najhorúcejších tém tohto leta. Reportérka Mathilde Cousinová bola napríklad svedkom ponižujúceho pokutovania ženy za to, že nemala oblečenie „rešpektujúce dobré mravy a sekularizmus“. Vyzeralo to dosť násilne, keď traja policajti obkolesili dotyčnú ženu, pričom jeden z nich držal prst na spúšti slzotvorného plynu.

 

Viac sa dozviete na:

http://smeromkzivotu.blogspot.sk/2016/09/burknini-lekcia-mravnosti-nemravnej.html

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
9.9.2016 - 17:41

Neobvyklý obraz Stvoriteľa, ktorý požaduje

 

 

Existuje niekoľko veľmi vážnych skutočností, ktoré by si mal človek dneška zvlášť uvedomiť. V prvom rade je to fakt, že existuje Stvoriteľ, z ktorého Vôle všetko vzniklo a ktorého Vôľou je všetko udržiavané. Jeho Vôľa je z tohto dôvodu určujúca a rozhodujúca pre všetko, čo jestvuje vo stvorení. Je preto jednou z najlegitímnejších požiadaviek Tvorcu a Majiteľa stvorenia vyžadovať od každého tvora, ktorý smie žiť v jeho stvorení poznanie a naplňovanie jeho Vôle.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1608/neobvykly-obraz-stvoritela-ktory-pozaduje

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
11.8.2016 - 17:28

Proč mě iritují předpovědi kolapsu civilizace?


Před nedávnem jsem se na internetu setkal s textem, který hovořil o možnostech přežití po kolapsu civilizace. Článek byl napsán formou testu. Podle počtu získaných bodů dostal čtenář určitý komplexní obraz o možnostech svého osobního přežití, nebo nepřežití takové krizové situace.


Více se dozvíte na: http://smilan.bloger.cz/_/Proc-me-irituji-predpovedi-kolapsu-civilizace

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
14.7.2016 - 19:50

Zničí nás to neviditeľné?

 

Človek dneška je človekom hmoty, uznávajúcim len to, čo vidí, čo dokáže ohmatať, čo podľa neho reálne existuje a čo mu prináša nejaký viditeľný hmotný prospech. Iba to je hodné jeho úsilia, námahy a odriekania. Všetko ostatné, čo do vyššie spomínanej kategórie nepatrí, čo teda nie je možné vidieť, ohmatať a čo z hmotného hľadiska možno považovať za neexistujúce, to všetko je pre súčasných ľudí bezpredmetné a nehodné pozornosti.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1606/znici-nas-to-neviditelne

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
23.6.2016 - 16:23

Prečo potrebujú USA a západné štáty vládnuť svetu?

 

 

Začnem faktami, ktoré som spomínal už viackrát. Prostredníctvom nich sa dá totiž dokonale pochopiť zvrátený spôsob uvažovania, na základe ktorého považujú USA a západné krajiny nutnosť vlastnej svetovej hegemónie priam za životne dôležitú. Prvým faktom je skutočnosť, že ak by všetky národy sveta žili takým istým životným štýlom, ako západ, potrebovali by sme k tomu energetické zdroje štyroch planét podobných Zemi.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1606/preco-potrebuju-usa-a-zapadne-staty-vladnut-svetu

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 79
Hlavně pro: Všechny
28.4.2016 - 19:28

Životná potreba novodobého kresťanstva

 

 

Za súčasnej situácie, kedy Európu evidentne postupne ovláda islam a jeho vyznávači, ktorí spravidla nikdy neustupujú zo svojho presvedčenia, nemajú Európania v rukách vôbec nič, čím by sa boli schopní rovnocenne postaviť voči živelnej sile ich vierovyznania. Európu zaplavuje islam a o jeho vyznávačoch je známe, že sa nielenže nikdy nevzdávajú svojho presvedčenia, ale naopak, vždy sa intenzívne viac, alebo menej nekompromisným spôsobom usilujú o jeho presadenie do každodenného života spoločnosti.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1604/zivotna-potreba-novodobeho-krestanstva

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.