Obsah  >>  Politika, politici  >>  Zastupitelstvo města 2018-22 - názory, komentáře
Strana:   1  ...  7  8  9  10  11  12

Zastupitelstvo města 2018-22 - názory, komentáře

Čtenáři
Počet příspěvků: 3330
Hlavně pro: Všechny
31.12.2018 - 10:29


Přílohy:
pf2017.jpg

img-0412-2.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3330
Hlavně pro: Všechny
26.12.2018 - 15:37
Inu, nemyslím si, že by k nově sestavenému zastupitelstvu patřil dodatek (aniž by měl patřit snad k tomu minulému) - ..."aneb to jsme to dopracovali" (ovšem proti gustu ...?!) - a proto mám za to, že by názory a komentáře k průběhu současných zasedání zastupitelstva - 2018-2022 - mohly být umisťovány sem. S tímto vědomím si dovoluji umístit sem i postřehy zastupitele p. Hůly:

https://svobodni.slany.cz/7851-stripky-ze-zasedani-zastupitelstva-19-12-2018-rozpocet
Naposledy upraveno 26.12.2018 - 15:46Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3330
Hlavně pro: Všechny
21.12.2018 - 13:32
I po třetím zasedání zastupitelstva města Slaného, lze opět s potěšením konstatovat, že jednání probíhají dobře s většinovou snahou (jak ze strany koalice, tak i opozice) vyhnout se zbytečným nekorektnostem.Průběh 3. zasedání nového zastupitelstva jsem sledoval v online přenosu na - SlanyTV.cz - a ačkoliv nebyly v programu žádné výrazněji "sporné" body, bylo potěšitelné sledovat nekontroverzní pracovní atmosféru, která, napříč zastupitelstvem, převládala. Chci věřit, že to nebylo jen pod dojmem času předvánočního a pracovní pohoda vydrží novému zastupitelstvu i nadále.
L. Schneider


Všem Slaňákům a lidem dobré vůle přeji
veselé, pohodové a požehnané Vánoce
i šťasný a úspěšný rok 2019


Přílohy:
img-20181206-232644-hht-003.jpg

img-20181206-231515-hht-004.jpg

Naposledy upraveno 21.12.2018 - 13:55Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
SlanýTV
Počet příspěvků: 530
Hlavně pro: Všechny
18.12.2018 - 18:55

19. 12. 2018  Vysíláme Online ze Slaného.

3. Zasedání zastupitelstva města Slaný
Vysíláme od 16:00 hodin na SlanyTV.cz
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Čtenáři
30.11.2018 - 12:31

Přímý přenos ze zasedání zastupitelstva je rozhodně pro očany města velkým přínosem. Vrcholem takové vymoženosti by mohl být online dispečink. Tím myslím, že na oznámenou e-mail adresu by občané mohli psát svoje připomínky a to třeba k určitému bodu programu během jeho projednávání, které může být dlouhé. Při dotazu na připomínky veřejnosti by byly přečteny i doručené elektronické zprávy a připomínky v nich by měly stejnou váhu jako připomínky přítomných.

Napadlo mi to při projednávání GIS map. Uvažuje se i s náklady během udržitelného provozu, chyběly mi tam náklady na činnost úředníků. Možná tam jsou, ale možná projekt neobsahuje zajištění, že data budou nejen vložena, ale že budou i průběžně aktualizována. To se ve stávajících mapách důsledně neděje. Pak vynákládání nemalých prostředků na vybavení a systém nemá význam, za několik let se může akce opakovat ne proto, že nevyhovuje technika a program, ale proto, že je třeba dodat data, která tam měla být a možná nebudou.

Sebelepší technika nenahradí důslednou práci jednotlivců. Ta nebude důsledná bez spolehlivé organizace a kontroly plnění úkolů jednotlivců. Tomu bych dal přednost před nákupem elektronických systémů.

Jen můj názor.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3330
Hlavně pro: Všechny
30.11.2018 - 11:50
Jednání zastupitelstva probíhají zatím velmi dobře, bez zbytečných nekorektností, jen s občasnou soukromou exhibicí jednotlivce (např. kolem rozšíření kamerového systému nebo Technické mapy města a s tím spojené IT infrastruktury), který tak vystupuje vždy (ať je členem koalice, či opozice - tak jako nyní) - zřejmě, aby jednání nebylo příliš fádní. Legrační je, že coby ještě čl. rady města, například, schválil návrh rady na "Koncepci rozvoje městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) na roky 2019 - 2023" při zasedání rady 27.8.2018 pod č. 11/124/2018/RM a nyní to samé kritizuje z pozice opozičního zastupitele.(!?)

V úvodu 2. zasedání se zastupitelům i přítomným občanům představil nově zvolený senátor za náš obvod, pan Mgr. Ladislav Chlupáč a přislíbil konání senátorských dnů i ve Slaném. Pak složili slib zastupitele ti, kteří byli pro ustavující zasedání omluveni - MUDr. R. Ranková a Ing. M. Grohmann. V 12. bodu jednání byl počet radních opět rozšířen z nouzového počtu 7, opět na původně předpokládaných 9 členů. Přivoleni byli zbývající dva radní navržení koalicí, kteří shodou okolností dostali v komunálních volbách, vedle starosty Mgr. Hrabánka největší důvěru občanů města a skončili celkově na 2. a 3.místě - Mgr. Pavel Rubík a Svatopluk Šváb. Oba byli zvoleni v tajné volbě za plentou 15 hlasy ze všech 27 přítomných zastupitelů. Kandidát opozice, navržený Ing. Bartoníčkem - Bc. Jan Pánek, získal 11 hlasů a zvolen do rady města nebyl. Stejným způsobem pak byli voleni i předsedové výborů a komisí.  Všechny body programu byly tentokrát projednány bez dalších problémů a zasedání skončilo ještě před 21. hodinou. Novinkou byl Online přímý přenos ze zasedání na - SlanyTV.cz
L.Sch.

Konečné složení rady města:
Mgr. Martin Hrabánek ODS st.           - 1547 hlasů celkem v komun. volbách
Mgr. Pavel Rubík za ODS                  - 1453
Svatopluk Šváb za ODS                    - 1379
Martin Konečný ODS                         - 986
Radek Vondráček ANO 2011 m.st.    - 733
Michal Kozelka ANO 2011                 - 796
Martin Nič ANO 2011                         - 733
RNDr. Vladimír Kulich za KDU-ČSL   - 727
Ing.Miloslav Nič OMS/STAN               - 670


Přílohy:
img-20181128-161315.jpg

img-20181128-180638.jpg

img-20181128-183923.jpg

Naposledy upraveno 30.11.2018 - 15:08Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
SlanýTV
Počet příspěvků: 530
Hlavně pro: Všechny
27.11.2018 - 17:34

28. 11. 2018  Vysíláme Online ze Slaného.

2. Zasedání zastupitelstva města Slaný
Vysíláme od 16:00 hodin na SlanyTV.cz
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3330
Hlavně pro: Všechny
26.11.2018 - 16:43
2. zasedání nového zastupitelstva se koná ve středu 28.11. 2018 od 16:00 hod.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3330
Hlavně pro: Všechny
6.11.2018 - 16:59
Nové zastupitelstvo - nově založené téma ...

Průběh ustavujícího zasedání ve zkratce z pera zastupitele a nově zvoleného člena rady města, pana Ing. Miloslava Niče Ph.D. :
http://oms.slany-2014.cz/2018/11/1-zasedani-zastupitelstva-5-listopad.html


Naposledy upraveno 07.11.2018 - 11:01Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  7  8  9  10  11  12
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.