Obsah  >>  Úřady, policie  >>  Životní prostředí
Strana:   1  2  3

Životní prostředí

Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: slánské "zeleňomily&
1.3.2018 - 13:18
Vážení spoluobčané, ocitli jsme se na dobré cestě, vedené specialisty z Odboru životního prostředí MÚ Slaný. Kochejme se tou krásou, kterou jsme, díky obětavé péči specialistů (za naše daně) obdařeni ! Erik Kurach - milovník biologicky udržitelného životního prostředí v Královském městě Slaný. 1.3.2018


Přílohy:
zapis-prispevku.doc -
zivotni-prostredi.doc -
Naposledy upraveno 01.03.2018 - 13:33Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: Odbor životního prostředí
13.2.2018 - 08:05

Dovoluji si připojit metodiku, zpracovanou pro začínající studenty s dokončeným základním vzděláním VOŠ zahradnické v Mělníku.


Přílohy:
11-47-68-81-494-cj.pdf -
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: "Neznámý" úředn
13.2.2018 - 07:55

Dovoluji si Vás informovat, že jste svým jednáním způsobil zcela nevratnou škodu na veřejné zeleni.Vzniká podezření na údajné spáchání trestného činu neoprávněného kácení zcela zdravých stromů na veřejném prostoru městské části Slaný dle Zákona č. 114/1992 Sb., včetně dodatku tohoto zákona, platného od prosince 2009, který ukládá zcela stejné podmínky pro fyzické i právnické osoby. K naplnění tohoto podezření na spáchání trestného činu došlo v úterý dne 23. ledna 2018 v dopoledních hodinách, kdy došlo k postupnému kácení skupiny zcela zdravých stromů Borovice černé Pinus nigra, ve stáří cca 45 roků v počtu 6 ks stromů, jejichž obvod kmene byl VĚTŠÍ, než 80cm ! Dřevo kmenů bylo i h n e d po těžbě nařezáno na přířezy a následně odvezeno nákladním vozem AVIA TS Slaný.  Větve byly po kácení stromů prořezány a dřevo bezprostředně odvezeno. Vrcholky s obrostem pak recyklovány v drtiči za traktorem TS za pomoci integrovaného hydraulického ramene. Pařezy byly s odstupem na všech místech odfrézovány rotační frézou a dřevní hmota, zbylá po frézování čerstvých pařezů byla částečně odvezena zaměstnanci TS vozidlem Multicar. Frézování probíhalo v několika částech i na místech zcela přestárlých stromů, ohrožujících bezpečnost chodců a vozidel. Viz. topol na nároží v odbočce Arbesova - Jana Roháče z Dubé, bříza nad zastávkou ČAD v ulici Arbesova a množství na celém prostoru Vojenského sídliště ponechaných starých pařezů po předchozích desetiletích těžby. Očekávám vyjádření příslušného odpovědného pracovníka, který provedl místní dendrologický posudek a osoby, která vydala příkaz pro ředitele TS ve Slaném k provedení kácení stromů. Rovněž je podstatné, KAM BYLO VYTĚŽENÉ DŘEVO Z BOROVIC ČERNÝCH ODVEZENO, ČI ZDA A KOMU BYLO PRODÁNO !!! Děkuji Kurach Erik
Naposledy upraveno 13.02.2018 - 08:24Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: "Neznámý" úředn
13.2.2018 - 07:55

Dovoluji si Vás informovat, že jste svým jednáním způsobil zcela nevratnou škodu na veřejné zeleni.Vzniká podezření na údajné spáchání trestného činu neoprávněného kácení zcela zdravých stromů na veřejném prostoru městské části Slaný dle Zákona č. 114/1992 Sb., včetně dodatku tohoto zákona, platného od prosince 2009, který ukládá zcela stejné podmínky pro fyzické i právnické osoby. K naplnění tohoto podezření na spáchání trestného činu došlo v úterý dne 23. ledna 2018 v dopoledních hodinách, kdy došlo k postupnému kácení skupiny zcela zdravých stromů Borovice černé Pinus nigra, ve stáří cca 45 roků v počtu 6 ks stromů, jejichž obvod kmene byl VĚTŠÍ, než 80cm ! Dřevo kmenů bylo i h n e d po těžbě nařezáno na přířezy a následně odvezeno nákladním vozem AVIA TS Slaný.  Větve byly po kácení stromů prořezány a dřevo bezprostředně odvezeno. Vrcholky s obrostem pak recyklovány v drtiči za traktorem TS za pomoci integrovaného hydraulického ramene. Pařezy byly s odstupem na všech místech odfrézovány rotační frézou a dřevní hmota, zbylá po frézování čerstvých pařezů byla částečně odvezena zaměstnanci TS vozidlem Multicar. Frézování probíhalo v několika částech i na místech zcela přestárlých stromů, ohrožujících bezpečnost chodců a vozidel. Viz. topol na nároží v odbočce Arbesova - Jana Roháče z Dubé, bříza nad zastávkou ČAD v ulici Arbesova a množství na celém prostoru Vojenského sídliště ponechaných starých pařezů po předchozích desetiletích těžby. Očekávám vyjádření příslušného odpovědného pracovníka, který provedl místní dendrologický posudek a osoby, která vydala příkaz pro ředitele TS ve Slaném k provedení kácení stromů. Rovněž je podstatné, KAM BYLO VYTĚŽENÉ DŘEVO Z BOROVIC ČERNÝCH ODVEZENO, ČI ZDA A KOMU BYLO PRODÁNO !!! Děkuji Kurach Erik
Naposledy upraveno 13.02.2018 - 08:25Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 803
Hlavně pro: Technické sl. Slaný
13.2.2018 - 06:36

Tady se to jmnuje "životní prostředí"... Jste ředitelem firmy, která používá ty nejsmradlavější dopravní prostředky ve městě. Pokud je člověk nucený jet, nebo dokonce jít (protože používáte i chodníky) za vaší Avií, nebo multikárou, tak to je o zdraví. Zároveň vaši zaměstnanci jsou vandalové kterým nedělá problém jezdit po trávě. Absolutně kdekoliv, žádné násilí.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: Ing. Kučera TS Slaný +OŽP
12.2.2018 - 19:36

Vážený pane Inženýre. Věřím, že se výroba rekvizity pro přednášku Miroslava Vopata alias "Kata Vopata", připravované pod názvem "Vyprávění o právu útrpném na Slánsku", kterou pořádá Vlastivědné muzeum na středu 21. února 2018 opravdu uskuteční i přes hrozící chřipkovou epidemii, vyžadující plošná hygienická a dezinfekční opatření. Je obdivuhodné, že se nejmenovaný odpovědný zaměstnanec s mnohaletou praxí na  posuzování zdravotního stavu dřevin rozhodl pro borovicový masiv, vyžadující co nejrychlejší uložení dřeva do hráně. Mokré borové řezivo je v teplém prostředí náchylné na zmodrání, což je pro amatérskou činnost v rámci poněkud morbidní volnočasové aktivity poměrně limitující. Věřím, že nám osobně předvede výsledek své bezesporu neobvyklé záliby a zároveň poučí laickou slánskou veřejnost o přednostech zimní těžby na teritoriu tzv. vyloučené lokality Vojenského sídliště. Věřím, že "Kat Vopat" umožní odvážným zájemcům pro perspektivní investici ulehnout do unikátního prototypu a Odbor životního prostředí MÚ ve Slaném připraví unikátní projekt s dotací EÚ pod názvem "Ulehni ve své khaki borovici". Možná se v tomto odpovědném zaměstnanci, který o likvidaci těchto stromů rozhodl a Vám ji jako odpovědný pracovník MÚ ve Slaném na základě písemné žádosti zadal k realizaci pohne svědomí a pomocí technogie 3D tisku zhotoví 6 vzrostlých stromů, odolných orkánům a všem rozmarům slánského počasí, zcela prostých opadu jehličí a šišek, což je výrazně za hranou. Věřím, že odpovědný pracovník Odboru životního prostředí MÚ v Slaném neztratí elán do dalšího dendrologického průzkumu množství místních notně seschlých veteránů a bude v práci díky X rukám Vašich zaměstnanců ve svém díle pro rekultivaci občanské městské zeleně pokračovat. Je možné že progresivní technologie 3D tisku stromů, ověřená právě ve Slaném zcela změní zastaralý přístup jejich mnohdy neudržitelné ekologické situaci zejména v podzimním období, kdy z nich masivně opadává listí....
Pane Inženýre Kučero, nezbývá než Vám poděkovat za Vaši ve Slaném zcela ojedinělou bezprostřední a akční webovou komunikaci. Rád se aktivně zúčastním dobrovolné akce při obnově městské zeleně. Erik
p.s. Příloha v mém předchozím příspěvku budiž chápána příslušnými posuzovacími státními orgány za věcnou vzhledem k úbytku dřevní hmoty během procesu sušení. Kalkulace spotřeby v syrovém mokrém stavu vytěžené dřevní hmoty by se při realizaci vlastní stavby mohla jevit poněkud prostorově těsnou.
Naposledy upraveno 12.02.2018 - 19:40Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: Ing. Kučera TS Slaný +OŽP
12.2.2018 - 19:36

Vážený pane Inženýre. Věřím, že se výroba rekvizity pro přednášku Miroslava Vopata alias "Kata Vopata", připravované pod názvem "Vyprávění o právu útrpném na Slánsku", kterou pořádá Vlastivědné muzeum na středu 21. února 2018 opravdu uskuteční i přes hrozící chřipkovou epidemii, vyžadující plošná hygienická a dezinfekční opatření. Je obdivuhodné, že se nejmenovaný odpovědný zaměstnanec s mnohaletou praxí na  posuzování zdravotního stavu dřevin rozhodl pro borovicový masiv, vyžadující co nejrychlejší uložení dřeva do hráně. Mokré borové řezivo je v teplém prostředí náchylné na zmodrání, což je pro amatérskou činnost v rámci poněkud morbidní volnočasové aktivity poměrně limitující. Věřím, že nám osobně předvede výsledek své bezesporu neobvyklé záliby a zároveň poučí laickou slánskou veřejnost o přednostech zimní těžby na teritoriu tzv. vyloučené lokality Vojenského sídliště. Věřím, že "Kat Vopat" umožní odvážným zájemcům pro perspektivní investici ulehnout do unikátního prototypu a Odbor životního prostředí MÚ ve Slaném připraví unikátní projekt s dotací EÚ pod názvem "Ulehni ve své khaki borovici". Možná se v tomto odpovědném zaměstnanci, který o likvidaci těchto stromů rozhodl a Vám ji jako odpovědný pracovník MÚ ve Slaném na základě písemné žádosti zadal k realizaci pohne svědomí a pomocí technogie 3D tisku zhotoví 6 vzrostlých stromů, odolných orkánům a všem rozmarům slánského počasí, zcela prostých opadu jehličí a šišek, což je výrazně za hranou. Věřím, že odpovědný pracovník Odboru životního prostředí MÚ v Slaném neztratí elán do dalšího dendrologického průzkumu množství místních notně seschlých veteránů a bude v práci díky X rukám Vašich zaměstnanců ve svém díle pro rekultivaci občanské městské zeleně pokračovat. Je možné že progresivní technologie 3D tisku stromů, ověřená právě ve Slaném zcela změní zastaralý přístup jejich mnohdy neudržitelné ekologické situaci zejména v podzimním období, kdy z nich masivně opadává listí....
Pane Inženýre Kučero, nezbývá než Vám poděkovat za Vaši ve Slaném zcela ojedinělou bezprostřední a akční webovou komunikaci. Rád se aktivně zúčastním dobrovolné akce při obnově městské zeleně. Erik
p.s. Příloha v mém předchozím příspěvku budiž chápána příslušnými posuzovacími státními orgány za věcnou vzhledem k úbytku dřevní hmoty během procesu sušení. Kalkulace spotřeby v syrovém mokrém stavu vytěžené dřevní hmoty by se při realizaci vlastní stavby mohla jevit poněkud prostorově těsnou.
Naposledy upraveno 12.02.2018 - 19:40Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 272
Hlavně pro: Erik Kurach
12.2.2018 - 06:11

Vážený pane Kurachu,
ve Vašich příspěvcích používáte svérázný humor a nadsázku.
V případě příspěvku : 10.2.2018 - 18:28 (nový)
jste však výrazně překročil únosnou míru slušnosti a vkusu.
Možná jste se dostal i do rozporu se zákonem ale to at posoudí někdo jiný.

ing.Jiří Kučera

ředitel
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: Ing. Kučera TS Slaný
10.2.2018 - 18:28

Vážený pane řediteli. S projevem upřímné soustrasti všem V.I.P. slánským pozůstalým R.I.P.


Přílohy:
coffinplans.pdf -
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
riccid
Počet příspěvků: 12
Hlavně pro: Technické sl. Slaný
9.2.2018 - 11:47

Tak to by i mne zajímalo, kdo dal žádost o pokácení, kdo posoudil zdravotní stav stromů a s jakým výsledkem, a kdo vydal povolení ke kácení.......a kam se dřevo podělo a za kolik...
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 272
Hlavně pro: Erik Kurach
9.2.2018 - 06:39

Vážený pane Kurachu

Technické služby Slaný s.r.o.
při úpravě a údržbě veřejné zeleně postupují v souladu s vydanými povoleními a rozhodnutími Odboru životního prostředí .
S pozdravy
Ing. Jiří Kučera
ředitel
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: Slanosaury
8.2.2018 - 19:54

Vážení "ochránci životního prostředí" z Odboru životního prostředí MÚ ve Slaném, kdo si objednal kácení několika zcela zdravých stromů ve stáří cca 45 let na křižovatce ulic Želivského - Arbesova? V parku jsou po léta zcela proschlé stromy, na nichž listí nevyroste, ani kdyby je zalévali svěcenou vodou. NIKOHO TO nezajímá, čeká pouze do další výplaty. Kdo si poražení těchto zdravých stromů objednal? Kdo si zodpoví, že došlo k prokazatelnému trestnému činu v působnosti OŽP MÚ ve Slaném? Stromy byly vysázeny díky dobrovolné akci občanů sídliště. Kompletní záznam o průběhu celé akce bude předán spolu se žalobou v co nejkratší době Policii ČR a orgánům OŽP SČ s podezřením na spáchání trestného činu neoprávněného kácení s pokutou ve výši 10 000,- Kč za jediný strom ( bylo jich poraženo celkem 6 ), pokud se dopustila v tomto případě neoprávněného kácení firma ( TS ve Slaném ) , hrozí v tomto případě pokuta 500 000, - Kč. Jsme snad stádo ovcí, s nimiž si bude libovolně nějaký zaměstnec s právní odpovědností vytírat zadnici?Pane řediteli Kučero, VAŠI zaměstnaci a VAŠE vozidla se slánskou SPZ se na celé akci podíleli. VÁS TO NEZAJÍMÁ , ČI SNAD O CELÉ AKCI KÁCENÍ ZCELA ZDRAVÝCH HLUBOCE, KOŔENÍCÍCH BOROVIC NIC NEVÍTE?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: Slanosaury
8.2.2018 - 19:54

Vážení "ochránci životního prostředí" z Odboru životního prostředí MÚ ve Slaném, kdo si objednal kácení několika zcela zdravých stromů ve stáří cca 45 let na křižovatce ulic Želivského - Arbesova? V parku jsou po léta zcela proschlé stromy, na nichž listí nevyroste, ani kdyby je zalévali svěcenou vodou. NIKOHO TO nezajímá, čeká pouze do další výplaty. Kdo si poražení těchto zdravých stromů objednal? Kdo si zodpoví, že došlo k prokazatelnému trestnému činu v působnosti OŽP MÚ ve Slaném? Stromy byly vysázeny díky dobrovolné akci občanů sídliště. Kompletní záznam o průběhu celé akce bude předán spolu se žalobou v co nejkratší době Policii ČR a orgánům OŽP SČ s podezřením na spáchání trestného činu neoprávněného kácení s pokutou ve výši 10 000,- Kč za jediný strom ( bylo jich poraženo celkem 6 ), pokud se dopustila v tomto případě neoprávněného kácení firma ( TS ve Slaném ) , hrozí v tomto případě pokuta 500 000, - Kč. Jsme snad stádo ovcí, s nimiž si bude libovolně nějaký zaměstnec s právní odpovědností vytírat zadnici?Pane řediteli Kučero, VAŠI zaměstnaci a VAŠE vozidla se slánskou SPZ se na celé akci podíleli. VÁS TO NEZAJÍMÁ , ČI SNAD O CELÉ AKCI KÁCENÍ ZCELA ZDRAVÝCH HLUBOCE, KOŔENÍCÍCH BOROVIC NIC NEVÍTE?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: odpovědnou osobu OŽPMÚ
25.1.2018 - 15:34

Naposledy upraveno 25.01.2018 - 15:36Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: odpovědnou osobu OŽPMÚ
25.1.2018 - 15:34

Kácení celé skupiny jinak zcela zdravých borovic černých na nároží křižovatky dvou ulic Arbesova a Jana Želivského nařídila pracovníkům Technických služeb města Slaný konkrétní osoba !!!! Proschlý topol, který padajícími větvemi ohrožoval nároží u vjezdu do ulice Jana Roháče z Dubé je zdůvodnitelným opatřením. Nedovedu pochopit, proč byly nevratně pokáceny zdravé stromy, z nichž zůstal pouze jediný na nároží do ulice Arbesova, který je velmi blízko vozovky. V celém areálu vojenského sídliště je přitom ponecháváno i přes letité písemné a telefonické urgence množství přestárlých a zcela proschlých stromů, které po léta již neobrůstají ani listím i kdyby je chodili denně zalévat s kýblem svěcené vody. Nejedná se o zcela vzácný případ, stačí vzpomenout na úmyslně pokácené zdravé topoly nad schodištěm z Dražkovické do Alešovy ulice, devastaci zdravých stromů před Hemerkovým statkem s cílem, aby bylo dobře vidět ze silnice Šultysovy na celý areál v soukromém vlastnictví V.I.P. poslance za ODS, soudruha Tlustého. Je nezbytné vyvodit z tohoto podezření na objednanou devastaci městské zeleně a úmyslné spáchání trestného činu příslušné policejní složky. Nechápu, kdo a s jakým cílem realizoval tento nevratný ekologický zločin proti městské zeleni a věřím, že bude za svůj čin rovněž po zásluze trestně odpovědný.
Naposledy upraveno 25.01.2018 - 21:51Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
riccid
Počet příspěvků: 12
Hlavně pro: Všechny
25.1.2018 - 12:04
Tak nám ti likvidátoři městské zeleně vesele pokračují v ničení úplně zdravých stromů na vojenčáku. Co je k tomu vede? Kdo k tomu dal pokyn? Kdo těm pracovníkům řekl jak a které stromy kácet? Existuje nějaká studie o zdravotním stavu nebo o nebezpečnosti těchto zničených a ke zničení odsouzených stromů? Nebo někdo blízký potřebuje palivové dřevo?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Erik Kurach
B.O.M.Ž.
Počet příspěvků: 100
Hlavně pro: Odbor životního prostředí
24.1.2018 - 09:10
Dobrý den. Včera, dne 23. ledna 2018 na křižovatce ulic Arbesova - Želivského pokáceno pracovníky TS ve Slaném několik vzrostlých borovic, stáří cca 45 let, vše zdravé stromy bez jakýchkoli chorob. Dá se již konečně očekávat podobný odborný zásah v místním Sherwoodu, kde jsou padajícími větvemi po léta již zcela proschlých stromů a neudržovaných dřevin potenciálně ohroženy hloučky narkomanů a domestiků, přežívajících své předlouhé a nudné dny v této administrativně opuštěné sociálně vyloučené lokalitě, tak vzdálené jakémukoli zájmu OŽP MÚ Slaný? Bahnité laguny s bořícími se parkujícími automobily na dříve udržovaných plochách veřejné zeleně, připomínající cvičný polygon, patrně vůbec nikoho nevzrušují. Jaký je praktický výsledek zhotovené studie na obnovu zeleně v ulici Jana Roháče z Dubé, kde byly ukončeny zemní práce, spojené s výměnou energetických sítí před dvěma lety? Bude se zde přes početné urgence občanů něco konečně dít, či se ocitne celý "archeologický projekt" MÚ Slaný v předvolebních mantrách o teplá místa při blížících se komunálních volbách na podzim 2018? Jaké potěmkinovské sliby na totemech a energeticky nosných kůlech města můžeme očekávat? Trpí OŽP MÚ vleklým nedostatkem dřevorubců?
Naposledy upraveno 24.01.2018 - 09:14Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1185
Hlavně pro: Všechny
25.8.2017 - 13:30

Je rozdíl mezi komínem od spalování paliva za účelem vytápění a za účelem likvidace odpadu z výroby. Ani jedno není proti ničemu, pokud se dodržují předpisy. A o to jde.

A mně jde o to, zda se něco změnilo, předpokládám k lepšímu. Tedy pokud se z komína kouří i v létě (mohlo by se), zda kouř nepůsobí problémy, na které je a již dříve bylo poukazováno.

Co se ve věci dělo, se asi nedozvíme. Úředník, který pravděpodobně provedl kontrolu, je ze zákona vázaný mlčenlivostí. Za předpokladu, že kontrola proběhla a nebyly zjištěny závady anebo byly, následovalo opatření a závady byly odstraněny anebo bylo zjištěno porušování předpisů, viník dostal za vyučenou a polepšil se, PAK JE VŠE V NEJLEPŠÍM POŘÁDKU A STÍŽNOSTI BYLY KLADNĚ VYŘÍZENY v prospěch veřejnosti.

Jestli nikdo neprokáže, že je tomu jinak, lze případ specifikovaný v podání občanů Neexistujici problem a Kouř a stiplavy zápach považovat za vyřízený.


Za Lepší místo

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2248
Hlavně pro: Špejblí hlava
15.5.2017 - 23:41

Inu - z komínu se kouří - od toho on asi je, že? Jde teď o to, je-li spalováno palivo běžné, či to, které lze nazvat - ŠKODLIVINAMI -!!! Pokud někdo topí - i dnes - uhlím, či čistým dřevem nic neporušuje - i když, pravda, takové uhlí dovede zakouřit okolí docela dost, že?
Z uváděné truhlárny by nyní - již - škodliviny spalovány být (údajně) neměly!!!
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Špejblí hlava
Počet příspěvků: 172
Hlavně pro: Čtenáři
15.5.2017 - 16:19

Dobrý den,
tak nevím, z jakých zdrojů jste to zaslechl. V příloze situace z dnešního rána. Nevidím pokrok/změnu k lepšímu...bohužel. A už mě to přestává bavit, nikomu jinému to nevadí.Přílohy:
pokourenicko.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.