Obsah  >>  Guláš  >>  dotaz
Strana:   1  2  3  4

dotaz

fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
14.11.2019 - 19:21

Čipovanie! Cesta k totálnemu zotročeniu človeka v mene pohodlnosti!

 

 

Najskôr letel do vesmíru pes a potom človek. A rovnako je to aj s čipmi, čiže podkožnými implantátmi. Najskôr bolo povinné čipovanie psov a zanedlho bude povinné čipovanie ľudí. Prajú si to mocní nášho sveta a už v tomto smere podnikajú patričné kroky. Už mediálne spracovávajú verejnosť informáciami o veľkých výhodách, aké nám to prinesie. Slovenská verejnoprávna televízia napríklad nedávno informovala o inovatívnej vedeckej konferencii v Stockholme, kde vedci predstavili podkožný čip, implantovaný do ruky človeka.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1910/cipovanie-cesta-k-totalnemu-zotroceniu-cloveka-v-mene-pohodlnosti

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
3.10.2019 - 19:42

Ostrá kritika teológie!

 

 

Je smutné, že existuje mnoho oblastí, v ktorých sa súčasné kresťanstvo odkláňa od pôvodného učenia Ježiša Krista. A jedným z nich je práve teológia. Ide v podstate o určitý druh filozofie a filozofovania, so snahou o rozumovo racionálne rozpitvávanie viery a jej mnohých jednotlivostí. Vysoká teológia nie je niečo, čo by bolo prístupné najširším masám veriacich. Ale nie preto, že by snáď bola skrývaná a utajovaná, ale preto, že je tak mimoriadne komplikovaná a intelektuálne náročná.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1909/ostra-kritika-teologie

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
12.9.2019 - 18:32

Človeče! Ty sebecký ničiteľ prírody!

 

 

Neviem, či ste zachytili správu, že od 29 júla 2019 začína žiť ľudstvo na ekologický dlh. To znamená, že týmto dňom sme v rámci roka 2019 vyčerpali všetky obnoviteľné zdroje, a od tohto dátumu až do konca roka budeme čerpať zdroje, ktoré už príroda nie je schopná sama obnoviť. Od tohto dňa teda začína naše bezohľadné a trvalo nezvratné drancovanie. Pravda je totiž taká, že v súčasnosti potrebujeme na uspokojenie všetkých svojich potrieb prírodné zdroje dvoch planét, čo značí, že životná úroveň ľudí a ich potreby výrazne prevyšujú možnosti našej planéty.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1908/clovece-ty-sebecky-nicitel-prirody

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
2.8.2019 - 19:25

Niet dôležitejšieho poznania, ako je toto! Spamätajte sa!

 

 

Všetko, čo okolo seba vidíte, je konečné. Je dočasné. V určitom momente to vzniklo a od okamžiku svojho vzniku pomaly, ale isto speje k zániku. Týka sa to ľudí, zvierat, rastlín, ale aj našej planéty, Slnka a celého okolitého vesmíru. Týka sa to však zároveň nie len sveta najhrubšej hmoty, ktorú vidíme, ale aj celého obrovského sveta hmoty jemnejšej, ktorú síce nevidíme, ale do ktorej odchádzajú naše duše po smrti, čiže po odložení fyzického tela. Aj táto jemnejšia hmotnosť, takzvaná jemnohmotnosť, podlieha zániku úplne rovnako, ako všetko ostatné, čo je hmotné.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1907/niet-dolezitejsieho-poznania-ako-je-toto-spamatajte-sa

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
14.6.2019 - 17:15

Odhalenie pravdy! Francúzska revolúcia žltých viest z duchovného hľadiska

 

 

Hneď na začiatku si je treba uvedomiť, že existujú dva druhy revolúcií. Prvým z nich sú revolúcie, ktoré dokonale vyhovujú nadnárodnému kapitálu a úzkemu, elitnému klubu najbohatších nášho sveta. Skutočná pravda je však taká, že tieto kruhy, nachádzajúce sa zväčša na západe, nenechávajú nič na náhodu, ale oni sami veľmi aktívne tento druh takzvaných oranžových revolúcií organizujú a štedro finančne i mediálne podporujú. Robia tak prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácií, nachádzajúcich sa v daných krajinách, v ktorých potrebujú urobiť politické a spoločenské zmeny, dokonale vyhovujúce ich zištným, mocenským a ekonomickým záujmom.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1906/odhalenie-pravdy-francuzska-revolucia-zltych-viest-z-duchovneho-hladiska

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
2.5.2019 - 19:34

Je možné chodiť po vode? Poznajte mechanizmus zázraku!

 

 

Aj v dnešnej modernej dobe existujú mnohé veci, ktoré sa udiali jednotlivým ľuďom a ktoré je možné považovať za zázrak. A to preto, lebo sa neraz veľmi radikálne vymykajú z toho, čo je považované za normálne a bežné. V prevažnej miere ide o rôzne zázračné uzdravenia, ale aj o mnohé iné zázračné pomoci v nejakých kritických, alebo vypätých situáciách. Ale aj keď sa v dnešnej dobe stále dejú takéto veci, veľa sa o nich nehovorí, ani nepíše, pretože ide o niečo, čo predsa len stojí mimo rámca modernej medecíny, modernej fyziky, alebo moderného, materialisticky ateistického svetonázoru.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1904/je-mozne-chodit-po-vode-poznajte-mechanizmus-zazraku-na-vsetko

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
15.3.2019 - 18:35

Katastrofa, zvaná vnútorný život jednotlivca!

 

 

Jestvujú veci nesmierne dôležité, ktorých dosah podceňujeme. Veci, ktorým neprikladáme veľký význam, avšak v skutočnosti práve oni zásadným spôsobom ovplyvňujú celý náš život. Nevedieť o nich, neprikladať im význam a podceňovať ich musí mať potom nevyhnutne katastrofálny dopad na celé naše bytie. No a jednou z takýchto vecí je aj náš vlastný, osobný vnútorný život, zahŕňajúci naše cítenie a myslenie. Aby sme boli schopní pochopiť, o čom konkrétne je reč, uveďme si názorný príklad:

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1902/katastrofa-zvana-vnutorny-zivot-jednotlivca

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
14.2.2019 - 17:44

Nebojte sa! Je možné zlomiť aj zlý osud, aj zlé žiarenia hviezd!

 

 

V súčasnosti je dosť rozšíreným, neblahým zvykom obracať sa na rôznych veštcov. Ide o spornú vec z viacerých dôvodov. Trebárs hoci aj preto, že predpoveď zlého osudu ešte vôbec neznamená, že vás zlý osud aj postihne. Každý z nás je totiž pánom nad vlastným osudom až do takej miery, že ho dokáže zmeniť v pravý opak. A to dokonca aj vtedy, keby mu nejaký veštec predpovedal blízke nešťastie. A podobné je to aj s astrologickými predpoveďami. Človek je totiž za určitých okolností schopný prekonať aj objektívne negatívne žiarenia hviezd a odvrátiť od seba nešťastie, ktoré bolo pre neho zapísané vo hviezdach.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1901/nebojte-sa-je-mozne-zlomit-aj-zly-osud-aj-zle-ziarenia-hviezd

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
13.12.2018 - 19:37

 

Niečo zásadného o Stvoriteľovi, určené ateistom

 

Milí ateisti, materialisti a všetci ostatní, ktorí sa z akéhokoľvek dôvodu staviate proti existencii Stvoriteľa viete, prečo nie ste schopní ho vnímať? Viete, prečo sa domnievate že neexistuje, a svojej mylnej domnienky sa tak vehementne držíte? Tento text vám dá odpoveď. Pochopenie sa skrýva v poznaní princípu klasického rozhlasového vysielania. Existuje veľa rôznych typov rádií, ktoré vysielajú v rozhlasovom éteri na rozličných vlnových dĺžkach. Alebo inak povedané, na rozličných frekvenciách. Kto chce počúvať rádio podľa vlastného výberu, musí vlastniť rozhlasový prijímač a na ňom si naladiť príslušnú frekvenciu.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1811/nieco-zasadneho-o-stvoritelovi-urcene-ateistom

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
9.11.2018 - 19:35

Tragické dôsledky nepochopenia skutočnej podstaty vzkriesenia Krista

 

Ak ľudia vnímajú určité zásadné veci nesprávne a podľa toho sa potom vo svojom živote riadia, musia nevyhnutne kráčať nesprávnou cestou, na ktorej konci ich čaká tragédia. A presne tak je tomu aj s pohľadom na vzkriesenia Krista. Viera kresťanov totiž v tomto prípade nekorešponduje so zákonmi univerza, to jest s tým, ako v skutočnosti vstal Ježiš z mŕtvych.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1810/tragicke-dosledky-nepochopenia-skutocnej-podstaty-vzkriesenia-krista

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
18.10.2018 - 16:53

Nemravnosť - zákerný jed, ktorý otravuje našu osobnosť

 

 

Nemravnosť je ako kvapka jedu v pohári dobrého vína. A hoci môže ísť o víno vynikajúceho ročníka, hoci môže lahodne chutiť, nepatrná kvapka jedu v ňom nás otrávi. A čím viac budeme piť takéto víno pre jeho dobrú chuť, tým viac si budeme otravovať svoj organizmus, až nás to napokon zabije. Milí priatelia, hoci to vôbec netušíte, aj váš vlastný vnútorný život už v dnešný deň prijal svoju kvapku jedu rozkladnej nemravnosti, či už prostredníctvom internetu, prostredníctvom filmov, kníh, časopisov, vtipov, rečí, piesní, alebo dokonca módy, ktorá dnes letí.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1809/nemravnost-zakerny-jed-ktory-otravuje-nasu-osobnost

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
21.9.2018 - 18:35

Americkí filmoví hrdinovia odporúčajú: dajte na svoj inštinkt! A majú pravdu!

 

 

Ak sledujete filmy americkej produkcie, môžete sa často stretnúť s týmto odporúčaním. Vždy totiž, keď ide o nejaké závažné rozhodnutie o živote a smrti, koná hlavný hrdina na základe svojich inštinktov. A koná na základe nich aj z toho dôvodu, že niet času veci premyslieť a zvážiť, ale je treba jednať okamžite. A aj napriek absencii racionality, ktorá by to jednoducho nestihla, je toto inštinktívne jednanie správne a prináša zdar.

 

Viac sa dozviete na:

http://smeromkzivotu.blogspot.com/2018/09/americki-filmovi-hrdinovia-odporucaju.html

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
16.8.2018 - 19:38

 

Horúčavy odhaľujú obludný egoizmus našej civilizácie

 

Vonku, v prírode vládnu extrémne horúčavy a medzi ľuďmi vládne zase extrémna hlúposť, ktorá pramení z ich nekonečného sebectva. Chcete dôkaz? Na vlastné uši si ho môžete vypočuť takmer vždy, keď si naladíte nejaké komerčné hudobné rádio. Súčasťou tohto typu rádií totiž bývajú krátke správy s predpoveďou počasia. No a práve o predpoveď počasia ide! Jednu z nich som si vypočul a musel som okamžite napísať tento text.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1808/horucavy-odhaluju-obludny-egoizmus-nasej-civilizacie

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
19.7.2018 - 19:18

Minulosť a súčasnosť ovládania más elitou. Zmenilo sa len málo!

 

 

Už v dávnej minulosti ľudstva sa vyprofilovali tri základné spoločenské vrstvy, pretrvávajúce až dodnes. Prvou je na vrchole stojaca, úzka elita. Treťou sú masy, ktoré sa elita snaží čo najefektívnejšie ovládať a držať v područí, ba až v otroctve, najlepšie s možnosťou rozhodovania o živote a smrti. No a druhou, medzi nimi stojacou vrstvou je spoločenská vrstva výkonnej moci elity, reprezentujúca rôzne stupne riadenia spoločnosti, ktorá reálne uskutočňuje tu najšpinavšiu prácu smerom k ovládaniu a zotročovaniu más. Odmenou za to je vyšší príjem a vyššie spoločenské postavenie.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1807/minulost-a-sucasnost-ovladania-mas-elitou-zmenilo-sa-len-malo

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
21.6.2018 - 16:56

Odkaz všetkým starým ľuďom: nie ste zbytoční!

 

 

Staroba so sebou prináša mnoho problémov. Ako fyzických, tak aj psychických. No a jedným zo zásadných psychických problémov býva to, že mnohí starí ľudia sa po ukončení svojho aktívneho života nedokážu dlhodobo vyporiadať so silným pocitom zbytočnosti. S pocitom, ešte navyše podporovaným charakterom súčasnej doby, ktorá vidí celý zmysel ľudského bytia jedine v schopnosti vytvárania materiálnych hodnôt. Je potom samozrejme ľahko pochopiteľné, že ak niekto túto schopnosť stratí, cíti sa zbytočný. Cíti sa na obtiaž. Cíti sa, ako sa vraví, už len do počtu. Toto trápi mnohých starých ľudí a vnútorne ich to zožiera.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1806/odkaz-vsetkym-starym-ludom-nie-ste-zbytocni

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
18.5.2018 - 18:17

Slušní ľudia nepotrebujú robiť žiadne revolúcie!

 

 

Tento článok je hĺbkovou analýzou toho, prečo sú aj z duchovného hľadiska všetky protesty za slušné Slovensko kontraproduktívne a nikdy nemôžu priniesť nijaké zlepšenie situácie. Je už totiž najvyšší čas, aby konečne padol ustavične živený mýtus o tom, že hlavnú zodpovednosť za všetko zlé, čo prežívame u nás doma, alebo aj vo svete môžu politici, potom veľké nadnárodné korporácie a nakoniec svetová elita najmocnejších a najbohatších.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1805/slusni-ludia-nepotrebuju-robit-ziadne-revolucie-vyjadrenie-k-situacii-na-slovensku

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
tara
Počet příspěvků: 29
Hlavně pro: Všechny
15.4.2018 - 21:53
Naposledy upraveno 18.04.2018 - 19:27Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
12.4.2018 - 18:34

Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom

 

 

Nedávno som si opäť pozrel známy kultový film Matrix. Jeho skryté posolstvo má nám všetkým určite čo povedať, len ho je treba správne dešifrovať. A práve o toto dešifrovanie sa teraz pokúsme, aby sme aj my nemuseli celý svoj život prežiť len ako ozubené, nevedomé kolieska v iluzórnej realite matrixu, predstierajúcej skutočný život, zatiaľ čo skutočnou, nedôstojnou realitou je realita nášho zotročenia.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1803/matrix-hodnotny-film-s-hlbokym-a-silnym-posolstvom

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
19.3.2018 - 17:32

Naliehavá výzva protestným zhromaždeniam na námestiach! Poznajte, ako je vami manipulované!

 

Neuveriteľne priepastné sú hlbiny zla a normálnemu, slušnému človeku je nepochopiteľné, čoho všetkého sú schopní ľudia, slúžiaci tomuto princípu. Akej sú schopní ľsti, zákernosti, pretvárky, podvodu a klamstva. Takéto niečo sa doslova vymyká pochopeniu dobrosrdečných, slušných ľudí, ktorým sú podobné veci bytostne cudzie. Avšak práve preto sú v súčasnosti služobníkmi tohto deštruktívneho princípu slušní ľudia nedôstojne manipulovaní!

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1803/naliehava-vyzva-protestnym-zhromazdeniam-na-namestiach-poznajte-ako-je-vami-manipulovane

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 65
Hlavně pro: Všechny
1.3.2018 - 18:20

Česko slovenský mravnostný konflikt

 

Správa z tlače: Mesto Piešťany siahlo po cenzúre umenia a spôsobilo škandál medzinárodných rozmerov. Primátor mesta Miloš Tamajka a nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová dali z hlavnej siene zvesiť obrazy legendárneho českého maliara Jiřího Načeradského a presunuli ich do bočného vestibulu. Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1802/cesko-slovensky-mravnostny-konflikt

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.