Obsah  >>  Guláš  >>  dotaz
Strana:   1  2  3  4

dotaz

fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
12.4.2018 - 18:34

Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom

 

 

Nedávno som si opäť pozrel známy kultový film Matrix. Jeho skryté posolstvo má nám všetkým určite čo povedať, len ho je treba správne dešifrovať. A práve o toto dešifrovanie sa teraz pokúsme, aby sme aj my nemuseli celý svoj život prežiť len ako ozubené, nevedomé kolieska v iluzórnej realite matrixu, predstierajúcej skutočný život, zatiaľ čo skutočnou, nedôstojnou realitou je realita nášho zotročenia.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1803/matrix-hodnotny-film-s-hlbokym-a-silnym-posolstvom

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
19.3.2018 - 17:32

Naliehavá výzva protestným zhromaždeniam na námestiach! Poznajte, ako je vami manipulované!

 

Neuveriteľne priepastné sú hlbiny zla a normálnemu, slušnému človeku je nepochopiteľné, čoho všetkého sú schopní ľudia, slúžiaci tomuto princípu. Akej sú schopní ľsti, zákernosti, pretvárky, podvodu a klamstva. Takéto niečo sa doslova vymyká pochopeniu dobrosrdečných, slušných ľudí, ktorým sú podobné veci bytostne cudzie. Avšak práve preto sú v súčasnosti služobníkmi tohto deštruktívneho princípu slušní ľudia nedôstojne manipulovaní!

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1803/naliehava-vyzva-protestnym-zhromazdeniam-na-namestiach-poznajte-ako-je-vami-manipulovane

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
1.3.2018 - 18:20

Česko slovenský mravnostný konflikt

 

Správa z tlače: Mesto Piešťany siahlo po cenzúre umenia a spôsobilo škandál medzinárodných rozmerov. Primátor mesta Miloš Tamajka a nová riaditeľka galérie Fontána Marta Jurčová dali z hlavnej siene zvesiť obrazy legendárneho českého maliara Jiřího Načeradského a presunuli ich do bočného vestibulu. Prekážalo im zobrazenie nahých ľudských tiel.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1802/cesko-slovensky-mravnostny-konflikt

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
8.2.2018 - 15:33

Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!

 

 

Duch človeka je iskra nesmrteľnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Ale pozor! Táto iskra je iba potenciálom nesmrteľnosti! Iba možnosťou jej rozvinutia, čo znamená, že ak v sebe tento potenciál plne neaktivujeme a nezrealizujeme, zahrabeme to najdrahocennejšie, čo máme. Premrháme totiž svoju šancu na dosiahnutie nesmrteľnosti ducha tým, že svoj život premárnime honbou za vecami druhoradými a podružnými. Za vecami hmotnými.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1801/kde-sa-vzal-duch-cloveka-poznajme-sami-seba-svoj-povod-a-svoju-cestu

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
11.1.2018 - 18:23

Demaskovanie pokrytectva charity, prijímania migrantov a ekológie

 

 

Žijeme v dobe maximálneho rozkvetu pokrytectva a tento fakt nebude žiadnou novinkou pre nikoho, kto je len trochu vnímavý. A jedným z mnohých pokrytectiev je napríklad to, že ľudia, ktorí svojim bezohľadným jednaním spôsobujú iným zlo sa zároveň stavajú do úlohy humanistov a dobrodincov. Vždy ale riešia len dôsledky a nikdy sa nezamerajú na samotnú podstatu problému. To by totiž znamenalo nevyhnutnú zmenu správania sa ich samotných, čo doteraz nikto z týchto takzvaných dobrodincov neurobil.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1801/demaskovanie-pokrytectva-charity-prijimania-migrantov-a-ekologie

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
14.12.2017 - 18:14

Čo bolo podstatou pôvodnej duchovnosti dávnych Slovanov?

 

 

Aká bola duchovnosť našich slovanských predkov pred príchodom Cyrila a Metoda? Je naozaj iba nejakými bájami to, v čo verili, čo uctievali a čo považovali za realitu? Kým boli v skutočnosti ich takzvaní „bohovia“? Všetkým nám je jasné, že ľudia v minulosti žili v úplne inom vzťahu k prírode, ako my dnes. Môžeme to vidieť trebárs na živote našich slovenských predkov spred sto rokov. A to samozrejme už ani nehovoriac o ľuďoch spred vyše tisíc rokov, čiže v období veľkej Moravy, o ktorom budeme hovoriť.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1712/co-bolo-podstatou-povodnej-duchovnosti-davnych-slovanov

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
16.11.2017 - 19:42

Holá pravda o vojnových štváčoch! Neuveríte, kto medzi nich patrí

 

 

Dnes už asi málokto pozerá ruské filmy o boji proti nemeckému fašizmu v období druhej svetovej vojny. Filmy na túto tému vznikajú v Rusku aj v súčasnosti, a napriek určitým veciam, ktoré by sa im dali vytknúť, pretože nakoniec každému filmu sa dá niečo vytknúť, sú vo všeobecnosti nositeľmi jedného veľmi hlbokého posolstva. Ukazujú nám totiž, ako obyčajní ľudia, dovtedy žijúci predovšetkým v zmysle nižšieho dobra, zameraného hlavne na vlastný prospech, dokázali prekonať sami seba.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1710/hola-pravda-o-vojnovych-stvacoch-neuverite-kto-medzi-nich-patri

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Lucije
OSVČ
Počet příspěvků: 165
Hlavně pro: fortis
20.10.2017 - 10:18

Křesťanství je staré teprve maličko přes 2 tisíce let. Jsou náboženství daleko starší. A, kupodivu, z jejich učení některé části bible vychází. Třeba Starý zákon. Ono psát o tom, že křesťanství světu něco dalo nebo vzalo je složité. Každá doba má "své" náboženství. I ta dnešní, kdy mantrou je zisk. Při tom je to hloupost. Pro život člověka je zisk nezajímavý. Potřebuje mír, klid, lásku, jídlo ale zisk? K čemu?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
19.10.2017 - 18:27

Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!

 

 

Je žiaľ objektívnym faktom, že kresťanstvo spôsobilo počas svojej dlhej histórie veľké množstvo zla. Má na svedomí veľa bolesti, nešťastia a dokonca i ľudských životov. Viď križiacke vojny, inkvizícia a podobne. A práve kvôli všetkej tejto historicky objektívne dokazateľnej negativite dnes veľa ľudí na kresťanstvo zanevrelo. Odvrhujú ho ako celok, pričom si ale neuvedomujú, že tým zároveň odvrhujú i vysoké duchovné učenie, ktoré by im mohlo výrazne pomôcť v ich osobnom, čisto ľudskom vývoji, ale predovšetkým v ich vývoji duchovnom.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1710/clovece-nestastny-neodsudzuj-krestanstvo

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
15.9.2017 - 17:48

Katastrofálne horúčavy ako varovanie ľudstvu!

 

 

 

Absolútne nikomu nebolo možné prehliadnuť mimoriadne, až doslova africké horúčavy tohto leta. Boli najväčšími za celú dobu hydrometeorolgických meraní na našom území. Sucho, doprevádzajúce horúčavy negatívne poznačilo množstvo i kvalitu obilovín v tohtoročnej žatve a s najväčšou pravdepodobnosťou negatívne poznačí i úrodu jesenných plodín. A práve počas jeden z vĺn týchto obrovských horúčav sa v médiách objavila správa, že 2. augusta sme vyčerpali ekologický limit našej planéty na rok 2017 a od tohto dňa začíname žiť na takzvaný enviromentálny dlh. To znamená, že spotrebujeme viac prírodných zdrojov, než koľko je biosféra schopná nahradiť za dobu jedného roka.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1709/katastrofalne-horucavy-ako-varovanie-ludstvu

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
17.8.2017 - 16:32

Menejcennosť Slovanov z hľadiska anglosasko pangermánskej nadradenosti

 

 

Existujú veci, ktoré podvedome tušíte až do chvíle, kedy sa stretnete s ich jasnou verbálnou formuláciu. Presne takto som sa nedávno stretol s názorom istého mladého človeka, ktorý pracoval v troch západných krajinách a tvrdil, že všade cítil určitú nadradenosť voči nám. Voči Slovanom z východnej Európy. Dá sa samozrejme namietnuť, že ide iba o názor čisto subjektívny, avšak ako pádny protiargument voči všetkým potencionálnym obhajcom západu by som predostrel voľne pretlmočené, mimoriadne silné posolstvo slovenského filozofa histórie Viktora Timuru:

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1708/menejcennost-slovanov-z-hladiska-anglosasko-pangermanskej-nadradenosti

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
24.7.2017 - 15:12

Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

 

 

Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1707/iny-novy-ovela-drsnejsi-pohlad-na-podstatu-stvoritela

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
22.6.2017 - 16:39

O bezprecedentnom evolučnom úpadku súčasnej Európy

 

 

 

Žijeme v univerze, ktoré má duchovný rozmer. Život v ňom podlieha evolúcii, čiže vývoju od jednoduchšieho k čoraz dokonalejšiemu, ako nám o tom hovorí Darwinova teória. Zároveň v ňom však prebieha i veľká evolúcia ducha, čiže postupný vývoj od duchovne nevedomého k duchovne čoraz vedomejšiemu a od duchovne nezrelého k duchovne čoraz zrelšiemu. Toto dianie je možné považovať za prirodzený proces, podporovaný všetkými zákonitosťami univerza.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1706/o-bezprecedentnom-evolucnom-upadku-sucasnej-europy

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
25.5.2017 - 18:12

Neuveriteľné, ale doba temna stále trvá!

 

 

Čím viac sa človek zaoberá históriou, tým viac si uvedomuje, ako sa až neuveriteľným spôsobom opakuje. A opakuje sa preto, lebo ľudia zostávajú vnútorne stále takými istými. To, čo vykazuje zmenu sú iba vonkajšie reálie, vonkajšie kulisy a kostýmy. Ale podstata je stále rovnaká. Súčasné dianie je možno trochu kultivovanejšie, jemnejšie a nie až tak prvoplánové, ale rozhodne také isté. O stredoveku sa zvykne hovoriť, ako o dobe temna. Pozrime sa však teraz na jednu z temných udalostí temného stredoveku, ktorá je mimoriadne zaujímavá tým, že je vo svojej podstate plne analogickou s najsúčasnejším a najaktuálnejším dianím.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1705/neuveritelne-ale-doba-temna-stale-trva

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
27.4.2017 - 17:15

Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

 

 

Modlitba Otčenáš nebola nikdy tým, za čo ju ľudia po celé stáročia považovali. Nikdy totiž nebola iba modlitbou, to jest niečím, čo má byť odriekané v domnení, že práve používaním týchto slov sa správne modlíme. Otčenáš je v skutočnosti niečím oveľa väčším! Je to praktický návod, ako má človek žiť a o aké hodnoty má vo svojom živote usilovať.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1704/zobudme-sa-otcenas-nikdy-nebol-len-modlitbou

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
6.4.2017 - 16:21

Bratia Slovania! Nemajú nás za nič!

 

 

Viete o tom, že existuje plán elity najbohatších a najmocnejších nášho sveta na zredukovanie ľudstva na zlatú miliardu? A viete, aká má byť rasová a národnostná skladba tejto miliardy, ktorá má slúžiť elite? Viete o tom, že jej najväčšiu časť majú tvoriť predovšetkým národy západného sveta, pričom mnohé slovanské národy majú byť úplne vyhladené? Alebo z nich má byť ponechaný iba nepatrný zlomok, určený na zabezpečovanie základnej obslužnosti území, ktoré pôvodne osídľovali.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1703/bratia-slovania-nemaju-nas-za-nic

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
9.3.2017 - 18:40

Človeče buď človekom! Aj v intimite!

 

 

Vopred upozorňujem, že tento text je určený iba ľuďom, ktorí akceptujú duchovný rozmer bytia. Mnohí z nich sa totiž domnievajú, že ak uzavrú cirkvou posvätený manželský zväzok znamená to, že pri uspokojovaní svojej telesnosti môžu v rámci neho robiť absolútne čokoľvek. Že úplne všetko, čo činia pri plnení svojich manželských povinností je tým pádom prípustné a počestné.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/clovece-bud-clovekom-aj-v-intimite

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
16.2.2017 - 16:33

Trump! Svet dostal šancu! Využije ju?

 

 

Koncom roka 2016 balansoval náš svet takmer na pokraji vojenského konfliktu USA a Ruska, s tendenciou jeho eskalácie až do jadrovej konfrontácie. Atmosféra priam hmatateľného napätia, s podtextom blízkeho svetového konfliktu mocností však povolila okamžite po zvolení Trumpa za prezidenta USA a v súčasnosti je možné badať v tomto smere naozaj značné uvoľnenie. To samozrejme neznamená, že by bolo zrazu všetko absolútne bezproblémové, ale minimálne o vojne mocností sa už ako o skoro hotovej veci prestalo hovoriť.

 

Viac sa dozviete na: http://kusvetlu.blog.cz/1702/trump-svet-dostal-sancu-vyuzije-ju

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
27.1.2017 - 16:35

O hlbokých duchovných príčinách súčasného svetového diania

 

 

Tento text je pokusom o postihnutie prvotnej príčiny a posledného dôsledku veľkého svetového diania, ktorým má byť zotročenie národov a zredukovanie ľudstva samozvanou elitou na takzvanú zlatú miliardu. Áno, za fatálnej nevedomosti vyššie spomínaných skutočností sú jednotlivci i celé národy ako ovce nenápadne, ale isto tlačení k nastoleniu nového svetového poriadku nadvlády elít nad absolútne zotročenými masami.

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1701/o-hlbokych-duchovnych-pricinach-sucasneho-svetoveho-diania

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
fortis
Počet příspěvků: 68
Hlavně pro: Všechny
30.12.2016 - 19:39

Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?


Stvoriteľ nám daroval slobodnú vôľu. Môžme ju užívať po svojom, čiže žiť v hriechu, alebo žiť podľa jeho prikázaní. Ibaže prikázania sú vlastne konkrétne pravidlá. Zákony ako správne žiť. Musíme ich dodržiavať, ak chceme byť spasení, teda úplne sa im podriadiť. Prestať žiť podľa svojej vôle a začať žiť podľa Vôle Božej. Dobrovoľne sa vzdať vlastnej vôle a úplne sa podriadiť niečomu vyššiemu. Vzdať sa svojho práva rozhodovať o vlastnom živote a prijať fakt, že sme bezmocne vydaní napospas niekomu inému. Nie je to definícia otroctva?

 

Viac sa dozviete na:

http://kusvetlu.blog.cz/1611/preco-nam-chce-tvorca-vziat-slobodnu-volu

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.