Obsah  >>  Politika, politici  >>  Měsíčník Slánská radnice
Strana:   1  2  3  4

Měsíčník Slánská radnice

Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: Jiří Hůla
23.10.2015 - 11:38

Pane administrátore Hůlo,
tak, "rozčílení" snad není program. Váš písemný projev, je vskutku bryskní, leč viditelně o to nervóznější (bez věcných argumentů) a rovněž o Vás hodně vypovídá!!! Rozhodně však nehodlám, podle něho, hodnotit (jako Vy) Vaši inteligenci a způsoby - to, prosím, přenechme nezaujatým a objektivním čtenářům (i třeba nepřispívajícím) tohoto DF v klidu jejich domovů.
Zdá-li se Vám - i po Vašem povolebním "veletoči" - že nemáte na Vaší proklamované pravicovosti co měnit, je to (zajisté) Váš názor, při němž, ovšem, musí soudnému člověku nejen pocukávat v koutcích, ale otevřeně se rozřehtá na celé kolo. Správně jste se rozhodl se mnou o politice diskusi nezavádět; a já dodávám a už vůbec ne o té pravicové! To, že Vám nezáleží na politické orientaci toho s kým chcete spolupracovat, je, samozřejmě, také jen a jen Vaší věcí; ale pochybnosti rozhodně vzbuzuje fakt, jedná-li se o lídra KSČM. Nu, a vezmeme-li v úvahu jeho skutečné názory, způsoby, chování a jednání (kterému několikrát již popustil uzdu i na zasedáních zastupitelstva) - pak je Váš vzájemný respekt a spolupráce o to podivnější!
Že Vy si dovolujete označovat mě za omezeného "kádrováka" a srovnávat mě s těmi nejhoršími komunisty Stalinského typu, když s takovým otevřeně spolupracujete, to o Vás opravdu vypovídá dost!!! Já Vám přece nemohu - tím, že popisuji skutečný stav věcí - vůbec nic nařizovat, jak činili kdysi Vámi zmiňovaní kádrováci; vše co uděláte, je jen a jen Vaším rozhodnutím a že já, a věřte, i mnozí jíní, to v onom diskutovaném punktu odsuzujeme - Vám nakonec může být (a zřejmě je) asi jedno, že? Nuže, spolupracujte tedy, holt, s tím Vámi vybraným "inteligentem" (jak píšete), jehož projev, je ovšem mnohdy spíše opačný.
Nu, a pokud se vrátíme k textu Stanoviska Svobodných k povolební situaci ve Slaném (je podepsaný nejen Petrem Machem, ale i K. Zvárou a T. Pajnokem), tak se tam lze také dočíst, kromě vámi zmiňované poznámky, že místní rozumí obcím lépe než vzdálení, také toto (na základě slánského faux pas) : "Navrhneme Republikovému výboru přidat do Pravidel zákaz spolupráce se stranami obhajujícími totalitní ideologie"! - Podle Vašeho postoje to však vypadá, že do Pravidel Svobodných tato věta přidána nebyla - a je-li tomu tak, také to o něčem vypovídá!
To, že město nabízí PD k tzv. propachtování, svědčí jen o upachtěnosti jeho vedení a nekompetentnosti. Vaše nabídka pro mě (abych se nemohl "vymlouvat", že jsem to přehlédl!!!) je jen dalším důkazem o Vaší úrovni, bezradnosti a nervozitě!!!
L.Schneider.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1215
Hlavně pro: Čtenáři
22.10.2015 - 21:06

I když podstata příspěvku je někde jinde, přece jen se týká měsíčníku Slánské radnice, tak odpovím.

Nechtěl jsem radit, mým úmyslem bylo vyhnout se zde řešení osobních či stranických sporů. Předmětným článkem jsem se nezabýval, reakci na něj neznám. Omlouvám se, jestli jsem v této souvislosti nevhodně radil. Mohl jsem to napsat upřímně a natvrdo. Volil jsem nápovědu.
Podobné je to i s řešením ceny za webové stránky. Ceny za domény i za případné licence na redakční systémy jsou veřejně známé a tak mohou být pro každého i stejné. Pokud jde o obsah, pak plus je i aktuálnost obsahu. To je také práce, i ta se dá porovnávat. Jak nejlépe oponovat obsahu? Hodnotnějším vlastním obsahem. Tím nemyslím vzájemná napadání a útoky.

Tím s diskuzí mino téma končím a dále jen obecně k měsíčníku Slánská radnice:

"Informační bulletin města by měl asi být něčím jiným než politickým kolbištěm" - souhlasím. Ani část měsíčníku věnovaná politickým tématům nemusí být kolbištěm.  

"Rozhodně bych, ale - nechtěl jinak (kromě této výtky), zasahovat do práce redakční rady Slánské radnice" - vyslovení vlastního názoru, návrh, připomínka... není zasahování do práce redakční rady, ale jen část drobné účasti občana na správě jeho města.


Vratislav Renner


Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Robin
Počet příspěvků: 563
Hlavně pro: Čtenáři
22.10.2015 - 18:32

".....a při dotazu na zasedání zastupitelstva je jim odebíráno slovo po 5 minutách."
Obdivuji předsedajícího, že to těch 5 minut vydržel.
Vám připadá 5minutový dotaz k čemukoli na zasedání zastupitelstva normální?
Mně tedy ne. Jestliže si tazatel neváží času svého, mohl by si alespoň vážit času ostatních.
Pokud to ovšem není úmyslná provokace.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: R r
22.10.2015 - 18:14

Ale, samozřejmě, že tam (ve webu ODS) dotyčný článek nakonec zveřejněn bude - takováto rada je určitě zbytečná - snaha ale byla, když už tedy se politika ve Slánské radnici objevuje, aby byla tamtéž uveřejněna i reakce jakákoliv, nejenom na čl. p. Pešky v Slánské radnici, tedy nikoliv v Páně Peškových Slánských novinách (ono se to docela plete, že???).
Pan Peška má své noviny jistě vedené po technické stránce velmi dobře (copak to asi stojí, kromě času a práce, že?) - jen ta jeho, holt asi přirozená vlastnost, i spolupracovníků a některých přispívajících do PSN, manipulovat míněním na úkor správného znění některých článků, je mnohdy, bohužel, patrná a hodná kritiky, že? - To ale nebyl případ kritiky zde - tady šlo o článek p. Pešky v Slánské radnici a neuveřejněnou reakci !!!
Informační bulletin města by měl asi být něčím jiným než politickým kolbištěm (věc názoru - můj je takový). Rozhodně bych, ale - nechtěl jinak (kromě této výtky), zasahovat do práce redakční rady Slánské radnice - toho jsem dalek a nemám takové ambice.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1215
Hlavně pro: Peška
22.10.2015 - 18:12

Veřejná debata k obsahu Slánské radnice má své podmínky: musí k ní být vůle těch, kteří o obsahu Slánské radnice rozhodují a pak zájem veřejnosti. Pokud občané nebudou přesvědčeni o tom, že mohou něco změnit, debaty se nezúčastní. A to se netýká jen měsíčníku.

V čem vidím možnost ovlivnit to, co by vznikalo, jsem napsal - jasná pravidla, objektivita a rovnost zúčastněných. A každá reakce na obsah Slánské radnice je lepší než žádná, než pasivita či rezignace. A reakce nemusí být jen negativní.  Případné "nekonečné řetězce" mohou pokračovat ve fórech, jistě nemají místo v tištěném periodiku, ale i ty mohou být užitečné.
Co je vidět zde, je volná debata, tou tištěný měsíčník není a jistě nebude. Tak, jak je nutné objektivně regulovat co bude otištěno, tak se zde za jasně daných pravidel dá lepší úroveň diskuze na vymezené téma udržet. Taková komunikace s vedením města stále chybí.

Ostatní, tj. polemiku o obsahu nějakého článku a reakce na jeho obsah nesleduji (a ani nevím, o co jde). Do debaty jsem se vmísil kvůli místu, na kterém se odehrává. Sem, dle mého názoru, nepatří.

Vratislav Renner

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 568
Hlavně pro: R r
22.10.2015 - 17:24

Máte pravdu v tom, že o řekněme obsahovém zaměření slánského měsíčníku by mohla probíhat  nějaká debata. Sám jsem o tom dost přemýšlel a  nemám na to njak vyhraněný názor. Jsou argumenty pro to zachovat současný styl a vyhýbat se nějakým ryze účelovým či kontroverzním článkům. Na straně druhé je pravdou, že i názory občanů by mohly najít své místo v tomto měsíčníku.

Asi by nebyl problém vyhradit v Radnici  1 stránku a nazvat jí třeba (pracovně): Co si slaňáci myslí ... , nebo nějak podobně.

Ale už teď vidím ty nekonečné řetězce akcí a reakcí na jakékoliv téma, které by zde vznikaly (toto forum je toho dost jasným příkladem).

Pan Konečný projevil svoji nelibost nad tím, že nebyl uveřejněn jeho článek, ve kterém se vyjadřuje především k mému  prázdninovému sloupku. Podotknu snad jen to, že je to myslím můj druhý příspěvek ve Slánské radnici za tento rok. Ten první se týkal informace o připravovaných sportovních akcích ve městě.

Příspěvek pana Konečného jsem četl a mohu říci, že v něm není nic jiného, než jeho osobní pohled na některé události ve městě či na některá má  často opakovaná tvrzení. Ale zároveň se v tomto článku pan Konečný dopouští několika, řeknu tolerantně, nepřesností. Minimálně si plete tak základní pojmy, jako je rozpočet města a výsledek hospodaření města. A pak, snad pochopitelně, když by vyšel jeho článek s těmito zavádějícími tvrzeními, asi bych neodolal, abych nenapsal něco o tom, že nejprve by se měl pan Konečný seznámit se základními finančními dokumenty města, a pak teprve někoho jiného opravovat. A už bychom tu měli "krásný" nikdy nekončící řetězec vzájemných akcí a argumentů, který by neskončil jinak, než že by jej někdo rázně utnul. Vydavatel tohoto periodika by musel v nějaké fázi říci UŽ DOST. A dozajista vzápětí by byl obviněn nějakým nespokojencem ze zavádění politické cenzury.

... No , takhle nějak to vidím já.

Mně se zdá nejvhodnější to, co jste zde již navrhl, ať pan Konečný tento článek zveřejní někde jinde - na tomto foru, na stránkách ODS, na facebooku ... možností je dnes spoustu. A každý se bude moci přesvědčit, zda je či byl jeho příspěvek pro slánské občany tak  hodnotný, že by měl být do SR zařazen.

 

 

Naposledy upraveno 22.10.2015 - 17:28Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 169
Hlavně pro: Čtenáři
22.10.2015 - 16:33

Pane Schneidere,

každý text je vizitkou jeho autora. Vypovídá hodně o jeho inteligenci a způsobech. Tak jako Vaše příspěvky zde. Je skutečně radost je číst a máte zde řadu velkých obdivovatelů (sarkasmus alert!).

Co se týče předvolebního hesla, že Svobodní jsou jediná pravicová strana, tak pokud se podívám do nedávné minulosti, tak opravdu nevím, co bych na tom heslu měl měnit. Politické strany označované mainstreamem za "pravici", jako je např. ODS či TOP09, nejsou žádné pravicové strany, které by dělaly skutečně pravicovou politiku, jen o ní mluví. Žádná z těchto stran v době, kdy k tomu měly příležitost a vládly této zemi, neprovedla takové reformy, které by se daly označit za pravicové. Dělaly pravý opak, jako příklad uvedu oblíbenou "Smlouvu s občany" z dílny ODS. Ale to je opravdu na větší diskuzi, kterou s Vámi vést nehodlám. 

Co se týče konkrétně mých předvolebních slibů a prohlášení, tak jsem nikde vůči jinému subjektu nevymezoval, protože mi naopak bylo jasné, že pro zásadní změnu ve vedení města bude nutná široká koalice více stran. A já netrpím nějakými předsudky a pokud se rozhoduji s kým mám spolupracovat a s kým ne, tak to nezáleží na jeho stranické legitimaci, ale na jeho skutečných názorech, chování, jednání a vzájemném respektu.

To, že se Vy chováte jako nějaký kádrovák, který určuje, která stranická knížka je správná a která špatná, je jen Vaše omezenost, která Vás řadí do skupiny stejně smýšlejících jedinců, kteří zde působili před rokem 1989 v řadách KSČ. Ale ona tu mezitím za těch 26 let vyrostla další generace. A ta používá mozek a dokáže rozlišit, zda je pro ně vhodnější spolupracovat s inteligentem nebo s ...

A co se týče onoho vyjádření Petra Macha, které citujete, on by možná změnil názor, kdyby situaci ve Slaném sám poznal, viděl důsledky Vašeho rozhodování a hospodaření a potkal se třeba s Vámi. Jinak stále zapomínáte zveřejňovat to vyjádření celé, asi proto, že se Vám tam jiná pasáž z něj zrovna moc nehodí, ta totiž říká: "Problémy a řešení jsou v každém městě jiné. Komunální politika není sněmovna. Svobodní prosazují osobní odpovědnost, a to se týká i našich zastupitelů. Jsme přesvědčeni, že městům a obcím rozumí místní Svobodní lépe než vzdálení." -zdroj-

A o tom to je!

Jiří Hůla, Svobodní

BTW: Město Slaný nabízí k propachtování parkovací dům, Vaše veledílo. Doufám, že už jste podal nabídku. Tak jen abyste se nemohl vymlouvat, že jste to třeba přehlédl.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1215
Hlavně pro: Všechny
22.10.2015 - 15:35
Mimo téma tohoto vlákna i mimo nově nastoleného tématu si dovolím připomenout, že ODS má vlastní webové stránky s redakčním systémem a pokud se nemýlím, pak p. Konečný je správcem systému a tedy i stránek. Co mu brání, aby svá sdělení zveřejnil tam? 

Mimo to si kterákoliv volební strana, tj. vč. ODS může zřídit vlastní diskuzi a nemusí za ni platit. 

Nedělám reklamu obsahu webu slanske-noviny.cz, ale po technické stránce nemají chybu. Bylo by nanejvýš vhodné (můj názor) místo stížností na "noviny" a jejich autora p. Pešku oponovat podobným způsobem. ODS se o to na svém webu občas pokusí, ale tempu a výdrži p. Pešky stačit nemůže. Ono je to totiž také kus práce! A stejně tak se starat o zdejší diskuzi.
---------------

A k tématu:

Napsal jsem zde několik otázek jak v úvodním příspěvku, tak v nedávném. Odpoví někdo?

Měl by někdo vlastní názor jak by měsíčník byl vedený a co by měl obsahovat? Zdá se, že o to velký zájem není.

Je nějaký důvod, aby měsíčník neměl svoji část věnovanou politice ve městě? Vyloučit politické názory z měsíčníku je dle mého jen pohodlnost, způsob, jak se vyhnout těžší práci. Tou myslím v prvé řadě vytvoření pravidel, které budou prodiskutovány s občany a schváleny zastupitelstvem. 
Dále vytvoření redakční rady, která zajistí objektivnost a spravedlnost - rovnost všech autorů. A zde snadno zjistíme, že to bez politiky nepůjde. Ostatně, jaké je vedení města, když nejvyšší práva mají zvolení funkcionáři? Podle mého politické. Proč by tedy část měsíčníku Slánská radnice nebyla politická? 

Co se týká oznamování kulturních akcí, pak bych v měsíčníku šetřil místem. Je dostatek jiných prostředků (Kapesníček, Infáček, Facebook, kultura.slansko.cz, plakátovací plochy...). Když v měsíčníku, tak jen přehled, ne reklama. Té je také všude dost.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: jump
22.10.2015 - 11:57

Nebyl jiný výběr, než s komunisty nebo bez nich. Jak si vybrali Svobodní, kteří před volbami cosi deklarovali, je známo - děkuji za potvrzení.
L.Sch.

Zajímavé: zvoleno odpovídat na : "hopes" a ono na "jump"!!!
Naposledy upraveno 14.01.2016 - 12:43Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 156
Hlavně pro: Čtenáři
22.10.2015 - 11:48

Máte úplnou pravdu. Svobodní ve Slaném si mohli po volbách vybrat - bud spolupracovat s dosavadní vládnoucí ODS (tj. panem Hrabánkem a s vámi), nebo s jinými stranami, mj. Naším městem (a tedy i dr. Peškou z KSČM).

Vybrali si druhou variantu a asi dobře vědí proč.

To je zřejmě důvod, proč jim tady neustále spíláte.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: Jiří Hůla
22.10.2015 - 11:27

Pane ADMINISTRÁTORE,
Vy jste opravdu "neskutečný" nebo se mi snad jenom zdáte !!!
Vy, který naprosto nehorázně nedodržujete svoje vlastní PRAVIDLA DISKUSE (necháváte někdy i hrubé urážky bez povšimnutí!!!) se dokonce sám přidáváte k urážejícím? Nu, proti gustu ...

Připomenu Vám jen jedno Vaše předvolební heslo (Vy jste na něj zapomněl?) : "SVOBODNÍ - JEDINÁ PRAVICOVÁ STRANA" !!!
A co se stalo po volbách? - spolupráce v koalici s kandidáty komunistické kandidátky ("Naše město"!) s jejichž pomocí byla jediná šance, jak současnou koalici sestavit a v radě města spolupráce s komunistickým lídrem!!!

Připomenu ještě "Stanovisko Svobodných (celorepublikových) k povolebním jednáním ve Slaném:
"Ani ve snu nás nenapadlo, že by se zastupitelé zvolení za Svobodné, spojovali v koalici s komunisty, jako se to stalo ve Slaném. Nespolupráci s lidmi, kteří se nezřekli komunistické ideologie, považujeme za věc základní lidské slušnosti!!!"

L.Schneider
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: jump
22.10.2015 - 10:51

Nebuďte tak "skromný", hlavními urážejícími jste tu přece - naprosto jasně - Vy, "robert", p. Šmehlík (urážející naprosto neurvale) a p. Peška!!!
Tak asi by bylo lépe, kdyby p. Konečný uveřejnil svůj článek (ale on toto DF moc asi nesleduje a tak to nechme na něm).
Měl jsem za to, že si politické nekorektnosti dokážete vyhledat sami. Ale jsouce sami nekorektní, asi Vám to nejde, že? Napovím tedy. To, že se současná koalice ráda chlubí projekty, které připravilo a rozjelo byvalé vedení, je již docela charakteristické. Co, je ale zvlášť zarážející, je kapitola věnovaná rozpočtu města. Autor píše, že poprvé po pěti letech není rozpočet deficitní. I ekonomický laik si v dnešní době dokáže na internetu dohledat, že hospodaření města v posledních dvou letech (minulého období), skončilo hospodářským přebytkem. Konkrétně v r. 2013 to bylo více než 41 mil. a v r. 2014 pak 24 milionů. Ono nejde jen o to sestavit vyrovnaný rozpočet (to dokáže předem každý!!!), ale také ho udržet. Docela věřím, že pro pana Pešku, který řadu let hovoří o zadluženém městě, těžké ekonomické situaci - bylo opravdu nepříjemné vyrovnat se s realitou v podobě přebytků na účtech města. Nu, a zřejmě to byl tak velký šok, že si město raději, pro jistotu (a nebo ostentativně?), vzalo úvěr!!!
Úvod článku p. Pešky slovy starosty Ivo Rubíka - "Radujme se i z maličkostí" mně přišel rovněž velmi nevhodný a v souvislosti s tímto současným autorem článku tak nestydatý, až z toho zamrazilo!!! Jeho další objevování "Ameriky" - již známých akcí, bylo pak už spíše legrační.
L.Sch.
Naposledy upraveno 22.10.2015 - 12:26Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
levape
Počet příspěvků: 288
Hlavně pro: Jiří Hůla
22.10.2015 - 10:28

Pane Hůlo, nenechávejte se tím člověkem vytočit. Nejlepší je na jeho huvátství nereagovat. On stejně svoje špatné vlastnosti přičítá ostatním a ničeho slušného se od něho nedočkáte. Jeho případná odpověď na Vaši výzvu bude opět jen další blábol.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 169
Hlavně pro: Čtenáři
22.10.2015 - 10:17

Pane Schneidere,

napsal jste další svůj blábol, na který prostě musím reagovat.
Vaše nehorázná drzost a absolutní absence sebereflexe nezná evidentně mezí.
Jinak samozřejmě palec nahoru, jste výkvět slánské ODS, která je na Vás jistě právem hrdá.

Uveďte dle Vás "lživá předvolební hesla a prohlášení" Svobodných.

Děkuji.

Jiří Hůla, Svobodní

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 156
Hlavně pro: Čtenáři
22.10.2015 - 09:41

Myslím, že jste byl normálně vyzván, abyste svá tvrzení také doložil. Místo toho tady urážíte další a další diskutující.

Není se tedy co divit, že vás ostatní mají za lháře. Prokazujete to tady každý den.

Myslíte si, že vaše mateřská ODS je na vás hrdá, nebo se za vás stydí?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: robert
22.10.2015 - 08:19

Poněkud jste odbočil od nedodržování Tiskového zákona (právo na reakci), natož slušného jednání s občany (potencionálními autory textů do komunálních novin), kteří nedostanou ani odpověď na dotaz proč nebyl jejich článek uveřejněn a při dotazu na zasedání zastupitelstva je jim odebíráno slovo po 5 minutách.
Jste typický anonymní zbabělec a nevychovanec.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 275
Hlavně pro: Čtenáři
22.10.2015 - 07:16

takže vymyslel

typický odéesácký lhář

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: robert
21.10.2015 - 23:22

20.10. - 23:54 - račte číst a najděte si sám. L.Sch.

P.S. - Vy si myslete co chcete - jste ubožák.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 275
Hlavně pro: Čtenáři
21.10.2015 - 19:18

Nesmysl, necítím k nikomu nenávist. Jen nejsem ani slepý, ani hluchý.

Zapomněl jste uvést ty údajné politické nekorektnosti p. Pešky. Nebo si máme myslet, že jste si zase jako obvykle něco vymyslel?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2426
Hlavně pro: robert
21.10.2015 - 17:33

Škoda, že když Vy (Vaše skupina) mě už znáte, že neznám já Vás - i když docela tuším; a nemáte dostatek odvahy a slušnosti (když diskutujete tímto způsobem) laskavě se představit.
Odkazuji na příspěvek 20.10., 23:54.
Od Vás nechci vůbec nic - věřte si čemu chcete, třeba lživým předvolebním heslům a prohlášením Svobodných či Peškovým mystifikacím. V každém případě, ať již to bylo či nebylo konzultováno s vedením města (v redakční radě byl tehdy i tajemník), vždy bylo prioritou Slánskou radnici nepolitizovat.
Vaše poslední věta svědčí, okolo Vás, o mnohém, ale zejména o Vaší nenávisti k jednomu z nejlepších, nejschopnějších, nejtaktnějších a nejslušnějších lidí, které jsem kdy poznal. To, co jste vypustil tak nevymáchaně z úst, budiž Vaší ostudou.
L.Sch.
Naposledy upraveno 21.10.2015 - 17:35Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.