Obsah  >>  Úřady, policie  >>  Technické služby
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  153

Technické služby

Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 297
Hlavně pro: všem
10.6.2019 - 14:29
Vážení občané,plavci, neplavci,vodomilové..
Sdělujeme Vám ,že plovárna ve Slaném je otevřena
aktuální stav provozu najdete zde:


https://http://www.tsslany.cz/plova…
Na Vaši návštěvu se těší a hodně slunných dnů Vám přeje
VSH Slaný a TSSlaný
provozovatelé plovárny
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
cogina
Počet příspěvků: 58
Hlavně pro: TS
7.6.2019 - 14:01
Dobrý den, prosím o zajištění úklidu černé skládky za zadním traktem sportcentra Atlas. Také si tam někdo začal dělat skládku stavebního odpadu, takže se ucpává odtokový kanál. Prosím o úklid co nejdříve. Děkuji.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 297
Hlavně pro: tonton
26.4.2019 - 06:45

Dobrý den

zastávka byla vyklizena a
vystříkána roztokem SAVO.


Zdravím

Kučera

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
tonton
Počet příspěvků: 131
Hlavně pro: ts
24.4.2019 - 07:34
Dobrý den. Bylo by prosím možno uklidit zastávku busu a okolí u Fantova mlýna? Smrdí to tam víc než žumpa. Děkuji.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 297
Hlavně pro: RK007
11.4.2019 - 10:09

Dobrý den

vy se opravdu domníváte ,že Městské polici nahlásíme informaci ,která je nepravdivá?Vždyť tam ty značky dáváme ve vlastním zájmu abychom mohli úklid provést.

Kučera
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 837
Hlavně pro: Technické sl. Slaný
11.4.2019 - 06:28

Zajímavé je, že v Arbesovce jsem je viděl, v Tomanovce ne. Máte to umísťování zdokumentované? Na MP můžete nahlásit co chcete.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 297
Hlavně pro: RK007
10.4.2019 - 14:04


Dobrý den

Značky byly v ulicích Tomanova a Arbesova umístěny ve středu 3.4. v 10.15.
Po umístění bylo nahlášeno na MP Slaný. Na MP Slaný existuje záznam o nahlášení.
Dnes byla MP požádána o součinnost. Bohužel se nedostavila . Důvody neznám.

ing.Jiří Kučera
ředitel
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 837
Hlavně pro: Technické sl. Slaný
10.4.2019 - 11:02

Mám dotaz. Dnes probíhalo blokové čištění v Tomanově ulici... Ještě v neděli žádná značka nikde nebyla... Takže se ptám, kdy tam byla umístěna... Auto jsem pochopitelně nechal na místě, stejně jako mnoho jiných spoluobčanů.  Zajímalo by mě, jestli takové čištění má význam, jestli to není škoda peněz. Zjevně se toho tentokrát nezúčastnila městká policie, tak jako jiné roky.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 297
Hlavně pro: Zdeněk Slabecký
4.4.2019 - 08:57

Dobrý den

při přípravě sběrného dvora jsme vycházeli ze situace ,kdy ve Slaném a místních částech byly a jsou rozmístěny kontejnery na separovaný odpad : sklo,papír plasty.Tím občané mohou tento druh odpadu odložit na místě pro ně co nejvýhodnějším.
Sběrný dvůr slouží především ke sběru objemného odpadu,stavebních sutí,pneumatik ,nebezpečného odpadu a kovů,dále pak bioodpadu a zpětnému odběru použitých elektrospotřebičů,PC a podobně.Tyto odpady jsou na sběrném dvoře tříděny.
Dřevo je zařazováno mezi objemný odpad protože obsahuje nátěry,spojovací prvky zbytky tkanin nebo skla.

S ppzdravy

ing.Jiří Kučera
jednatel společnosti
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Zdeněk Slabecký
Počet příspěvků: 1
Hlavně pro: technické služby
1.4.2019 - 15:02
Dobrý den, neuvažujete zavést ve sběrném dvoře kontejnery pro tříděný odpad místo jen objemného odpadu? Hodil by se třeba kontejner jen na dřevo, jen na plast, sklo,............apod. Jinde to funguje a vyžaduje se tam striktní třídění odpadu.
Děkuji Z.S.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 297
Hlavně pro: Marie Hůlová
11.3.2019 - 15:04

Dobrý den

děkujeme ,opravíme

Kučera

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Marie Hůlová
důchodce
Počet příspěvků: 7
Hlavně pro: TS Slaný
10.3.2019 - 12:24
Dobrý den pane řediteli, nevím zda je ve vaší kompetenci zařídit opravu osvětlení na Okružní ulici ve Slaném, ale již druhý týden u rozvodny nesvítí uliční lampa, ale zřejmě vlastníkům parkujících vozidel tato okolnost nevadí. Protože nejsem lhostejná ke svému okolí, myslím, že snad by i procházejícím chodcům na chodníku prospělo, že by lampa opět byla v pořádku. Děkuji a zdravím.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
cogina
Počet příspěvků: 58
Hlavně pro: TS
8.2.2019 - 14:02
Dobrý den, prosím o úklid černé skládky u zadního traktu Sportcentra Atlas a za poslední garáží. Leží tam i chcíplý pes, nic pěkného. Děkuji moc.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
tonton
Počet příspěvků: 131
Hlavně pro: čtenaři
29.11.2018 - 22:24
Pane čtenaři, hledejte, navrhujte, jednejte, doporučte.... Kritizovat umí každej trouba.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3097
Hlavně pro: Technické sl. Slaný
29.11.2018 - 14:21

Dobrý den,
vpustě pusťte z hlavy - zařízeno. U laviček předpokládám ovšem, že nezůstanou roztahány po travnatých plochách náměstí a vrátí se alespoň na svá místa. Úložné místo se při troše dobré vůle jistě nakonec najde.
L.Schneider.
Naposledy upraveno 29.11.2018 - 14:22Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Čtenáři
28.11.2018 - 15:45

LAVIČKY - existuje podání a je řešené - viz https://lepsislany.cz/podani/podej.php - kompetence byla přiřazena veliteli MP, ale dále rozeslány dotazy na odbory dopravy, majetku a životního prostředí, protože stanoviště laviček není nijak předepsáno a názory na jejich umístění ať pevné nebo volné nejsou jednotné. Dosud není vyjádrření od OSM a OŽP, stanovisko TS je zde - případ není uzavřený.

VPUSTI a jejich šachty u silnice I. třídy jsou součástí silnice.Ty jsou ve vlastnictví státu, správu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR. Běžnou údržbu, do které patří i čištění vpustí, nevykonává ŘSD vlastními kapacitami, ale smluvně zajišťuje u různých firem. Neznám přesná ujednání, ale vím, že na Kladensku a Slánsku pro ŘSD pracuje AVE Kladno.

Podání do Lepšího místa byla a jsou řešena jak se zástupcem ŘSD, tak AVE Kladno.  Slaný nemá vůči těmto institucím žádné právní nástroje, nemůže si proto nic poručit. Přesto zástupci zmíněných institucí občanská podání řeší a snaží se vyhovět. Stav jistě není ideální, ale nic nezlepší intervence směrované na nesprávný cíl.

V rámci řešených podání do Lepšího místa jsem zástupce ŘSD požádal i o řešení stesku na nevyčištěné vpusti v Lázeňské ulici.

Lepší místo sice končí jako samostatný projekt, ale živá podání se tímto neruší, jsou a budou i v budoucnu řešena. Obdobu podání do Lepšího místa zajišťuje Zlepšeme Česko a Mobilní rozhlas - více v diskuzi Názory k projektu Lepší místo . Prosím o případné další příspěvky na toto téma tam, k tomu účelu bylo založené. Děkuji.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 297
Hlavně pro: Čtenáři
28.11.2018 - 13:32

Dobrý den

snažil jsem se Vám vysvetlit proč je situace jaká je.
To že není kam lavičky uložit nezměním a na dvůr je dát jen tak nemůžu a děkuji za doporučení někoho se zeptat...již jsem tak učinil.
Kanalizační vpust je součástí kanalizace. Vpusti ve vlastnictví obce čistíme,kanalizaci ne ,tu má pronajatu někdo jiný. Je to trochu nelogické ale zase TS toto nezmění.
To,že jsou TS 100% ve vlastnictví města nic nemění na mém sdělení

ing.Jiří Kučera

ředitel
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3097
Hlavně pro: Technické sl. Slaný
28.11.2018 - 13:06

Inu, vážený pane,jsem rád, že Vám svévolné přesouvání laviček také vadí. To už je dobrý předpoklad, že se slibem vedení MP, že přenášení laviček tolerovat nebudou a zjednají nápravu (nakonec kamery na náměstí snad nejsou jen pro parádu - kromě toho, že stačí i jen zakřičet z okna!!!) - k dalšímu přemisťování laviček do travnatých prostor již docházet nebude. I proto Vás upozorňuji na ponechané lavičky v travnatých plochách a nutnosti je přesunout na jejich místo - kolem středu náměstí - pokud nebudou uloženy do skladovacích prostor. Já, samozřejmě možnosti uskladnění neznám a dovolím si doporučit dotázat se příslušného pracovníka na MÚ. Pokud nebude jiná možnost, tak jistě uznáte, že ponechat je v současné podobě, rozeseté po travnatých plochách náměstí není dobrým řešením a je potřeba je vrátit alespoň na jejich místo kolem středu náměstí a pořípadě spojit řetízky - či je naskládat na dvůr MÚ (býv. hotel Pošta) - nebudu Vám, ale přece radit, že?

K vpustím:
Vcelku mě, či kteréhokoliv občana města nebude asi zajímat, kdo vpusti do městské kanalizace bude čistit - když je to potřeba (zejména v té dané záplavové oblasti). Poslední čištění těch, které uvádím i nyní proběhlo právě zase jen na můj popud ještě v LM - neodhadnu již jak je to dlouho, ale mluvíte-li o pravidelnosti čištění, tak v tomto případě tomu tak není. Nejste-li to Vy - TS - kdo kanalizaci čistí, bude třeba asi založit nové téma, nikoliv s názvem Technické služby, ale např. "Řešení závad v městě - Slaném", které by sledoval určený pracovník města a takovéto potřebné záležitosti rychle řešil na správném místě. Nicméně při skutečnosti, že TS jsou již, zatím kromě svozu odpadu, plně městské (města Slaného), dá se předpokládat, při nutnosti rychlého řešení, že příslušný odbor provedení této práce TS nařídí.
L.Schneider.
Naposledy upraveno 28.11.2018 - 13:12Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 297
Hlavně pro: Čtenáři
28.11.2018 - 11:44

Dobrý den

vážený pane ,
Ve Vašem příspěvku přisuzujete Technickým službám více než je v jejich rozhodovacích pravomocech.

1. lavičky
I nám vadí ,že jsou svévolně přesouvány na místa ,kam evidentně nepatří.jejich přemístění údajně není postižitelné a neustálé přesouvání každý den na původní místo je neúčinné.Snad jen trvale je upevnit.Úklid laviček po sezoně a jejich rozmístění na jaře jsme pravidelně prováděli. Letos jsme je neuložili protože nám nebyly stanoveny skladovací prostory.Původní nyní využívá vlastník ( město) k jinému účelu.

2. Vpusti a jejich čištění
Vpusti v majetku města jsou pravidelně v průběhu roku čištěny.Vámi zmiňované
jsou ale v majetku ŘSD a ten by se o ně měl starat,opravovat a čistit.Kanalizace je sice městská ale provozuje ji také někdo jiný ( Stčvak).
Není v silách ani v pravomoci Technických služeb toto změnit.Pokud příslušný odbor nařídí TS vyčištění i Vámi zmíněných vpustí a uhradí s tím spojené náklady, práce samozřejmě provedeme.

Děkuji za pochopení

ing.Jiří Kučera
ředitel
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  153
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.