Obsah  >>  Úřady, policie  >>  Technické služby
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  155

Technické služby

cogina
Počet příspěvků: 62
Hlavně pro: TS
8.2.2019 - 14:02
Dobrý den, prosím o úklid černé skládky u zadního traktu Sportcentra Atlas a za poslední garáží. Leží tam i chcíplý pes, nic pěkného. Děkuji moc.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
tonton
Počet příspěvků: 131
Hlavně pro: čtenaři
29.11.2018 - 22:24
Pane čtenaři, hledejte, navrhujte, jednejte, doporučte.... Kritizovat umí každej trouba.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 4250
Hlavně pro: Technické sl. Slaný
29.11.2018 - 14:21

Dobrý den,
vpustě pusťte z hlavy - zařízeno. U laviček předpokládám ovšem, že nezůstanou roztahány po travnatých plochách náměstí a vrátí se alespoň na svá místa. Úložné místo se při troše dobré vůle jistě nakonec najde.
L.Schneider.
Naposledy upraveno 29.11.2018 - 14:22Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Čtenáři
28.11.2018 - 15:45

LAVIČKY - existuje podání a je řešené - viz https://lepsislany.cz/podani/podej.php - kompetence byla přiřazena veliteli MP, ale dále rozeslány dotazy na odbory dopravy, majetku a životního prostředí, protože stanoviště laviček není nijak předepsáno a názory na jejich umístění ať pevné nebo volné nejsou jednotné. Dosud není vyjádrření od OSM a OŽP, stanovisko TS je zde - případ není uzavřený.

VPUSTI a jejich šachty u silnice I. třídy jsou součástí silnice.Ty jsou ve vlastnictví státu, správu vykonává Ředitelství silnic a dálnic ČR. Běžnou údržbu, do které patří i čištění vpustí, nevykonává ŘSD vlastními kapacitami, ale smluvně zajišťuje u různých firem. Neznám přesná ujednání, ale vím, že na Kladensku a Slánsku pro ŘSD pracuje AVE Kladno.

Podání do Lepšího místa byla a jsou řešena jak se zástupcem ŘSD, tak AVE Kladno.  Slaný nemá vůči těmto institucím žádné právní nástroje, nemůže si proto nic poručit. Přesto zástupci zmíněných institucí občanská podání řeší a snaží se vyhovět. Stav jistě není ideální, ale nic nezlepší intervence směrované na nesprávný cíl.

V rámci řešených podání do Lepšího místa jsem zástupce ŘSD požádal i o řešení stesku na nevyčištěné vpusti v Lázeňské ulici.

Lepší místo sice končí jako samostatný projekt, ale živá podání se tímto neruší, jsou a budou i v budoucnu řešena. Obdobu podání do Lepšího místa zajišťuje Zlepšeme Česko a Mobilní rozhlas - více v diskuzi Názory k projektu Lepší místo . Prosím o případné další příspěvky na toto téma tam, k tomu účelu bylo založené. Děkuji.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 299
Hlavně pro: Čtenáři
28.11.2018 - 13:32

Dobrý den

snažil jsem se Vám vysvetlit proč je situace jaká je.
To že není kam lavičky uložit nezměním a na dvůr je dát jen tak nemůžu a děkuji za doporučení někoho se zeptat...již jsem tak učinil.
Kanalizační vpust je součástí kanalizace. Vpusti ve vlastnictví obce čistíme,kanalizaci ne ,tu má pronajatu někdo jiný. Je to trochu nelogické ale zase TS toto nezmění.
To,že jsou TS 100% ve vlastnictví města nic nemění na mém sdělení

ing.Jiří Kučera

ředitel
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 4250
Hlavně pro: Technické sl. Slaný
28.11.2018 - 13:06

Inu, vážený pane,jsem rád, že Vám svévolné přesouvání laviček také vadí. To už je dobrý předpoklad, že se slibem vedení MP, že přenášení laviček tolerovat nebudou a zjednají nápravu (nakonec kamery na náměstí snad nejsou jen pro parádu - kromě toho, že stačí i jen zakřičet z okna!!!) - k dalšímu přemisťování laviček do travnatých prostor již docházet nebude. I proto Vás upozorňuji na ponechané lavičky v travnatých plochách a nutnosti je přesunout na jejich místo - kolem středu náměstí - pokud nebudou uloženy do skladovacích prostor. Já, samozřejmě možnosti uskladnění neznám a dovolím si doporučit dotázat se příslušného pracovníka na MÚ. Pokud nebude jiná možnost, tak jistě uznáte, že ponechat je v současné podobě, rozeseté po travnatých plochách náměstí není dobrým řešením a je potřeba je vrátit alespoň na jejich místo kolem středu náměstí a pořípadě spojit řetízky - či je naskládat na dvůr MÚ (býv. hotel Pošta) - nebudu Vám, ale přece radit, že?

K vpustím:
Vcelku mě, či kteréhokoliv občana města nebude asi zajímat, kdo vpusti do městské kanalizace bude čistit - když je to potřeba (zejména v té dané záplavové oblasti). Poslední čištění těch, které uvádím i nyní proběhlo právě zase jen na můj popud ještě v LM - neodhadnu již jak je to dlouho, ale mluvíte-li o pravidelnosti čištění, tak v tomto případě tomu tak není. Nejste-li to Vy - TS - kdo kanalizaci čistí, bude třeba asi založit nové téma, nikoliv s názvem Technické služby, ale např. "Řešení závad v městě - Slaném", které by sledoval určený pracovník města a takovéto potřebné záležitosti rychle řešil na správném místě. Nicméně při skutečnosti, že TS jsou již, zatím kromě svozu odpadu, plně městské (města Slaného), dá se předpokládat, při nutnosti rychlého řešení, že příslušný odbor provedení této práce TS nařídí.
L.Schneider.
Naposledy upraveno 28.11.2018 - 13:12Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 299
Hlavně pro: Čtenáři
28.11.2018 - 11:44

Dobrý den

vážený pane ,
Ve Vašem příspěvku přisuzujete Technickým službám více než je v jejich rozhodovacích pravomocech.

1. lavičky
I nám vadí ,že jsou svévolně přesouvány na místa ,kam evidentně nepatří.jejich přemístění údajně není postižitelné a neustálé přesouvání každý den na původní místo je neúčinné.Snad jen trvale je upevnit.Úklid laviček po sezoně a jejich rozmístění na jaře jsme pravidelně prováděli. Letos jsme je neuložili protože nám nebyly stanoveny skladovací prostory.Původní nyní využívá vlastník ( město) k jinému účelu.

2. Vpusti a jejich čištění
Vpusti v majetku města jsou pravidelně v průběhu roku čištěny.Vámi zmiňované
jsou ale v majetku ŘSD a ten by se o ně měl starat,opravovat a čistit.Kanalizace je sice městská ale provozuje ji také někdo jiný ( Stčvak).
Není v silách ani v pravomoci Technických služeb toto změnit.Pokud příslušný odbor nařídí TS vyčištění i Vámi zmíněných vpustí a uhradí s tím spojené náklady, práce samozřejmě provedeme.

Děkuji za pochopení

ing.Jiří Kučera
ředitel
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 299
Hlavně pro: tonton
28.11.2018 - 11:25

Úklid listí provádíme postupně po celem městě .
Schody byly dnes 28,11,uklizeny

Kučera
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
tonton
Počet příspěvků: 131
Hlavně pro: TS
28.11.2018 - 07:05
Dobrý den. Bylo by prosím možné uklidit hromady napadaného kluzkého listí na schodech za domem 1549(Žižkova), které vedou do Smečenské? Jsou velmi nebezpečné. Díky
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 4250
Hlavně pro: Všechny
27.11.2018 - 15:32
Neskutečný nepořádek v přesouvání laviček na náměstí do travnatých ploch!!!
Na zimu by bylo lze očekávat odvezení laviček z náměstí a jejich zazimování v příslušném úložném prostoru, leč nejen, že se tak neděje, ale lavičky jsou ponechány, tak jak tam byly natahány - v travnatých plochách. Bohužel přes léto jsme byli svědky jejich libovolného přesouvání do travnatých ploch - např. lavička proti lavičce a následného pořádání "potlachů či pikniků v trávě" s volným odhazováním nedopalků z cigaret!!!  -  Nyní je již příslib od vedení MP, že nebudou napříště přenášení laviček tolerovat a budou zjednávat v takových případech nápravu. Nyní tedy jde (pokud nebudou již uloženy na zimu) o umístění laviček na jejich původní místo, tedy okolo středu náměstí. To je tedy to, co by mělo asi být, dalo by se očekávat, asi samozřejmostí pro TS a ne, že na takouvouto věc by měli upozorňovat občané.


Dalším problémem, který by měl pověřený pracovník sledovat a nikoliv občané, je stav městských vpustí - neboli kanálů. Naprosto ucpané kanály se nacházejí v dolní části Lázeňské ulice - v počtu 3 ks - kolem zatáčky na Velvary. Ačkoliv komunikace je (bohužel je to tak zařízeno i u silnic vedoucích městy) v majetku ŘSD, kanalizace je městská a v této ulici zejména, kde při případných přívalových dešťích dochází k zátopám, je průchodnost městské kanalizace více než žádoucí!!! Dovoluji si tedy na tento problém upozornit - s tím, že je mně, či i ostatním občanům, jedno, kdo to zařídí - ale NECHŤ TO ZAŘÍDÍ PROMPTNĚ - neboli zkrátka rychle a bez zbytečných odkladů.
L.Schneider


Přílohy:
img-20181113-211701-hht.jpg

img-20181028-212906-hht.jpg

img-20181028-212746-hht.jpg

img-20181028-212640-hht.jpg

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
evelina
Počet příspěvků: 2
Hlavně pro: Všechny
25.9.2018 - 20:07
Dobrý večer, nesvítí celá Durasova ulice. Děkuji
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ominad
Počet příspěvků: 33
Hlavně pro: TS
24.9.2018 - 21:39
Dobrý večer,  chtěl bych sdělit a požadovat opravu světla Na Dolíkách 503, Slaný, je zde tma jak v pytli. Foto neposílám nebylo vůbec nic vidět. Děkuji. OMIN
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: TS
18.9.2018 - 00:27
Informace z Lepšího místa:

Nefunkční lampa veřejného osvětlení - Kvíc. Druhou nocí nesvítí lampa před domem čp. 180 ve Kvíci - před dopravní značkou označující hlavní silnici....


Vratislav Renner

----------------------------------------------------------

DODATEK 18. 9.  -  21:55  -  OPRAVENO, děkujeme.
Naposledy upraveno 18.09.2018 - 21:20Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
26.8.2018 - 23:10
Dobrý den,

asi již druhý večer nesvítí část Čechovy ulice od od ulice V Ráji k ulici Fügnerova.


Vratislav Renner
Naposledy upraveno 26.08.2018 - 23:10Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny
22.8.2018 - 22:45
Dobrý den,

Na Dolíkách na rohu parkoviště lampa opět nesvítí.

Opět nesvítí lampa...

 

Vratislav Renner

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
donaldice
Počet příspěvků: 38
Hlavně pro: Všechny
21.8.2018 - 23:50
Dobrý den,pane Kučero...je v plánu přístřih křovin v oblasti sídliště Na Ďolíkách?Ona totiž ta průchodnost skrze prostory chodníků mezi dřevinami se poslední dobou díky bujné zeleni ignorující malé množství srážek poslední dobou se nějak zmenšuje....
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
člověk
Počet příspěvků: 46
Hlavně pro: člověk
1.8.2018 - 14:24

Děkuji, krásná práce... :-)
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
avik
Počet příspěvků: 96
Hlavně pro: Technické sl. Slaný
26.7.2018 - 11:51

Dobrý den, děkuji za informaci. Zdravím.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Technické sl. Slaný
(Moderátor)
Počet příspěvků: 299
Hlavně pro: avik
26.7.2018 - 05:18

Dobrý den,
lituji ale vodovody nepatří do aktivit Technických služeb.
ing.Jiří Kučera
ředitel
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
avik
Počet příspěvků: 96
Hlavně pro: TS
25.7.2018 - 16:56
Stehlíkova ulice-od včera havárie vodovodu  Dnes od 14 hod. již  na opravě nikdo nepracuje. Připadá vám to normální?
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  155
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.