Obsah  >>  Politika, politici  >>  Diskuzní fórum s vedením města - volná diskuze
Strana:   1  ...  14  15  16  17  18  19

Diskuzní fórum s vedením města - volná diskuze

semtele
obyvatel Slaného
Počet příspěvků: 71
Hlavně pro: Všechny
25.11.2014 - 16:24
Vypadá to, že z vedení mesta sem chodí diskutovat jen pan Peška a částečně pan Hůla.
Uvidíme, jestli vrchní velitel, nebo konšel mající správu města jako "bokovku", budou mít "koule" diskutovat s občany, jako to dělal pan Rubík.

Ono je snadnější nazývat předchozí vedení města "megalomany", jako to učinil nejmenovaný vrchní velitel v týdeníku 5 plus 2 (21.11.2014), než se lidem postavit čelem. Zvláště, když se to bývalé vedení až zase moc bránit nemůže.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Robin
Počet příspěvků: 559
Hlavně pro: R r
25.11.2014 - 15:58

Omlouvám se, že teď nebudu diskutovat s vedením města, ale o formě tohoto fóra.
Nemyslím, že je příliš šťastné o vážných věcech diskutovat "nevážně" na soukromých stránkách Slánska.
Osobně bych preferoval něco podobného, jako má například Praha 6 (http://www.praha6.cz/otazky/otazky.php?vo=1014), kde na oficiálních stránkách městského obvodu je moderovaná diskuze s vedoucími jednotlivých odborů úřadu. To je to, co asi mnoha občanům chybí a je nesmysl, aby se starosta vyjadřoval ke každému patníku ve městě, když je k tomu zřízen aparát. Moderování má navíc tu výhodu, že fórum se nezapleveluje příspěvky, které autoři buď považují za vtipné, nebo se naopak snaží dehonestovat adresáta.
Takže, nejsem apriori proti tomuto fóru (lepší něco než nic), ale volám po "odpovědně" na stránkách MÚ, kde by byly zveřejněny oficiální odpovědi na dotazy občanů, tak jako je tomu například u výše uvedeného odkazu.
Stejně by tomu mohlo být u členů rady případně i ostatních zastupitelů.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1168
Hlavně pro: Pavel
25.11.2014 - 14:30

Možná jste si nevšimnul, že toto téma je určeno k diskuzi s vedením města, ne o vedení města. Jsou zde jiná místa, např.:
http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/zastupitelstvo-mesta-aneb-to-jsme-to-dopracovali
Chcete-li odpověď na svoji otázku, najdete ji tam.

Vratislav Renner

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Špejblí hlava
Počet příspěvků: 171
Hlavně pro: Čtenáři
25.11.2014 - 14:10

To je pravda, to se musí uznat, reagoval do určité doby na každý dotaz. Nevybíral si jen některé, které se mu hodily a nepříjemné ignoroval (jako nedávná imitace starosty). Nedělám si iluze, že by se nový starosta zahazoval po volbách s takovým póvlem, tj. s otázkami od občanů. A propo, jak je na tom starosta s cizími jazyky ? Rusky pasivně ? Asi bude skutečně nutno to partnerství s Pegnitz vypovědět.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2033
Hlavně pro: Všechny
25.11.2014 - 12:57
Dovolím si teď příspěvek, zřejmě skutečně s tématem zdánlivě nesouvisející.
Vzpomeňme,  prosím, dnes (třeba i zapálením svíčky) úmrtí starosty Slaného RNDr. Ivo Rubíka - je tomu právě rok, kdy zemřel. Čest jeho památce.

P.S. - byl to právě on (dokud ještě měl dostatek sil), kdo tu vedl přímou a až příliš nespoutanou a uvolněnou (neboť anonymní) diskusi s občany.
L.Sch.
Naposledy upraveno 25.11.2014 - 13:22Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2033
Hlavně pro: Všechny
25.11.2014 - 11:18
Nejsem zcela přesvědčen, že se smazané příspěvky tématu vůbec netýkaly, ale ...
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 168
Hlavně pro: Všechny
25.11.2014 - 09:59
Dobrý den,

vidím, že se někteří jedinci nepoučili.

Příspěvky, které se netýkají tématu a které nejsou podepsány budou odstraněny.

Jiří Hůla
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2033
Hlavně pro: Všechny
22.11.2014 - 12:51
Z dopisu starosty města Středočeským vodárnám (16.9.2014) k ukončení Nájemní smlouvy z důvodu žádosti o získání dotace na rekonstrukci čističky odpadních vod :
...S ohledem na toto právní stanovisko (Advok. kanc. Šikola k posouzení kompenzace při předčasném ukončení smlouvy k 31.12.2015) jsem byl na základě úkolu vyplývajícího z 28. řádného zasedání Zastupitelstva města ze dne 1.9. 2014 pověřen za město Slaný jednáním s Vaší společností ve věci úpravy Nájemní smlouvy ze dne 1.1. 1996 ve znění dodatků č.1 až 15 tak, aby nazakládala na nedovolenou veřejnou podporu a byla ukončena ke dni 31.12. 2015 ...

Z odpovědi Středoč. vodáren (29.9.2014) :
Otázce možného posouzení sjednané kompenzace jako zakázané veřejné podpory se rovněž věnujeme a je v současné době předmětem analýzy ze strany právníků naší společnosti. Na základě předběžných závěrů právního auditu smluvního vztahu dle Nájemní smlouvy se naše společnost neztotožňuje se závěry prezentovanými Adv. kanceláří Šikola ve vztahu k posouzení kompenzace jako zakázané veřejné podpory.
Naše společnost dlouhodobě spolupracovala při přípravě projektové dokumentace ... a projevila vůli v případě přiznání dotace ukončit nájemní smlouvu. Své kladné stanovisko a podporu projektu jsme vyjadřovali postupným přijímáním dodatků k Nájemní smlouvě.
Doposud jsme vázali ukončení smlouvy na získání dotace na rekonstrukci ČOV. Požadavek zastupitelstva ze dne 1.9. 2014 na bezpodmínečné ukončení smlouvy, je zcela nový a vyžaduje důkladné posouzení našimi právníky O výsledku Vás budeme informovat.

K termínu odevzdání Projektu etapizace rekonstrukce ČOV s žádostí na získání již dříve dohodnuté dotace (na MŽP):
Termín odevzdání byl po žádosti prodloužen asi do konce listopadu 2014 což by bývalo mělo stačit při slibu manažera rozvoje města (současný zastupitel x slučitelnost se střetem zájmů???) pro splnění tohoto úkolu k 15.11.2014.  V ministerstvu však došlo ke změnám a současné ministerstvo pod vedením Ing. Richarda Brabce (za ANO) přislíbené prodloužení termínu odevzdání Projektu zrušilo s odůvodněním, že původní termín je platný pro všechny a i když bylo prodloužení přislíbeno, došlo ministerstvo k závěru, že je nutno dodržet termín původní (o dva měsíce kratší) !!!  Manažer rozvoje na Projektu pracoval již dříve a termínu si jistě byl vědom, ale bohužel, zřejmě jeho "pečlivost"(?) mu nedovolila dokončit práci dříve a odevzdat ji v požadovaném termínu. Tím Slaný, pro tento rok, o dotaci přišlo. Podle vyjádření ministra R.Brabce má však Slaný v roce 2015 s již připraveným Projektem, nemalou šanci dotaci získat - což zřejmě bude záležet na rychlosti žádosti a pak už jen na vyjednávacích schopnostech pánů z ANO (ministr rovněž z ANO). Pokud bude potřeba a bude-li to něco platné nabízíme za ODS i svou pomoc při vyjednávání (známost s ministrem Richardem Brabcem - dříve ODS, pak US, nyní ANO).
L.Sch.
Naposledy upraveno 22.11.2014 - 13:18Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
matti
Počet příspěvků: 83
Hlavně pro: brada
22.11.2014 - 10:46

Myslím, že místo debat si každý, pokud má zájem, může poslechnout zvukový záznam z 1.9.a udělá si obrázek sám. MM
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 547
Hlavně pro: matti
22.11.2014 - 10:26

Trochu mne u vás, jako u bývalého i současného zastupitele, překvapuje hloubka vašich neznalostí této problematiky.

Myslel jsme, že víte, že zánikem platnosti registračního listu zaniká i jakýkoliv nárok na získání dotace. Tedy samozřejmě té několik let v minulosti  projednávané.

To neznamená, že by město nemělo usilovat o získání dotace nové. Ale zatím žádný vhodný dotační program vyhlášen není. A i kdyby byl, pak by nám velkou překážkou byla stávající platnost provozní smlouvy s firmou Středočeské vodárny. K tomu, aby se vyřešil tento problém směroval právě úkol pro bývalého starostu.

Nyní je to pochopitelně již na novém vedení města, aby se pokusilo s nevyhovující smlouvou (tedy z pohledu získání dotace) něco udělat.

 

L.Peška

Naposledy upraveno 22.11.2014 - 10:26Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
matti
Počet příspěvků: 83
Hlavně pro: brada
22.11.2014 - 10:11

Pane Peško, toto si samozřejmě pamatuji. Zpráva ale nebyla o tom, že město nezíská dotaci, ale o tom, že končí platnost registračního listu. Pokud by byla pravda, to co píšete, tak by bylo zbytečné pana Hrabánka pověřovat dohadováním změn v provozní smlouvě!

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 547
Hlavně pro: matti
22.11.2014 - 09:31

Pane Matoušku, je mi vcelku jedno odkud co chcete či nechcete číst. Zeptal jste se, jak je to s dotací na rekonstrukci ČOV a já vám poskytl poměrně obsáhlou odpověď. Pochopil bych, kdyby se na tyto věci ptal běžný občan města, který nemá resp. neměl takový přístup k informacím, jako vy z pozice minulého i současného zastupitele. Ale od vás je to, dle mého názoru, jen jakási  účelová provokace.

Takže pro připomenutí vám i případně dalším občanům, které tato problematika zajímá: Dne 1.9. na jednání městského zastupitelstva, kterého jste byl účasten, přednesl ing. Grohmann podrobnou zprávu o tom, proč město nezískalo dotaci (přesněji proč platnost tzv. registračního listu skončila k 31.8.2014). V rozpravě k tomuto bodu jste i vy osobně několikrát vystoupil. Překvapuje mne tedy, že po 2 měsících se na toto jednání vůbec nepamatujete.

Pro úplnost připomenu, že zastupitelstvo tehdy v této věci pověřilo bývalého starostu, Mgr. Hrabánka, aby s firmou Středočeské vodárny jednal o nutných změnách provozní smlouvy. Bývalý starosta města, Mgr. Hrabánek, pak na dalším jednání zastupitelstva (8.10.) zastupitele informoval, že se mu žádnou změnu smlouvy dojednat nepodařilo.

Jaké  ještě  další informace potřebujete doplnit?

 

L.Peška

 

Naposledy upraveno 22.11.2014 - 09:32Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
matti
Počet příspěvků: 83
Hlavně pro: brada
22.11.2014 - 08:46

Pane Peško, články ve vašem plátku mne skutečně nezajímají, jsou tendenční a lživé. Zajímají mne zápisy ze zastupitelstva. Možná jsem tuto informaci opravdu přehlédl, takže budu opravdu rád, pokud mne navedete na relevantní podklady. Předem děkuji za vaši, opět jistě pravdivou, informaci.

Martin Matoušek

Naposledy upraveno 22.11.2014 - 08:53Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1168
Hlavně pro: Jiří Hůla
21.11.2014 - 21:27

Dobrý den,

opět děkuji.

Promiňte mi, prosím, že svým poděkováním nebudu příště množit počet příspěvků. Jsem Vám opravdu vděčný, že se mým dotazům věnujete. Věřím, že odpovědi zajímají více voličů, tak by mohly být určeny všem. Odpovím jen když budu mít k informaci připomínku, bude třeba některé informace upřesnit, nebudu sdělenému rozumět a podobně. Děkuji za pochopení.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 547
Hlavně pro: Matty
21.11.2014 - 19:05

Pane Matoušku, vy buď provokujete, nebo jste na jednáních zastupitelstva spal. Jinak si totiž neumím vysvětlit, proč se ptáte na věc, která je známá již několik měsíců. Nebo tedy alespoň všem zastupitelům z minulého volebního období, kteří kauzu rekonstrukce ČOV několikrát projednávali.

 

Takže snad pro připomenutí:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/jak-nam-lhali

 

Měl byste tedy vědět, že o předjednanou dotaci jsme definitivně přišli k 31. srpnu 2014.

 

L.Peška

Naposledy upraveno 21.11.2014 - 19:06Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Matty
podnikatel
Počet příspěvků: 161
Hlavně pro: Jiří Hůla
21.11.2014 - 17:13

Ahoj Jirko,

opravdu si cením Tvé věcné komunikace, bohužel, jsi sám...
Mám tedy na Tebe(přehoď dál?) docela závažnou otázku. Právě jsem se náhodou z plátku 5+2 dočetl, že jsme definitivně přišli o dotaci na ČOV http://www.5plus2.cz/?e=QL-KLADNO&d=21.11.2014#strana=2 . Docela mne to překvapuje, že takovou informaci se jako zastupitel dozvím z veřejných médií. Od kdy je to známo?

Děkuji a přeji pěkný víkend

Martin Matoušek
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1168
Hlavně pro: Eduard Hrubý
21.11.2014 - 13:19

Vážený pane Hrubý,

snad mi dáte za pravdu, že názory lidí se vyvíjejí s tím, jak dostávají nové informace, mění se okolí i okolní lidé, člověk stárne a "dostává rozum". Soudím tak podle sebe, když jsem se zamyslel nad svými příspěvky a nakonec napsal ten zde první.

Nechci se nad nikoho povyšovat, nechci poučovat. Sdělím jen svůj názor, svoji představu, že by mohlo existovat fórum, kde by se voliči ptali a zastupitelé odpovídali. Vše k věci, aniž by dávali někomu známky, argumentovali činy jiných. Proto bych nenazýval PD tak, abych urážel památku zesnulého, nevyčítal bych nikomu, že změnil názor (ostatně voliči chtěli změnu a i když zvolili stejné osoby, čekají od nich dobrou poctivou práci a věřili, že jsou jí schopni). Netoužím po "vymetání kostlivců", ale o věcné informace o skutečném stavu, tak jako Vy v první polovině svého příspěvku. Pokud vedení města najde porušení zákona, neměl by to být trumf, kterým budou přebíjet možná poctivé úmysly, ale vykonají svoji povinnost, nechají věc vyšetřit a pak sdělí výsledek, aniž by sami obviňovali nebo dokonce vynášeli rozsudek a negativně ovlivňovali veřejnost. Na předvolební boj je nyní čas skoro čtyři léta.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Eduard Hrubý
správce
Počet příspěvků: 4
Hlavně pro: Všechny
21.11.2014 - 08:21
Jsem zvědav jestli nové vedení dostojí svým slibům a zlepší transparentnost.

Uvítal bych na webu PŘEHLEDNÝ výpis např. za rok 2013 kdo čerpal různé dorace, kdo v určité oblasti byl monopolním dodavatelem určitých služeb, kdo pro město a za kolik organizoval kulturní akce. Věřím, že by to vedlo:

a) zlevnění té které služby
b) případné vymáhání škody tam kde se prokazatelně plýtvalo

Aby současné vedení nedopadlo jako pan Hložek, který v počátcích stavby jménem Rubikova kostka, rozdával úsměvy a optimismus. Například prohlašoval (kdo hledá najde ještě lepší perly), že kostka vyprodukuje zisk 1 mil. Kč/rok. Že by tedy chybějící peníze dosypal ze svého?

Doufám, že to nedopadne jako ve vládě, kde opozice brojí jak vymete kostlivce ze skříní, ale skutek utek, nebo je to ještě horší. Optimista rozhodně nejsem.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2033
Hlavně pro: Všechny
21.11.2014 - 07:52
Založení tématu je jistě dobrým počinem, jen si myslím, že název tématu je dost nepřesný a zúžený. Nevím, je-li dohodnuto s vedením města (což jsou nyní - starosta Ing. Zálom a neuvolněný místostarosta na částečný úvazek Ing. Zlámal) nebo alespoň s radou - čemuž by napovídala reakce p. Hůly, ale za přesnější bych považoval název - Diskusní fórum s ustavenou koalicí.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1168
Hlavně pro: Všechny
20.11.2014 - 23:12
Pro návštěvníky fóra upřesňuji, že můj příspěvěk, kterým začíná toto nové téma, pochází z
http://diskuze.slansko.cz/politika-politici/hrabanek-alias-petr-dukaz. Tím bych chtěl vysvětlit smysl úvodu přesunutého příspěvku.

Pane Hůlo, děkuji za založení samostatného vlákna a za odpovědi.  Chci věřit, že diskuze zde bude pokračovat a že ve smyslu toho, co jste napsal:

"Jinak se každá strana bude snažit o prosazování svého volebního programu a bude se snažit získat pro jednotlivé body podporu ostatních stran",

se přidají i zastupitelé za tyto strany zvolení a o stavu s prosazením svých vizí budou voliče informovat..

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  14  15  16  17  18  19
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.