Obsah  >>  Infrastruktura, ekologie  >>  PARKOVACÍ DŮM VE SLANÉM
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  98

PARKOVACÍ DŮM VE SLANÉM

Čtenáři
Počet příspěvků: 3087
Hlavně pro: Všechny
23.5.2018 - 14:52
Vida, vida - chvilku nemám příliš  času podívat se do DF a ejhle jaké překvapení - "ecce homo mystifikus Peskus" - mě ovšem p. Peška v tomto smyslu vůbec nepřekvapuje.
K příspěvku p. L. Klimeše 23.5., 10:22 - Ono nejde o to, jak opět p. Peška hloupě píše - nedat na APD dopustit - ale jde o to pracovat s tím co tu je a uvádět správné a nezkreslené informace. V tom smyslu je informace p. Pešky z 22.5. v 17:39 (o "odpisech") jedna z mála jeho správných informací.
Ke splátkám za PD - cenu (i ve formě splátek) za jakékoliv zboží, v tomto případě za objednanou stavbu, je pochopitelně nutné uhradit - což je ovšem právě důvodem soudu. U APD se dá, samozřejmě, pracovat se slovem - automatický - což je zřejmě i důvodem nepřijetí rozsudku OS, tak uvidíme. Splátky ceny jakéhokoliv zboží je nutné uhradit, že? - A nejsou to ovšem provozní náklady, to je snad jasné.

K příspěvku p. Pešky 22.5., 17:47 - Jak typické, místo, aby RNDr. Peška uznal zjevné nesmysly o 1,5 mil. ztrátovosti PD, tak utočí na jiné - legrační je, že lživě z neotřesitelné pozice největšího mystifikátora ve Slaném! Jak on může mluvit u jiných o nehorázných lžích - on, který je v "této kategorii" mistrem světa???!!! Nutno dodat, že není sám a politruckou taktiku - sdělovat mystifikační informace s tím, že alespoň jedna z nich či alespoň věta, je nezpochybnitelně pravdivá - ovládá i jiný jeho spolupracovník či i několik dalších dezinformátorů jim podobných!
Takže, položme si pár otázek: Jakpak je to tedy s náklady a výnosy? Jaká je skutečná ztráta PD za rok 2017? Kolik je vydaných parkovacích karet? Jsou správné mé informace a počty nebo ty páně Peškovy?Co se týká splátek, p. Peška moc dobře ví, že právě - dohoda o narovnání - pomohla uhradit splátku roku 2014!!!  A co roky další? Nebyla to náhodou koalice p. Pešky, která rozhodla o neúhradě dalších splátek??? Pan zastupitel Peška měl možnost spolu s ostatními zastupiteli rozhodnout, zda má město ukončit soudní spor - ta možnost byla zastupitelům dána - "hrdinsky" však rozhodnutí přenechal radě a teď to bude zpochybňovat(?) - inu ano - to je právě on "homo mystifikus"!!! Navíc, opět věren své vlastnosti nedělat si hlavu s pravdivostí nebo přesností informace - jmenuje i ty, kteří nehlasovali nebo nebyli přítomni. Informace mají zkrátka být správné a ne takové, jaké poskytuje p. Peška a jemu podobní.Nu a řekněme si - copak on udělal pro město pozitivního? Pouze podává trestní oznámení na která pak město doplácí a píše nesmyslné podněty na ministerstvo vnitra.

Důkazem dezinformačních snah, je i příspěvek s odkazy na příspěvky Peškovy 22.5.,18:00 - pozor však - vážné varování - hned první odkaz je jen pro otrlé - po otevření obrázku u příspěvku hrozí slabším povahám přinejmenším nevolnost - AD NAUSEAM -
L.Sch.
Naposledy upraveno 23.05.2018 - 15:00Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1471
Hlavně pro: Všechny
23.5.2018 - 10:45
Zajímám se o to, jak je to s náklady ve formě odpisů  (uváděné zde jako argument pro tvrzení o zadlužení města) a dovídám se, že z klávesnic zúčastněných se to nedovím. Je to spíš o koze a voze a přesto, že tomu nerozumím, docházím s pomocí těch, co to znají, že sdělení jistých pánů zde nejsou odborná ani pravdivá, přesto své dojmy vydávají za skutečnost. Věřte, nevěřte - lecos vypadá jako skutečnost a skutečnost to není. A pak věřte novinám.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Ladislav_Klimeš
Počet příspěvků: 7
Hlavně pro: Peška
23.5.2018 - 10:22

To je v pořádku. Rozpočtové a příspěvkové organizace a veřejné samosprávy pracují podle jiných pravidel, které drtivá část veřejnosti nezná, maximálně tak to, co platí pro podnikatelskou sféru a proto jsem se to snažil nějak zjednodušit a připodobnit. Ale tvářit se, že nás PD stojí celkem jen 40 tisíc ročně, jak píše pan Schneider, když naopak se někde muselo najít financování oněch ať už 83 mio nebo 100 mio, je "hodně zavádějící".
Naposledy upraveno 23.05.2018 - 11:12Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 610
Hlavně pro: Všechny
22.5.2018 - 18:00
Peška
Počet příspěvků: 610
Hlavně pro: Čtenáři
22.5.2018 - 17:47

Pane Schneidere, vím, že diskutovat s vámi o APD je naprosto ztracený čas. Ale nechat tady bez komentáře ty nehorázné lži, které tady dokola neustále opakujete také nejde.

Vyvracet jednu po druhé nebudu, na to nemám bohužel dost času ani sil (už jstem to udělal asi 20x - stačí zalistovat do historie tohoto fora). Tak  sem jen přidám pár odkazů, kde si mohou tj. co budou mít zájem, některé věci dohledat a přečíst.

A dovolím si jen okomentovat vaši nejnovější lež, že za současný soud nese vinu koalice Změny (tedy přdchozí radniční koalice Naše město - Svobodní - USZ - ANo - ČSSD). Takže krátce a stručně:

a) O pozastavení  splátek  za parkovcí dům rohodlo zastuptřielstvo ěmsta na jaře roku 2014. V té době jste byl členem zastuptielstva i členem rady. je divné, že si na to již nepamatujete.

b) O tom, že město nepřijme rozsudek Okresního domu ve věci doplatku za APD, který byl vynesen v prosinci 2017 a bude se dále soudit rozhodla rada města v lednu 2018. Jen přuipomenu, že tedy o tom rozhli tito lidé: Hrabánek (ODS), Rubík (ODS), Bartoníček (STAN), Zálom (CSSD), Berkovec (ANO), Víšek (ČSSD), Matoušek (STAN), Vašek (lidovci), Zíma (ANO).

Na ně se tedy obraťte s žádostí o vysvětlení, proč se stále ještě s Komou soudíme?

 

Naposledy upraveno 22.05.2018 - 17:48Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 610
Hlavně pro: Ladislav_Klimeš
22.5.2018 - 17:39

V něčem vás opravím: Město nepracuje s tzv. "odpisy" tak je je zde uvádíte. Tedy alespň ne ve své hlavní činnosti (tj. správě města). Není totiž podnikatelský subjekt a neplatí daně z příjmu, kde by se tyto odpisy zohledňovaly.

Jiná je samozřejmě situace u městem zřízených organizací nebo u tzv. VHČ (vedlejší hospodářské činnosti). Ale to s APD nedotýká.

Samozřejmě však se tato 100 milionová investice musí negativně projevit na celkové ekonomické situaci města. Především na jeho schopnosti investovat do svého dalšího rozvoje.

To je ovšem, jak sám vidíte, otázka  politické nebo veřejné diskuse. Jak sám vidíte, ve Slaném stále ještě žijí lidé, jako je pan Schneider, které  nedají na APD dopustit.

 

Naposledy upraveno 22.05.2018 - 17:40Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3087
Hlavně pro: Ladislav_Klimeš
22.5.2018 - 16:44

Vážený pane Klimeši,
moje identita (Ladislav Schneider), je tu známa neboť jsem se již představoval a tak používám pouze iniciály L. Sch.
Náklady na PD, stejně jako na sportovní areál pod označením VSH jsou veřenoprospěšnými náklady. Jenomže přes 10 milionů Kč, které jsou každoročně vynakládány na sportovní areál a nikdo ho nechce bourat, vyasfaltovat a vybudovat tam parkoviště - jsou skutečně nepoměřitelné se ztrátovostí za PD za minulý rok 2017, která je přesně 40.525,-Kč (Vy nevěříte mým informacím získaným z MÚ?). Nevím co stále chcete vypočítávat a splácet ještě v příští generaci!!! To prostě pusťe z hlavy. Město není zadlužené a své splátky uhradí (aniž to Vy, či Vaše děti zaregistrujete) standardním způsobem včetně případné úhrady soudního sporu, do kterého bylo vehnáno díky iniciativě bývalé "koalice změny"!
L.Sch.
Naposledy upraveno 22.05.2018 - 16:55Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1471
Hlavně pro: Ladislav_Klimeš
22.5.2018 - 16:41

Parkovací dům není investice k výdělku. Investuje se do venkovních parkovišť, ze kterých se většinou neplatí. Jak ty placená parkoviště vydělávají nebo jsou ve ztrátě, nemohu doložit, ale pamatuji si dřívější sdělení, že TS na parkovišti proti Grandu nevydělávají. Myslím, že poplatek za parkování má zejména funkci regulační.

Že odpisy jsou náklady, vím. Nevím, z čeho se odpisy hradí a kam tyto peníze přijdou. Jestli byl PD zaplacen, nemá logiku, aby se platil postupně znovu. Jestli jde skutečně o zatížení rozpočtu, pak zavření PD velkou logiku nemá a jeho likvidace již vůbec ne (jednorázový odpis). Snad některý ekonom ví, jak to je.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Ladislav_Klimeš
Počet příspěvků: 7
Hlavně pro: Čtenáři
22.5.2018 - 14:39

Vážený pane Schneidře,
nevím, proč mně napodobujete v oslovení, na rozdíl od Vás se vždy podepsuji plným jménem. Ale nemám tu potřebu zde stále psát.
Myslím, že v těchto číslech je už asi jedno, zda je to 83 nebo 93 mio. Takže opakuji: 1) někde Vám ve výpočtu něco schází. 2) parkovací dům budou splácet a nadále dotovat i moji synové. To byla podstat mého příspěvku, na kterou jste neragoval.Myslím, že "město" by mělo dát veřejnosti k dispozici úplný výpočet nákladovosti PD včetně odpisů, a všech provozních nákladů, až bude onen "plně automatizovaný" PD městem plně provozován. A proti tomu dát výnosy, porovnat a oněch "mínus 40" tam bude násobně vícekrát. Ale to město neudělalo už tehdy (ing. Grohman), když jsem ho .o to jako člen FV žádal.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1471
Hlavně pro: Peška
22.5.2018 - 13:43

Provoz slánského PD je drahý a dá se předpokládat, že bude i dražší a že nebude možný jeho budoucí provoz. Je tedy na čase problém vyřešit. Ne však uzavřením PD již nyní. Je třeba vyřešit náhradu. Nikoliv záborem veřejného prostoru pro pozemní parkování, nikoliv parkovacím domem s nájezdy. Stejně jako předčané dožití PD se dá předpokládat budoucí zákaz pořizování městských PD bez zaparkování s vypnutým motorem.
Jen můj názor, možná dojem.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1471
Hlavně pro: L.Šmehlík
22.5.2018 - 13:34

Nejedná se o "o parkovací (a už vůbec ne automatizovaný), ale o garážový dům, kde garážování je za dumpingové ceny" - trvalé parkování a parkování v PD se dají srovnávat. Pokud nejde o dopravní obsluhu, je parkování venku v podstatě také garážování, jen pod širým nebem a zadarmo, v PD pod střechou a za poplatek. Pod širým nebem se auta neskládají nad sebe, v PD ano. Místa na venkovní parkování není a nikdy nebude dost. Nic proti kulturnímu vzhledu veřejných prostorů včetně povrchů, ale investovat do parkovaní na volném prostranství uvnitř měst je zpozdilost - jen můj názor, možná dojem.
Naposledy upraveno 22.05.2018 - 13:46Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1471
Hlavně pro: XXL
22.5.2018 - 13:25

To můžete napsat o všem, na co město přispívá. Jde o to, čemu dát přednost, nikdo není vševědoucí, nikdy nebudou spokojeni všichni.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Vratislav Renner
Počet příspěvků: 1471
Hlavně pro: Erik Kurach
22.5.2018 - 13:23

Silnice vedoucí městem nejsou bohužel ve správě města a to nemá žádné prostředky jejich správce (ŘSD a KSÚS) k čemukoliv donutit. Ale není pravda, že to město nezajímá a že v tom město nic nedělá. Zjištěné závady jsou se správci projednávány a jistých, jistě ne zcela uspokojivých, výsledků  je dosahováno. Oprava povrchu silnice I/16 v Třebízského ulici je přislíbena na měsíc květen. Dříve byla opravena křižovatka Lázeňské ulice (ŘSD) s ulicí U Brodu (KSÚS) a v Lázeňské pročištěny vpusti (dříve také v E. Beneše, Brožovského - ŘSD a Wilsonova - KSÚS)...

Nelze přehlédnout postupné opravy a rekonstrukce chodníků, které zajišťuje a hradí město (Mánesova, Šultysova, Žižkova, Alešova, P. Hrubého a možná další.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3087
Hlavně pro: Všechny
22.5.2018 - 13:22
K příspěvku 21.5. v 15:10 :
Pan "PŘEDSEDA" pana Šmehlíka (a také KSČM i jejich seskupení "Naše město") - pan RNDr. Peška ve svém příspěvku značně mystifikuje a pravdu tedy nemá. Tak jako vždy, je jeho mystifikační příspěvek v mystifikačním tisku SN, založen na jediném pradivém faktu, že záruka na technologickou část APD bude končit (i když se slůvkem - automatický - se dá jistě i nadále pracovat!!!) a dojde ke změně servisní smlouvy ohledně zajištění provozu PD. Co to bude znamenat pro další provoz PD (kde nyní přes noc parkuje téměř pravidelně více než 90 automobilů) - to teprve uvidíme a popřípadě dojde k dalším řešením. V každém případě není třeba "malovat čerta na zeď" tak, jak to pánové činí!!! Rozhodně není třeba vypouštět poplašné zprávy ve stylu p. Pešky (jak on - s gustem sobě vlastním - činí!), který navíc uvádí vyložené nepravdy - např. ohledně ztrátovosti PD, která je podle něho více než 1,5 mil. Kč - zatímco skutečností je asi 41 tis. Kč - takový nepatrný rozdíl, že? Totéž se týká vydaných parkovacích karet (162 které budou aktivovány pro termín platnosti postupně) - nyní je aktivních 64 - (nikoliv 15!!!). Legrační je těšení se pana Šmehlíka, jak bude - prý ten můj (silně to připomíná jejich heslo -"čím hůř, tím líp") - parkovací dům do tří let (ale prý podle p. Šmehlíka asi dřív) uzavřen! Zapomněl asi na skutečnost, že ani on se vyloženě proti výstavbě PD hlasováním nepostavil - byl totiž mezi čtyřmi zastupiteli, kteří si názor nevytvořili a hlasování se zdrželi. PD má nyní zhruba dvoutřetinovou naplněnost a věřím, že si oblíbenost této služby občanům nejenom udrží, ale bude ji i zlepšovat.
L.Sch.
Naposledy upraveno 22.05.2018 - 13:24Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3087
Hlavně pro: Ladislav_Klimeš
22.5.2018 - 12:22

Vážený pane přispěvateli alias L. Klimeši,cena PD po vrácení DPH je 83 mil. Kč - a po dohodách dílčích slev asi i nižší. Údaje, které uvádím 21.5. v 13:56, to je současná skutečnost, kterou jsem se dotazem dozvěděl. Tím je samozřejmě popřena mystifikace páně Peškova ke které se, předpokládám, nechcete snad připojovat! Město není zadlužené, jak uvádíte a jeho rozpočty jsou již několik let ziskové. Důvodem soudní žaloby od KOMY bylo zaražení posledních dvou splátek (ve výši asi 12 - 15 mil.) bývalou tzv. "koalicí změny" - fakt prima změna.
L.Sch. - Schneider (nick - čtenáři)
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Ladislav_Klimeš
Počet příspěvků: 7
Hlavně pro: Čtenáři
21.5.2018 - 20:00

Vážený pane Čtenáři alias L.Sch.
Někde Vám něco schází. Co si pamatuji ze svého působení ve Finančním výboru zastupitelstva 2010-2014, je cena parkovacího domu něco přes 90 mio. Předpokládám, že z hlediska daňových odpisů je to skupina 4, tudíž minimální odpisovací doba 30 let, ale může být i déle, samozřejmě. Ale nevím, proč by to někdo dělal. Takže, ať se to lépe počítá: 93 mio : 30 let = 3,1 mio/rok. Tudíž, aniž by se tam cokoliv pohlo nebo rozsvítilo, jsou roční náklady jen z titulu existence minimálně 3,1 mio. Plus ty další, čistě povozní. Pokud proti tomu stavíte něco málo z pronájmu KB a ze zlevněného dlohodobého parkování (nebyl PD mimochodem původně avizován jako vyřešení krátkodobého momentálního parkování ?), tak jste těžce v mínusu. Ale to se tehdy potají tušilo, ještě než se to začalo stavět. Jen pár hlasů bylo proti. Bohužel došlo na má slova, že je město zadluženo nejen nyní, ale budou tuto legraci splácet přes rozpočtové určení daní i moji synové.
Naposledy upraveno 22.05.2018 - 12:10Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 342
Hlavně pro: L.Sch.
21.5.2018 - 15:10
Zdravím," A vždyť tady už hodinu o tom hovoříme Mlho" aneb "Předseda má pravdu". Končí servisní smlouva a záruka - tzn. všechny opravy a revize od července 2018 jdou na naše konto - a o tom byl ten článek v pravdivých Slánských novinách. Jo a za druhé - je to patrné i z Tvého příspěvku- již se nejedná o parkovací (a už vůbec ne automatizovaný), ale o garážový dům, kde garážování je za dumpingové ceny. Slaňáci zde prostě neparkují a jak se ukázalo parkovat nebudou - nejde tedy ani o službu pro slaňáky, jak o tom vy pachatelé, kteří jste tuto obludu ve středu města postavili, hovoříte. Vůbec nepochubuji o tom, že do dvou, tří let bude ten Tvůj APD zavřen (ale asi dřív). Měj se hezky a jsem s pozdravem L.Š.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 734
Hlavně pro: Čtenáři
21.5.2018 - 14:33

Když to máte tak krásně spočítaný, vezměte si tu rubikovu kostku do podnájmu a prodělávejte si na ní těch 40 táců ročně sám.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 3087
Hlavně pro: Všechny
21.5.2018 - 13:56
Včera k večeru bylo v PD 54 volných míst - tzn., že tam parkovalo 93 automobilů.Píši-li v příspěvku 19.5. v 15:29 ... "celoroční parkování na kartu" ... mám na mysli, zkrátka, dlouhodobější parkování na vydané karty - tedy nejenom celoroční, ale i karty s jiným dlouhodobějším termínem.Požádal jsem o informaci týkající se počtu vydaných karet a nákladů i výnosů.Takže - aktuálně je vydáno 162 parkovacích karet (146 měsíčních a 16 ročních); aktivních je 64 - kapacita je 147 parkovacích míst.V roce 2017 byly náklady na provoz APD 1.090,000,- Kč. Příjmy z parkovného 377.090,-Kč a z pronájmu KB 672.385,-Kč. Takže celá budova byla v loňském roce ztrátová ve výši necelých 41 tisíc.
L.Sch.
Naposledy upraveno 21.05.2018 - 13:59Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 734
Hlavně pro: Všechny
20.5.2018 - 20:35
Zbourat, vyasfaltovat, nalajnovat klidně jen pro 60 aut, doprostřed postavit sousoší ve tvaru fackovacích panáků v životní velikosti všech, co pro tuhle hrůzu kdy zvedli ruku, vybírat dvacku na hodinu za parkovný a za jednu facku dle vlastního výběru parkovné za polovic a ten plácek přestane být pro slánskou kasu likvidační.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  98
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.