Obsah  >>  Infrastruktura, ekologie  >>  PARKOVACÍ DŮM VE SLANÉM
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  93

PARKOVACÍ DŮM VE SLANÉM

ringo
Počet příspěvků: 245
Hlavně pro: Všechny
7.11.2016 - 07:04
Modří ptáci už zase zkouší měnit historii - bylo by dobré jim tedy připomenout, jak to vše opravdu bylo. Spousta věcí byla již několikrát napsána zde. Takže stačí prolistovat ...
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Fenomen Hruska
Počet příspěvků: 3
Hlavně pro: Všechny
7.5.2016 - 11:21

Pan dr. Peška ve svých Slánských novinách z 2.5.2016 uvedl (bez podpisu) názor pod názvem Fenomén Hruška „Již několik posledních let se snaží ovlivňovat dění ve Slaném pan Miloš Hruška, známý slánský podnikatel.“

To je pravda, jako ekonom jsem se snažil ovlivnit, aby se na slánské radnici nekradlo. Poukazoval jsem na nestandardní jednání některých radních, zejména pak v „tučných“ kauzách Parkovacího domu a Čističky odpadních vod, které budí podezření na korupci. To se nelíbilo hlavně dr. Peškovi a Ing. Zlámalovi; naopak bývalý starosta Zálom měl shodné pochybnosti, proto se obrátil na příslušný ministerský odbor pro veřejnou správu a z jejich odpovědi vyplývá, že ve Slaném došlo a dochází k porušování povinností při správě obecního majetku, a proto těmto zastupitelům hrozí, že milionové škody budou muset zaplatit ze svého. Proto starostu Záloma ze strachu odvolali – v tajném hlasování. To je můj názor.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Post
Počet příspěvků: 422
Hlavně pro: Všechny
11.3.2016 - 06:39
A ještě bych dodal - Pokud radnice nebude PD řešit a bude odsouvat dořešení trestnýho činu - Měli by se Slaňáci postavit tím, že do zahájení jednání s viníky nebudou NIKDE PLATIT MĚSTU POPLATKY ZA PARKOVÁNÍ.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Post
Počet příspěvků: 422
Hlavně pro: RK007
11.3.2016 - 06:37

To by mohlo jen magora napadnout cpát do tunelu další peníze aby MOŽNÁ měla stavba nějaký smysl. I když - kdo s tím nápadem asi tak přišel? Tipnul bych si,že to bude nějaký zloděj který už má na týhle stavbě svůj podíl. Budoucnost DP je jasná - Buď si jí TUNELÁŘI odkoupí a tím uklidní obyvatele - nebo si svůj podíl viny  budou muset odsedět. Neměli by páni radní zapomínat,že na obecních radnicích už IMUNITA neplatí....)
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 787
Hlavně pro: Post
11.3.2016 - 05:31

To jste mě nepochopil. Myslel jsem smířit se s tím, že z toho nikdo za dalších 100 mega nebude dělat obrazárnu, ani naučně-vzdělávací atrakci "vyděržaj pioněr".     Přesně tak. Prodat těm, kteří si tu opičárnu prosadili. Aspoň Schneider přestane urážet ostatní, až bude s cedulí postávat u D7 a zvát kolemjedoucí do svého podniku.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Post
Počet příspěvků: 422
Hlavně pro: RK007
11.3.2016 - 05:14

NESMÍŘÍME - Ti,kdo stavbu prasadili ať jí od města odkoupí když ví že je to suprově investovaných 100 000 000,-Kč - z peněz Slaňáků.Pochopitelně - Odkup za plnou cenu - žádný 2 mega a je to...:)
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 787
Hlavně pro: Guest123
10.3.2016 - 21:42

Bože to jsou kecy...   Co takhle se smířit s tím, že ta stavba je tak jednoúčelová, že jí zkrátka na nic jiného přebudoval nelze. Ani to není potřeba. Nemá žádnou historickou hodnotu a jakékoliv přebudování by vyšlo dráž než zbourání a postavení něčeho jiného.  Navíc je to realtivně malý prostor, takže představa že by tam byla nějaká interaktivní expozice která by nalákala davy turistů je hodně naivní. Fakt není ideální doba na platbu dalších nesmyslů od "renomovaných" radilů. Jen pro tvojí informaci. Lidé mají nápad. A pro ten pak hledají prostory. Opačně se to fakt dělat nedá.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Post
Počet příspěvků: 422
Hlavně pro: Guest123
10.3.2016 - 17:45

To bude asi letitým vedením města Slaného. Žádný průser se nestane jen tak...:) A takový mega na účtě - to je setsakramentskej argument. Ve Slaným by místo na 3D mohli turisty pozvat okouknout rujny bývalé stavby pár metrů od Parkovacího domu nebo by turisté mohli obdivovat kolony kamionů směřujících z Mělníka na Prahu a opačným směrem. Takouvou atrakci v jiném městě JISTĚ neuvidí.A tím se dostanu na začátek všech problémů - ÚPLATNÍ A NESCHOPNÍ NA NESPRÁVNÝCH MÍSTECH - TO JE KATASTROFA ..:)
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Guest123
Počet příspěvků: 1
Hlavně pro: Všechny
10.3.2016 - 16:25

Průběžně jsem sledoval internetovou diskusi na téma PD ve Slaném a zároveň jsem zhlédl na TVSlaný část jednání zastupitelstva věnující se tomuto tématu. Jak vidno, názory se různí, kompromis nemožný, patová situace pokračuje… Zastupitelé resp. radní sice mají kompetenci rozhodnout v dané věci (a zároveň se to od nich očekává), ale mají vůbec šanci k tomu zaujmout dostatečně objektivní názor? Ve vší úctě - nemají! Navíc je zřejmé, že se hledá varianta ta nejméně špatná mezi samými špatnými.

Věc je navíc umocněna problematikou tehdejšího uzavření smlouvy výstavby PD resp. násl. dodatků, soudním sporem s dodavatelem, peripetiemi při přejímce díla a zkušebním provozu, atd. Tady bych se to pokusil oddělit – to „nějak“ doběhne a dopadne, ale v důsledku to nebude mít zásadní vliv na rozhodnutí „co s ním dál“.

K meritu věci – když něco nevím nebo je to příliš komplikovaná otázka, proč se sakra neporadím??? Situací, kdy investiční záměr v hodnotě desítek mil CZK byl realizován, ale následně se ukázal (z hlediska rentability, zájmu zákazníků, atd.) jako neudržitelný, jsou v ČR i v zahr. spousty. Stejně tak zde fungují profesionální konzultanti renomovaných firem (E&Y, Deloitte, PwC, aj.), kteří by jistě pro Město dokázali zpracovat kvalitní „studii proveditelnosti“, tj. navrhnout či vymezit řadu variant budoucího využití stavby PD a porovnat je dle různých kritérií s přísl. vahou, vybrat optimální řešení. V rámci takové studie se běžně pracuje s průzkumy mezi obyvateli (zeptat se na názor např. několika stovek Slaňáků), mezi podnikateli působícími v regionu, zeptat se u realit. kanc. či inspirovat se odjinud. Začne se „nulovou“ variantou, tj. neudělat nic, dále stavbu dočasně uzavřít a zakonzervovat (kdo ví, třeba se během 5ti let tady objeví nějaký nový – kulturní apod. - fenomén), přes řadu variant, které se zde již objevily či je konzultanti sami navrhnou, konče variantami zdánlivě nerealistickými. Např. stavbu zbourat, anebo vyrabovat technologii pro parkování a využít objekt ke zcela jiným účelům. Vezměte si třeba co se podařilo v Liberci či Plzni – naprosto elegantně přestavěli bývalý periferní „brownfield“ na IQlandii či Techmánii, kam se i po několika letech stojí fronty, vstupné stojí kolem 200 Kč a zákazníky si tyto expozice našly daleko za hranicemi kraje(natož města). Paradoxně by např. takové 3D planetárium jistě přitáhlo pozornost a návštěvníky, ale kde by zaparkovali??:-) Stejně tak jsou otázkou možné techn. zábrany přestavby, proces rekolaudace, atd. Avšak i tyto aspekty by byly posouzeny a řešeny ve studii proveditelnosti.

Takovou studii by však zároveň bylo třeba „chytře“ zadat. Vícekriteriální VŘ, tj. hodnotit kromě nabídnuté ceny i samotné řešení (náplň, postup studie – uchazeči sami navrhnou), dobu zpracování, atd. Pochopitelně by zástupci Města vybranému zpracovateli studie jednak poskytli potřebné vstupy a jednak napomohli nastavit odpovídající váhu posuzovaných kritérií dle priorit Města (společensko-sociálních, ekonomických, atd.). Obvykle je součástí i závěrečná oponentura studie – diskutovat příp. zapracovat připomínky zastupitelů, příp. i veřejnosti.

Nebude to zadarmo (každá rada drahá, v tomto případě zvlášť) – odhaduji v řádu set tisíc, ale min. s ohledem na některé vážně vyřčené názory na preferované varianty bych to považoval za výjimečně dobrou investici…

HV
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Post
Počet příspěvků: 422
Hlavně pro: Všechny
24.2.2016 - 15:04
Všichni kdo se podepsal pod parkovací dům - si vemte od banky úvěr a PD si od magistrátu odkupte.Každá banka vám ráda půjčí,protože to je určitě podnikání,které své investice brzo a rychle vrátí. To je jedna možnost. Druhá - sami se jděte udat,za zpronevěru státních peněz a vraťte to,o co jste Slaňáky okradli.Apropo - Aby nedošlo k omilu - Odkupte pochopitelně za náklady který město muselo investovat. Je mi jasný,že už se vám hlavinkama honí,jak si to koupíte za 2 mega.....)))
Naposledy upraveno 24.02.2016 - 15:06Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Post
Počet příspěvků: 422
Hlavně pro: Čtenáři
7.2.2016 - 12:36

Pořád dokolečka? - KDYŽ UŽ TU PD MÁTE - TAK SE S TÍM SMIŘTE? Na to soudruhu zapomeňte!!! Vaš ODS- sácký  památník si nechte a koukejte městu vrátit investice!!!
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2045
Hlavně pro: XXL
7.2.2016 - 12:04

Já s Vámi ve většině textu souhlasím.
Parkování v obchodních centrech, či jejich blízkosti, má jiný význam a jiné zadání již při svém vzniku. I když slánský PD může sloužit i takovýmto náhodným návštěvníkům (vhodnost pro uváděný příklad samotné matky s dětmi a kočárkem, je samozřejmě pofidérní, ale jde o příklad netypický), nemá ovšem asi ani takové zadání. Mělo by se jednat spíše o parkování dlouhodobější (hodinové a více, ale spíš půldenní, celodenní) nebo - stálé (s celoroční kartou).
Samozřejmě byl tu problém s počáteční poruchovostí což se nakonec podařilo odstranit propachtováním provozu PD dodavatelské firmě, která poruchovost nemalými náklady (asi 5 mil.) odstranila a splnila i zadání bezobslužnosti. Nu a v takovéto chvíli se nejeví být adekvátním jednáním vedení města, zastavovat vydávání dlouhodobých parkovacích kartiček z důvodu nevýdělečnosti (provoz je dotován - do konce roku je třeba provoz dotovat prý 700tis.) s prohlašováním, že s provozem není "město" stále spokojeno a hodlá PD pravděpodobně uzavřít. To, (když už tu PD máme) považuji za nešťastné řešení já. Malé návštěvnosti (dnes zhruba třetinové) se při takovéto "reklamě" nelze snad ani divit.
L.Sch.

P.S. - Nu, jak vidíme v následujícím příspěvku - i nedostatečnost některých, či, řekněme, jejich krystalická "nebystrost" tomu napomáhá!!!
Naposledy upraveno 07.02.2016 - 14:30Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 378
Hlavně pro: Čtenáři
6.2.2016 - 23:16

Jo souhlas, nebát se a zkusit to. Jenže problém některých řidičů je zaparkovat správně i na asfaltovém nalajnovaném parkovišti do toho "svého chlívečku". Určitě jste se už někde setkal s některými řidiči, kteří s tím mají nemalé potíže, ikdyž myslím, že z většího procenta to není "neumění parkovat", ale bezohlednost k ostatním.
Problém vidim třeba s řidičkou s dítětem, nebo dvěma  v autosedačce. Vjede před závoru v PD, začne vyndavat a sestavovat kočár ze zavazadlového prostoru, odpoutá děcko ze sedačky, vrazí ho do a připoutá v kočáru, kočár zamkne řetězem někam ke kandelábru, aby jí děcko nikdo neodvezl během doby, co se bude trefovat na plošinu ( k dětem, co už běhají sami, musí vozit pouta a přikurtovat je ke kandelábru, aby neskočily pod auto právě míjející parkhaus). Při vyparkování opačný postup, navíc uložit nákup, pokud tedy mamina nepřijela jen ke kadeřnici, nebo na kávu s kámoškou. Stresová situace pro řidičku i v případě plné naplněnosti PD pro ostatní řidiče a řidičky, kteří budou stát za ní a čekat na parkoviště. Fronta aut až k okresáku. Pozor, píšu při plné naplněnosti, kdy by opravdu mohl být problém.
Dnes jsem byl v Praze v Galerii Harfa a při výjezdu z podzemního parkoviště, kde řidiči jen před závorou při výjezdu přikládají číselný kód parkovacího lístku do čtečky a kde jsou dvě výjezdní závory (vyjížděl jsem do ulice Českomoravská, nevím kolik výjezdů je do ul. Ocelářské), čekal jsem jako čtvtré vozidlo v pořadí. Možná náhoda, možná plná naplněnost parkoviště. Ale o tu tady v parkhausu přeci jde. V Práglu pouze vyjížděla vozidla již "s plně naloženou posádkou". Kočárky, děcka  a nákup si bez zdržování těch ostatních všichni naložili v tom svém "chlívečku". 
Můj názor je, (hned mi nelinčujte)  PD= nešťastné řešení.
S pozdravem XXL
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2045
Hlavně pro: XXL
6.2.2016 - 22:17

Jde o to - nebát se a poprvé zkusit vzít si lístek z automatu a pak zase, při vyparkování, lístek vložit do automatu a zaplatit. Není to fakt nic složitého. Je to vlastně totéž, jako když zajíždíte do nemocnice a jste tam déle než půl hodiny - při vjezdu si vytáhnete lístek a závora vás pustí dovnitř - při výjezdu zaplatíte podle času na lístku, pak přiložíte k čidlu u závory a ta Vás zase vypustí ven. Pravda je, že se lidi těchto úkonů obávají (z obavy, aby něco nepopletli), jde jen o to to zkusit.
Při ohňostroji, máte pravdu, jsou okrajové výpadové ulice ve Slaném zacpané auty. Ale, to víte, jde o zaparkování, pak dojít na náměstí či vybrané místo, pak 10 min. ohňostroje a cestu zpět k autu - což je celkem, tak 20 min. možná 30. Kvůli tak krátké době nebude nikdo zajíždět (to račte uznat) do PD a zase hned vyjíždět - což by při naplněnosti (která ovšem v tomto případě nepřichází v úvahu) dělalo při vyparkování vskutku potíže. Ostatní akce neznamenají zdaleka takový náhlý přírůstek automobilů a už vůbec ne v takovém množství - jenže z obavy, vyplývající ze současné antipropagace (dokonce pod výhrůžkou záměru PD uzavřít) se snad ani nelze divit obavám před parkováním v PD.
L.Sch.
Naposledy upraveno 07.02.2016 - 12:25Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
XXL
Počet příspěvků: 378
Hlavně pro: Čtenáři
6.2.2016 - 21:36

Obávám se, že ze všech směrů přicházejí právě proto, že celej slavnej parkhaus maji u zadku.
Když je ohňostroj, různý akce na návsi, nebo v Grandu  taneční, nebo ples,  v tu dobu okolní parkoviště ( u nemocnice, u hvězdicové kotelny atd.) praskajjí ve švech. Prostě lidi tam jezdit nebudou, to vás snad mohlo trknout, už když bylo parkovný za kačku a nikdo tam nejezdil.Snad akce  "Každý desátý parkující získává pohonné hmoty za 500,-Kč zdarma" by tam možná, ale opravdu možná někoho donutila vjet.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Pivoj
kecal
Počet příspěvků: 31
Hlavně pro: pohoda
6.2.2016 - 21:22

To je asi důvod, proč je na trojce 7 dětí pod maximální kapacitu školy a Na Hájích 200 dětí chybí. Asi rodiče  hlasují trošku jinak, než podle ceny lyžařského kurzu.
Naposledy upraveno 06.02.2016 - 21:25Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2045
Hlavně pro: RK007
6.2.2016 - 20:43

Tak, je to stále stejné - bohužel. Umíte trochu číst, ale vnímání smyslu napsaného - to, je holt stále problém!!! Taneční zábava totiž zdaleka neznamená totéž co taneční kurzy, že?!
Nicméně i při těchto kurzech, jsem přesvědčen, je absolutní převaha Slaňáků - což lze vidět, když přicházejí ke Grandu ze všech směrů. Pokud přijedou příbuzní, těch z okolí, auty - není jich zas až tolik, aby došlo na Váš katastofický scénář. A navíc, oni po strašení v jistých internetových novinách ani mnohdy raději v PD nezaparkují.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
pohoda
důchodkyně
Počet příspěvků: 76
Hlavně pro: Všechny
6.2.2016 - 18:51
Tak to máte pravdu o 3.ZŠ.Nehorázně drahý lyžák.Ono by dětem jistě nevadilo jet na méně atraktivní místo bez bazénu.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Post
Počet příspěvků: 422
Hlavně pro: Čtenáři
6.2.2016 - 17:26

Hele,ty rozumbrado - připrav si kačky a jak tady někdo psal - Kupte si ODS ze Slanýho svůj paskvil a můžete podnikat. Divím se,jakej jsi spekulant a jak se snažíš tu hrobku za každou cenu udat. Ale ono to nekončí u PD. Nedávno jsem dostal nějaký informace o NE-fungování 3ZŠ,kde je jeden pán z ODS ředitelem a žákům prodávají výlety 3x dráž,než ostatní školy ve Slaném. Ale u lidí Vám podobným mě to vůbec nepřekvapuje že jedna škola jede na výlet s poplatkem 70,-Kč za dítě a Hrabánkova škola jede na ten samý výlet za 270,-Kč na dítě. Kdepak je chyba,co??? A to nemluvím o kuchyni a praktikách učitelek při vymáhání SRPŠ...:) To je taky zajímavý poslouchání od rodičů.
Naposledy upraveno 06.02.2016 - 17:28Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 787
Hlavně pro: Čtenáři
6.2.2016 - 16:04

Stačí se zamyslet a Schneider se zamyslel. A zamyslel se tak důkladně, že mu úplně ušlo že pod pojmem taneční nemáme na mysli vesnické taneční zábavy, ale taneční kurzy, které jsou v Grandu každoročně pořádány a navštěvány lidmi z velmi širokého okolí.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  93
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.