Obsah  >>  Politika, politici  >>  Slánské noviny
Strana:   1  ...  3  4  5  6  7  ...  93

Slánské noviny

Čtenáři
Počet příspěvků: 2706
Hlavně pro: Všechny
1.5.2018 - 23:19
Reakce na příspěvek 1.5. - 20:51 :
Tak podařilo se zastupitelům nalézt nakonec schůdné řešení (jak napsal autor příspěvku 30.4. v 07:15 a autor čl. v SN) nebo ne? - JE TŘEBA SE ROZHODNOUT!
L.Sch.
Naposledy upraveno 01.05.2018 - 23:21Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1333
Hlavně pro: Peška; všechny
1.5.2018 - 22:09

Jde o zákon 250/2000 Sb. a pokud jde o širší problém než jen granty, děkuji za informace a po dalším již pátrat nebudu.

Pouze o elektronické úřední desce bych se mohl bavit. Nemusím hledat, s dostupnými informacemi jsem se seznámil již dříve. Z nich si vyvozuji, že ustanovení zákona "... způsobem umožňujícím dálkový přístup"  je, když jde o úřední desku, nadbytečné a může svědčit o tom, že zákonodárce mohl mít na mysli ustanovení zákona 218/2000 Sb. (také "zákon o rozpočtových pravidlech", když se neuvedou názvy celé) - viz dále - a pak je nadbytečné "na své úřední desce ..."

§ 14jVýzva k podání žádosti

(1) Výzva k podání žádosti o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci se zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obsahem výzvy je její věcné zaměření, okruh oprávněných žadatelů o dotaci, lhůta pro podání žádosti, popřípadě další požadavky, které žadatel o dotaci musí naplnit, a informace o podkladech podle § 14 odst. 3 písm. f).

Podobnost čistě náhodná? Ale jde o spekulaci, která nic neřeší. Tak jen pro zajímavost.


Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 598
Hlavně pro: Čtenáři
1.5.2018 - 20:51

Pane Schneidere,

já, na rozdíl od vás, chápu, jaký je, ve smyslu zákona 205/2000 o rozpočtových pravidlech, rozdíl mezi dotací a darem.

S pozdravem

L.Peška

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2706
Hlavně pro: Všechny
1.5.2018 - 18:14
Inu - zastupitelstvo (coby nejvyšší orgán města) na návrh starosty města - schválilo způsob, jak okamžitě napravit chybu úřednice tak, aby nedošlo k zbytečné prodlevě a sportovní oddíly obdržely přidělené finanční prostředky okamžitě.
Pan Peška má, samozřejmě, možnost (jak je jeho a jemu podobným zvykem) věc zpochybnit - i když, jak napsal ..."Zastupitelům se nakonec podařilo nalézt řešení ..." - a podat oznámení na nedodržení běžného postupu a výplatu přidělených částek zastavit až po vyhlášení a proběhnutí nového grantového řízení.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 598
Hlavně pro: R r
1.5.2018 - 16:20

dohledal jsem ještě příslušnou citaci zákona (platí od roku 2015), je to zákon o rozpočtových pravidlech

 

§ 10c

(1) Poskytovatel zveřejní program na své úřední desce způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Poskytovatel, kterým je svazek obcí, zveřejní program na úředních deskách členských obcí způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před počátkem lhůty podle odstavce 2 písm. f). Program se zveřejňuje nejméně po dobu 90 dnů ode dne zveřejnění.

(2) Program obsahuje alespoň

a) účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty,

b) důvody podpory stanoveného účelu,

c) předpokládaný celkový objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu stanoveného účelu,

d) maximální výši dotace nebo návratné finanční výpomoci v jednotlivém případě, nebo kritéria pro stanovení výše dotace,

e) okruh způsobilých žadatelů,

f) lhůtu pro podání žádosti,

g) kritéria pro hodnocení žádosti,

h) lhůtu pro rozhodnutí o žádosti,

i) podmínky pro poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci,

j) vzor žádosti, případně obsah jejích příloh.

Naposledy upraveno 01.05.2018 - 16:21Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 598
Hlavně pro: R r
1.5.2018 - 16:08

O tom, že došlo k porušení (nebo spíše nedodržení) zákona není sporu. Zákon hovoří jasně co, kdy a jak má být vyhlášeno, stejně tak i zásady pro podporu sportovní a zájmové činnosti přijaté zastupitelstvem.

Stejně tak si i můžete dohledat výklad toho  co je  elektronická úřední deska (z pohledu zákona ji nic nemůže nahradit).

Skutečnost, že v případě dotace na sportovní a zájmovou činnost na rok 2018 nebyly příslušné informace řádně zveřejněny na úřední desce, je jasné a nikdo to na zastupitelstvu nezpochybňoval. Potvrdil to, byť chápu že nepříliš radostně, i starosta Hrabánek.

To že jste někde na webu města našel "vyhlášení o zahájení grantového řízení" je docela možné. Ale to je jen část celého dotačního řízení. Dokonce bych řekl že v podstatě marginální. Pro sportovní i zájmové oddíly  je mnohem důležitější dotace na činnost (to nejsou granty!!). A ty  (patrně) nebyly zveřejněny vůbec.

Na webu města byly zveřejněny jen některé dokumenty. Bohužel, nikoliv ten nejdůležitější.

 

L.Peška

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1333
Hlavně pro: ringo, všechny
1.5.2018 - 12:38

Nemám v úmyslu diskutovat na politické téma vyvolávané články psanými podle šablony čím hůř, tím líp. Zajímá mě právní otázka záležitosti a skutečnosti kolem vyhlášení grantového řízení a jeho platnosti či neplatnosti, čím podložené.

Pokud se týká veřejnosti vyhlášení, pak jsem si jistý, že zveřejněné bylo a dostatečně, až na porušení jednoho usnesení zastupitelstva. Bylo zveřejněné jinak, než na elektronické úřední desce (v podstatě jen na jiné stránce stejného webu). Bylo proto neplatné? Zakládá zveřejnění informací jinak než na elektronické úřední desce, ale na stejném místě s dálkovým přístupem, neplatnost dokumentu?

Nejsem organizovaný sportovec a přesto jsem si dokumentu "Vyhlášení o zahájení grantového řízení"  všimnul na webu města,  v lednovém vydání měsíčníku Slánská radnice, v usnesení rady . A to jsem rozhodně takový dokument nehledal, buď jsem hledal něco jiného a všimnul si náhodou anebo prostě jen z obecného zájmu. Sportovci jistě o peníze stojící si všimnout dle mého názoru mohli, v přihlášení se  jim nebránilo nic, všechny potřebné dokumenty byly včas k dispozici na webové stránce OSVZŠT a informace o tom zveřejněna.

Vratislav Renner
Naposledy upraveno 01.05.2018 - 12:42Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
ringo
Počet příspěvků: 286
Hlavně pro: Čtenáři
1.5.2018 - 08:41

Tou "nepříjmenou situací" máte na mysli porušení zákona radou města při rozdělování dotací ve výší cirká 3,5 milionu korun?

Nebo to, že na tuto chybu upozornil zastupitel Hůla (Svobodní) a Hrabánkem navržené "řešení" bylo jen dalším porušením zákonných ustanovení a zastupitelstvem přijatých zásad?

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2706
Hlavně pro: Všechny
30.4.2018 - 13:26
K článku o chaosu podle Peškonovin:
Opět klasická ukázka převracení faktů v tzv. Slánských novinách - rozuměj Peškonovinách. Podpis - pel - je zřejmě zkratkou výrazu - pel mel - (neboli páté přes deváté!!!). Zkrátka - je to styl páně Peškův - uvádění polopravd a nenávisti, kterou - on - je přeplněn.
Jak jsem se dozvěděl - pravda je taková, že dlouholetá pracovnice zveřejnila vypsání dotačního řízení na webu města, nikoliv přímo na elekronické úřední desce. Jak k chybě došlo - zda současným zaváděním nového webu nebo jen její chybou těžko zpětně předjímat. Nepříjemnou situaci se však podařilo ihned na jednání zastupitelstva zažehnat. Jakým způsobem (?) - o tom je nejlépe se opět přesvědčit ze zvukového záznamu a nikoliv z pomlouvačného internetového plátku pojmenovaného jeho zřizovateli - "Slánské noviny"!!! -Tam autor článku (-pelmel-) píše, jak se - "nakonec zastupitelům podařilo nalézt schůdné řešení".
- Skutečnost je takováto - projednání tohoto bodu proběhlo asi tímto způsobem:
Pan Peška navrhoval vypsání nového dotačního řízení - tím by ovšem oddíly musely ještě minimálně měsíc až dva, čekat na dotaci, což by je určitě nepotěšilo. Řešení, díky němuž mohou oddíly dostat finance okamžitě, vymyslel a navrhl na místě - právě starosta města. O tom, ovšem, pan Peška raději cudně pomlčí, či tento fakt malinko pozmění ..."zastupitelům se nakonec podařilo nalézt" ... , ale nakonec má i pravdu, že(?) - starosta je přece také zastupitel a jeho návrh byl zastupiteli nakonec schválen.
Nakonec, každý se ze zvukového záznamu může přesvědčit sám.
L.Sch.

Naposledy upraveno 30.04.2018 - 13:59Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 198
Hlavně pro: Všechny
30.4.2018 - 07:15

Chaos na slánské radnici málem připravil sportovce o peníze na činnost.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/dotace-na-sport-a-zajmovou-cinnost

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2706
Hlavně pro: Všechny
27.4.2018 - 13:39
Opět ukázka neserióznosti "Peškonovin"!
K utvoření obrázku skutečného průběhu zasedání zastupitelstva lze doporučit poslech zvukového záznamu.
A kdo chce mít jasno "CO BUDE V LÉTĚ" (s koupalištěm) - neboť Peškonoviny a někteří zastupitelé spíše jen děsí, ale neinformují - nechť položí dotaz v oficiáním místě zřízeném pro tento účel ve webu města v oddělení pod názvem - OTÁZKY A ODPOVĚDI.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Špejblí hlava
Počet příspěvků: 178
Hlavně pro: Slánské noviny
27.4.2018 - 13:28

Ano, slušné lidi to koupaliště nezajímá. To je komunistický přežitek. Dnes má každý slušný člověk u domu vlastní bazén. Nejlépe zapuštěný. Kdo by teda chodil na koupaliště ?? akorát socky neschopné a nepřizpůsobiví. Pěkně děkuji, tam chodit nebudeme.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 198
Hlavně pro: Všechny
27.4.2018 - 07:15

Technické služby nemají peníze na provoz slánského koupaliště. Vedení slánské radnice to nezajímá.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/otevre-se-v-lete-slanske-koupaliste

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kudrna
Počet příspěvků: 234
Hlavně pro: Erik Kurach
26.4.2018 - 09:36

Pane Kurachu, bežte do pr..le s těmi vašimi slovními zvratky.

Lidé v Blahoticích mají skutečné problémy a vy to tady jen zesměšňujete

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 198
Hlavně pro: Všechny
26.4.2018 - 07:54

Odpovědní činitelé slánské radnice před ekologickou katastrofou v Blahoticích zavírají oči

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/ekologicka-katastrofa

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
kudrna
Počet příspěvků: 234
Hlavně pro: Všechny
23.4.2018 - 08:52

Jak se tak dívám na ten seznam tady:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/exodus

tak se nemohu ubránit dojmu, že některé odbory radnice byly doslova zmasakrovány

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 2706
Hlavně pro: Všechny
20.4.2018 - 13:32
Tak, i když v tomto DF a zejména v SN a od p. Pešky (ale opět není pod čl. nikdo podepsán) jsem si již zvykl na ledacos - tak jsem po přečtení "Peškova seznamu" - 17.4., 07:27 - zůstal opravdu udiven. Ani ne tak z katastrofického scénáře (to je již páně Peškův kolorit), ale spíš z toho jaké nesmysly je schopen ten člověk uvádět, jen aby očernil politické soupeře.
Pro jistotu jsem si, tam kde jsem si nebyl jist, ověřil skutečnost. Některé zaměstnance jsem znal, takže vím, že odcházeli jindy, než je uvedeno; další odešli nedávno na zasloužený odpočinek po dlouholeté, kvalitní práci pro město.
Tabulka v seznamu pana Pešky, je neúplná a zavádějící. Celkové skóre jeho koalice je více než 30 lidí, kteří odešli v letech jeho působení. Nechci uvádět (tak, jak to dělá on) další nová jména - z úcty k těmto lidem. Pouze upozorňuji, že pí. Šebková, Fleková, Kebrlová, Zetková, Poláková, Šafnerová, či pánové Drvota a Filipec - ti všichni odešli v době tzv. koalice pro změnu.
Takže z toho všeho, je zcela evidentní čeho všeho je autor internetového plátku SN, podporující Peškovu kandidátku, pod krycím názvem "Naše město", schopen a jak p. Peška překrucuje a upravuje k obrazu svému fakta ve svých článcích!!!

L.Sch.
Naposledy upraveno 23.04.2018 - 14:08Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
janek
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: R r
18.4.2018 - 18:43

Vy, pane Rennere, se v těch kompetencích zjevně vůbec neorientujete. Zastupitelé nemají žádné pravomoci zasahovat do chodu úřadu.

Chod úřadu řídí tajemník a ten je přímo podřízen starostovi města.

Tolik formální stránka věci.

A k tomu jak to na úřadu vypadá: Je neuvěřitelné, že dokážete obhajovat to, že z  radnice odejde více či méně nuceně na 30 lidí během 2 let. To tohle město a tahle radnice nepamatuje. Jestli vám to připadá normální, pak jste opravdu značně posunut někam mimo běžnou realitu. Tohle totiž nemá nic společného s nějakou politikou, jestli je někdo vlevo nebo v pravo. To je prostě otázka jak se lidi na úřadě k sobě chovají. A zejména ti, kteří si myslí, že nad ně není.

A jestli si myslíte, že to nemá vliv na chod úřadu, tak trpíte orpavdu mimořádnou slepotou.

 

Naposledy upraveno 18.04.2018 - 18:43Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R r
Počet příspěvků: 1333
Hlavně pro: L.Šmehlík
18.4.2018 - 11:54

Dobrý den, pane Šmehlíku.

V obecné rovině máte pravdu, v konkrétní nesdělujete nic. Ale nechci to od Vás ani od autora článku. Nejde mi o dokazování, řešení personálních vztahů v úřadu není moje věc. Jde mi o zmíněný článek a záměr autora, to kritizuji.

Město spravuje v prvé řadě zastupitelstvo až dále rada, starosta a městský úřad, který jako zaměstnavatel vede tajemník.

Zastupitelstvo je kolektivní orgán, ale skládá se z jednotlivců. Zastupitelstvo má povinnost spravovat město ve prospěch občanů, ani jednotlivec nesmí jednat proti tomu. Kdyby autor zamýšlel prospěch města, nemohl by takový článek napsat.

Za autora žádné garance nedávejte. Mám své zkušenosti.

V čem shledáváte prospěch článku, který obhajujete? Máte konkrétní poznatky, že úřad pracuje špatně? Pokud ano, co v tom jako zastupitel uděláte?


Vratislav Renner

P. S. Možná se dopouštím omylu, když Vás, pane Šmehlíku, považuji za obhájce autora článku. Nejste autorem Vy sám?  R r
Naposledy upraveno 18.04.2018 - 12:19Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
L.Šmehlík
Počet příspěvků: 329
Hlavně pro: RR
18.4.2018 - 10:11

Dobrý den pane Rennere,

Zkusme se podívat na odchody zaměstnanců i z té skutkové stránky.  Jistě víte, že tím, kdo může personální otázky na úřadě řešit je jen a pouze tajemník úřadu. Rozhodně taková záležitost nepatří do kompetence volených uvolněných (placených) zastupitelů, kteří jsou ve vedení města pouze omezenou dobu. V dalším, každý nucený odchod z práce přináší dotčenému (a jeho rodině) trauma ze ztráty zaměstnání. Pokud jediným důvodem vyhazovu (nucenému odejití) je rozdíl v názorech (nedej bože politických) pak je to minimálně na pováženou. Dejme tyto dva fakty dohromady: pokud dojde k vyhazovu úředníka městského úřadu (nucenému odejití) z vůle placeného zastupitele pro rozdílnost názorů (politických), pak je celá záležitost protiprávní. Píšete,  že tato poslední sprostá urážka pracovníků vedení města Vás vyprovokovala. Dejte na stůl fakta, že nedošlo ani k jednomu "odejití" z vůle placených zastupitelů pro názorové (politické) rozdíly - pak máte pravdu a můžete volat po smazání článku. Garantuji, že se Vám to nemůže podařit.  Já proto říkám ( z výše uvedených důvodů), že článek je málo sprostý.

Mějte se fajn a jsem s pozdravem L.Š.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  ...  3  4  5  6  7  ...  93
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.