Obsah  >>  Politika, politici  >>  Slánské noviny
Strana:   1  ...  3  4  5  6  7  ...  98

Slánské noviny

Čtenáři
Počet příspěvků: 4313
Hlavně pro: Všechny
21.9.2019 - 11:23
K textu p. J. Hůly z 20.9. v 15,30 :
Byla-li by řeč i v jeho příspěvku z 19.9 v 13:47 o různosti výkladů, kdo je z pověření, statutárním zástupcem měst či obcí, mohl bych připustit, že jsem jeho text špatně pochopil a šlo by zkrátka o běžnou diskusi lidí s odlišnými názory.
Leč, tím kdo nepochopil, či asi raději nechce pochopit, je tu jednoznačně pan Hůla. Zhnusil se mi, jak jsem napsal (asi špatně chápe psaný text) - svým odporně lživým druhým odstavcem v příspěvku z 19.9.,13:47 - zejména neskutečně nesoudnou a nestoudnou závěrečnou větou ve snaze co nejvíce očerňovat tehdejšího dlouholetého starostu města.
Svůj "česťácký" pozdrav, který mu zřejmě utkvěl z doby totalitního temna, nechť si laskavě nechá pro ty s kterými se mu tak dobře spolupracuje (pročež zřejmě i odmítl povolební nabídku vítězného subjektu na 2. místostarostu pro Svobodné).
Resumé:
Panem Hůlou jsem zcela zhnusen.

L. Schneider.
Naposledy upraveno 22.09.2019 - 09:55Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 198
Hlavně pro: Čtenáři
20.9.2019 - 15:30

Pane Schneidere,

píši Vám tak, abyste to pochopil, protože máte s chápáním psaného textu zjevně problém.

Odkáži Vás na judikaturu Nejvyššího soudu:

30 Cdo 3049/2007
"Starosta obce přitom nemá povahu statutárního orgánu, jakkoliv obec navenek zastupuje a na podkladě předchozího rozhodnutí orgánu obce vyjadřuje vůli obce navenek. Na druhé straně starosta obce podle dřívější ani současné úpravy nemohl a nemůže vytvářet sám vůli obce, ale pouze a mohl a může tuto vůli navenek sdělovat a projevovat."

30 Cdo 3130/2005
"Právní úkony starosty obce vyžadující schválení zastupitelstvem obce (případně obecní radou) učiněný bez takového předchozího schválení je od počátku neplatný."

26 Cdo 1829/2002
"I. Rozhodování znamená vytváření vůle uvnitř (zda a jaký úkon učinit), zatímco právní jednání je projevení takto již vytvořené vůle navenek vůči třetím osobám s cílem založit, změnit nebo zrušit právní vztah."
"II. Jestliže starosta učiní právní úkon v majetkoprávní věci, jejíž rozhodnutí není vyhrazeno zastupitelstvu, bez nezbytného předchozího rozhodnutí obecní rady, jde o právní úkon, který byl učiněn v rozporu se zákonem, a je neplatný ve smyslu § 39 ObčZ."

Čest!

Jiří Hůla, zastupitel za Svobodné
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Jiří Hůla
20.9.2019 - 15:08

Dobrý den, pane Hůlo, děkuji a nebudu Vás více zaměstnávat.

K otázce ke schválení přerušení provozu PD mě přivedly dohady veřejnosti. Myslel jsem, že zveřejněním konkrétní informace se zamezí spekulacím a politikaření. Dovídám se, že jednoznačnou odpověď nelze dát jinou, než že o přerušení provozu rozhodlo MĚSTO, jak to je na oznámení uvedené. Můj záměr se nezdařil, nemíním to dál rozebírat.

Za poskytnuté informace děkuji, věřím, že poslouží i veřejnosti.


Vratislav Renner

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 198
Hlavně pro: R r
20.9.2019 - 14:27

Dobrý den pane Rennere, Vy mě zaměstnáváte ;)

1, Smlouva je neplatná a obě strany si mají vrátit plnění. V ideálním případě by si KOMA ten skvost odvezla a Město by dostalo zpět své peníze. No, ale protože to nejde, tak se musí stanovit výše tzv. bezdůvodného obohacení. A podle toho, zda ta částka bude vyšší, než již zaplacených 47,78 mil.Kč, tak Město rozdíl doplatí, nebo pokud to bude méně, tak by měla KOMA rozdíl vrátit (kdo tomu věří, ať tam běží). A právě ten posudek, s přihlédnutím ke všem okolnostem, které i Vy uvádíte, by měl stanovit tu výši bezdůvodného obohacení. Krajský soud svým usnesením (č. j. 21 Co 63/2018 – 649) stanovil, jak by měl takový posudek asi vypadat, na jaké otázky by mělo být odpovězeno a vrátil případ k Okresnímu soudu. Taková je nyní situace.

3, Rozhodnutí rady je v zápise na straně č.3 šalamounsky skryto, bez znalosti podkladového materiálu k projednávanému bodu, ho neodhalíte. Konkrétně se jedná o bod č.1 na 19.zasedání RM ze dne 3.7.2019.
Požádejte si o podkladové materiály tajemníka úřadu, např. formou žádosti o poskytnutí informací dle zákona č.106 o svobodném přístupu k informacím. Jak se taková žádost podává, je popsáno zde:
https://www.mvcr.cz/clanek/jak-zadat-o-informace-453908.aspx
Ze zápisu se dovtípíte, že varianta č.3 byla parkovací dům pronajmout (propachtovat), varianta č.6 byla prodloužení servisní smlouvy za STÁVAJÍCÍCH podmínek s firmou KOMA do konce soudního sporu. Ale co je varianta č.4, tedy ono avizované přerušení provozu APD od 1.10.2019, to se tam nedočtete :) 

Transparentnost, to bude téma přednášky, kterou organizuje ve čtvrtek 10. října 2019 v 18:00 až 20:00 hodin spolek Wotrubia v MC Grand společně s Transparency International. To  by mohlo tvůrci zápisu rady města pomoci ;)

S pozdravem

Jiří Hůla, zastupitel za Svobodné

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Jiří Hůla
20.9.2019 - 12:56

Dobrý den, pane Hůlo,

děkuji za odpověď. Mohu-li v otázkách pokračovat, pak prosím o upřesnění

ad 1) - Domníval jsem se, že kromě rozhodnutí o neplatnosti smlouvy soud ještě stanovil nějaké podmínky pro další postup. Pokud ne, tak bylo to tak, že smlouva je neplatná a vše další je pouze na zhotoviteli a Městu?

Soud nyní řeší žalobu KOMA k vymáhání peněz. Čeho se domáhá nebo bude domáhat Město? Dá se dokázat, že Městu vznikla škoda (nepoužitelná stavba na pozemku Města..., náklady na přestavbu, spíše demolici)?

ad 3) - Kdy Rada rozhodla o zastavení provozu PD? (Zápisy z posledních, myslím tří zasedaní ještě nebyly na webu města vystaveny). Není důležité datum, ale samo usnesení Rady, aby byly odstraněny dohady.

Vratislav Renner
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Martin P.
20.9.2019 - 12:29

Děkuji za odpověď. Na mysli jsem měl smlouvu o dílo.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 198
Hlavně pro: R r
20.9.2019 - 12:07

Dobrý den pane Rennere,

stručně:

1, Město nic platit nebude, dokud nerozhodne soud. Současní zastupitelé nejsou nesvéprávní, aby platili bez právního důvodu (platné smlouvy nebo pravomocného rozhodnutí soudu). KOMA žaluje Město o nějakou částku, kterou si spočítali dle původní, neplatné smlouvy. Cenu by měl stanovit znalecký posudek. Ten nechá soud vypracovat. Přechozí posudek od PROFI-TENu vůbec nepřihlédl k vadám díla ani k tomu, že celé dílo je ekonomicky ztrátové. Takže soud bude zadávat posudek nový, na jeho zadání se bude Město prostřednictvím právního zástupce určitě podílet. Z mého pohledu nám KOMA znehodnotila pozemek.

2, Provozovatelem APD je Město Slaný. Správu majetku města provádí Odbor správy majetku Městského úřadu (OSM).

3, Provozovatel samozřejmě může přerušit provoz, rozhodnutí musí ale padnout od Rady města. Ta dává úkoly jednotlivým odborům úřadu a úředníkům. OSM vyhodnotil, že bez odstranění vad díla není schopen pokračovat v provozování APD bez servisní smlouvy se zhotovitelem (KOMA Industry). Ten paskvil prostě udrží v chodu jen KOMA. A ani KOMA nemá zájem APD provozovat, jen z nás prostřednictvím tzv. servisní smlouvy tahá peníze.

4, Pro město není výhodné ani jedno. Zastupitelstvo nikdy nedalo souhlas s pořízením APD. Tím, že nemáme platnou smlouvu, nemůžeme ani APD reklamovat. Navíc je tento skvost již po záruční lhůtě, i kdyby byla nakrásně smlouva platná. Prostě úžasné dědictví. Kdyby byla smlouva platná, museli bychom doplatit těch asi 37,7 mil.Kč a stejně bychom byli v situaci stejné, jako teď.

Pokud bude město pokračovat v jakémkoliv provozování APD, je závislé na KOMA Industry a snadno vydíratelné. Stejná situace jako nyní, kdy KOMA chce vyšší platby za "servisní smlouvu" na dálkový dohled atd., nastane za rok, dva, tři, prostě donekonečna. A město jen bude platit a platit, místo aby tyto prostředky použilo na skutečné vyřešení problému s nedostatkem parkovacích míst v centru.

Jiří Hůla, zastupitel za Svobodné.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Martin P.
Počet příspěvků: 5
Hlavně pro: R r
19.9.2019 - 21:40

V podstatě jste to popsal dobře. U parkovacího domu je samozřejmě situace komplikovaná z toho důvodu, že se nejedná o věc, kterou si můžete celou sbalit a odnést, a navíc je to tak specifická stavba, že se znalec na ocenění hledá těžko. Je to živé, takže nemohu pouštět žádné další informace.
Ohledně smlouvy - nevím, kterou smlouvu myslíte. Servisní smlouva dle mého názoru nebyla nastavena špatně. Servis potřebuje každá technologie bez ohledu na to, jestli je automatická.
Neplatnost smlouvy o dílo vnímám jako pozitivní věc, protože se Slaný zbavilo nevýhodných dodatků, ale opravdu si netroufám odhadovat další vývoj.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
R _ r
Počet příspěvků: 1479
Hlavně pro: Všechny, co vědí
19.9.2019 - 17:29
Pánové, je možné, prosím, vynechat osobní vztahy a otázky viny a odpovědět mi na otázky pouze podle současného stavu?

Soud rozhodl o neplatnosti smlouvy - berme jako skutečnost, nikdo rozhodnutí zatím nezvrátil, důvody rozhodnutí nic na věci nemění.

Dodávka PD nemá žádný právní základ a myslím, že zákon takový případ řeší tak, že obě strany - mými slovy - mají povinnost si vzájemně vrátit obdržené plnění. Pokud nemám pravdu, tak mě opravte.

1) Co následovalo po rozhodnutí o neplatnosti smlouvy? Proč má město v plnění (splácení ceny) pokračovat? Smluvní cena neplatí - existuje ocenění díla?

2) Kdo je provozovatelem PD?

Dílo bylo převzaté, je provozované, je v majetku města. Za město majetek spravuje Odbor správy majetku. Město má své organizace jako Společnosti s. r. o., Příspěvkové organizace a organizační složky - nikdo z nich PD neprovozuje - pokud ano, opravte mne. Pak OSM je i provozovatelem PD.

3) Je provozovatel PD oprávněný přerušit jeho provoz, i když by šlo jen o odbor MěÚ?

Z mně známých informací vím, že smlouva vč. jeho dodatků byla pro město značně nevýhodná a je možné, že s ohledem na specifika PD nebyly jiné možnosti - mám na mysli např. povinný nákup náhradních dílů, které později nemohly být použity, povinný servis, ač mělo jít o plně automatizovaný provoz a jiné informace, které již nedokáži specifikovat, ale přispěly k mému dojmu nevýhodnosti pro město.

4) Je pro město výhodnější neplatnost smlouvy, než kdyby platila a proč?

Zná někdo odpovědi a umí je sdělit prostě a jen a jen k věci, bez hledání viny a viníků, které na věci již nic nezmění?


Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 4313
Hlavně pro: Všechny
19.9.2019 - 15:57
K příspěvku p. Hůly:

S tímto pánem, jehož reakce (možná ale, že jenom na mé příspěvky) se vyznačují hulvátsvím a sprostotou (viz např. zvláště druhý odstavec jeho příspěvku 13:47!!!) se odmítám vůbec bavit.

Všeobecná informace:
Statutárními zástupci jsou např.: 
- hejtman kraje
- primátor města
- STAROSTA MĚSTA + zástupce, tajemník i pověření zaměstnanci.

Pravdou je, že i statutární zástupci musí být (od nějaké doby - dříve tomu tak striktně nebylo), pro některé úkony, vždy pověřeni svými zastupitelstvy či radou. To, já nikterak nezpochybňuji a uvádím jen to, že starosta RNDr. Ivo Rubík byl přesvědčen, že odsouhlasením výstavby PD zastupitelstvem i nutných úkonů pro tuto výstavbu byl pověřen k dalšímu jednání a není třeba, aby o pověření žádal zvlášť - nic víc.Ti, kdo využili striktního znění, že ke každému úkonu - musí být pověřen zvlášť - a dohnali věc až k prohlášení smlouvy za neplatnou a město k soudnímu sporu, mohou teď jen doufat, že město ve sporu uspěje - leč stát se může i to, že - nebo také ne!

P.S. - Nemusíme se všichni názorově shodovat a neshoduji se ani s p. Peškou - nicméně ač on píše o Ivových chybách (já mám za to, že jediná byla ta, způsobená patrně spěchem, že nepožádal znovu o pověření) je si vědom i jeho ohromného přínosu pro město a tak ho i hodnotí - což považuji, vzhledem k jeho názorové odlišnosti, alespoň za slušné vyjádření.
Ne tak ovšem p.Hůla - po přečtení druhého odstavce jeho příspěvku jsem ho zařadil mezi lidi absolutně nesoudné a vzhledem ke sdělení jeho názoru nejen na RNDr. Ivo Rubíka, ale i tehdejší členy rady města je pro mě hulvátem a sprosťákem.

L. Schneider
Naposledy upraveno 19.09.2019 - 18:16Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 620
Hlavně pro: Čtenáři
19.9.2019 - 13:59

Pane Schneidere,

víte sám dobře, že váš názor na neomylnost starosty Rubíka při výstavbě parkovacího domu sdílíte snad již jen jako jediný člověk ve Slaném. Nebudu se tedy snažit vám jej vymlouvat. Ponechte si jej, pokud se vám tak žije lépe.

Můj názor na osobu Ivo Rubíka jsem již veřejně několikrát vyjádřil. Ivo byl člověk, který pro město Slaný hodně udělal. Ale také se ve své funkci dopustil několika vážných chyb. Byly chvíle, kdy jsme se v některých otázkách týkajících se našeho města, neshodli. Přesto však jsem jej do konce života pokládal za svého přítele a jeho předčasného odchodu mi bylo (a dodnes je) velice líto.

 

L.Peška

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 198
Hlavně pro: Čtenáři
19.9.2019 - 13:47

Pane Schneidere,

přestaňte psát blbosti.

Starosta NENÍ žádný statutární zástupce, nemůže za město z vlastní vůle rozhodovat. Rozhodovací pravomoc má zastupitelstvo. Starosta města pouze zastupuje navenek tj.provádí úkony, ke kterým ho zastupitelstvo nebo rada města pověří. Nic víc. 

Starosta Rubík si ve své éře dělal naprosto co ho napadlo, aniž by k tomu měl mandát a to stádo ovcí, které bylo v radě města, mu v tom nedokázalo zabránit. Opozičním zastupitelům nebyly poskytovány informace, na které měli dle zákona nárok, pro demokracii v našem městě to byla doba temna.

Díky tomu má město Slaný problémy v řadě oblastí, APD není jediná věc.

Jiří Hůla
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 4313
Hlavně pro: Peška
19.9.2019 - 10:17

Pane Peško (neboť jména v češtiě skloňujeme, že?),
i já Vás prosím o útlum nepravd (např., že zastupitelstvo nikdy o výstavbě PD nehlasovalo a pod.), které jsem se pokusil uvést na pravou míru. Je smutné, že stále pokračujete i v dehonestování památky Vašeho bývalého přítele, který Vás stále (i přes rozdílnost politických názorů) i při zasedáních zastupitelstva, stále oslovoval - Láďo - a Vaše útoky nesl docela těžce a velmi mu ke konci života ublížíly.
Na protichůdná právní rozhodnutí jsme si již téměř zvykli (jeden soud tak, druhý onak) - a kdyby mělo jít jen o platnost či neplatnost postupů, které činil RNDr. I. Rubík coby statutární zástupce města, ohledně uzavřené smlouvy a dodatků, asi by již právní spor KOMA kontra město byl ukončen, že? Spor však stále trvá a ti, kteří ho vyvolali si nemohou být jisti (dodejme, neboť jde o město - bohužel) jeho výsledkem.


A tak nechme na konečném rozhodnutí soudu, jak vše dopadne - bez zbytečných invektiv, buďte tak laskav.
L. Schneider.
Naposledy upraveno 19.09.2019 - 12:57Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 620
Hlavně pro: Čtenáři
18.9.2019 - 16:40

Pane Schneider,

prosím vás nepište sem tyhle vaše lži. Vždyť přeci nejste tak hloupý, abyste jim stále věřil. Sám velmi dobře víte, že o neplatnosti uzavřených smluv a tedy nezákoném postupu bývalého starosty města, dr. Rubíka, již před několika lety rozhodl i soud.

Tak proč pořád chcete někoho oblbovat?

 

L.Peška

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 4313
Hlavně pro: Všechny
18.9.2019 - 14:50
K přerušení provozu parkovacího domu:
Kapacita PD je 147 parkovacích míst. Pravdou je počáteční poruchovost a i následná nutnost (oproti zadání coby APD) přítomnosti obsluhy pro odstraňování případných nedostatků při vyparkování. Nicméně obsazenost PD se hodně zlepšila a i přes léto bylo volných míst 60 - 70, což je stálá nadpoloviční naplněnost. Přes zimu bylo volných míst víceméně stále něco přes 40 - což znamenalo, že obsazenost byla přes 100 automobilů, tedy více než dvoutřetinová. I z toho důvodu se jeví odhlasování přerušení provozu PD, jako chyba. Chybou byl, samozřejmě i vysoký požadavek KOMY za následné servisní služby.
Není ovšem pravdou, že výstavba PD nebyla schválena zastupitelstvem - viz zápis ze zasedání zastupitelstva ze 17.6. 2009:
...Zastupitelstvo města hlasovalo o původním návrhu (vybudování parkovacího domu) a schválilo většinou hlasů výstavbu parkovacího domu s kapacitou vyšší než 120 parkovacích míst v prostoru stávajícího parkoviště na křižovatce ulic Palackého a Třebízského proti Městskému centru Grand - 17 pro, 5 proti, 4 se zdrželi). Zároveň zastupitelstvo stejným poměrem odhlsovalo souhlas s výkupem pozemku č.k. 360/1 za účelem výstavby parkovacího domu. A opět stejným poměrem hlasů zastupitelstvo schválilo převod částky 1.820.500,-Kč na výkup pozemků. Panu Sejkorovi (odbor správy majetku) uložilo zastupitelstvo připravit podklady pro získání stavebního povolení a podklady pro zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby/zařízení parkovacího domu.
Problémem je zřejmě pochybnost o platnosti smlouvy města s firmou KOMA o postavení PD na základě toho, že ji starosta RNDr. Ivo Rubík podepsal aniž by znovu požádal zastupitelstvo o pověření, neboť byl přesvědčen, že odhlasováním souhlasu zastupitelstva s výstavbou ze 17.6. 2009 je automaticky pověřen dalším jednáním coby statutární zástupce města.
L.Sch.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 226
Hlavně pro: Všechny
18.9.2019 - 08:01

Provoz parkovacího domu bude přerušen

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/parkovaci-dum-konci-2

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 226
Hlavně pro: Všechny
1.4.2019 - 07:33

Cesta na Mars

Zatímco americký prezident Donald Trumph nedávno vyhlásil, že Američané se do 5 let znovu vrátí na Měsíc, plány slánské cestovní kanceláře SLAN tour jsou mnohem smělejší.

CK SLAN tour totiž míří přímo na Mars!

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/cesta-na-mars

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 177
Hlavně pro: Čtenáři
5.12.2018 - 09:04

Koukám, že vy si nedáte nikdy pokoj. Vám se zjevně současný "politický klid" ve Slaném nelíbí a tak budete šťórat a šťórat, dokud to zase celé nerozeserete, že.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 4313
Hlavně pro: Všechny
4.12.2018 - 11:03
http://forum24.cz/mix-klamu-a-reality-nastroj-pro-hybridni-valku-propagandu-i-pro-premiera-babise/

Slovo lež má tři stupně - LEŽ - HNUSNÁ LEŽ a STATISTIKA! Inu, tou největší lží bývá velmi často rafinovaná polopravda - takový mix klamu a reality. Co ono mně to, jako Slaňákovi, připomíná ...???!!! - viz následující příspěvek!!!
L.Sch.
Naposledy upraveno 05.12.2018 - 13:15Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 226
Hlavně pro: Všechny
6.11.2018 - 18:44
Strana:   1  ...  3  4  5  6  7  ...  98
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.