Obsah  >>  Politika, politici  >>  Slánské noviny
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  75

Slánské noviny

Slánské noviny
Počet příspěvků: 121
Hlavně pro: Všechny
16.3.2017 - 19:08
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
tonton
Počet příspěvků: 101
Hlavně pro: Všechny
13.3.2017 - 07:32
Čtenáři opět mele a mele a mele a mele a neví co. Zamotává se do svých lží a poloprav. A v hlavě mu straší jen Peška. Není zcela schopen jiného náhledu. Asi ho to baví, být lidem pro blázny.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 1933
Hlavně pro: Všechny
12.3.2017 - 19:03
Uvedení na pravou míru subjektivních "tvrzení" (neboli přímých mystifikací) p. Pešky:

V Peškově tvrzení prvním se dočítáme
:
V r. 2015 (kdy byl p.Peška členem rady města) uvádí 14 příspěvků koalice a 12 příspěvků opozice!!!
Uvedení na pravou míru:
Řeč byla ovšem původně o zahlcování příspěvky politickými - tedy o politikaření! Ovšem 12 opozičních příspěvků v r. 2015 jsou vesměs příspěvky informační od p. Bartoníčka (naprosto mimo jakékoliv politikaření) pod názvy příspěvků např. - "Kulturně sportovní odpoledne v Otrubech, 8. ročník historické konference, Nová koncertní sezona v Lidicích u Otrub, či Koncerty v Dolíně" ... atd. atd.

V r. 2016 uvádí p. Peška 23 příspěvků koaličních (z toho 15 p. Bartoníčka) a jen celé 2(!!!) příspěvky opoziční.
Uvedení na pravou míru:
Koaliční příspěvky, včetně sloupků nazvaných Ohlasy z radnice, jsou opět kulturního rázu, vesměs od p. Bartoníčka či p. Hložka. Ani tedy Ohlasy z radnice (od starosty Hrabánka či ostatních radních) neobsahují zpravidla téma politické.
Zcela jasnou mystifikací je počet příspěvků v r. 2016, tehdy již opozičních (od bývalých Peškových koaličníků). Jenom já (neboť jsem sledoval hlavně příspěvky p. Pešky) jsem zaregistroval 4 příspěvky (a to velmi politikařící) Peškovy : červenec-srpen, listopad, a 2 v prosinci. Skutečností je, že bylo opozicí od dubna 2016 do prosince 2016 podáno 5 příspěvků a všech 5 bylo uveřejněno (i když 3 až v dalším vydání pro velký počet příspěvků).
Zajímavá je i zpráva od ředitele KZMS v říjnovém vydání SR v r. 2016 : čl. pod názvem - "Bývalá krušovická restaurace v MC Grand opět ožije."

Peškovo tvrzení druhé:
Úhrnem zabírají články opozice v č.3 SR necelé 2 strany!
Uvedení na pravou míru:
Napadání a pomluvy pana Pešky těžko mohou zůstat bez odezvy - to si snad, ani on, nemůže myslet. Jasně píši, že články opozice zabírají i s reakcemi (neboť každá akce vyvolává reakci) asi 4 stránky. Jde o str. č. 6,7,8 a půl str. č. 9 - tedy 3,5 stránky. Nu, a započítáme-li reakci pí. L. Krčkové, která se ohražuje vůči čl. p. Pešky o cenzuře v SR (půlka stránky č. 4) jsou to dohromady zkrátka 4 stránky věnované politikaření opozice - zpravidla ovšem p. Pešky!
L.Sch.

P.S. k příspěvku 13.3. v 07:32 : Kdo umí - nejen - číst, ale především vnímat napsaný text, ten snad, musí jednoznačně přijít k poznání, kdo tu lže a dělá si z lidí blázny!!! - Každý se může přesvědčit prostým nahlédnutím do posledního vydání SR, či do vydání minulých.
Naposledy upraveno 13.03.2017 - 12:44Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 532
Hlavně pro: Čtenáři
12.3.2017 - 09:20

Některá subjektivní "tvrzení" pana Schneidera je třeba uvést na pravou míru.

Schneiderovo tvrzení první:

"A v tehdejší Slánské radnici uveřejňovat ojedinělé příspěvky tehdejší opozice, byť z řad zastupitelů, bylo ovšem velmi problematické ."

Skutečnost:

V roce 2015 (tedy v době fungování rady  města složené z členů koalice Změny), od dubna do listopadu bylo ve Slánské radnici zveřejněno celkem  14 příspěvků koaličních zastupitelů a 12 příspěvků zastupitelů opozičních.
V roce 2016, ve stejném období od dubna do listopadu, ale již pod řízením nové Hrabánkovy rady města, bylo celkem uveřejněno 23 příspěvků koaličních zastupitelů (15 z nich pochází od pana Bartoníčka) a celé 2 příspěvky zastupitelů opozičních.

 

Schneiderovo tvrzení druhé:

"bývalá koalice zahlcuje svými články .... Jen v č. 3 zabírají tyto články s reakcemi asi 4 stránky"

Skutečnost:

článek L.Šmehlíka - 0,5 strany, článek mé osoby - 0,5 strany, článek P. Zlámala - cca 2/3 strany.

Úhrnem necelé 2 strany z celkových 20 stran, tedy méně než 10%.

 

Naposledy upraveno 12.03.2017 - 09:21Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 1933
Hlavně pro: Všechny
11.3.2017 - 18:02
STÁLE DOKOLA:
Dá se dozajista souhlasit s textem příspěvku 11.3., 09:06 - je to těžké s některými diskutéry; a je to stále dokola - dovolím si tedy odkázat pány na příspěvek 10.3. v 11:31. Pokud nerozeznávají rozdíl mezi souhlasem a rozhodnutím, je asi další diskuse zbytečná.
Zaujalo mě ovšem prohlášení p. Hůly, že SN p. Pešky (KSČM) nepovažuje ani tak za tisk levicový, jako za opoziční - prý k TÉ "RADNIČNÍ PROPAGANDĚ"!!!??? V čempak asi vidí tu propagandu? Že by v reakcích vedení města na jejich "politikařící", militantní články? Inu, není to tak dávno, kdy pánové Peška s Hůlou spolupracovali ještě v bývalé koalici. Tehdy, ovšem, nebyly SN p. Pešky opoziční, nýbrž koaliční a dalo by se říci, že byly "hlásnou troubou" nejen bývalé koalice (nynější opozice), ale zejména tehdejší rady města! A v tehdejší Slánské radnici uveřejňovat ojedinělé příspěvky tehdejší opozice, byť z řad zastupitelů, bylo ovšem velmi problematické (natož z řad veřejnosti). Nu, a v současné době se bývalá koalice (nynější opozice) zřejmě rozhodla zneužívat tiskového zákona (který dává zastupitelům přednost) a zahlcuje stránky SR svými útočnými a nezřídka urážlivými (směrem k vedení města) články. Jen v č. 3 zabírají tyto články s reakcemi asi 4 stránky. Tím, samozřejmě, se zužuje prostor pro ostatní přispěvatele.
Slánská radnice má být především bulletinem (informačním zpravodajem) pro občany města, kde by si mohli přečíst aktuality týkající se města a okolí, informace ze společenského dění - sport, kultura, školy města, informace co se připravuje nebo naopak něco z historie města, či třeba termíny různých plateb a pod. Bohužel, v současnosti hrozí, že opozice ho z poloviny (možná více) zahltí svým politikařením. To, bohužel, může hodně ubrat na oblíbenosti tohoto zpravodaje. Vkrádá se úvaha, není-li - otravování atmosféry - vlastně zaměrem.
L.Sch.
Naposledy upraveno 11.03.2017 - 18:16Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
levape
Počet příspěvků: 255
Hlavně pro: Jiří Hůla
11.3.2017 - 09:06

S mimoňem nemá cenu diskutovat. Stejně si bude mlít své.
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Jiří Hůla
GOLEM Slaný s.r.o.
(Administrátor)
Počet příspěvků: 167
Hlavně pro: Čtenáři
10.3.2017 - 22:53

Dobrý den pane Schneidere,

vidím, že jste opět mimo, tak Vás lehce opravím.

Článek o tom úžasném pronájmu jsem napsal již 9.září 2016 a publikoval jsem ho na stránkách Svobodných-Slaný zde:
http://svobodni.slany.cz/5960-nasi-dobri-hospodari

Pan Peška má souhlas publikovat mé články ve Slánských novinách, které nepovažuji ani tak za levicový, jako za opoziční tisk té radniční propagandě.

Mýlíte se i v tom, že pronájem restaurace je v kompetenci ředitele KZMS. Není, a nerozhoduje o něm, ten může rozhodnout jen o krátkodobém pronájmu do 29 dní tuším, což není tento případ. O nájmu restaurace rozhoduje rada města, je to plně v její kompetenci a na její odpovědnost. Rada města se má chovat jako řádný hospodář a prostor pronajmout za nájemné obvyklé, což rozhodně není 12 Kč ročně.

Myšlenka oživit restauraci je samozřejmě správná, ale zvolený postup zcela špatný a pro město naprosto nevýhodný. Ona ta žádost přistála na radě města ještě za doby, kdy jsem byl jejím členem a naše rada města tento návrh odložila, protože chtěla nejprve pronájem tohoto prostoru řádně zpropagovat a řádně nabídnout. 

Když jste tak skvěle obeznámen s celou situací kolem této restaurace, mohl byste nám zde uvést, kolik peněz investoval odbor správy majetku do této restaurace v roce 2016, před jejím pronájmem novému nájemci. Jen aby měli lidé představu, jak dlouho se tato investice bude městu vracet. To se budou všichni divit...

S pozdravem

Jiří Hůla, Svobodní
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 532
Hlavně pro: Čtenáři
10.3.2017 - 19:08

Pane Schneider, vy už jste zase zapomněl číst.

Ve svém příspěvku jsem přeci napsal, že je vcelku jedno, kdo daný materiál připravoval, že podstatné je, jak rozhodla rada města. A ta, dle mého názoru, rozhodla špatně.

Nevím, co sem pletete nějakou policii? Nikdy jsem se  s ničím na policii neobracel.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 1933
Hlavně pro: Všechny
10.3.2017 - 17:06
Kdo co zapomněl uvést aneb p. Peška si zřejmě libuje v slovíčkaření:

P. Peška, tedy, zapomněl uvést, že materiál sice připravil odbor správy majetku, ale na základě písemné žádosti pana ředitele KZMS. Má-li p. Peška podezření, že pan ředitel postupoval špatně a že jeho žádost o pronájem budí pochybnosti, tak ať dá věc prošetřit policií. Koneckonců ve Slaném jsme již zvyklí, že pan zastupitel Peška posílá různé podněty!!!
L.Sch.
Naposledy upraveno 16.03.2017 - 11:58Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 532
Hlavně pro: Čtenáři
10.3.2017 - 15:41

Zapomněl jste ovšem, pane Schneider uvést, že tzv. zveřejnění proběhlo na úřední desce městského úřadu, ke kterému rozhodně ředitel KZMS žádný přístup nemá. A hlavně, materiál pro radu města připravoval odbor správy majetku městského úřadu. Tedy opět ne ředitel KZMS.

Ale o to ani tak moc nejde. Problém je v tom, že když se přihlásil jediný zájemce a navíc s tak směšným požadavkem, že chce tuto restauraci v de facto  zadarmo (jak jinak nazvat pronájem 1 koruna měsíčně), měla se rada města k takovémuto zhodnocení majetku města vyjádřit jinak, než že to bere všemi deseti.

Máme přeci stanoveny přesné sazby nájemného za metr čtvrečný, kterými se má rada města jednoznačně řídit. Proč se to tedy v tomto případě nestalo?

Pak se nemůžete divit, že vznikají pochybnosti o tom, kolik asi peněz putovalo jaksi pod stolem a do které kapsy.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 1933
Hlavně pro: Všechny
10.3.2017 - 11:31
Pan Peška, jako obvykle, nepíše pravdu a mlží. Je-li to z neznalosti (coby zastupitel se snadno může informovat) nebo úmyslně, nechť posoudí každý sám.
Moje informace jsou takovéto:
Pravidla pronájmů určuje příspěvkovým organizacím zřizovací listina. V ní je psáno, že příspěvková organizace uzavírá smlouvy. V případě, že je to na dobu delší než 29 dní, tak k tomuto aktu potřebuje souhlas rady města. V tomto případě rada souhlasila s návrhem ředitele KZMS, který pak výzvu na pronájem zveřejnil - (požádal odbor správy majetku, který žádost vyvěsil). Proč nebyl zájem a došlo na dané řešení ať se p. Peška laskavě zeptá p. ředitele.  Jaký je výsledek, za daných okolností, je známo - restaurace je opět, po letech, funkční! To oceňují zejména návštěvníci plesů či jiných akcí v KCG pořádaných.
L.Sch.
P.S. - Urážky tohoto druhu (poslední věta v následujícím příspěvku - 15:41) jsou pro pana Pešku zcela typické. Nicméně, to, nechť si - v tomto případě - pánové, kteří si dobře rozumějí (řed. KZMS I.H. a zastupitel L.P.) vysvětlí spolu.
Naposledy upraveno 16.03.2017 - 11:55Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Peška
Počet příspěvků: 532
Hlavně pro: Čtenáři
9.3.2017 - 17:42

Pan Schneider se jako obvykle mýlí. Dlouhodobé pronájmy nejsou v kompetenci  KZMS, ale rady města. Ta také vyhlašuje záměr pronajmout nějaký prostor na úřední desce a rovněž tak uděluje souhlas s uzavřením nájemní  smlouvy.

Vlastní smlouvu pak připravuje nejčastěji odbor správy majetku městského úřadu nebo případně některá z organizací zřízených městem pokud má tento majetek ve své správě. V tomto případě tedy KZMS.

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 1933
Hlavně pro: Všechny
9.3.2017 - 13:53
K článku předvolebně proklamovaného "nejpravicovějšího" p. Hůly, povolebně přispívajího do nejlevicovějšího plátku p. Pešky (KSČM) :

Při výsledku jednání (město nemusí hradit Heinekenu nic a může s prostorem nakládat dle svého), je nasnadě, že město bylo v právu.
Pronájem restaurace je v kompetenci ředitele KZMS, který jen žádá radu města o souhlas.Vzhledem k dlouhodobě opuštěnému prostoru (a nezájmu o pronájem, při současné nenaplněnosti většiny slánských restaurací) a zájmu oživit tuto část KCG, byla myšlenka p. ředitele, pronajmout prostory (do určeného termínu) s oběma patry, jako celek, správná.
L.Sch.
Naposledy upraveno 09.03.2017 - 15:01Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
hopes
Počet příspěvků: 130
Hlavně pro: Slánské noviny
9.3.2017 - 09:41

jo, to tam asi má radní matoušek zadarmo obědy
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 121
Hlavně pro: Všechny
4.3.2017 - 16:20

Jak hospodaří naši radní s majetkem města:

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/nasi-dobri-hospodari

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
RK007
Počet příspěvků: 763
Hlavně pro: Čtenáři
27.2.2017 - 23:58

A Fiala nevyloučil povolební spolupráci s Babišem. Na jednoduchou otázku ANO/NE nebyl schopný odpovědět. 
Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 1933
Hlavně pro: Všechny
27.2.2017 - 16:29
Únor 2017 :  Na - rehabilitaci komunistů - významně pracuje bývalý(?) komunista Andrej Babiš! Sobotka chce zrušit Bohumínské usnesení (o nespolupráci s komunisty) a pere se o komunisty s Babišem!!!
Hrozí, že se aktivní lidé, nespoléhající se na stát, ale na své schopnosti, ocitnou pod ještě větším tlakem, hrozí, že bude pokračovat oklešťování svobody slova, dojde třeba (při boji mezi Sobotkou a Babišem o získání podpory komunistů)  i k rehabilitaci bývalých vysokých komunistických funkcionářů (nakonec někteří již znovu dostávají nejvyšší státní vyznamenání, že?)!
To všechno bychom si měli v době bývalého komunistického svátku (25.únor) uvědomit a tomuto ponurému vývoji aktivně bránit.
L.Sch.
Otevřete si odkaz:
http://forum24.cz/babis-se-pere-se-sobotkou-o-komunisty-vitezny-unor-2017/

P.S. - Platí jednoznačně citát F. Palackého: "Komunismus - byť i bez krvavého boje všech proti všem provésti by se dal - uvedl by vkrátce celé pokolení lidské do stavu zhovadilosti!"
K příspěvku ve 23:58 - Povolební dohody se tvoří až na základě výsledků voleb. Kromě komunistů si lze představit koalici s ostatními volebními subjekty - i když, pravda, s některými (a ANO mezi ně patří) mnohem hůře.
Naposledy upraveno 28.02.2017 - 12:54Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 121
Hlavně pro: Všechny
21.2.2017 - 18:36

Právě vychází další číslo tištěných Slánských novin.

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/unorove-slanske-noviny

 

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Slánské noviny
Počet příspěvků: 121
Hlavně pro: Všechny
6.2.2017 - 15:58

Okradená kultura.

Proč zmizely finance na kulturu z městského rozpočtu? Radní Bartoníček nedokáže  vysvětlit!

http://www.slanske-noviny.cz/clanek/rizeny-upadek-kultury-ve-slanem

Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Čtenáři
Počet příspěvků: 1933
Hlavně pro: Všechny
2.2.2017 - 16:59
Rétoriku - velmi nehezkou a nekorektní - používá především p. Peška v jeho internetových novinách. Moje texty i některých ostatních, kteří případně reagují na takovéto jeho příspěvky, jsou pouze následnými reakcemi na jeho (a spol.) nekorektnosti či přímo mystifikace.
L. Schneider
Naposledy upraveno 02.02.2017 - 17:02Kvalitní příspěvek   Nevhodný příspěvek
Strana:   1  2  3  4  5  6  ...  75
Pro vložení nového příspěvku se musíte přihlásit.